Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įmonės veiklos planavimas (14)Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Padengimo sumos ir gaminių naudingumo apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planas. Gamybos kaštų ir gaminių savikainos planavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (15)Įvadas. Įmonės veiklos ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Įmonės veiklos rodiklių analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Gaminių naudingumo įvertinimas. Bendrų išlaidų normatyvų apskaičiavimas. Išvados: įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (16)Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Produkcijos gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Gamybinio pajėgumo panaudojimo analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos planas. Pelno prognozė ir organizacinių-techninių priemonių planavimas. Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų planavimas. Balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (18)Kursinio darbo užduotis. Įmonės veiklos rodiklių ir plano skaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (2)Šiame kursiniame projekte aprašomas automobilių variklio galvučių remonto įmonės (padalinio) veiklos ekonominis įvertinimas. Bendra įmonės apžvalga, įrengimų nauda ir nusidėvėjimas, Sąnaudos pagrindinėms žaliavoms ir medžiagoms, Gamybinių patalpų išlaikymo sąnaudos, Elektros energija įrengimams, vanduo, suslėgtas oras, Gamybos personalo darbo užmokestis, Finansavimo poreikis ir šaltiniai, Paskolos gražinimo grafikas, Sąnaudų prognozė, Pelno (nuostolių) prognozė, Lūžio (nenuostolingumo) taško analizė. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (20)Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Priedai (5 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (21)Įvadas. Bendri klausimai. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai. Kursinio darbo sudėtis. Kursinio darbo sudarymas. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų. struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planavimas. Gamybos kaštų planas. Įmonės veiklos finansinis planas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (24)Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų apskaičiavimas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (6)Įvadas. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (8)Įvadas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Gamybos kaštai ir gaminių savikaina. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas ir jo panaudojimo planavimas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Planinių medžiagų poreikio suvestinė. Medžiagų atsargos. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų planavimas. Balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos planavimas (9)Įmonės veiklos planavimas. Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Produkcijos pardavimo planas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų sąmata. Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymas. Gamybos kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Įmonės pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė: UAB "Pušelė"Santrauka. Įvadas. UAB "Pušelės" charakteristika. UAB "Pušelė" finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Balanso straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių vertikalioji analizė. UAB "Pušelės" finansiniai rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio turto mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Viso turto apyvartumo rodikliai. Išvados. Siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rodikliai: picų gamyba UAB "Gurmanų pica"Įvadas. Darbo tikslas – įtvirtinti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių, taip pat įsisavinti UAB "Gurmanų pica" įmonės veiklos ekonominių rodiklių skaičiavimo metodiką Skaičiavimai. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis vienam ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimai bei įmokos socialiniam draudimui. Administracijos ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamųjų (ciklinių) maksimaliųjų ir draustinių medžiagų atsargų skaičiavimas natūrine išraiška ir Lt. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Reikalingas sandėlio plotas ir visų įmonės patalpų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis gamybai, bendriems įmonės reikalams, patalpų apšvietimui ir sunaudota elektros energijos vertė. Gamybinės paskirties įrenginių, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių išlaidų suma. Vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos ir gaminio pilnoji savikaina. Vieno gaminio kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos per metus vertė litais. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas per metus litais. Pelno mokestis litais ir pardavimo pelningumas procentais. Priemonės, kaip galima būtų sumažinti gaminių savikainą ir gauti didesnį pelną. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rodiklių kiekybinė analizė: baldų gamybaĮvadas. Nagrinėjamos įmonės charakteristika. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis pokytis (δy). Kitimo tempas (td). Padidėjimo/sumažėjimo tempas (tp). Vidutinis lygis (y).Vidurkiai. Statistinis prognozavimas. Analitinis metodas. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Indeksai. Dinamikos indeksai. Teritoriniai indeksai. Ekonominiai-statistiniai matai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rodiklių statistinė analizė: AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Tyrimo tikslas: įvertinti bei atlikti AB "Rokiškio sūris" veiklos rodiklių statistinę analizę. Įmonės charakteristika. Dinaminių eilučių rodiklių taikymas AB "Rokiškio sūris" įmonėje. Absoliutiniai pokyčiai. Kitimo tempai. Padidėjimo/sumažėjimo tempai. Vidutinis lygis. Vidurkių analizavimas AB "Rokiškio sūris" įmonės veikloje. Pagrindinės vystymosi tendencijos. Statistinis prognozavimas AB "Rokiškio sūris" įmonėje. Analitinis metodas. Tiesės išraiška. Antro laipsnio parabolės išraiška. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą. Eksponentinės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė AB "Rokiškio sūris" įmonėje. Indeksų skaičiavimas AB "Rokiškio sūris" įmonės veikloje. Dinamikos indeksai. Teritoriniai indeksai. Išvados ir rekomendacijos Priedai (17 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas: UAB "Immensum"Įvadas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Trumpa įmonės charakteristika, įmonės tikslai, uždaviniai. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. Galutinis įmonės tikslų ir uždavinių formulavimas 5 metų laikotarpiu. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę bei faktorinę analizę, nustatymas. Veiksnių tarpusavio ryšio analizė. Faktorinė analizė. Įmonės ir aplinkos vystymosi alternatyvos. Aplinkos veiksnių trendo projekcijos (alternatyvos) 5 metų laikotarpiu. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijų galimybių ir grėsmių nustatymas bei veiksmų galimybių panaudojimui ir grėsmių išvengimui numatymas. Įmonės veiklos vystymo(si) trikdžių eliminavimas. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, nustatymas bei jų eliminavimas: prevencinės ir reakcinės priemonės. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema; kalendorinis strateginių veiksmų planas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos sritis, funkcijos, pelningumo rodikliai: pieno gavyba ŽŪB "Labūnava"Įvadas. Darbo tikslas. Apibūdinti ir išanalizuoti įmonės ŽŪB "Labūnava" veiklos sritis ir funkcijas, įvertinti pelningumo rodiklius. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai bei poveikis galutiniams veiklos rezultatams. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas: ilgalaikės prognozės, einamieji planai, operatyvinis planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje ir planavime. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje, personalo darbo užmokesčio fondas. Darbuotojų atlyginimai ir pagrindiniai mokesčiai. Darbo užmokesčio ir pelno priklausomybė. Įmonės sąnaudos. planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina ir skaičiavimas. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina: sąvokos; struktūra; įtaka gamybos apimtims bei įmonės pelnui; nustatymo metodai. Pardavimų apimties – kaštų – pelno priklausomybė: "lūžio taško" nustatymo būdas. Pardavimo efektyvumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos statistinė analizė: UAB "Transalda"Įvadas. Veiklos vidurkių dinaminė analizė. Vidurkių metodų taikymas UAB "Transalda". Vidutinės darbuotojų sąnaudos per metus ir per mėnesį . UAB "Transalda" vystymosi tendencijos nustatymas remiantis trendo funkcija. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Bendrojo pelno ir įvairių veiksnių priklausomybė. Pelno, tenkančio 1 darbuotojui priklausomybė. Pelno priklausomybė nuo prekybinio ploto. Bendrų sąnaudų tenkančių vienam darbuotojui priklausomybė. Bendrųjų pajamų, tenkančių vienam darbuotojui, priklausomybė. Pajamų ir parduotų prekių savikainos priklausomybė. Indeksai ir jų skaičiavimas. Laspeireso kainų indeksas. Paašė kainų indeksas. Paprastas agregatinis indeksas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos taktinis planavimasĮvadas. Tikslas – susisteminti ir pagilinti studentų žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklos planavimui. Bendri klausimai. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai. Kursinio darbo sudėtis. Kursinio darbo sudarymas. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė.Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planavimas. Gamybos kaštų planas. Įmonės veiklos finansinis planas. Išvados. Priedai (37 puslapiai, 6 laboratoriniai darbai). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos taktinis planavimas (2)Bazinio periodo veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastoviųjų planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Materialinių išteklių biudžetas. Energetinių išteklių biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
......