Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įmonės rinkos tyrimas: UAB "Alaista"Įvadas. Rinkos tyrimas. Įmonės bendra charakteristika. Padalinio vadovo pareiginiai nuostatai. UAB "Alaista" produkcijos asortimentas. Išorinių veiksnių poveikis įmonės veiklai. Vidinių veiksnių poveikis įmonės veiklai. Produkcijos kainos analizė. Produkcijos pateikimas. Produkcijos rėmimas. Konkurentai. SWOT analizė. Išvados. Reziume. Skaityti daugiau
Įmonės sąnaudos: UAB "Baldų Rojus"Įvadas. Veiklos sąnaudos ir jų klasifikacija pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Veiklos sąnaudų apskaita. Veiklos sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio nematerialojo turto amortizacija įstatymai, įtakojantys veiklos sąnaudų apskaitą. Veiklos sąnaudų apskaita UAB "Baldų rojus". Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Įmonės veiklos sąnaudų apskaitos politika. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas įmonėje. Veiklos sąnaudų įvertinimui naudojamos sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita bei jos reikšmė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (2). Skaityti daugiau
Įmonės santykiai su SoDra ir sveikatos draudimuĮvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės santykiai su SODRA ir sveikatos draudimu. Įmonės santykiai su SODRA. Įmonės santykiai su sveikatos draudimu. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Skaityti daugiau
Įmonės situacijos analizė: UAB "Klaipėdos baldai"Įmonės veiklos analizė. Istorija. Veiklos sritis. Pagrindiniai pasiekimai. Vartotojai. Žaliavos ir gamyba. Gamybos technologijos bei kokybė. Investicijos. Įmonės apžvalga šiai dienai. Valdymo organai. Įmonės finansinė analizė. Finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Nuosavybė ir įsipareigojimai. Turtas. Ūkinės-finansinės veiklos analizė. Trumpa Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės situacijos ataskaita: UAB "Rigonda"Sociologijos metodologijos darbas. Įvadas. Teoriniai ataskaitos pagrindai. Aplinkos įvertinimas. Strategija. Planavimo svarba. Investicijos. Smulkus ir vidutinis verslas. UAB "Rigonda" situacijos ataskaita. UAB "Rigonda" charakteristika. Vadovai ir darbuotojai. Valdymo struktūra. Materialinė techninė bazė. Finansinė būklė. Įmonės finansinių rodiklių tyrimas. SSGG analizė. UAB "Rigonda" plėtros planavimo aplinkybės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita prekybos įmonėseĮvadas. Tikslai. Įmonės įsipareigojimų apskaitos dokumentai. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Svarbiausios įmonės skolų ir įsipareigojimų rūšys bei jų apskaita. Įsipareigojimai darbuotojams. Įsipareigojimai biudžetui. Kiti įsipareigojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės steigimas ir verslo organizavimas: braškių auginimasBraškių auginimo įmonės steigimas ir verslo organizavimas. Įvadas. Braškių auginimo verslo kūrimas. Braškių auginimo verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Įmonės veiklos charakteristika. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Verslo organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės steigimo galimybių įvertinimas: "Vyšnių ūkis"Antreprenerystės verslo plano kursinis darbas. Įžanga. Verslo plano tikslai. Santrauka. Rinkos analizė. Kompanijos aprašymas. Marketingo planas. Produktas. Savininkai ir vadovybė. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinis planas. Priedai. "Vyšnių ūkio" plano taikymas naujai kuriamos įmonės pagrindu. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės steigimo ir veiklos organizavimo projektas: kelionių organizatorius "Turistas""Kelionių organizatoriaus "Turistas" steigimo ir veiklos organizavimo projektas" Įvadas. Situacijos analizė. Situacijos analizė pasaulio bei Europos kontekste. Situacijos analizė Lietuvos bei Kauno miesto kontekste. Konkurencinė aplinka. Kelionių organizatoriaus "Turistas" vieta. Patalpos, jų įrengimas. Įmonės registravimas. Įmonės veiklų rūšys. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Turizmo paslaugų rinkiniai ir jų kainų nustatymas. Kelionė į Austriją. Kelionė į Izraelį. Kelionė po Lietuvą. Rėmimas ir reklama. Finansinė dalis. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Įmonės strategijos analizė: Karo medicinos tarnybaTeorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strateginė analizė. Aplinkos dinamikos analizė. Vidinė ir išorinė analizė. Klientų analizė. Ištekliai ir strategija. Silpnybės, stiprybės – grėsmės, galimybės. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Strategijos kūrimas. Organizacijos vizija misija ir tikslai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Vidinė organizacijos analizė. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Strategijos parinkimas. Projektinė dalis - strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Organizacijos vizija, misija, strateginiai tikslai. Strateginio įgyvendinimo eiga (planas). Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės strategijos analizė: UAB "Martonas"Įvadas. Teorinė dalis. Strateginių pokyčių analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vidinė organizacijos struktūra. SWOT analizė. Vertės grandinė. Strategijos alternatyvos. Strategijos pasirinkimas. Projektinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės strateginio plano analizė: UAB "Ryterna"Įvadas. Strategijos formavimo teoriniai aspektai. Strateginio planavimo reikšmė ir procesas. Misijos, tikslų nustatymo svarba. Išorinė aplinka ir jos įvertinimas. Vidinė aplinka ir jos įvertinimas. Strategijos parinkimo alternatyvos ir įgyvendinimo problemos. Tyrimo rezultatų analizė. Institucijos aplinkos analizė. Institucijos išteklių analizė. UAB "Ryterna" SSGG analizė.. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Institucijos veiklos strategija. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis finansų valdymas: AB "Panevėžio pienas"AB "Panevėžio pienas" charakteristika. Personalas. Gamyba. Produkcija. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. AB "Panevėžio pienas" veiklos finansinė analizė. Kapitalas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Turtas. Įsiskolinimai. AB "Panevėžio pienas" veiklos prognozė. Šaka. Pieno perdirbimas. Prognozė (arba pradiniai apribojimai). Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis planas 2005-2010 metams: AB "Klaipėdos baldai"Įvadas. AB "Klaipėdos baldų" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymosi strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2005 – 2010 metais. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai. SWOT analizės išvados ir pasiūlymai. AB "Klaipėdos baldai" bendrosios vystymo strategijos numatymas. Lietuvos baldų gamybos rinka (2002-2003m.m.) Mln. Lt.. AB "Klaipėdos baldai" – žvaigždžių pozicijoje. AB "Klaipėdos baldų" verslo vienetų ir funkcinių strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" strateginiai tikslai. AB "Klaipėdos baldai" misija ir vizija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis planas: "Ober-hause"Įvadas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo struktūra. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Paslaugų ir rinkos vystymo strategijų parinkimo metodika. Analizės etapas strateginio planavimo procese. SWOT analizė. Strategijos ir jų parinkimo metodikos. Sprendimo priėmimo proceso etapai. Strateginio plano įgyvendinimo etapai. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. Nekilnojamojo turto bendrovės "Ober-hause" strateginis planas 2006-2009 m. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Organizacinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. "Ober-Hause" užimama rinkos dalys ir augimo tempai. Bendrosios strategijos numatymas. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Strategijos pasirinkimas. Strategijos įgyvendinimas. "Ober-Hause" misija, vizija ir tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis planas: buitinių prekių ir kompiuterių pardavimas UAB "BMS"Įvadas. Strateginio plano teoriniai principai. Strateginio valdymo samprata: prognozavimas, valdymas, planavimas. Vizijos, misijos ir tikslų formulavimo teoriniai aspektai. SSGG analizė. Alternatyvos analizė ir strategijos parinkimas. Strategijos realizavimo planavimas. UAB "BMS" strateginio plano kūrimas nuo 2008 iki 2010 metų. UAB "BMS" veiklos aprašymas. UAB "BMS" vizijos, misijos ir tikslų formulavimas iki 2010 metų. SSGG analizės išoriniai veiksniai. SSGG analizės vidiniai veiksniai. UAB "BMS" strateginių alternatyvų analizė pagal BCG matricą nustatymas. Pasirinktų strateginių alternatyvų ir iškeltų tikslų įgyvendinimo planas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis valdymas: AB "Lietuvos draudimas"Įvadas. Strateginis planavimas teorijoje. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Organizacijos misija. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Vidinė aplinkos analizė. Strateginės alternatyvos. Nuosavos strategijos pasirinkimas. Strategijos realizavimas. Strategijos realizavimo valdymas. Strategijos įvertinimas. Strateginio planavimo išvados. Bendrovės situacijos analizė. Bendrovės pristatymas. Vidaus analizė. Išorės analizė. Išorės ir vidaus analizių pristatymas ir įvertinimas. Projektiniai sprendimai. Organizacijos misija. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės strateginis valdymas: socialinio draudimo fondo valdyba "Sodra"Strateginio valdymo kursinis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė organizacijos analizė. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Strategijos parinkimas. Projektinė dalis - strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Organizacijos misija, vizija, strateginiai tikslai. Pasirinktosios strategijos aprašymas. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės sukūrimas: TŪB "Gintaro tranzitas"Anotacija. Įmonės steigimas. Kuriamo verslo aprašymas. Pasirinkto verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Kuriamos įmonės steigimas. Bendrijos įstatai. Bendrijos personalas. Automobilių parkas. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. TŪB "Gintaro tranzitas" reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas. Darbuotojų motyvacija (inspiracija). Dokumentacijos paruošimas. TŪB "Gintaro tranzitas" klientai. Efektyvumo rodiklių skaičiavimas. TŪB "Gintaro tranzitas" veiklos finansinė analizė. Rodiklių skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su rytų ir vakarų valstybėmisĮmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Mokėjimų būdai ir atsiskaitomųjų dokumentų rūšys. Pirkimų (pardavimų) apskaitos dokumentai. "X" įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su rytų ir vakarų valstybėmis. "X" Įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su ES valstybėmis. Įmonės duomenys. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Tarpautiniai atsiskaitymai su Prancūzijos įmonėmis. "X" įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su Rytų valstybėmis. Pardavimų apskaitos dokumentai. Pinigų apmokėjimus patvirtinantys dokumentai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
......