Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įmonės informacinė sistema: AB "Garliavos gelžbetonis"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos charakteristika. Prekių ir paslaugų nomenklatūra. Vartotojai. Konkurentai. Prekių kainos. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės struktūra. Formavimo cechas. Armatūrinis cechas. Betono mišinio paruošimo cechas. Pagalbiniai gamybiniai cechai. Kiti padaliniai. Įmonės informacinė sistema. Darbuotojų informaciniai poreikiai. Įmonėje saugomi dokumentai. Informacinio aprūpinimo organizavimas įmonėje. Teisinės informacijos šaltiniai. Techninės informacijos šaltiniai. Kiti šaltiniai. Įmonės informacinio aprūpinimo schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės inovacinis projektas: UAB "Žemaitės"Įvadas. I dalis. Įmonių inovacinių strategijų teorijų principai. Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos. Inovacijų klasifikacija. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Ekonominis inovacijų vertinimas. Inovacinės veiklos valdymas. Didžiojo ir smulkiojo verslo įmonių inovaciniame procese įvertinimas. II dalis. UAB "Žemaitės" inovacinis projektas. UAB "Žemaitės" pristatymas. Firmos išorinė ir vidinė aplinka. Inovacinė idėja. Inovacinės idėjos įvertinimas. Inovacinės idėjos diegimas. Investicijos. Inovacinio projekto įtaka firmos pelningumui. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės investicijų planavimas: UAB "Varžtas"Įvadas. Investavimas įmonėse: pagrindiniai aspektai. Lėšų poreikis. Finansavimo šaltiniai. UAB "Varžtas" investicijų planavimas. Investicinė idėja. Lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai. Finansinis investicijų planas. Pelno prognozavimas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Projekto vertinimas ir jautrumo analizė (rodikliai). Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės investicijų struktūros finansinė analizėĮvadas. Investicijų esmė ir rūšys. Investicijų esmė. Investicijų svarba. Investicijų rūšys. Investavimo samprata. Įmonės investicijų struktūros analizės metodika. Horizontalioji analizė. Vertikalioji (struktūrinė) analizė. Santykinė analizė. "X" įmonės veiklos apžvalga. "X" įmonės investicijų struktūros finansinė analizė. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji, horizontalioji analizė. Pardavimų pelningumų analizė. Investicijų pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės investicinio plano parengimas: D. Petraičio IĮĮvadas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Projekto idėja. Pagrindiniai tikslai. Marketingo planas. Įmonės aplinkos analizė. Sugebėjimų, pavojų ir galimybių nustatymas. Išorinių veiksnių analizė. Marketingo rinkinys. Produktas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Personalo parinkimas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Sąnaudų prognozė ir pelno apskaičiavimas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės ir jos vartotojų santykių vertinimas: UAB "Rūta"Santrauka. Summary. Įvadas. Teorinė dalis. Marketingas ir jo funkcijos. Įmonių elgesys. Rinkos tyrimai. Vartotojų elgesys. Vartotojų informavimas. Konkurencija. Praktinė dalis. UAB "Rūta" pristatymas. Gamyba. Vartotojai. Gamintojai. Pasiūlymų ir skundų knyga. Kokybės vadyba UAB "Rūtoje". Konkurencija. Klientų požiūris į įmonę. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės išlaidų ir pajamų apskaitaĮvadas. Teorinė dalis. Pajamos ir sąnaudos. Pajamų grupavimas. Pripažinimo kriterijai. Prekybos pajamų pripažinimas. Paslaugų pajamų pripažinimas. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų ir pajamų pripažinimo principų tarpusavio ryšiai. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas ir apskaita. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Ypatingieji straipsniai. Analitinė dalis. Įprastinė veikla. Finansinė ir investicinė veikla. Ne veiklos pajamos. Sąnaudos. Veiklos sąnaudos. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės išorės aplinkos analizė: UAB "Švyturys-Utenos alus"Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti ir išanalizuoti įmonės "Švyturys-Utenos alus" išorinę aplinką ir ją įtakojančius veiksnius. Teorinė darbo dalis. Išorinė aplinka, jos sudedamosios dalis ir ją veikiantys tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Netiesioginio poveikio veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos tyrimo sritys. Analitinė darbo dalis. UAB "Švyturys-Utenos alus" situacijos analizė. Trumpa charakteristika. Išorinėas aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės išorinės aplinkos modeliai ir jų tarpusavio sąveikaĮvadas. Šio kursinio darbo tikslas yra apžvelgti ir išanalizuoti įmonės išorinės aplinkos modelius ir jų tarpusavio sąveiką. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinės aplinkos veiksniai. Tiesioginio poveikio aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Šalutiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Gamtinės (aplinkosaugos) aplinkos veiksniai. Santykiai su vietos savivalda. Tarptautiniai santykiai. Išorinės aplinkos charakteristika. Išorinės aplinkos neapibrėžtumas ir įmonės reakcija į jį. Įmonės išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdis ir jo kūrimo principai. Internetinių puslapių įtaka šiuolaikinių įmonių įvaizdžiuiĮvadas. Įmonės įvaizdis ir jį formuojantys elementai. Įvaizdžio supratimas šiuolaikinėse moderniose įmonėse. Šešiakampės žvaigždės modelis. Kultūra, geros manieros ir darbuotojų išvaizda. Komunikacija. Darbuotojų motyvacija. Vadovų elgesys. Jo svarba įmonėje. Firmos ženklas ir vartotojų pasitikėjimas. Reputacija. Sąžiningumas. Faktoriai, padedantys išvengti klaidų ir reputacijos kritimo. Firmos unikalumas. Patrauklaus įmonės įvaizdžio kūrimas. Internetinio puslapio svarba įmonei. Internetinių puslapių rūšys ir esminės jų kūrimo proceso dalys. Internetinio puslapio kokybė ir jo dalys. Firmos įvaizdis internete. Prekyba internetu. Tyrimas: įmonės internetinio puslapio įtaka jos įvaizdžiui. Išvados ir siūlymai. Priedai (6). Darbas iliustruotas diagrama. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio formavimas (2)Įvadas. Įmonės apibrėžimas, jos veikla ir aplinka. Įmonės ūkinės veiklos apibūdinimas. Įmonės prekinio ženklo apsauga. Reklamos veikla ir firmos įvaizdis. Reklamos savybės. Reklamos veiklos planas. Firmos įvaizdžio esmė, svarbiausios. Formavimo ypatybės. Įmonės stiliaus esmė, kūrimas ir svarba. Prekės ženklas: funkcijos, rūšys. Apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio formavimas: UAB "Norfos mažmena" prekybos centras Pakruojo miesteĮvadas. Įvaizdžio formavimo mažmeninėje prekyboje teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata ir jo dedamosios. Organizacijos įvaizdį įtakojančios išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įvaizdžio formavimo teorinė analizė mažmeninės prekybos įmonėse. Mažmeninės prekybos įmonių įvaizdžio vertinimo metodai. Prekybos centro "Norfa" įvaizdžio formavimo analizė. Bendra UAB "Norfos mažmena" veiklos charakteristika. Prekybos centro "Norfa" Pakruojo mieste veiklos analizė. Prekybos centro "Norfa" Pakruojo mieste įvaizdžio įvertinimas anketavimo būdu. Darbuotojų anketų analizė. Klientų anketų analizė. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio formavimo etapai paslaugų įmonėje: UAB "Bitė Lietuva"Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata. Įmonės įvaizdžio esmė bei reikšmė. Įmonės įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžių tipai. Įmonės įvaizdžio formavimas. Užsienio autorių patirtis formuojant organizacijų įvaizdžio modelius. Lietuvių autorių įmonių įvaizdžio modelių analizė. Apibendrintas organizacijos įvaizdžio valdymo modelis. Įmonės įvaizdžio formavimo etapai ir valdymo strategija. UAB "Bitė Lietuva" įvaizdžio formavimas. UAB "Bitė Lietuva" istorija. UAB "Bitė Lietuva" įvaizdžio valdymo modelis. Vartotojų požiūris į "Bitės" įvaizdį, tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. "Bitės Lietuva" įvaizdžio stiprinimas. Išvados. Summary. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio formavimo reikšmėSantrauka. Įvadas. Firmos įvaizdžio esmė. Įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio modelis. Firmos stiliaus esmė. Kriterijai, formuojantys gerą firmos įvaizdį. Rėmimo komplekso elementai – įvaizdžio formavimo procese. Asmeninis pardavimas. Reklama. Socialinė reklama – įvaizdžio formavimo būdas. Populiarinimas, ryšiai su visuomene. Anketos analizė. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio įtaka įmonės sėkmei: kaimo turizmas "Ernelita"Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti, kaip įmonės įvaizdis gali paveikti įmonės gaunamas pajamas. Įmonės įvaizdis. Įmonės įvaizdžio esmė ir supratimas. Prekinio ženklo kūrimas. Įmonės įvaizdžio formavimas. Reklama. Reklamos kūrimas. Reklamos platinimo kanalai. Įvaizdžio įtakos vertinimas. Kaip išvengti klaidų gadinančių įmonės įvaizdį? Ateities planai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodara: UAB "Pakruojo parketas"Įvadas. Kainodaros teoriniai pagrindai. Kainos samprata. Kainų politika. Kainos formavimą įtakojantys veiksniai. Kainų nustatymo metodai. Kainodaros strategijos. UAB "Pakruojo parketas" apibūdinimas. Trumpas komercinės – ūkinės veiklos aprašymas. Produktų realizavimo rinkų analizė. Šakos, kurioje veikia įmonė trumpas apibūdinimas. Rinkos tipo identifikavimas. Konkurentai ir jų rinkos dalys. UAB "Pakruojo parketas" 100 m2 ąžuolinio parketo kainos nustatymo principai. 100 m2 ąžuolinio parketo pardavimo vartotojui kainos nustatymas. 100 m2 ąžuolinio parketo kainos nustatymas nenuostolingumo (lūžio taško) metodu. Optimalaus 100 m2 ąžuolinio parketo kainų lygio nustatymas. UAB "Pakruojo parketas" kainodaros strategija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros analizė: nekilnojamo turto bendrovė UAB "Alvalsta"Įvadas. Literatūros analizė. Pagrindiniai terminai. Kainų politika ir tikslai. Kainodaros strategijos. Praktinė dalis. Nagrinėjamos įmonės apibūdinimas. Šakos, kurioje veikia UAB "Alvalsta" apibūdinimas. Konkurentai. Vartotojai. Nagrinėjamo įmonės produkto kainos nustatymas. Įmonėje taikomo kainos nustatymo metodo pasirinktam produktui identifikavimas. Paslaugos EXW kainos skaičiavimas. Paslaugos pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo principu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainodaros strategija. Kainų nustatymų principai. Nuolaidų sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros analizė: UAB "Estėja"Įvadas. Estėja - firma žvejams. Kainodaros analizė. Tenoriniai kainodaros aspektai. Kainodaros politika. Kainodaros politikos tikslai. Prekės gyvavimo ciklo kainų politika. Įvedimo stadija. Augimo stadija. Brandos stadija. Smukimo stadija. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainų strategijos rengimo etapai. Kainodaros metodai. Kainos nustatymas prekės išlaidų pagrindu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Vidinės kainodaros sistema. Kainų nuolaidų sistema. UAB "Estrėja" kainodaros analizė. Kainos nustatymas pagal prekių grupes. Kainos nustatymas pagal vartotojų grupes. Cikliškumo pagal metų laikus įtaka kainoms. Taikomos nuolaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros formavimas: AB "Utenos trikotažas"AB "Utenos trikotažas" charakteristika. Įmonės pristatymas. 2004 metų analizė. Įmonės vykdomos kainodaros politikos analizė. Ilgalaikiai tikslai. Tikslai 2005 metams. Įmonės kainodarą įtakojančių veiksnių analizė. Konkurencinio pranašumo analizė. Pardavimų tikslai 2005 metams. Įmonės kainodaros ir kitų marketingo komplekso elementų ryšys. Pardavimai pagal grupes. Paskirstymas ir rėmimas. Įmonės SWOT analizė kainodaros požiūriu. Įmonės kainodaros strateginių sprendimų numatymas. Kainodaros strategijos nustatymas. Kainodaros tikslo nustatymas. Kainodaros metodo parinkimas. Įmonės kainodaros taktinių sprendimų numatymas. Nuolaidų (ir/ar priemokų) parinkimas. Nuolaidų sistemos sukūrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kainodaros proceso analizėĮvadas. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Kainos esmė ir funkcijos. Kainų politikos esmė. Kainų politikos tikslai. Kainų nustatymo tikslai. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainos nustatymo metodai. Į kaštus orientuotas kainos nustatymo metodas. Kainos nustatymas pagal vertę. Optimalaus kainų lygio nustatymas. UAB "X" veiklos aprašymas. Apie įmonę. Įmonės sandara. UAB "X" klientai. UAB "X" konkurentai. Rinkos apibūdinimas. UAB "X" prekės kainos nustatymo metodai. Geriamojo vandens siurblio su įrengimu kainos nustatymas EXW sąlygomis. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalios kainos nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
......