Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įmonės finansinė analizė: AB "Rokiškio sūris" (2)Įvadas. Įmonės charakteristika. Gaminių asortimento analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo rodikliai. Pelno analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Papildomo kapitalo finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Šiaulių bankas"Įvadas. AB "Šiaulių bankas" charakteristika. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas. AB Šiaulių bankas kreditinės linijos. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "TEO"Įmonės charakteristika. Pagrindinės veiklos pobūdis. Konkurentai. AB "TEO" Lietuvos elektroninių ryšių rinkoje. Akcininkai. Finansiniai rodikliai. Pelningumas. Likvidumas. Apyvartumas. Skolos. Finansinės ataskaitos. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Išvados. Priedas: lentelė. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Utenos trikotažas"Įvadas. Įmonės istorija. Valdyba. Įmonės veiklos profilis. Įmonės veiklos planas 2007. Finansinė analizė. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Santykiniai pelningumo ir mokumo rodikliai. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus degtinė"Trumpa AB "Vilniaus degtinė" veiklos apžvalga. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Trumpa AB "Vilniaus degtinė" balanso apžvalga. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. AB "Vilniaus degtinė" vertikalioji balanso analizė. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų lėšų gavimo ir panaudojimo ataskaita. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų finansiniai ir ekonominiai rodikliai. Konkurentinių įmonių finansinių rodiklių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus vingis"AB "Vilniaus vingis" pristatymas. AB "Vilniaus vingis" finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Ūkinės veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai (skolų valdymo). Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai. Pagrindiniai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: APB "Apranga"APB "Apranga" duomenys. Pelno (nuostolio) ataskaita. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. APB "Apranga" veiklos prognozė. Vidutinė kapitalo kaina ir įmonės vertė. Santykiniai prognoziniai rodikliai. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: APB "Apranga" (2)Apie įmonę. APB "Apranga" valdymo principai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas. "Aprangos" grupės struktūra. Vertikalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Grafikai. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados. Rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė "Liftų servisas"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės situacijos analizė. Įmonės mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Tiekėjai. Makroaplinkos analizė. SWOT. Tikslų nustatymas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas"Imonės finansų kursinis darbas. Įžanga. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Asortimento analizė. Gamybos dėsningumo analizė. Nenuostolingo lūžio taškas. Santykinių rodiklių palyginimas. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas"Įvadas. Įmonės charakteristika. Istorija. Kokybė. Pagrindinė veikla. Darbuotojai. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Rizika. įmonės būklės finansinė analizė. Įmonės būklės horizontali, vertikali finansinė analizė. Turto balanso horizontali, vertikali analizė. Nuosavybės balanso horizontali, vertikali analizė. Pelno nuostolio horizontali, vertikali analizė. Įmonės būklės analizė finansinių koeficientų pagalba. 1 Trumpalaikio mokumo koeficientai. Veiklos efektyvumo koeficientai. Ilgalaikio mokumo finansiniai koeficientai. Pelningumo koeficientai. Kapitalo rinkos koeficientai. Išvados. Priedai(3). Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas" (2)AB "Sanitas". AB "Sanitas" rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo analizė. Įmonės mokumas. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai. Išvados. AB "Sanitas" vertės nustatymas ir rizikos vertinimas. Diskontuotų pinigų srauto metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: medinių lauko baldų gamyba ir prekybaĮvadas. Analitinė dalis. Finansinė įmonės analizė bei jos reikšmė. Finansinės atskaitomybės ataskaitų apibūdinimas. Finansiniai rezultatai ir juos formuojantys veiksniai. Turto esmė apskaitoje. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmė. Tiriamoji dalis. "X" įmonės finansinės būklės analizė. Finansinio rezultato įtaka įmonės finansų valdyme. Bendra "X" įmonės charakteristika. Balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. SWOT analizė. Santykinių rodiklių analizė. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto analizė. Bankrotas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: statybos kompanija UAB "Statybos"Įvadas. Įmonė, jos konkurencinė aplinka, šakos situacija. Konkurencinė aplinka. Šakos rodiklių įvertinimas. Šakos finansiniai rodikliai. Įmonės finansinių rodiklių analizė. Grynasis pelnas. Pardavimo pajamos ir savikaina. Turto horizontali bei vertikali analizė. Turto struktūra. Nuosavybės ir įsipareigojimų horizontali ir vertikali analizė. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų lyginamoji dalis. UAB "Statybos" grynojo pelningumo dinamika. UAB "Statybos" turto pelningumo dinamika. UAB "Statybos" nuosavo kapitalo pelningumas. Diu ponto analizė pagal UAB "Statybos" veiklos rodiklius 2005 – 2006 metais. Diu ponto analizė pagal UAB "Statybos" veiklos rodiklius 2006 – 2007 metais. UAB "Statybos" mokumo rodikliai 2005-2008 metais. Grynasis apyvartinis kapitalas. Grynojo apyvartinio kapitalo dalis turte. Trumpalaikis mokumas. Kritinio įvertinimo koeficientas. Bendrasis mokumas. Auksinė balanso taisyklė. UAB "Statybos" gautinų sumų apyvartumas dienomis. UAB "Statybos" mokėtinų sumų apyvartumas dienomis. UAB "Statybos" mokėtinų ir gautinų sumų apyvartumas dienomis. UAB "Statybos" pinigų apytakos ciklas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: UAB "Iris"Įvadas. UAB "Iris" charakteristika. UAB "Iris" finansinės būklės analizė. Finansinių ataskaitų vertikalioji ir horizontalioji analizė. Finansinių veiksnių analizė. UAB "Iris" įmonės pelningumo analizė. UAB "Iris" įmonės apyvartinio kapitalo analizė. UAB "Iris" įmonės skolų analizė. Veiksnių įtakos finansiniams rezultatams įvertinimas. SWOT analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (11). Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: UAB "Transpa"Įvadas. Įmonės veiklos finansinės analizės teorinės prielaidos. Įmonės veiklos finansinės analizės esmė bei reikšmė įmonės valdymui. Įmonės veiklos finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės veiklos finansinės analizės būdai ir metodai. Įmonės veiklos finansinės atskaitomybės analizė. Santykinių rodiklių analizė. UAB "Transpa" įmonės veikos finansinė analizė. UAB "Transpa" įmonės finansinės atskaitomybės analizė. UAB "Transpa" įmonės santykinių rodiklių analizė. Išvados. Summary. Priedai (10). Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: Varėnos Pirminės Sveikatos Priežiūros CentrasĮvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Varėnos PSPC finansinės būklės analizė. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Stabilumo rodiklių analizė. Efektyvumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Augimo rodiklių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė strategija: sportinių drabužių siuvimo įmonėĮvadas. Tikslas - atlikti įmonės finansinės veiklos analizę ir suprognozuoti jos finansinius rodiklius bent pagal du scenarijus. Įmonės "A" finansinės padėties analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės finansinių atskaitomybių analizė. Įmonės balanso horizontali ir vertikali. analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansinių rodiklių (santykinė) analizė. Įmonės SWOT analizė. Įmonės analizės apibendrinimas ir išvados. Įmonės strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. "Nieko nedarom" strategijos finansinis įvertinimas. Projekto vykdymo finansinis įvertinimas. Projekto pajamų skaičiavimas. Projekto išlaidų skaičiavimas. Projekto efektyvumo įvertinimas. Įmonės vertės nustatymas. Strategijos rizikos įvertinimas ir strategijos atranka. Išvados ir komentarai. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė veiklos analizė: AB "Vakarų skirstomieji tinklai"Įmonės "Vakarų skirstomieji tinklai" pristatymas. Truputis istorijos. Įmonės veikla. Įmonės duomenys. Įmonės naujienos. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio). ataskaitų horizontalios ir vertikalios analizės. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Balanso horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinės apskaitos politikos turinysĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti įmonės finansinės apskaitos politikos turinį. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos. Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi tvarkant apskaitą ir rengiant atskaitomybę. Finansiniai metai. Apskaitos tvarkymo būdas. Piniginis matas. Kalba. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos operacijų registravimas. Apskaitos metodai, jų nustatymas ir keitimas. Apskaitiniai įvertinimai, jų tikslinimo tvarka Informacijos reikšmingumas. Apskaitos politikos keitimo apskaitinių įvertinimų tikslinimo atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Apskaitos politika. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nematerialusis turtas. Išvados. Skaityti daugiau
......