Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Įmonės aplinkos ir tikslų analizė: VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijaĮvadas. Organizacijos aplinkos ir tikslų teoriniai aspektai. Organizacijos aplinkos analizė. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos strategija. Strateginis planavimas. Tikslų svarba organizacijos veiklai. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos aplinkos ir tikslų analizė. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazija. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos aplinka. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos išorinė aplinka. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos vidinė aplinka. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos tikslai. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos strateginis planas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aplinkos vadybos kaštų vertinimas: konditerijos gaminių gamyba UAB "Kauno didmenų kompanija"Įvadas. Jonavos regiono, pramonės šakos analizė. Trumpa bendroji įmonės analizė. Aplinkos vadybos kaštų analizė. Aplinkos apsaugos veiksmingumo indikatoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aplinkos veiklos analizė: AB "Linas"Apie įmonę. Įmonės veikla. Vieta rinkoje. Trumpa apžvalga. Įmonės valdymas. Bendrovės valdyba. Vertikalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Balanso analizės grafinis atvaizdavimas. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados. Finansinių rodiklių skaičiavimas. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: nekilnojamo turto agentūra "Domus Optima"Nekilnojamo turto agentūros veiklos "Domus Optima" aprašymas. Nekilnojamo turto agentūros "Domus Optima" veiklos charakteristika. Nekilnojamo turto agentūros "Domus Optima" atliekamų darbų ir funkcijų detalizavimas bendrųjų vadybos funkcijų aspektu. Organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Pagrindiniai nekilnojamo turto agentūros "Domus Optima" padaliniai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Pareigybių/darbo vietų pasirinkimas darbo analizei. Pasirinktų pareigybių/darbo vietų analizė. Suformuluoti reikalavimai pareigybių–darbo vietų užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas, remiantis darbo vietų vertinimu. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Vertinimo kriterijaus pakopų vertės (balais) nustatymas. Pareigybių/darbo vietų vertinimas. Bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Konkrečių darbo vietų reklamos pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: prekyba kailiais AB "Vilniaus kailiai"Įvadas. Įmonė "Vilniaus kailiai". Įmonė šiandien. Apranga. Galanterija. Išdirbimas. Partneriai. Kailiai. Kailiai šiandien. Kailių spalvų tendencijos. Vietinės žaliavos supirkimas. Oda. Odos istorija. Odos spalvų tendencijos. Kodėl verta pirkti odą. Tolimesnio sprendimo kryptys. "Vilniaus kailių" apyvartos padidinimas beveik ketvirtadaliu. "Vilniaus kailių" prekybos tinklo plėtimas. "Vilniaus kailių" įvaizdžio keitimas. "Vilniaus kailių" orientavimasis į odos dirbinius. Informacija apie "Vilniaus kailius" – internete. Tyrimo instrumentarijus ir logika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aprašymas: restoranas IĮ "Svirtis"Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Skaityti daugiau
Įmonės atsargų auditas: teoriniai ir praktiniai aspektaiĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti teorinius ir praktinius aspektus, susijusius su įmonės atsargų auditu. Teorinė dalis. Atsargų audito reikšmė ir tikslai. Ypatybės ir sunkumai. Audito rizika atsargų audito procese. Atsargų audito atlikimo etapai. Atsargų audito nuoseklumo etapai. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo atliekant inventorizaciją Dalyvavimo inventorizacijoje planavimas. Auditoriaus dalyvavimas inventorizacijoje būdai. Auditoriaus dalyvavimo inventorizacijoje ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės atsargų vidaus auditas: UAB "Staduva"Įvadas. Atsargų vidaus audito pagrindinės teorinės nuostatos. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. Auditoriaus ir įmonės vadovybės atsakomybė ir veiksmai darant atsargų auditą. Atsargų vidaus audito atlikimas UAB "Staduva". UAB "Staduva" atsargų vidaus audito programa 2004 11 19. Vidaus auditorių išvada. Skaityti daugiau
Įmonės bankroto diagnostikos nustatymas. Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertintiSantrauka. Įvadas. 1 užduotis. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Įmonės išankstinis vertinimas. Įmonės finansinės situacijos vertinimas. Išvados. 2 užduotis. Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti. Vidinio audito planas. Tyrimo metodika. Įmonės darbuotojų motyvų struktūros tyrimas. Įmonės sugebėjimų motyvuoti darbuotojus tyrimas. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės bankroto galimybių studijaĮvadas. Įmonės bankroto sampratos teoriniai aspektai. Įmonės bankroto samprata. Krizės ir ekonominė aplinka. Krizės vystymosi etapai. Krizių valdymo metodai. Įmonės duomenų analizė. Balanso analizė. X įmonės analizė. Įmonės bankroto galimybės studija pagal Altmano ir Blanko modelius. Nuosavo kapitalo įtaka įmonės pelningumo rodiklių pasikeitimui. Pardavimų pelningumo ir turto apyvartumo įtaka TP rodiklio pasikeitimui. Mano pasiūlymai. Įmonės prognozuojami rodikliai. Rizikos reikšmė įmonės ekonomikoje. Išvados. Pagrindinių terminų žodynas. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonės bankroto ir reorganizavimo atvejų analizėĮvadas. Įmonė. Reorganizavimas. Reorganizavimo procedūra. Reorganizavimo negaliojimas. Reorganizavimo trukmė ir išlaidos. Akcijų keitimas reorganizuojant bendroves. Bankrotas. Bankroto sąvoka. Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas. Bankroto bylos iškėlimo esmė. Bankroto procedūra. Bankroto pabaiga. Tyčinis bankrotas. Įmonių bankrotų apžvalga. Bankroto apžvalga 1993-2010 metais. Tyčiniai bankrotai 1993-2010 metais. Bankrutavusios įmonės. Bankrutavusios įmonės pagal apskritis. "Brolių Lehmanų" bankrotas. "Brolių Lehmanų" istorija. Pirmininko kaltinimas. "Brolių Lehmanų" kolosalus apsiskaičiavimas. Pabaigos pradžia. Keliaujant link žlugimo. Žlugimas. Snoras. Snoro istorija skaičiais. "Snoro" nepatikimumo ženklai. Valstybės skola turės didėti. "Unis Tadiv" gamykla. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimasProdukcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas. Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Pieno žvaigždės"Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atostogų. Įsakymas dėl atleidimo. Pareigybiniai nuostatai. Lydraštis. Atsakomasis raštas. Įgaliojimas. Rekomendacija. Pažyma apie pelną. Protokolas. Nurašymo aktas. Dokumentų perėmimo aktas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: žaislų gamyba UAB "Vespa"Įvadinė dalis. UAB "Vespa" charakteristika. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo. Įsakymas dėl Arūno Bivainio nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Dėl bendradarbiavimo (iniciatyvinis). Dėl bendradarbiavimo (atsakomasis). Dėl konferencijų salės rezervavimo. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Kvietimas. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Spausdintuvo nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Apibendrinimas. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristikos ir veiklos analizė: UAB "Židiniai"Inžinerinės ekonomikos kursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas – remiantis finansinės analizės metodais įvertinti UAB "Židiniai" investicinio projekto ekonominį efektyvumą, taip pat riziką susijusią su investicijų projekto įgyvendinimu. Įmonės charakteristikos ir veiklos analizė. Investicinis projektas. Palūkanų skaičiavimas. Rizikos įvertinimas. Ekonominis įvertinimas. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės normos. Būsimosios vertės metodas. Pelningumo indeksas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Projekto balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės darbo administravimas-organizavimas (steigimas ir veikla): turizmo įmonė "Frėja"Įvadas. Santrauka. Įmonės vizija. Įmonės vizija bei tikslai. Turizmo įmonės steigimas. Įmonės steigimas. UAB "Frėja" registravimas. Turizmo įmonės "Frėja" pavadinimas ir logotipas. Reikalavimai įmonės vardui. Įmonės patalpų nuoma ir jų įrengimas. Įmonės planavimo sistema. Organizacinė sistema. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Darbuotojų skatinimas. Turizmo produkto analizė. Turizmo produkto samprata. Turizmo produkto paketo sudarymas. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Konkurentų įvertinimas. Įmonės SSGG analizė. Įmonės įvaizdis. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės darbo administravimas-organizavimas (steigimas ir veikla): turizmo įmonė UAB "Kelionių rojus"Turizmo įmonės "Kelionių rojus" darbo administravimas-organizavimas (steigimas ir veikla). Įvadas. Santrauka. Turizmo įmonės įkūrimas. Verslo idėja ir misija. Aplinkos analizė. Turizmo rinka. Įmonės dislokacija. Kelionių organizatoriaus "Kelionių rojus" potencialus vartotojai. Rinkodara ir verslo tikslai. UAB "Kelionių rojus" kapitalo formavimas. Turizmo įmonės steigimas. UAB "Kelionių rojus" registravimas. Kelionių organizatoriaus "Kelionių rojus" pavadinimas ir logotipas. Firminiai blankai, vizitinės kortelės. Įmonės organizacinė struktūra. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Turizmo produktas. Turizmo paslaugų paketo sudarymas, kelionės kainos skaičiavimas. Turizmo produkto reklama ir rėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės darbo organizavimo analizė: turizmo įmonė UAB "7 mylios"Įvadas. UAB "7 mylios" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės sistema įmonėje. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Įmonės "7 mylios" veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorine aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Žodynas. Skaityti daugiau
Įmonės darbo užmokesčio apskaita: ledų gamybos UAB "Vikeda"Įvadas. Darbo užmokesčio apskaita UAB "Vikeda". Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai UAB "Vikeda". UAB "Vikeda" dokumentai, reikalingi darbo užmokesčio apskaitai. Darbo sutartis. Įmonės vadovo įsakymas dėl atlyginimo dydžio, valandinių atlygių patvirtinimo. Darbo laiko apskaita UAB "Vikeda". Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Darbo užmokesčio priskaitymo dokumentas. Atlyginimų priskaitymo suvestinė. Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis. Neišmokėto darbo užmokesčio suvestinė. Asmens sąskaita. Sąskaitų korespondencija. Darbo užmokesčio tobulinimas UAB "Vikeda". Išvados. Priedai (9). Skaityti daugiau
Įmonės darbuotojų analizė: V. Krasinsko IĮ "Geras batas"Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybinių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Skaityti daugiau
......