Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Grupinio darbo metodas ir grupinis darbas su rizikos grupėmis (2)Įvadas. Socialinio darbo metodo samprata. Grupinio darbo metodo samprata. Situacijos, kurioms dažniausiai reikia taikyti grupinio darbo metodą. Psichoterapinių grupių įvairovė. Psichoterapinės grupės tikslo realizavimo būdų požiūriu. I.D. Yalom išskyrė 11 svarbiausių grupės psichoterapinių veiksnių. Grupės formavimas. Socialinių paslaugų klientų grupės. Grupinis darbas su rizikos grupėmis. Rizikos grupė - gatvės vaikai. Grupinio darbo metodas dirbant su gatvės vaikais. Rizikos grupė - narkomanai. Grupinio darbo metodas dirbant su narkomanais. 5 elgesio keitimo stadijos. Darbo su priklausomybe sergančiais asmenimis etapai. Priklausomybės nuo narkotikų veiksmingo gydymo principai. Rizikos grupė - alkoholikų vaikai. Grupinio darbo metodas dirbant su alkoholikų vaikais. Rizikos grupė - moterys, patiriančios smurtą šeimoje. Grupinio darbo metodas dirbant su moterimis patiriančiomis smurtą šeimoje. Organizacijos, kurios dirba su smurtą patiriančiomis moterimis. Išvados. Skaityti daugiau
Grupinio darbo organizavimas, valdymo sprendimaiGrupinio darbo organizavimas. Komandos. Komandos reikšmė. Komandos raidos pakopos. Efektyvi komanda. Komandos vaidmenys. Komandos susirinkimai. Komandos susirinkimo privalumai ir trūkumai. Komandos efektyvumą lemiantys veiksniai. Valdymo sprendimai. Valdymo sprendimų priėmimas. Sprendimo priėmimas ir problemos sprendimas. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo metodų privalumai ir trūkumai. Problemų ir galimybių nustatymas. Problemų nustatymas. Galimybių nustatymas. Valdymo sprendimų priėmimo tipai. Programuojami ir neprogramuojami sprendimai. Tikrumas, rizika ir netikrumas. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Racionalaus modelio alternatyvos. Ribotas racionalumas ir pasitenkinimas. Euristika. Nuspręsti, kas priims sprendimą. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Grupinių viešosios tvarkos pažeidimų ir riaušių likvidavimas sporto renginiuose. Taktiniai ypatumaiĮvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Minios elgesio psichologija. Masinių teisėtvarkos pažeidimų ir riaušių charakteristika. Veiklos užtikrinant tvarką ir saugumą stadionuose organizavimas. Atsakingų tarnybų ir pareigūnų veiksmai ekstremalių situacijų metu. Rekomendacijos, kaip padidinti saugumą stadiono tribūnose sporto varžybų metu. Policijos veikimo būdai ir naudojamos priemonės likviduojant grupinius viešuosius tvarkos pažeidimus ir riaušes. Išvados. Reziumė (anglų kalba). Skaityti daugiau
Harmoninės srovės grandinės analizė (4)Savarankiškas darbas Nr2. Įvadas. Elektro grandinės sudarymas ir braižymas. Mano apskaičiuotieji parametrai. Perbraižyta tiriamoji grandinė. Suskaičiuojami simboliniai parametrai. Impedansų srovių elektrovarų matricos. Apskaičiuojame kontūrines elektovaras. Apskaičiuojame sroves. Apskaičiuojame įtampas. Kintamojo elemento šakos srovės priklausomybė nuo varžos didumo. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoninės srovės grandinės analizė (5)Darbo tikslas – išmokti taikyti simbolinį metodą ir dėsnius, metodus kompleksinio dažnio srityje, suvokti ryšį tarp simbolių ir laiko srities nežinomųjų. Duotąją schemą perbraižau pakeisdamas varžinius elementus į induktyviuosius ir talpinius elementus, kintamąjį elementą palieku nekeisdamas. Schemos parametrai apskaičiuojami iš lygčių. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoninės srovės grandinės analizė (6)Įvadas. Darbo tikslas – išmokti taikyti simbolinį metodą ir dėsnius, metodus kompleksinio dažnio srityje, suvokti ryšį tarp simbolių ir laiko srities nežinomųjų. Darbo eiga. Varianto Nr. 44. Duoti duomenys. Pasirenkamos šakų simbolinių srovių kryptys ir pažymimos schemoje. Remiantis pirmuoju ir antruoju Kirchhofo dėsniais, užrašomos nepriklausomos lygtys, kuriose nežinomieji yra šakų srovių kompleksinės amplitudės. Lygtys pagal I Kirchhofo dėsnį. Lygtys pagal II Kirchhofo dėsnį. Mazginių įtampų metodu apskaičiuojamos visų šakų srovių kompleksinės amplitudės: moduliai ir argumentai. Nubraižomos nepriklausomų mazgų srovių vektorinės diagramos. Nubraižomos kontūrinių įtampų vektorinės diagramos. Visos diagramos braižomos esant vidurinei Rk reikšmei. Nubraižoma kintamojo elemento šakos srovės modulio ir argumento priklausomybė nuo varžos didumo. Tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoninės srovės grandinės analizė (9)Grandinių teorija 1. Darbo tikslas: Išmokti analizuoti harmoninės srovės grandines, taikant joms Omo, Kirchhofo dėsnius bei grandinių analizės metodus simbolinėje srityje, mokėti sudaryti įtampų ir srovių vektorines diagramas, suvokti ryšį tarp simbolių ir laiko srities nežinomųjų. Tiriamos grandinės ir grandinės schemos sudarymas. Tiriamos grandinės elementai. Tiriamos grandinės elementų parametrai. Tiriamoji grandinės schema. Nepriklausomų lygčių sistema. Pirmasis Kirchhofo dėsnis. Antrasis Kirchhofo dėsnis. Nepriklausomų lygčių sistema. Tiriamos grandinės šakų srovės ir įtampos. Mazginių įtampų metodas. Grandinės admitansų matrica. Grandinės mazgų srovės šaltinių stiprumų matrica. Mazginės įtampos. Elementų srovės ir įtampos. Mazgo srovių vektorinė diagrama. Kontūro įtampų vektorinė diagrama. Grandinės mazgo srovių laikinės priklausomybės. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoningo mobilumo link. Žmonių ir krovinių srautai Baltijos regioneĮvadas. Mobilumo iššūkiai. Kaip ir kodėl – mobilumo vystymasis. Transportavimo kaštai – energija ir poveikis gamtai. Lenkija – privataus automobilio ir viešojo transporto konfliktas. Pasiūlymai darnaus mobilumo vystymui. Techniniai sprendimai – tobulesnės transporto technologijos. Ekonominės politikos instrumentai. Gyvenimo būdas ir mobilumas. Krovininis transportas – kaip jį paversti darniu. Darnios transporto politikos realizavimo kliūtys. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoningos strategijos rengimas organizacijojeĮžanga. Harmoningos strategijos samprata. Harmoningos strategijos sąvoka. Strategijos būtinybė organizacijai. Harmoningos strategijos rengimas. Strategijos rengimo etapai. Strateginė analizė. Išorinės aplinkos analizė. Strateginių veiksnių nustatymas. Vidinės aplinkos analizė. Strategijos lygmens pasirinkimas. Strategijos formulavimas. Harmoningos strategijos rengimo modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Henry FordasĮvadas. Asmenybės bruožai ir biografija. Fordo vadybos idėjos. Konvejeris, masinė gamyba ir efektyvumas. Bendrieji gamybos organizavimo principai. Gamybos organizavimo principų apibendrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Henry Fordas - asmenybė, darbai, pasiekimaiĮžanga. Henris Fordas – asmenybė, darbai, pasiekimai. Darbuotojų atrinkimo kriterijai. Išvada. Skaityti daugiau
HeroizmasĮvadas. Heroizmo ištakos. Antikinis herojus. Krikščioniškoji kankinystė. Filosofinio heroizmo pagrindo paieška. Išvados. Skaityti daugiau
Heterogeninių grupių valdymasĮvadas. Heterogeninių grupių valdymo samprata. Homogeninės ir heterogeninės grupės. Heterogeninių grupių valdymo principai. Integruoto ugdymo taikymas heterogeninėje grupėje. Heterogeniškų grupių valdymas per tarpusavio santykius. Bendruomeniniai santykiai heterogoninėje grupėje. Heterogeniškų grupių valdymas per mokymo strategijas. Aktualizuojantis mokymas – vienas iš edukacinių metodų ugdant heterogeninę grupę. Konceptualus aktualizuojančio mokymo(si) pagrindimas ir jį įtakojančios teorijos. Aktualizuojančio mokymo(si) definicija. Tikslais grįstas mokymasis ir heterogeninė grupė. Strategijos ir tikslai. Heterogeniškumo valdymas mokymosi teorijų pagalba. Heterogeninių grupių valdymas per aplinką. Vertybės - tarpusavio santykius harmonizuojantis veiksnys. Mokymosi aplinkos įtaka heterogeninės grupės mokymuisi. Mokytis skatinamos aplinkos bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Hidraulika (10)Užduotis. Derivacinis kanalas. Normalių gylių skaičiavimas. Leistinų vandens tekėjimo greičių griovyje patikrinimas. Lyginamosios pjūvio energijos grafikas ir kritinio gylio nustatymas. Patvankos kreivės DK skaičiavimai. Jūros upė. Laisvojo vandens paviršiaus aukščių Jūros upėje skaičiavimas. Vandens ėmimo šliuzas reguliatorius. Slenksčio pločio ir ilgio skaičiavimai. Šliuzo reguliatoriaus pakėlimo aukštis praleidžiant vidutinį debitą Qvid. Šliuzo reguliatoriaus pakėlimo aukštis praleidžiant minimalų debitą Qmin. Slenkstinės užtvankos slenkstis. Slenksčio keteros altitudės skaičiavimas. Maksimalaus vandens lygio tvenkinyje skaičiavimai. Slenksčio profilio koordinačių apskaičiavimas. Praplovimo kanalo slenkstis. Slenksčio angos pločio skaičiavimas. Praplovimo kanalo slenksčio aukščio paskaičiavimas. Angos pločio skaičiavimai. Ar reikalingas energijos slopintuvas? Energijos slopintuvas "Šulinys". Filtracija. Depresijos kreivės tipas. Normalaus filtracijos srauto gylio skaičiavimas. Patvankos kreivės skaičiavimas. Filtracijos debitas. Skaityti daugiau
Hidraulika (4)Vandentiekio sistemos skaičiavimas. Užduotis. Skaičiavimo duomenys. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamasis debitas. Vamzdžių skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų kainos skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas. Skaityti daugiau
Hidraulika (5)Hidraulikos kursinio darbo užduotis. Sistemai parenkami du siurbliai ir apskaičiuojamas tūris. Vamzdyno apskaičiavimai ir vamzdžių parinkimas. Vamzdyno charakteristikų apskaičiavimas. Siurbimo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Vamzdžių skersmens optimatizavimas. Skaityti daugiau
Hidraulika ir pneumatika (8)Suprojektuoti slenkamojo judesio tūrinę hidropavarą pagal pateiktus duomenis. Principinės hidropavaros schemos sudarymas. Variklio skaičiavimas. Hidropavaros elementų parinkimas. Darbo skysčio parinkimas. Hidrolinijų parinkimas. Slėgio nuostolių skaičiavimas. Suminiai hidrauliniai nuostoliai. Slėgio, reikalingo trinčiai nugalėti hidrocilindre, skaičiavimas. Slėgio nuostoliai hidropavaroje. Reikalingas siurblio slėgis. Stūmoklio galingumas. Siurblio galingumas. Pavaros naudingo veiksmo koeficientas. Skaityti daugiau
Hidraulika: vamzdinės pralaidos skaičiavimaiHidraulinių skaičiavimų užduotis: pagal pateiktą projektinį reikiamos tikimybės maksimalų debitą atlikti vamzdinės vandens pralaidos skaičiavimus, esant beslėginiam tekėjimui. Įvadas. Normaliojo gylio kanale skaičiavimas. Vamzdinės pralaidos hidrauliniai skaičiavimai. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Pralaidos skersmens dp skaičiavimas. Kritinio gylio pralaidoje skaičiavimas. Kritiškojo nuolydžio ir vandens pralaidos nuolydžio skaičiavimas. Vandens pralaidos ilgio skaičiavimas. Ištekančio iš pralaidos vamzdžio vandens gylio skaičiavimas. Skerspjūvio ploto ir hidraulinio spindulio pralaidos pabaigoje nustatymas. Vandens greičio pralaidos pabaigoje skaičiavimas. Žemutinio pralaidos bjefo parametrų h0 ir hk skaičiavimas. Normaliojo gylio h0 žemutiniame bjefe nustatymas. Kritiškojo gylio žemutinianme bjefe skaičiavimas. Srauto tekėjimo sąlygų žemutiniame bjefe nustatymas. Hidraulinio šuolio tipo nustatymas. Žemutinio bjefo stiprinimo konstrukcijos parinkimas ir parametrų skaičiavimas. Stiprinamo ruožo ilgio skaičiavimas. Išplovimo gylio skaičiavimas. Konstrukcijos parinkimas. Žemutinio bjefo skaičiavimai. Aukštutinio bjefo skaičiavimai. Pralaidos išilginis pjūvis ir planas. Išvados. Skaityti daugiau
Hidraulinės ir pneumatinės pavarosBendroji dalis. Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas. Pradiniai duomenys skaičiavimui. Hidrocilindrų skersmenys. Stūmoklių kotų skersmenys. Hidrocilindrų našumas. Skysčio padavimo kaiurymių skaičiavimas. Darbo kameros slėgis. Didžiausia hidrocilindro jėga. Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidraulinis skaičiavimas. Hidrovariklio veleno skersmuo. Korpuso vidinis skersmuo. Hidrovariklio plokštelės plotis. Hidrovariklio tepalo debitas. Mažiausias padavimo angos skersmuo. Darbinės kameros slėgis. Hidrovariklio išvystomas momentas. Hidraulinių variklių parinkimas tūrinės pavaros sistemoje. Siurblių parinkimas. Hidrovariklių parinkimas. Didžiausi hidrocilindrų stūmoklių judėjimo greičiai. Plokštelinio hidrovariklio didžiausias kampinis greitis. Darbo skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Vamzdžių vidiniai skersmenys. Faktiniai tepalo srautų greičiai. Tepalo tėkmės rėžimas. Hidraulinės trinties koeficientas (Darsi koeficientas). Slėgio hidrolinijos mažiausias vamzdžio sienelės storis. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Hidropavaros galingumas ir naudingumo koeficientas. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Grafinė dalis. Hidrocilindro tvirtinimo ąsų kiaurymių, arba tvirtinimo ašies galų skersmuo. Atsparuminiai hidrocilindro skaičiavimai. Skaityti daugiau
Hidraulinės ir pneumatinės pavaros (10)Bendroji dalis. Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas. pradiniai duomenys skaičiavimui. Hidrocilindrų skersmnų skaičiavimas. Stūmoklių kotų skersmenys. Hidrocilindrų našumas. Skysčio padavimo kiaurymių skersmenys. Darbo kameros slėgis. Didžiausia hidrocilindro jėga. Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidrauliniai skaičiavimai. Hidrovariklio veleno skersmuo. Korpuso vidinis skersmuo. Hidrovariklio plokštelės plotis. Hidrovariklio tepalo debitas. Mažiausias padavimo angos skersmuo. Darbinės kameros slėgis. Hidrovariklio išvystomas momentas. Hidraulinių variklių parinkimas tūrinės pavaros sistemoje. Siurblių parinkimas. Hidrovariklių parinkimas. Didžiausi hidrocilindrų stūmoklių judėjimo greičiai. Plokštelinio hidrovariklio didžiausias kampinis greitis. Darbo skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Vamzdžių vidiniai skersmenys. Faktiniai tepalo srautų greičiai. Tepalo tėkmės rėžimas. Hidraulinės trinties koeficientas (Darsi koeficientas). Slėgio hidrolinijos mažiausias vamzdžio sienelės storis. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Hidropavaros galingumas ir naudingumo koeficientas. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Hidraulinės pavaros šiluminio rėžimo skaičiavimas. Skaičiuojamas hidraulinio bako tūris. Randamas hidraulinio bako šilumą atiduodantis paviršiaus plotas. Skaičiuojamas hidralinių linijų vamzdžių šilumą atiduodančio paviršiaus plotas. Skaičiuojame hidraulinio cilindro šilumą atiduodančio paviršiaus plotą. Skaičiuojamas bendras sistemos šilumą atiduodančio paviršiaus plotas. Randamas temperatūrų skirtumas. Skaičiuojama įšilusios alyvos temperatūra. Grafinė dalis. Hidrocilindro tvirtinimo ąsų kiaurymių, arba tvirtinimo ašies galų skersmuo. Atsparuminiai hidrocilindro skaičiavimai. Priedai (.dwg. bylos: Hidraulinis cilindras, Principinė hidroschema, Specifikacija). Skaityti daugiau
......