Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Gyvybės draudimo rinka LietuvojeĮvadas. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo privalumai draudėjui. Gyvybės draudimo įtaka valstybės ekonomikai. Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. Gyvybės draudimo sutartys. Pasirašytos gyvybės draudimo įmokos. Gyvybės draudimo išmokos. Lietuvos respublikos gyvybės draudimo įmonės. Bonum publicum, gyvybės draudimo UAB. Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas, UAB. Ergo Lietuva gyvybės draudimas, UAB. Hansa gyvybės draudimas, UAB. PZU Lietuva gyvybės draudimas, UAB. Sampo gyvybės draudimas, AB. SEB VB Gyvybės draudimas, UAB. Seesam Lietuva gyvybės draudimas, AB. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvų vasarinių gėlių pasiūlos ir paklausos tyrimasĮvadas. Prekė samprata, jos pasiūlos ir paklausos veiksniai. Prekių savybės. Prekių klasifikavimas. Prekių asortimentas. Pasiūlos samprata. Pasiūlos funkcija. Pasiūlos elastingumas. Paklausos samprata. Paklausos veiksniai ir jos funkcija. Paklausos elastingumas. Prekių paklausos klasifikavimas. Gyvų vasarinių gėlių charakteristika. Gyvų vasarinių gėlių tyrimas. Tyrimo rezultatų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Gyvulininkystė (17)Įvadas. Galvijų eksterjeras ir jų vertinimo būdai. Galvijų kūno dalys. Pieninių karvių eksterjeras. Mėsinių galvijų eksterjeras. Mišrios produkcijos gyvulių eksterjeras. Darbinių galvijų eksterjeras. Įvairių veiksnių įtaka eksterjerui. Galvijų eksterjero vertinimas. Karvių pieno produkcija ir jos apskaita. Pieno sudėtis. Pieno susidarymas. Pieningumo bei pagrindinių pieno komponentų paveldimumas ir kintamumas. Pieno produkcijos apskaita. Skaityti daugiau
Gyvulių šėrimasUžduotis Nr 3. Metinė pašarų reikmė apsiveršiavusiai sausio mėn. 15 d. 450 kg masės karvei, išprodukuojančiai 3500 kg pieno per laktaciją. Įvadas. Galvijų fiziologiniai ypatumai. Maisto medžiagų reikmė melžiamoms karvėms. Šėrimo norma. Racionų tipai karvėms, melžiamų karvių šėrimas. Pašarų mišiniai karvėms, pašarų mišinių sudėtis ir fizinės savybės. Karbamidas – pigus baltymų šaltinis. Užtrūkusių veršingų karvių šėrimas. Karvių ganymas, mineralinių medžiagų įtaka. Racionalus šėrimas koncentratais. Mitybos normos užtrūkusioms ir melžiamoms karvėms. Užduoties sprendimas. Metinė pašarų reikmė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gyvulių šėrimas (2)Įvadas. Ko reikia paršavedėms. Įvairūs priedai. Paršavedžių šėrimas. Paršingų kiaulių šėrimo ypatumai pirmuoju paršingumo periodu. Paršavedžių priežiūra ir jų ganymas. Racionas. Duotos užduoties analizė. Skaityti daugiau
Gyvulių šėrimas (3)Melžiamų karvių šėrimas. Įvadas. Gyvulių šėrimas. Šėrimo ir racionų tipai. Maisto medžiagų reikmė žemės ūkio gyvuliams. Svarbiausi pašarų rodikliai. Mikro elementų ir vitaminų svarba. Šėrimo ypatumai. Pieno produkcija. Pieno sudėtis. Pieno susidarymas. Laktacija ir jos kreivė. Įvairių veiksnių įtaka pieningumui. SLS (somatinių ląstelių skaičius). Duoto raciono įvertinimas. Skaityti daugiau
Gyvulių veisimo metodai ir jų pritaikymas gyvulininkystės praktikojeLentelių sąrašas. Įvadas. Gyvulių veisinimas. Gyvulių veisinimo reikšmė. Gyvulių veisinimo metodai. Gyvulių veisinimo metodai ir jų genezė. Gyvulių veisinimo metodų pritaikymas gyvulininkystės praktikoje. Gyvulių veisinimo metodų lyginamoji analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvūnų gydymas lazeriuĮvadas. Inovacijos veiklos organizavimas įmonėje teoriniu aspektu. Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos. Inovacijų klasifikavimas. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. STP charakteristika. Vaistus pakeičiantis lazeris. Lazerių STP – 8 tipai ir technologija. Lazerio STP – 8 gydimas ir profilaktinis apdorojimas. Lazerinio aparato "STP – 8" diegimas gyvūnų gydymui ir profilaktikai Radviliškio rajono ūkyje. Bandymo metodai ir sąlygos. Bandymo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Globalinės ekonominės problemosĮvadas. Globalizacijos sąvoka. Trumpa žmonijos globalinių problemų apžvalga. Globalinės ekonominės problemos. Nedarbas – globalinė ekonominė problema. Nedarbą mažinančios priemonės. Infliacija. Infliaciją mažinančios priemonės. Kuro išteklių bei energijos problema. Kuro išteklių bei energijos problemos mažinančios priemonės. Atliekos ir jų panaudojimas. Skurdas. Skurdą mažinančios priemonės. Skolų problema. Prekybos karų problema. Prekybos karų problemos sprendimo būdai. Korupcija – globalinė ekonominė problema. Globalinė problema – juodoji rinka. Demografijos problemos. Demografinių problemų mažinimo priemonės. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Globalinių problemų ekonominiai aspektaiAplinkos taršos (ekologinė) problema. Globalinės energetikos problemos. Globalinės maisto problemos. Globalinės demografinės problemos. Globalinė atliekų problema. Urbanizacija ir jos problema. Skaityti daugiau
Globalizacija ir antiglobalistiniai judėjimaiĮvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos mokyklos. Hiperbolistai. Skeptikai. Transformalistai. Antiglobalizmas ir antiglobalistiniai judėjimai. Anti-JAV (Jungtinės Amerikos Valstijos). Anti – PPO (Pasaulinė Prekybos Organizacija). Green-peace. Žymiausi antiglobalistų protestai. Išvados. Skaityti daugiau
Globalizacija ir globalus verslasĮvadas. Tikslas yra išsiaiškinti, kas yra globalizacija ir globalus verslas. Globalaus verslo sąvoka. Globalizacijos samprata. Globalaus verslo samprata. Investavimo užsienyje priežastys. Pasiūlos faktoriai. Paklausos faktoriai. Politiniai faktoriai. Kiti faktoriai. Internacionalizacijos procesas. Eksportu paremtas metodas. Netiesioginis eksportas. Tiesioginis eksportas. Ne kapitalu paremtas metodas. Licenzijavimas. Frančizės. Kiti kontraktiniai internacionalizacijos metodai. Kapitalu paremta internacionalizacija. Bendros įmonės. Įsigijimai ir plyno lauko investicijos. Konsorciumai, keiretsus ir chaebols. Investicijų ir kapitalo judėjimo apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Globalizacija ir valdymas (3)Įvadas. Ką reiškia globalizacija. Artimumas. Vieta. "Toyota" Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) randa darbuotojų, kurių vertybiniai kriterijai sutampa su jos. Požiūris. Globalizacija ir konkurencingumas. Santykinė padėtis šiandien, žiūrint į ateitį. Santykinė padėtis šiandien žiūrint iš praeities. Kaip vyriausybės daro įtaką konkurencingumui. Trumpa šiuolaikinės globalizacijos istorija. Antrojo pasaulinio karo pasekmės. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Tarptautinių įmonių poveikis šalims šeimininkėms. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims. Globalinis verslas. Kaip kompanijos tampa tarptautinėmis. Kultūrų globalizacija. Vadovai ir išankstinis nusistatymas. Tarptautinė darbo jėga: moterys. Moterų pasaulio bankas įrodo, kad nedidelės verslo paskolos moterims – geras verslas. Hofstede‘o tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Globalus aplinkosauginis rūpestis socialinės įtampos laukų perspektyvoje ir jo įtaka/ reikšmingumas Lietuvos konteksteGlobalus aplinkosauginis rūpestis socialinės įtampos laukų perspektyvoje ir jo įtaka/ reikšmingumas Lietuvos kontekste. Globalaus aplinkosauginio judėjimo ir socialinių pokyčių tipologinis modelis. Paradigminis kaitos modelis aplinkosaugos sociologijoje. Anthony Giddens struktūracijos teorijos eksplikacija. Ulrich Beck Rizikos visuomenės teorinė eksplikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Gniaužtinio guolio numautumo pritaikymasĮvadas. Įtaiso paskirtis ir poreikio pagrindimas. Analogų analizė. Konstruojamojo įtaiso funkcinė schema. Įtaiso išvystomų jėgų skaičiavimas. Apkrautų detalių stiprio skaičiavimas. Detalių medžiagos, standartai bei terminis apdorojimas. Detalių technologiškumas. Suleidimų analizė. Įtaiso veikimo principas, suvirinimo technologija ir eksploatavimo sąlygos. Gniaužtinio nuėmiklio surinkimo schema. Išvados. Skaityti daugiau
Gotikos menas (2)Įvadas. Termino kilmė. Gotika ir jos ypatybės. Architektūra. Skulptūra. Vaizduojamoji dailė. Tapyba. Gotika Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Gotikos menas ir architektūraĮvadas. Gotikinio statinio būdingi bruožai. Gotikos miestai. Gotikinės kultūros formavimasis. Gotikinė architektūrai. Gotikinės architektūros raida. Gotika Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
GPS sutankinamojo tinklo projektasSantrauka. Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinamojo (III klasės tinklo techniniai reikalavimai). Punktų pasirinkimas GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje6 Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus punktus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimų organizavimas ir privažiavimo prie punktų schema. Matavimo planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafika. Išvados. Skaityti daugiau
Graffiti raida pasaulyjeĮvadas. Pedagoginis tikslas. Piešiniai ant sienų. Graffiti atsiradimo istorija. Graffiti terminų žodynėlis. Pagrindiniai graffiti stiliai. Keletas patarimų kuriais vadovaujasi graffiti meistrai piešdami. Graffiti – ar tai vandalizmas? Graffiti akcija –narkotikams ne!!! Klaipėdos organizacija "Street". Graffiti piešėjus kūrybai įkvepia neištapytos namų sienos. Pomėgis padeda per pamokas. Nesijaučia per senas piešti. Piešia kiekvieną dieną. Interviu su vienu iš Viniaus graffiti meistrų RED. Kas yra graffiti asmeniškai tau? Kas yra geras writeris? New York graffiti. Graffiti pedagoginėje raidoje. Išvados. Skaityti daugiau
Gramatikos ir kalbos kultūros klaidos dokumentų tekstuoseSantrauka. Įvadas. Valstybinės kalbos vartojimo ir gynimo konstituciniai pagrindai ir įstatymai. Kalbos kultūra. Kas toji kalbos kultūra? Kalbos kultūros ugdymo formos. Kalbos kultūros klaidos. Kalbos kultūros klaidų priežastys. Pagrindinės kalbos kultūros klaidos. Kanceliarinė kalba. Kalbos stiliaus svarba. Gramatika. Dažniau pasitaikančios rašybos klaidos. Skyrybos principai ir dažniau pasitaikančios klaidos. dokumento tekstas. Teksto struktūra. Teksto stilius. Gautų duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
......