Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Gydymas Su Džok sistemaĮvadas. Standartinės plaštakų ir pėdų atitikmens sistemos. Standartinės kūno atitikmens sistemos pirštuose ("vabzdžio" sistemos). Kūno atitikmens mini sistemos. Gydomųjų taškų paieška ir stimuliavimas. Instrumentai ir stimuliatoriai, naudojami suteikiant pagalbą Su Džok terapijos metodu. Skarifikatoriai. Veržikliai. Moksos. Instrumentai masažui. Masažuokliai su ritinėliu. Kombinuoti masažuokliai plaštakoms ir pėdoms. Išviršiniai aplikatoriai. Metalinės žvaigždutės. Magnetinės žvaigždutės. Augalų sėklos. Sėklos ir šešios energijos rūšys. Gydymo būdai per nagų plokšteles. Išvados. Skaityti daugiau
Gydomojo (klasikinio) masažo būdaiĮvadas. Masažo pratybos grupėje. Klasikinio (gydomojo) masažo būdai. Glostymas. Pagrindiniai glostymo būdai. Plokščiasis paviršinis glostymas. Plokščiasis gilusis glostymas. Plokščiasis paviršinis ir gilusis sėdinčio masažuojamojo glostymas. Apimamasis nenutrūkstantis glostymas. Apimamasis nutrūkstantis glostymas. Pagrindinių glostymo būdų kartojimas. Pagalbiniai glostymo būdai. Glostymas nykščiu bei kitų pirštų pagalvėlėmis ir delniniais pirštų paviršiais. Grėblinis glostymas, glostymas krumpliais ir briaunainis – šukuotinis glostymas. Lyginimas, glostymas nykščio pagalvėle ir pagrindu, plokščiasis – žiedinis glostymas. Žnyplinis, apimamasis žiedinis ir kryžminis glostymas. Pagalbinių glostymo būdų kartojimas. Trynimas. Pagrindiniai trynimo būdai. Trynimas delnais. Trynimas II – V pirštų pagalvėlėmis. Trynimas atskirais pirštais. Trynimas delnų pagrindais ir nugariniais pirštikaulių paviršiais. Pagalbiniai trynimo būdai. Žnyplinis trynimas. Trynimas krumpliais. Grėblinis trynimas. Pjovimas. Perskyrimas (pusiau žiedinis trynimas). Brūkšniavimas ir pastumdymas. Drožimas ir skaptavimas. Pagrindinių trynimo būdų kartojimas. Pagalbinių trynimo būdų pakartojimas. Pagalbinių trynimo būdų kartojimas. Maigymas. Pagrindiniai maigymo būdai. Nenutrūkstantis išilginis maigymas . Nenutrūkstančio išilginio maigymo kartojimas. Nenutrūkstantis skersinis maigymas. Skersinio maigymo kartojimas. Išilginio ir skersinio maigymo kartojimas. Nutrūkstančio maigymo būdas – atkėlimas. Nutrūkstantis pusiau žiedinis (spiralinis) maigymas. Pagrindinių maigymo būdų kartojimas. Pagalbiniai maigymo būdai. Žnyplinis maigymas. Volavimas. Ritinėjimas. Nuridenimas. Užvertimas. Pagalbinių nenutrūkstančių maigymo būdų kartojimas. Išjudinimas ir suspaudimas. Paspaudimas (pagalbinis nutrūkstamojo maigymo būdas). Ištempimas ir sustūmimas. Pagalbinių nutrūkstančio maigymo būdų kartojimas. Papildomi maigymo būdai. Maigymas pirštais (pagal I.K. Kordes ir kt.). Nugaros plačiojo raumens maigymas pirštais (pagal A. Hoffą, H. Gochtą ir kt.). Pažnaibymas (pagal Verbovą). Papildomų maigymo būdų kartojimas. Vibracija. Pagrindiniai vibracijos būdai. Nenutrūkstančios vibracijos būdas: stabili, labili ir taškinė vibracija. Pagalbiniai vibracijos būdai. Pagalbiniai nenutrūkstančios vibracijos būdai: purtymas, sukratymas, pastumdymas, pakratymas. Nutrūkstančios vibracijos būdai: plekšnojimas, daužymas, kumščiavimas. Nutrūkstančios vibracijos būdai: kapojimas, pliekimas (čaižymas). Nutrūkstančios vibracijos būdai: badymas, padaužymas. Vibracijos būdų kartojimas. Judesiai. Pasyvūs rankų judesiai. Kojų ir liemens pasyvūs judesiai. Skaityti daugiau
Gimdos kaklelio vėžio profilaktika: sveikatos politika Kauno miesto savivaldybės lygmenyjeProblemos aktualumas. Problemų priežastys. Sektoriai, susiję su problema ir jos priežastimis. Įvairių sveikatos programų efekto ir efektyvumo įvertinimas. Programos tikslai. Programos įgyvendinimas. Programos vertinimas. Skaityti daugiau
Gimnastika ir jos poreikis organizmuiĮvadas. Kūno kultūras mokyklose. Fizinis aktyvumas – viena asmenybės tobulėjimo galimybių. Nauda visam organizmui. Tinkamas fizinis aktyvumas. Fizinio aktyvumo ir sveikatos tarpusavio ryšys. Patarimai prieš pradedant mankštintis. Išvados. Skaityti daugiau
Gimstamumo Lietuvoje sociologinė charakteristika: vertinimai ir kaitos tendencijosTeoriniai tyrimo pagrindai. Kokia situacija Lietuvoje? Demografiniai pokyčiai 2002-2003 metais. Demografiniai pokyčiai Šiauliuose 2000-2003 metais. Trys ateities demografijos Lietuvoje scenarijai. Tyrimo rezultato analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Giros rauginimo gamybos proceso automatizavimo projektasĮvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Projekto aprašymas. Analitinė dalis. Užduoties ir automatizavimo objekto analizė. Projektinė dalis. Automatizavimo uždavinių nustatymas. Automatizavimo schemos sudarymas ir analizė. Automatizavimo schemos sudarymas, analizė, elementų paskirties aiškinimas. Automatinio reguliavimo sistemos (ARS) ryšių schemos sudarymas, analizė, elementų paskirties aiškinimas. ARS ryšių schemos elementų ir reguliatoriaus elementų pasirinkimas (jutikliai, vykdikliai, skaičiuokliai ir pan.). Darbo išvados. dwg. brėžiniai: principinė elektrinė schema, sandaros schema. Priedai (5). Skaityti daugiau
GIS maketas geodezinių punktų aukščiams analizuoti Šiaurės LietuvojeĮvadas. Lietuvos aukščių sistemų ir tinklų tyrimas. ArcView programos ypatybės. Geometrinės duomenų bazės formavimas. Atributinės duomenų bazės formavimas. Informacijos paieška. Paieška geometrinės duomenų bazės pagrindu. Paieška atributinės duomenų bazės pagrindu. Teminio žemėlapio formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvenamasis 9-ių aukštų stambiaplokštis pastatasUžduoties lapas. Aiškinamasis raštas. Kalendorinis grafikas. Tinklinis grafikas. Tinklinio grafiko aprašymas. Laikinų buitinių patalpų skaičiavimas. Stambiaplokščio gyvenamojo 9-ių aukštų gyvenamo namo planas. Stambiaplokščio gyvenamojo 9-ių aukštų gyvenamo skersinis pjūvis. Linijinis, tinklinis, medžiagų ir mechanizmų poreikio grafikai. Skaityti daugiau
Gyvenamasis namasDwg byla. Gyvenamojo namo brėžiniai. Sklypo planas. Pjūviai, detalės. Skaityti daugiau
Gyvenamasis namas "Kaštonas"Įvadas. Pastato architektūrinis konstrukcinis aprašymas. Statybiniai architektūriniai sprendimai. Pamatai. Sienos. Perdangos. Laiptai, grindys. Stogas. Langai. Durys. Priedas (1). Skaityti daugiau
Gyvenamo namo šildymo sistemos ir vandentiekio automatizavimasĮvadas. Automatizuojamo objekto charakteristika. Automatizavimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai automatizavimo sprendiniai. Principinė elektrinė schema. Automatizuojamo objekto elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Skaičiavimai. Skaičiavimai vandens šildytuvui (boileriui). Skaičiavimai cirkuliaciniams siurbliams. Skaičiavimai valdymo blokui. Skaičiavimai selenoidinei pavarai. Skaičiavimai temperatūros reguliatoriui. Objekto įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Automatizuojamo objekto funkcinės schemos sudarymas. Šildymo sistemos su akumuliacine talpa veikimo principo aprašymas. Komponentų parinkimas. Hidraulinio akumuliatoriaus funkcinė automatizavimo schema. Vandens temperatūros reguliatoriaus schemos sudarymas ir komponentų parinkimas. Schemos sudarymas. Temperatūros reguliatoriaus maitinimo šaltinio skaičiavimas ir komponentų parinkimas. Principinės elektrinės schemos skaičiuotė. Lygintuvo schemos skaičiuotė. Transformatoriaus skaičiuotė. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvenamojo fondo statistinis tyrimas Vilniaus apskrityjeĮvadas. Darbo tikslas - panaudojant statistinės analizės metodus ištirti ir įvertinti gyvenamąjį fondą Vilniaus apskrityje ir jo savivaldybėse. Gyvenamojo fondo Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių ir grafikų naudojimas, atliekant gyvenamojo fondo Vilniaus apskrityje statistinį tyrimą. Stulpelinės ir juostinės. Linijinė diagrama. Kvadratinės ir apskritiminės diagramos. Skritulinė diagrama. Stačiakampė diagrama. Sklaidos diagramos. Formulių naudojimas atliekant gyvenamojo fondo statistinį tyrimą.Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Moda. Mediana. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Gyvenamojo fondo Vilniaus apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Vilniaus apskrities gyvenamojo statistinio tyrimo rezultatai. Gyvenamojo fondo skaičius Vilniaus apskritis 1995-2006 metai, tūkstančiai kv. metrų. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos baziniai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos baziniai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos baziniai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos grandininiai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities dinamikos grandininiai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos grandininiai santykiniai dydžiai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių dinamikos grandininiai santykiniai padidėjimo/sumažėjimo tempai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių struktūros santykiniai rodikliai. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių palyginamasis aplenkimo koeficientas. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities savivaldybių koordinacijos santykis. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities 1995- 2006 metų aritmetinis vidurkis. Gyvenamojo fondo metų pabaigoje, Vilniaus apskrities ir Vilniaus apskrities savivaldybių viso tiriamo laikotarpio aritmetinis vidurkis. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Gyvenamojo namo darbų sąnaudosĮvadas. Darbo tikslas – paskaičiuoti individualaus gyvenamojo namo darbų sąnaudas, bei pagal paskaičiuotus duomenis padaryti perdangos plokščių montavimo proceso technologinę kortelę. Statybos darbų technologinių procesų aprašymas. Pamatų montavimas. Mūrijimo darbai. Gelžbetoninių konstrukcijų bei Fibo sąramų montavimas. Stogo įrengimas. Grindų įrengimas. 6tinkavimas. Statybos darbų kiekių skaičiavimas. Montavimo krano parinkimas. Strėlinio krano paskaičiavimas ir parinkimas antžeminės dalies konstrukcijų montavimui. Strėlinio automobilinio krano k – 161 techninė charakteristika. Automobilinio strėlinio krano k – 161 kėlimo galios ir kablio pakėlimo grafikas. Technologinės kortelės aprašymas. Konstrukcijų ir medžiagų sandėliavimas. Montavimo krano kėlimo įrenginiai, judėjimo zona. 3perdangų montavimas. Išvados. Priedai (.dwg byla: perdangos plokščių montavimo technologinė kortelė). Skaityti daugiau
Gyvenamojo namo projektasBendrieji duomenys projektavimui. Planiniai ir konstrukcinei sprendimai. Išorinės sienos šiluminės varžos skaičiavimas. Planinio tūrinio sprendimai. Laiptų pakopų skaičiavimas. Pamatų projektavimo sprendimai. Perdangų projektavimo sprendimai. Stogo įrengimo sprendimai. Sąramų projektiniai sprendimai. Durų parinkimas. Langų parinkimas. Skersinio pastato pjūvio sprendimai. Išvados. Brėžiniai (13). Skaityti daugiau
Gyvenamojo namo projektas (3)Dwg byla. Suprojektuoti dviejų aukštų gyvenamąjį namą su mansarda. Gyvenamojo namo brėžiniai, žiniaraščiai, mazgai, pjūviai. Skaityti daugiau
Gyvenamojo namo SKS projektavimasGyvenamojo namo skaitmeninių kabelinių sistemų projektavimas. Pradiniai duomenys. Architektūrinė projektavimo dalis. Telekomunikacinė projektavimo dalis. Horizontalioji posistemė. Administravimo posistemė. Jungiamųjų ir galinių laidų skaičiaus ir ilgio nustatymas. Specifikacija. Išvados. Schemos. Skaityti daugiau
Gyvenamosios aplinkos raida Lietuvoje: aplinkos būklės vertinimasĮvadas. Tikslas: įvertinti Lietuvos kaimo būklę. Gyvenamosios aplinkos raida Lietuvoje. Lietuvos miesto raida. Lietuvos kaimo raida. Šiuolaikiniai socialiniai procesai mieste. Gyventojų skaičiaus didėjimas. Gyventojų vidutinio amžiaus didėjimas ir urbanizacija. Migracija. Socialinės ir ekonominės regionų būklės Lietuvoje problemos. Aplinkos būklės vertinimo tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvenamųjų namų eksploatacija, remontas ir rekonstrukcijaĮvadas. Gyvenamųjų namų eksploatavimas. Gyvenamojo namo būklės įvertinimas ir privalomųjų darbų nustatymas. Gyvenamojo namo priežiūros organizavimas. Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalas. Netinkamos eksploatacijos įtaka. Daugiabučių namų priežiūrą reglamentuojančių teisinių aktų sąrašas. Statinių eksploatacinių savybių parametrai. Optimali statinių eksploatavimo trukmė. Gyvenamųjų namų remontas ir rekonstrukcija. Gyvenamųjų namų remonto tipai. Paprastojo remonto darbų sąrašas. Kapitalinio remonto darbų sąrašas. Rekonstravimo (rekonstrukcijos) darbų sąrašas. Duomenų surinkimas rekonstrukcijos ir remonto projektui parengti. Statinio aikštelės inžineriniai tyrinėjimai. Remonto darbų organizavimo ir vykdymo projektų sudarymo principai. Pastatų išvaizdos atnaujinimas ir pagerinimas. Kapitalinio remonto techninės dokumentacijos sudarymo principai. Kokybės vadybos ir kokybės užtikrinimo standartai. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvenamųjų namų paklausos tendencijos LietuvojeĮvadas. Tyrimo dalykas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Gyvenamųjų namų statybos rinka. Investicijų į gyvenamųjų namų statybas samprata ir veiksniai. Valdžios įtaka statybų rinkai. Skaityti daugiau
Gyvenamųjų patalpų Vaidaugų g. (Klaipėda) vertinimas ir nekilnojamojo turto rinkos analizėKursinis projektas: Nekilnojamojo turto rinkos analizė. Įvadas. Nekilnojamojo turto rinkos analizė. Sena statyba. Patalpų nuoma. Pardavimo skelbimai. Lyginamosios vertės metodas. Pagal lyginamosios vertės metodą vertiname savo pasitinktą butą. Naudojimo pajamų vertės metodas. Naudojimo pajamų metodu vertiname savo pasirinktą butą. Vidutinė pasirinkto buto rinkos vertė iš registrų centro. Išvados. Skaityti daugiau
......