Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Gedimino laiškaiĮvadas. Gedimino laiškų vertėjai ir tyrinėtojai. Abejonės dėl Gedimino laiškų autentiškumo. Rankraščiai. Raštingumas ir kanceliarija. Gedimino patarėjai ir kalendorius. Gedimino antspaudas. Gedimino titulai. Pirmasis Gedimino laiškas popiežiui Jonui XXII. Gedimino laiškas Vokietijos miestų piliečiams. 1323 m. gegužės 26 d. laiškai, išlikę nuorašu, padarytu tų pačių metų liepos mėnesį. Trečias laiškas Jonui XXII; antrasis pasiekęs Avinjoną. Atsakymai į Gedimino kreipimusis. Išvados. Die Zusammenfassung. Skaityti daugiau
Gėjų santuokų moralinis ir teisinis įvertinimasĮžanga. Darbo tikslas. Išanalizuoti tos pačios lyties asmenų santuokų pripažinimo teorines ir praktines problemas, atskleidžiant prioritetines santuokos sudarymo formas. Santuokos samprata bei reikšmė. Santuokos sudarymo sąlygos. Draudimas tuoktis tos pačios lyties asmenims. Šeima kaip valstybės ir visuomenės institucija. Žmogaus asmens lytiškumas ir homoseksualumo samprata. Tos pačios lyties asmenų santuokų pripažinimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Geležinkelio inžinerijaUžduotis. Aiškinamasis raštas. Žemėlapis. Sprendimas. Geležinkelio trasos tarp punktų P ir G projektavimas. Trasos planas (brėžinys). Geležinkelio išilginis profilis. Kelio išilginis profilis (brėžinys). Traukinio traukos charakteristikos. Traukos skaičiuotės rezultatų lentelė. Traukinio traukos charakteristikos (brėžinys). Išvados. Skaityti daugiau
Gėlynų tipai ir Daugpilio miesto gėlyno analizėĮvadas. Literatūros apžvalga. Želdynų įstatymas. Želdynų funkcijos. Gėlės ir jų savybės. Gėlynų tipai. Ornamentiniai Švedijos gėlynai. Gėlininkystės verslo ypatumai kai kuriose. Europos šalyse. Gėlių sortimentą lemiantys veiksniai ir jų rūšys. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas. Atlikti mokslinės literatūros analizę apie gėlynų tipus, gėlių bioekologines savybes, jų sortimentą bei atlikti Daugpilio miesto centrinės dalies gėlynuose augančių gėlių rūšių tyrimą. Uždaviniai. Tyrimo objektas ir metodika. Tyrimo objektas. Daugpilio miestas. Tyrimo metodika. Gėlynų analizės metodika. Gėlių sortimento analizės metodika. Darbo rezultatai. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijos (2)Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Plokštės apkrovų skaičiavimas. Armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Skaičiuojamosios įrąžos. Sijos skerspjūvio ir išilginės darbo armatūros skaičiavimas. Pirmasis tarpatramis. Antrasis tarpatramis. B atrama. C atrama. Skersinės armatūros skaičiavimas. B atrama iš kairės. B atrama iš dešinės. A atrama. Sijos konstravimas. Pirmasis tarpatramis. B atrama iš kairės. B atrama iš dešinės. Antrasis tarpatramis. Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Įtemptojo gelžbetonio kiaurymėtos perdangos plokštės skaičiavimas. Kiaurymėtos perdangos plokštės lentynos skaičiavimas. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas. Preliminarus išilginės tempiamos armatūros parinkimas. Redukuoto skerspjūvio geometriniai rodikliai. Armatūros išankstinių įtempimų nuostoliai. Išilginių briaunų skaičiavimas stadijoje iki eksploatavimo. Viršutinio krašto pleišėtumas. Stiprumas transportuojant. Plokštės skaičiavimas eksploatacijos stadijoje. Stiprumas normaliniame pjūvyje. Stiprumas skersinei jėgai įstrižuose pjūviuose. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas ii grupės ribiniams būviams. Normalinio pjūvio pleišėtumas. Normalinių plyšių atsivėrimo plotis. Trumpalaikis plyšio plotis nuo suminės apkrovos.Trumpalaikis plyšio plotis nuo nuolatinės ir ilgalaikės apkrovos. Ilgalaikis plyšio plotis nuo nuolatinės ir ilgalaikės apkrovų. Įstrižųjų pjūvių atsparumas plyšių atsiradimui. Įlinkio skaičiavimas. Skersinio rėmo skaičiavimas. Bendrieji nurodymai. Įražų apskaičiavimas. Skaičiuojamoji schema ir apkrovos. Rygelio apkrovos. Lenkimo momentai rygelio tarpatramiuose. Lenkimo momentai prie kolonų krašto. Skersinės jėgos. Rygelio normalinių pjūvių stiprumo skaičiavimas. Rygelio istrižųjų pjūvių stiprumo skaičiavimas. Kolonos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijos (3)Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Plokštės apkrovų skaičiavimas. Skaičiuojamosios įrąžos. Armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Skaičiuojamosios įrąžos. Sijos skerspjūvio ir išilginės darbo armatūros skaičiavimas. Pirmasis tarpatramis. Antrasis tarpatramis. B atrama. C atrama. Skersinės armatūros skaičiavimas. B atrama iš kairės. B atrama iš dešinės. A atrama. Sijos konstravimas. Pirmasis tarpatramis. B atrama iš kairės. B atrama iš dešinės. Antrasis tarpatramis. Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Skersinio rėmo skaičiuojamoji schema ir apkrovos. Rygelio normalinių pjūvių stiprumo skaičiavimas. Rygelio įstrižųjų pjūvių stiprumo skaičiavimas. Rygelio konstravimas. Kolonos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijos (4)Įvadas. Monolitinės briaunotos perdangos su sijinėmis plokštėmis skaičiavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Plokštės apkrovų skaičiavimas. Plokštės armavimas plokščiais virintais tinklais. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Surenkamų g/b konstrukcijų projektavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Įtemptojo gelžbetonio briaunotos perdangos plokštės skaičiavimas. Bendrieji duomenys. Briaunotos plokštės lentynos skaičiavimas. Plokštės skersinių briaunų skaičiavimas. Paruošiamieji duomenys išilginių briaunų skaičiavimui. Plokštės skaičiavimas eksploatacijos stadijoje. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimo II grupės ribiniams būviams. .dwg byla. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijos (5)Konstrukcijos elementų parinkimas. Sijų ir kolonų apkrovos. Sijos nuolatinė apkrova. Sijos kintamosios apkrovos. Sniego apkrova. Pakabinamųjų kranų apkrovos. Kolonų nuolatinė apkrova. Kintamosios kolonų apkrovos. Sniegas. Kranų apkrovos. Vėjo apkrovos. Vėjo apkrova visam rėmui. Sijos projektavimas. Kolonos projektavimas. Pamatų projektavimas. Matmenys. Armavimas. Skaityti daugiau
Gelžbetoninės konstrukcijos (6)Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Įrąžų gaubtinės sudarymas. Šalutinės sijos armatūros skerspjūvio plotų apskaičiavimas. Šalutinės sijos skersinės armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos laikomosios galios gaubtinės sudarymas. Pagrindinės sijos projektavimas. Apkrovos. Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos armatūros skerspjūvio plotų apskaičiavimas. Pagrindinės sijos skersinės armatūros skaičiavimas. Pagrindinės sijos laikomosios galios gaubtinės sudarymas. Priedai (.dwg byla: pastato skersinis pjūvis, perdangos planas, perdangos plokštės armatūros išdėstymo planas, šalutinės sijos armatūros išdėstymo planas). Skaityti daugiau
Gelžbetoninių perdangos plokščių gamybos technologijaGaminių charakteristikos, žaliavų reikalavimai. Gaminių nomenklatūra. Techniniai reikalavimai medžiagoms. Betono mišinio sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Žaliavų paruošimas. Betono mišinio paruošimas. Betono mišinio paruošimo schema. Formavimo stendų paruošimas. Armatūros sudėjimas. Gaminių formavimas. Gaminių kietinimas. Stendinės gamybos technologiniai skaičiavimai. Pagalbinių cechų ir gamybinių barų aprašymas. Gamybos kokybės kontrolė. Skaityti daugiau
General accounting and auditing principles in LithuaniaIntroduction. Accounting principles. GAAP. Financial reporting requirements in Lithuania. The two tricks on financial statements. Financial statements. The balance sheet. The balance sheet in Lithuania. Conclusions. Skaityti daugiau
Generatoriaus tyrimasProgramavimo inžinerijos kursinio darbo "generatoriaus tyrimas" dokumentacija. Proceso dokumentacija. Darbų organizavimas. Laiškai dėstytojui. Produkto dokumentacija. Reikalavimų dokumentas. Įvadas. Projekto alternatyvos. Prototipo analizė. Užsakovo reikalavimai. Vartotojo reikalavimai. Produkto apžvalga. Sistemos marketingo analizė. Techninių terminų žodynas. Formalios specifikacijos. Įvadas. Duomenų aibės ir ryšys tarp jų. Projektavimo dokumentas. Sistemos kūrimui naudojami CASE įrankiai ir metodai. Sistemos architektūra. Struktūrinis programos modelis. Testavimo dokumentas. Testavimo metodika. Instrukcija vartotojui. Sistemos teikiamos paslaugos. Vartotojo sąsajos testavimas. Vartotojo instrukcija. Programos failų išeities tekstai index.php (vartotojo aplinka, pirminių duomenų testavimas, vykdymas). Rand_funkc.php. Grafikas.php (duomenų atvaizdavimo failas). Skaityti daugiau
Genetiškai modifikuotų organizmų poveikis aplinkai ir sveikataiĮvadas. Darbo tikslas: įvertinti genetiškai modifikuotų organizmų poveikį aplinkai ir sveikatai. Uždaviniai. Literatūros apžvalga. Genetinė modifikacija ir biotechnologija. Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) ir GMP rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai vertinimą, reglamentuojantys teisės aktai. Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ir GMP rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai įvertinimo ir valdymo bendrieji principai. Metodologija. Pagrindiniai vertinimo principai. Ekspertizės ir išvadų apibendrinimas. GMO, GMP ir medžiagų, gautų iš GMO, naudojamų žmogaus mityboje, rizikos vertinimas. Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) poveikis žmonių mitybai. Esminės informacijos, reikalingos įvertinti Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) maisto produktų įtaką sveikatai, nustatymas. Genetiškai modifikuoti (GM) augalai. Genetiškai modifikuoti (GM) gyvūnai. Genetiškai modifikuoti (GM) mikroorganizmai. Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) grėsmės ir poveikiai aplinkai, žmonių sveikatai ir ūkiui. Aplinkai. Žmonių sveikatai. Ūkiui. Genetiškai modifikuoti organizmai - neigiamas požiūris. Didžiausi žemės ūkio genetiškai modifikuotų (GM) augalų pasėlių plotai pasaulyje. Genetiškai modifikuotų organizmų keliama rizika. Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) poveikis sveikatai. Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) poveikis aplinkai. Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) ir ekologinis modifikavimas. Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) padidintos rizikos produktų, kuriems būtinos pažymos, sąrašas. Genetiškai modifikuotas maistas. Kaip išvengti genetiškai modifikuoto (GM) maisto? Išvados. Skaityti daugiau
Genetiškai modifikuoti produktai (2)Aplinkosaugos savarankiškas darbas. Įvadas. Genetiškai modifikuotas organizmas (GMO). GMO gamyba. GMP ženklinimas. GMO poveikis žmogui. Lietuvoje sutinkami GMP. GM maisto saugumas. Galimas GMP išplitimas natūralioje aplinkoje. Ateities galimybės: Medicinos pasiekimai. Augalų modifikacijos. Genetinės modifikacijos saulėlydis. Gudrusis kryžminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Geodezijos ir žemėtvarkos veiklos vadyba: AB "Klaipėdos kranai"Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės ir paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba (paslaugos). Trumpas gamybos ar paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Darbo jėga 11 Tiesioginė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmones struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys, alternatyvi veikla. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Priedai (3). Išvados. Skaityti daugiau
Geodezinės atramos sudarymas aerotrianguliacijos metodu skaitmeniniam fotogrametriniam kartografavimuiSkaitmeninės fotogrametrijos kursinis darbas. Kursinio projekto užduotis ir pradiniai duomenys. Kursiniam projektui pateikta medžiaga. Skrydžių maršrutų ir aerofotonuotraukų išdėstymo schema. Fotogrametrinio bloko Nr.:46 / 47 aerotrianguliacijos projektas. Aerotrianguliacijos projekto schema. Suprojektuotųjų fotogrametrinių taškų abrisai. Teisingas diapozityvų uždėjimas į stereokomparatorių. Fotogrametrinių taškų koordinačių matavimas ir modelio koordinačių skaičiavimas su ORPROG programa. Gautųjų matavimo duomenų parengimas aerotrianguliacijos tinklui išlyginti NLHBUNT programos formatu. Aerotrianguliacijos tinklo išlyginimas su NLHBUNT programa. Aerotrianguliacijos tinklo rezultatų išlyginimo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Geografijos mokymo(si) procesą aktyvinantys metodaiĮvadas. Uždaviniai. Ugdymo metodų raida Lietuvoje. Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikacija. Mokymo metodų grupių charakteristika. Mokymo metodų pasirinkimų kriterijai. Tyrimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Geografinės informacinės sistemos (GIS)Pc Raster programa ir duomenų bazė. Geografinių duomenų vaizdavimas. Geografinių duomenų perklasifikavimas. Temų erdvinis perdengimas. Temų aplinkos analizė Skaityti daugiau
Geografinės informacinės sistemos (GIS) (2)Užduotis. Įvadas. Dynamic Link Library (toliau DLL) failų kūrimas. "Button" klasės vieta ESRI ArcGis objektų diagramoje. Klasių UML diagrama. Programos veikimo aprašymas. Mygtukų įterpimas į ArcMap programą. Mygtukų veikimas ArcMap programiniame pakete. Išvados. Skaityti daugiau
GestalttherapieDarbas vokiečių kalba apie Fritz Perls psichologiją. Einleitung. Kurze Einführung in die Gestalttherapie. Was ist Gestalttherapie? Der Organismus. Das Selbst. Die Kontaktgrenze. Das ES, das ICH und die Persönlichkeit. Die Grundannahmen des Gestaltansatzes und deren Bedeutung für sozialpädagogisches Arbeiten. Phänomenologische Arbeitsweise. Arbeit im Hier und Jetzt. Arbeit mit unerledigten Geschäften. Vermeiden von Deutungen. Arbeit an der Kontaktgrenze. Die therapeutische Beziehung. Körperorientierte Arbeit. Schlussbetrachtungen. Skaityti daugiau
......