Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Gaisrinis vandentiekisGaisrinio vandentiekio skaičiavimas. Apskaičiuoju gyventojų skaičių gyvenvietėje. Iš vandens vartojimo normų RSN 26-90 (3 lent.), parenku buitinio vandens vartojimo normas, pagal kurias apskaičiuoju vidutinį vandens suvartojimą per dieną. Apskaičiuoju maksimalų vandens kiekį suvartojama per parą (RSN 26-90, 11lent.). Apskaičiuoju maksimalų valandinį vandens kiekį. Pagal RSN 136-92 (1 lent.) ir RSN 137-92 apskaičiuoju vandens kiekį reikalinga gaisrui gesinti. Apskaičiuoju gaisrinio vandens atsargos dydį reikalingo trims valandoms intensyviam gaisro gesinimui. Apskaičiuoju magistralinių rankovių (77 – 8vnt. 20m) slėgio nuostolius. Apskaičiuoju darbinių rankovių (66 – 4vnt. 20m) slėgio nuostolius: Randu bendrus darbinių ir magistralinių rankovių slėgio nuostolius. Apskaičiuoju gaisrinio automobilio (AC-40/5 IVECO-MAGIRUS) slėgio nuostolius, kurio siurblio tipas – PH-516H-40l/s. Pagal maksimalų vandens kiekį gaisrui gesinti, iš nomogramos parinkdamas vamzdžio diametrą ir slėgio nuostolius jame, apskaičiuoju slėgio nuostolius nuo siurblinės iki pirmojo šulinio. Pagal maksimalų vandens kiekį, iš nomogramos parinkdamas vamzdžio diametrąir slėgio nuostolius jame, apskaičiuoju slėgio nuostolius nuo siurblinės iki miesto: Iš maksimalaus debito išskaičiuojam 70% mums turimo tiekti vandens avarijos atveju. Pagal avarinį vandens debitą, iš nomogramos parinkdamas vamzdžio diametrą ir slėgio nuostolius jame, apskaičiuoju slėgio nuostolius nuo siurblinės iki miesto. Apskaičiuoju slėgio nuostolius, pramonei. Apskaičiuoju slėgio nuostolius. Apskaičiuoju laisvąjį slėgį. Randu didžiausius galimus slėgio nuostolius. Parenku ūkinį ir gaisrinį siurblius II kėlimo siurblinei. Skaityti daugiau
Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimasĮvadas. Technologinio proceso aprašymas gaminių dažymo ceche su dažų paruošimo skyriumi. Sprogimo ir gaisro pavojaus gamyboje sukeliančių medžiagų analizė. Benzenas (benzolas). Acetonas. Nitroceliuliozė. Prevencijos priemonės, kad išvengti galimų avarijos priežasčių. Aparatai, iš kurių eksploatavimo metų, degios medžiagos iš dalies pašalinamos į atmosferą. Aparatų irimo priežasčių analizė, apsaugos priemonės. Vamzdynų užteršimo priežastis ir apsauga nuo degių nuosėdų. Filtrų užteršimo priežastis ir priešgaisrinė profilaktika. Aparatų ir kitos technologinės įrangos apsauga nuo sprogimo gaisro atvejų. Dažymo priešgaisrinė profilaktika. Dažymo cechuose gaisro plitimo priežastys. Degių skysčių transportavimo priemonių priešgaisrinė sauga. Aparatų su kintančių skysčio lygių priešgaisrinė profilaktika. Degių medžiagų saugojimo priešgaisrinė profilaktika. Galimų technologinių uždegimo šaltinių atsiradimo priežastis. Galimų gaisro plitimo kelių įvertinimas. Aerozolio susidarymas trukusiame dažų vamzdyne cecho patalpoje skaičiavimas. Skaičiavimas. Išvados. Profilaktikos priemonės, mažinančios sprogimo ir gaisro pavojų, bei aplinkos taršą. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimas (2)Įvadas. Gaminių dažymo cecho su dažų paruošimo skyriumi trumpas proceso aprašymas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybių išanalizavimas. Benzenas (benzolas). Acetonas. Nitroceliuliozė. Galimos avarijos priežasčių numatymas ir prevencijos priemonių pasiūlymas. Aparatų, iš kurių eksploatavimo metu degios medžiagos iš dalies pašalinamos į atmosferą. Aparatų irimo priežasčių analizė, apsaugos priemonės. Vamzdynų užteršimo priežastis ir apsauga nuo degių nuosėdų. Filtrų užteršimo priežastis ir jų priešgaisrinė profilaktika. Aparatų ir kito technologinės įrangos apsauga nuo sprogimo gaisro atveju. Dažymo priešgaisrinė profilaktika. Degių skysčių transportavimo priemonių priešgaisrinė sauga. Aparatų su kintamų skysčio lygių priešgaisrinė profilaktika. Degių medžiagų saugojimo priešgaisrinė profilaktika. Galimų technologinių užsidegimo šaltinių atsiradimo priežasčių numatymas. Galimų gaisro plitimo kelių įvertinimas. Susidariusio aerozolio paskaičiavimai trūkus dažų vamzdžiui cecho patalpose. Profilaktikos priemonių, mažinančių sprogimo ir gaisro pavojų bei aplinkos taršą įvertinimas. Dažymo cecho gaisrinė – techninė schema. Bendros išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Gaisro ir sprogimo pavojaus technologiniuose procesuose įvertinimo būdaiĮvadas. Naftos perdirbimo technologinis procesas. Distiliacija. Papildomas perdirbimas ir kokybės gerinimas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybės. Naftos perdirbimo produktai. Naftos produktų savybės gaisro ir sprogimo pavojaus atžvilgiu. Benzino savybės. Aparatų gairinio pavojingumo ir sprogimo pavojaus laipsnių įvertinimas. Rektifikacinė kolona. Rektifikacijos proceso priešgaisrinės profilaktikos ypatumai. Rektifikacijos proceso priešgaisrinė profilaktika. Ugnies plitimo ribojimas rektifikaciniuose įrenginiuose. Benzino siurblys. Priešgaisrinės profilaktikos priemonės. Benzino rezervuaras. Prevencijos priemonės. Galimų uždegimo šaltinių analizė. Galimi gaisro plitimo keliai. Galimų avarijų priežastys ir prevencijos priemonės. Profilaktikos priemonės, mažinančios sprogimo ir gaisro pavojų bei aplinkos taršą. Gatavų produktų (benzino) siurblinės kategorijos prognozavimas. Sprendimas. Garų kiekio prognozavimas skysčiui išsiliejus iš aparato avarijos metu. Sprogios koncentracijos zonos matmenų normavimas. Sprogimo viršslėgio skaičiavimas. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Gaiviųjų gėrimų rinkos apžvalga ir vystymosi tendencijos LietuvojeĮvadas. Lietuvos alaus rinkos apžvalga. Lietuvos alaus rinka 1999 metais. 2000 m. sausio - gegužės mėn. 2000 m. liepos – gruodžio mėn. 2001 m. sausio – gruodžio mėn. 1994 – 2000 metų laikotarpis. Lietuvos alaus rinkos pardavimų priklausomybė nuo temperatūros (koreliacijos apskaičiavimas). Lietuvos alaus rinkos pardavimų priklausomybė nuo laiko, 1994 – 2001 m. (pagal trendo funkciją). Išvados. Skaityti daugiau
Galuonio, Juodųjų Lakajų, Siesarčio ir Stirnių ežerų vandens lygių matavimo duomenų sekų atstatymasĮvadas. Rajono gamtinės sąlygos ir hidrologinis ištirtumas. Duomenys ir metodika. Atstatymo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Galvijų veislininkystės sistema LietuvojeĮvadas. Pieninių galvijų veislininkystės sistema Lietuvoje. Produktyvumo kontrolė ir metodai. Galvijų ženklinimas. Galvijų veislinės vertės nustatymas. Kilmės patikrinimas kraujo grupių analizės metodu. Rinktinių karvių atrankos ir įvertinimo taisyklės. Veislinių buliukų atrankos ir vertinimo taisyklės. Bulių įvertinimas pagal palikuonis. Galvijų sėklinimą ir reprodukciją reglamentuojantys teisės aktai. Bendri galvijų veislininkystės organizaciniai tikslai ir priemonės tikslams pasiekti. Galvijininkystės veislininkystės plėtojimo tikslai ir priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Galvijų veislininkystės sistema LietuvojeĮvadas. Literatūros apžvalga. Naujos gyvulių veislininkystės technologijos. Veislininkystės darbas veislynuose ir veislinėse bandose. Pieninių galvijų veislininkystės būklė Lietuvoje. Asociacijos ir jų veikla. Galvijininkystės pagrindinės problemos ir sprendimo būdai. Išvados ir pasiūlymai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Gamyba ir pardavimai: kepykla UAB "Saulėgrąža"Finansinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Gamybos proceso organizavimas įmonėje. Organizaciniai gamybos tipai. Gamybos procesas. Operacijos gamybos procese. Pagrindinės gamybos procesų rūšys. Pagrindinės gamybos fazės. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Įmonės gamybos kaštai. Pastoviųjų kaštų dydis. Rinkodara. Prekė. Kaina. Pajamos. Įmonės charakteristika. Pardavimai. Pardavimų investyvumas. Išvada. Kintamieji kaštai 2005 metais įmonės veikloje. Pastovieji kaštai 2005 metais įmonės veikloje. Pardavimo investyvumas 2006 metais. Kintamieji kaštai 2006 metais įmonės veikloje. Pastovieji kastai 2006 metais įmonės veikloje. Gautas pelnas per 2006 metus. Kintamieji kaštai 2007 metais įmonės veikloje. Pastovieji kaštai 2007 metais įmonės veikloje. Metų (2005/2006/2007) pardavimų palyginamasis grafikas. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Gamyba, eksporto ir importo procedūros bei tarptautinė logistikaĮvadas. Teorinė dalis. Kompanijų tapimas tarptautinėmis. Gamybos proceso esmė. Tarptautinės prekybos samprata. Importo procedūros. Eksporto procedūros. Eksporto operacijų vykdymo metodai. Eksporto paskirstymo kanalų parinkimas. Sprendimo eksportuoti priėmimas. Eksporto planavimas. Eksporto rinkos parinkimas. Eksporto prekių kainų reguliavimo tarptautiniai susitarimai. Logistika. Tarptautinės logistikos rūšys. Tarptautinės logistikos operacijų sąnaudos. Praktinė dalis. "Orlen "Lietuva"("Mažeikių nafta"). Gamyba ir nauji produktai. "Orlen "Lietuva" importo ir eksporto procedūros. Realizavimo rinkos. Logistika. Produkcijos realizavimo ir transportavimo plėtros planas. Išvados. Priedai (20). Skaityti daugiau
Gamybinės įmonės biudžetų sudarymasĮvadas. Darbo tikslas – išmokti planuoti gamybinės įmonės biudžetą. Biudžetų esmė. Finansų struktūra. Planų ir biudžetų tipai. Planų ir biudžetų rengimo organizavimas. Veiklos biudžetų sudarymas. Pardavimo pajamų biudžetas. Gamybos programa ir gatavos produkcijos biudžetas. Pirkimų biudžetas. Darbo išlaidų biudžetas. Netiesioginių išlaidų biudžetas. Gamybos savikainos biudžetas. Pardavimo ir administracinių išlaidų biudžetas. Finansinių biudžetų sudarymas. Pelno biudžetas. Pinigų biudžetas. Balanso prognozė. 2008 metų gamybos biudžetų sudarymas. Pardavimų biudžetas. Gamybos programa. Tiesioginių kaštų biudžetas. Tiesioginių medžiagų Nr. 1 kaštai. Tiesioginių medžiagų Nr. 2 kaštai. Tiesioginių medžiagų Nr. 1 ir Nr. 2 kaštai. Darbo laiko normos produktui. Darbo laiko biudžetas gamybos programai. Darbo kaštų biudžetas gamybos programai. Pakavimo kaštų biudžetas gamybos programai. Pridėtinių kaštų biudžetas. Standartinių kaštų biudžetas. Gamybinių kaštų biudžetas visai programai. Pardavimų veiklos kaštų biudžetas. Administravimo veiklos kaštų biudžetas. Negamybinių kaštų biudžetas. Pardavimų ir gamybinės veiklos prognozė ketvirčiais. Kaštai ketvirčiais. Grynųjų pinigų srautų biudžetas. Grynųjų pinigų srautų biudžeto balansavimas. Nesubalansuotas biudžetas. Finansavimo efektas. Subalansuotas pinigų srautų biudžetas. Veiklos pelno biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės ir gaisrinės saugos automatikaĮvadas. Patalpų apibudinimas. Apsaugos schemos sudarymas. Komponentų parinkimas ir paruošimas darbui. Komponentų aprašymas. Medžiagų specifikacija. Pavadinimas. Sutartiniai ženklai. Skaityti daugiau
Gamybinės paskirties prekių kainodara: UAB "Lonas"Įvadas. Kainodaros metodai. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Kainos nustatymas nenuostolingumo būdu. Kainos nustatymas pusiausvyros būdu. Kainos nustatymas orientuotas į paklausą. Kainos nustatymas orientuotas į konkurencijos lygį. Konkurentų sekimas. Parametrų palyginimo metodas. Lyderiavimas ir sekimas lyderiu kainų politikoje. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Kontraktinė kainodara. Vidinė firmos kainodara. Vidinės kainodaros sistema. Valdymas ir vidinė kainodara. Transferinės kainos rinkos kainų pagrindu. Transferinės kainos kaštų pagrindu. Mišrūs transferinės kainodaros metodai. Gamyboje vartojamų prekių savybės. Išvestinė paklausa. Prekės pirkimo bei vartojimo laikas ir kaina. Nuolaidos. Pirkėjų gausa. Parduodamų prekių kiekio svyravimai. Kainų kontrolė. Verslo idėja. Veiklos rodikliai. Įmonės vizija, misija, filosofija ir politika. Darbo užmokestis. UAB "Lonas" ir partneriai prekių kainų nustatymo principai. Gaminio kainos apskaičiavimas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. UAB "Lonas" ir partneriai kainodaros strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinių įmonių specialieji elektros įrenginiaiĮvadas. Darbo anotacija. Darbo objekto aprašymas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Bendroji dalis. Elektrinių apkrovų ir technologinio proceso charakteristika. Objekto patalpų klasifikavimas gaisro, sprogimo ir apsaugos nuo elektros pavojų atžvilgiu. Techninė dalis. Elektros kategorijos tiekimo nustatymas ir tiekimo schemos sudarymas. Skaičiuojamosios galios, kompensavimo įrenginių skaičiavimas. Objekto pastotės transformatorių galios ir skirstyklų schemos parinkimas. Elektros tiekimo schemos elementų parinkimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas ir elektros tiekimo elementų patikrinimas pagal atsparumą trumpo jungimo srovei. Įtampos nuostolių vidaus tinkle nustatymas. Apskaita. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Įrengimų ir pagrindinių medžiagų specifikacijų bei elektros montavimo darbų žiniaraščių sudarymas. Projekto gautų rezultatų analizė ir pagrindiniai techniniai ekonominiai rodikliai. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Gamybos ir kaštų funkcijų nustatymas įmonėjeGamybos objektas. Gamybos organizavimas. Gamybos specializavimas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos integravimas. Gamybos tipai. Gamybos laikotarpiai. Gamybos funkcija. Izokvantė ir izokvantinė kartograma. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Mažėjanti mąsto grąža (gamyba ilguoju laikotarpiu). Kobo ir Duglaso funkcija. Gamybos veiksnių pakeičiamumas: ribinė techninė pakeitimo norma. Gamybos išlaidų planavimas. Firmos gamybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Pelno rūšys. Trumpojo laikotarpio kaštai (kaštų funkcija). Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai. Skaityti daugiau
Gamybos istorija ir dabartisĮvadas. Gamybos istorija. Priešistoriniai laikai. Pramoninis perversmas. Garo amžius. Verpimo pramonė. Anglių kasyba. Elektros amžius. Metalo amžius. Žemės ūkio ir maisto gamybos perversmas. Nafta ir dujos. Šiuolaikinė gamybos samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos išlaidosĮvadas. Gamybos išlaidų rūšys ir jų klasifikacija. Tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybos išlaidų apskaitos registrai. Savikainos (išlaidų) kalkuliavimo metodai. Užsakyminis kalkuliavimo metodas. Tiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose . Netiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose. Skaityti daugiau
Gamybos marketingo planas: statybiniai armatūros tinklai AB "Montuotojas"AB "Montuotojas" statybinių armatūros tinklų gamybos marketingo planas. Įvadas. Įmonės valdymo sistema. Įmonės juridinis statusas. Įmonės valdymas. Organizacinė įmonės struktūra. Įmonės personalas. Įmonės personalo valdymo klausimai ir jų sprendimas. Marketingo apžvalga. Prekės aprašymas. Prekių asortimentas. Suvirintų tinklų privalumai. Situacijos aplinka (makroaplinkos analizė). Rinkos dalyviai ir konkurencinė analizė (mikroaplinka). Tiekėjai. Pirkėjai. Konkurencija. Įmonės veiklos rezultatai. Marketingo tikslai. Įmonės perspektyvų tyrimas (SWOT analizė). Marketingo strategija. Rėmimo strategija. Kainos strategija. Marketingo veiksmų planas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos padalinio sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimasSantrauka. Darbo problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo rezultatai. Darbo apimtis. Įvadas. Maisto pramonės gamybinio padalinio charakteristika. Maisto pramonės ekonominiai finansiniai rodikliai. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Pelno/nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Administracinių išlaidų rodiklis (RAI). Veiklos sąnaudų 1 pardavimų litui rodiklis (RVS). Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos planavimas: metalo konstrukcijos UAB "Litana ir Ko"Įmonės istorija. Įmonės UAB "Litana ir Ko" valdymas. Organizacinės struktūros tipas. Įmonės valdymo strategija. Gamybos planavimas. Įmonės tikslai. Įmonės strateginiai planai. Įmonės išlaidų struktūra, jos kitimo tendencijos. Personalo organizavimo analizė. Darbuotojų kaita. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Darbuotojų skatinimo sistema. Įmonės kultūros apibūdinimas. Gamybos organizavimas. Įmonės gaminama produkcija. Darbo jėga. Marketingas. Prekių ar paslaugų paskirstymo kanalai, pardavimų vietos. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Konkurencija. Marketingo plėtros perspektyvos įmonėje. Kokybė ir jos kontrolė. Nuolatinė orientacija į aukščiausius kokybės kriterijus. Ekonominiai rezultatai. Įmonės horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė. Įmonės vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė. Įmonės horizontali balanso finansinė analizė. Įmonės vertikali balanso finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5). Skaityti daugiau
......