Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Fizinę negalę turinčių vaikų mokymas skaitytiĮvadas. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti, ar fizinę negalę turintiems vaikams, mokytis skaityti sekasi sunkiau. Negalės samprata. Fizinę negalę turintys vaikai. Kas yra cerebrinis paralyžius? Bendravimas su neįgaliaisiais. Vaikų pasiruošimas mokyklai ir bendravimas. Mokytojo ir vaiko tarpusavio supratimas. Mokymas skaityti. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Fiziniai ir juridiniai asmenys civilinėje teisėjeĮvadas. Fiziniai asmenys civilinėje teisėje. Fizinių asmenų bendrieji nuostatai. Fiziniai asmenys. Piliečiai. Įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių. Sandoriai su fiziniais asmenimis. Sandorių sąvoka ir forma. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimas ir įgaliojimas fiziniams asmenims. Atstovavimas. Įgaliojimas. Fizinių asmenų nuosavybės teisė. Fizinių asmenų bendrieji nuostatai. Fizinių asmenų privati nuosavybė. Fizinių asmenų atsiskaitymo santykiai ir banko sąskaitos sutartis. Prievolės, atsirandančios dėl žalos padarymo fiziniam asmeniui. Fizinių asmenų autorinė teisė. Fizinių asmenų bendrieji nuostatai. Fizinių asmenų paveldėjimo teisė. Užsienio valstybių civilinių įstatymų ir tarptautinių sutarčių taikymas. Užsienio fizinių ir juridinių asmenų teisnumas. Juridiniai asmenys civilinėje teisėje. Juridinių asmenų bendrieji nuostatai. Juridiniai asmenys. Juridiniai asmenys. Sandoriai. Sandorių sąvoka ir forma. Atstovavimas ir įgaliojimas. Atstovavimas. Įgaliojimas. Juridinių asmenų nuosavybės teisė. Bendrieji nuostatai. Privati nuosavybė. Bendroji nuosavybė. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Juridinių asmenų prievolinė teisė. Bendrieji prievolių nuostatai. Prievolių įvykdymas. Prievolių pasibaigimas. Atskiros prievolių rūšys. Panauda. Pavedimas. Komisas. Prievolės, atsirandančios dėl žalos padarymo. Juridinių asmenų autorinė teisė. Bendrieji nuostatai. Išvados. Remtasi 1999-2000 metų duomenimis. Skaityti daugiau
Fizinis aktyvumas ir mitybaAnotacija. Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti kokia yra mitybos priklausomybė nuo asmens fizinio aktyvumo ir atvirkščiai, taip pat kokią reikšmę mityba ir fizinis aktyvumas turi besivystančiam ir augančiam vaiko organizmui ir sportininkams. Mitybos priklausomybė nuo asmens fizinio aktyvumo. Fizinio aktyvumo priklausomybė nuo asmens mitybos. Maisto priedai. Vaiko augimas jo fizinis aktyvumas ir mityba. Augančio vaiko mitybos reikšmė. Vaiko augimas ir jo fizinis aktyvumas. Sportininkų mityba. Sportininkų piktnaudžiavimas farmakologinėmis medžiagomis. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinis krūvis nėščiai moteriaiĮvadas. Literatūros apžvalga. Nėštumas ir fiziniai pratimai. Trys nėštumo trimestrai. Keletas pratimų nėščiosioms prieš pradedant mankštintis. Pratimų kompleksas nėščiosioms (pagal J. Tupler ir A. Thompson, 1996): Apšilimas stovint; Pratimai kojų ir rankų raumenims; Apšilimas sėdint; Pratimai viršutinei kūno daliai; Pratimai kojų raumenims; Pratimai atliekami gulint ant nugaros; Pratimai kojų raumenims; Raumenų tempimo pratimai. Pratimų komplekso pavyzdžiai. Išvada. Skaityti daugiau
Fizinių asmenų kaip verslo teisės subjektų ypatumaiResume (prancūzų kalba). Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas ir veiksnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Fizinių asmenų veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Individuali veikla. Individualios veiklos sąvoka. individualios veiklos registravimas. Mokėtini mokesčiai vykdant individualią veiklą. Individualios įmonės valdymo ypatumai. Veikla įsigijus verslo liudijimą. Kokia veikla galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Verslo liudijimo įsigijimo tvarka. Mokėtini mokesčiai įsigijus verslo liudijimą. Privalomi turėti dokumentai. Verslo formų panašumai ir skirtumai. Veikla įkūrus ūkininko ūkį. Ūkininko ūkio samprata. Ūkininko ūkio registravimas. Ūkininko ūkio veiklos apskaita. Mokėtini mokesčiai įregistravus ūkininko ūkį. Parama ūkininkų ūkiams. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Fizinių asmenų pajamų mokestis: istorija ir gyventojų pajamų apmokestinimo tobulinimas LietuvojeĮvadas. Fizinių asmenų pajamų mokesčio istorija tarpukario Lietuvoje. FAPM įstatymas Lietuvoje. Apmokestinimo objektas. Apmokestinimo vienetas. Apmokestinamos pajamos. Neapmokestinamas minimumas. Mokesčio tarifai. Mokesčio lengvatos. Nepagrindinėje darbovietėje gaunamų pajamų apmokestinimo tvarka. FAPM įstatymo pakeitimai ir papildymai. FAPM apmokestinamų pajamų pakeitimas įmonėse. FAPM tarifai. Pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis 1994 – 2003 metais. Kiti FAPM įstatymo papildymai. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Apmokestinamųjų pajamų apmokestinimo tvarka. Pajamų apmokestinimas natūra. Gyventojų pajamų apmokestinimas iš užsienio. Išvada. Skaityti daugiau
Flexicurity idėja darbo teisėjeSummary. Įvadas. Flexicurity samprata. Įvairios priemonės – vienas tikslas. Pažangiausi nacionaliniai modeliai. Teisės darbo vietoje. Darbuotojų sveikata ir sauga. Kova su diskriminacija darbo vietoje. Europos užimtumo strategija. Lankstumo ir užimtumo garantijos naujos darbo vietų garantijų formos. Globalizacijos ir pokyčių keliamos problemos ir atveriamos galimybės. Integruotas požiūris į lankstumo ir užimtumo garantijas. Lankstumo ir užimtumo garantijų politika: valstybių narių patirtis. Bendrųjų lankstumo ir užimtumo garantijų principų nustatymas. Ką gali Europa? Vertinga nacionalinė patirtis. "Mėnesio prekė" Europos Sąjungoje (ES). Flexicurity idėja Lietuvoje. Darbo vietų kūrimas vietos lygmeniu. Išvados. Skaityti daugiau
FloristikaĮvadas. Augalų rinkimas ir paruošimas. Natūralus džiovinimas. Džiovinimas smėlyje. Džiovinimas slėgimu. Terminis džiovinimas. Cheminis paruošimas. Skeletavimas. Dirbtinis šerkšnas. Spalvinimas. Priedai kompozicijoms. Kiek prisirinkti augalų. Džiovintų augalų kompozicijos. Sieninės kompozicijos. Augalinė grafika. Tūrinės kompozicijos rėmeliuose. Kompozicijos ant pinto augalinio pagrindo. Sferinės kompozicijos. Verbos. Stilizuoti medeliai. Rutuliai. Pakabinamos kompozicijos. Šiaudų sodai. Kompozicijos pintinėlėse ir vazose. Originalios kompozicijos. Pagrindai ir indai. Kompozicijos ant originalaus pagrindo. Fantastinės gėlės. Šventinės kompozicijos. Kalėdinės ir naujametinės kompozicijos. Proginės kompozicijos. Avangardinės kompozicijos. Plokščiasis komponavimo būdas. Gobelenas. Raizgymas. Eksperimentinės kompozicijos. Gamtinių medžiagų rinkimo ir paruošimo būdai. Kankorėžiai. Kaštonai ir gilės. Šventinės kompozicijos. Išvados. Skaityti daugiau
Fluid mechanicsDarbas anglų kalba. Skysčių mechanika. Vandens tiekimo sistemos su siurbline konstravimas ir planavimas. Fluid mechanics: design work. Task: To design water supply system with pump station and perform following works. Compute and select 2 or more pumps for the system. Compute regime and actual capacity of the pumps. Select electrical motors for pumps. Compute price of electrical power utilized for water supply. Compute volume of reservoir. Optimize diameter of pressure pipeline. Initial data. Comments. Calculations. Calculation of pumps and reservoir. Calculation of volume of reservoir. Calculation of pipelines and selection of pipes. Computation of pipeline characteristics. Calculation of pump regime. Computation of energetic expenses. Optimization of pipeline diameter. Conclusion. Skaityti daugiau
Foreign Direct Investment in Baltic countriesIntroduction. The meaning of "Foreign Direct Investment". Positive and negative aspects of Foreign Direct Investment. Main Advantages of Foreign Direct Investment. Disadvantages of Foreign Direct Investment. Foreign Direct Investment in Baltic States. Foreign Direct Investment in Lithuania. Foreign Direct Investment in Latvia. Foreign Direct Investment in Estonia. Conclusions. Information Source. Appendices (1). Skaityti daugiau
FotogrametrijaĮvadas. Aiškinamasis raštas. Aerofotonuotraukų vaizdumo savybės. Interpretavimo etapai. Interpretavimo požymiai. Žemės dangos kontūrų interpretavimas. Keliai ir jų statiniai. Hidrografiniai objektai. Užstatytos teritorijos. Miško augalija. Pievos ir ganyklos. Sodai. Ariamoji žemė. Pelkės. Durpynai. Karjerai. Kiti žemės ūkyje nenaudojami objektai. Brėžiniai. Topografinės aerofotonuotraukos interpretacija. Aerofotonuotraukos interpretacija žemės ūkiui. Išvados. Skaityti daugiau
Fox Pro duomenų bazėĮvadas. DB aktualijos ir taikymas. DB savybės. DBVS aktualijos ir taikymas. Kompiuterizuojamos veiklos aprašymas. Pasirinktos DBVS pagrindimas. Kompiuterizuojamos veiklos modeliai. Aukščiausiojo lygmens DFD. Normalizavimas. Lentelės laukų aprašymas. Lentelių laukų savybės. Lentelių ryšių schema. Formos. Užklausos. Ataskaitos. Duomenų kontrolė. Sudarytos duomenų kontrolės lentelėms. Pagrindiniai vartotojo sąsajos langai. Meniu kūrimas. Taikomosios sistemos kūrimas. Išvados. Lentelių pavyzdžiai. Formų pavyzdžiai. Užklausų pavyzdžiai. Ataskaitų pavyzdžiai. Pagrindinė forma. Skaityti daugiau
Frančižės pagrindu veikiančių įmonių marketingo veiklos ypatumai: McDonald‘sĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti frančizės pagrindu veikiančios įmonės – šiuo atveju McDonald's - marketingo veiklos ypatumus. Frančizės samprata ir sutarties sąlygos. Paslaugų marketingo koncepcija maitinimo versle. Paslaugų marketingo kompleksas ir jo elementai Paslaugų rinkos segmentavimas. McDonald‘s marketingo koncepcija bei veiklos raida. Marketingo veiklos ypatumai McDonald‘s pavyzdžiu. Frančizės įmonės paslaugų produktas. McDonald‘s rėmimo strategija. McDonald‘s kainodaros ypatumai. Dalyviai McDonald‘s įmonėje. McDonald‘s fizinio akivaizdumo ypatumai. Proceso ypatumai McDonald‘s veikloje. McDonald‘s vartotojų segmentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Franšizė ir jos taikymas LietuvojeĮvadas. Franšizės samprata, nauda ir privalumai. Franšizės samprata ir istorija. Franšizavimo formos, taikymo sritys ir mokesčiai. Franšizės privalumai ir trūkumai. Franšizės paplitimas Lietuvoje. Franšizė "Holiday Inn" atžvilgiu. "Holiday Inn" pristatymas. Viešbučio "Holiday Inn Vilnius" vieta rinkoje. Viešbučio reklama ir tikslinės auditorijos. "Holiday Inn Vilnius" reklamos tobulinimo kryptys. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Franšizės sutarties samprata, jos šalys, sudarymo bei vykdymo ypatumaiĮvadas. Franšizės samprata. Franšizės sutarties tipai ir rūšys. Franšizės sutarties šalys. Franšizės gavėjo įsipareigojimai pagal franšizės sutartį. Franšizės davėjo (teisių turėtojo) įsipareigojimai pagal franšizės sutartį. Franšizės sutarties sudarymo privalumai ir trūkumai. Franšizės verslo privalumai. Franšizės verslo trūkumai. Įmonės Lietuvoje, veikiančios franšizės pagrindu. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Friedrichas HerzbergasĮžanga. Friedricho Herzbergo biografija ir asmenybės bruožai. Trumpalaikis darbuotojų postūmis ir motyvacija. Motyvacija trumpalaikiu postūmiu ("KITA"). Ilgalaikė motyvacija. Motyvacijos mitai. Herzbergo darbo motyvacijos tyrimas ir dviejų veiksnių motyvacinė teorija. Tyrimo apžvalga. Higieniniai ir motyvaciniai faktoriai ir jų įtaka darbuotojui. Darbo praturtinimas. Teorijos kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Fundamentinė apskaitos lygybė: kompiuterinių programų kūrimas UAB "Labbis"Įvadas. Teorinė dalis. Buhalterinė apskaita – kas tai? Fundamentinės apskaitos lygybės samprata. Fundamentinės apskaitos lygybės Turto pusė. Turto sąvoka. Ekonominiai ištekliai. Turto klasifikavimas. Fundamentinės apskaitos lygybės. Nuosavybės ir įsipareigojimų pusė. Nuosavybės esmė skirtingose verslo organizavimo formose. Ūkinių operacijų įtaka apskaitos lygybei. Praktinė dalis. Trumpa UAB "Labbis" charakteristika. Ūkinių operacijų įtaka UAB "Labbis" fundamentinei apskaitos lygybei. Išvados. Skaityti daugiau
Funkcijos f(x)=ex skaičiavimo programa mikroprocesoriui Intel 8080Įvadas. Užduoties analizė. Programos algoritmas. Programos mnemoninis ir šešioliktainis kodai. Programos patikros rezultatai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Funkcinių įmonės valdymo uždavinių projektavimo metodaiĮvadas. Darbo tikslas – aprašyti, išanalizuoti ir palyginti funkcinių įmonės valdymo uždavinių projektavimo metodus. Projektavimo metodai. Struktūriniai projektavimo metodai. Spiralinis projektavimo metodas. Komponentinis projektavimo metodas. Praktinis struktūrinio projektavimo pavyzdys (avansų skaičiavimas). Informacinis modelis. Matematinis modelis ir sprendimas. Technologinis procesas (duomenų srautų schema). Objektiniai projektavimo metodai. Praktinis objektinio projektavimo pavyzdys (mobiliojo ryšio įmonė). Ovalinis modelis. Esybių ir jų ryšių diagrama. Infologiniai duomenų bazės modeliai (tinklinis modelis ir hierarchinis modelis). Išvados. Skaityti daugiau
Gaisrinė taktika: Vilniaus miesto savivaldybės pastatasGaisrinės taktikos kursinis projektas. Vilniaus miesto savivaldybės pastatas. Įvadas. Objekto operatyvinė – taktinė charakteristika. Pajėgų ir priemonių sutelkimas gaisrui gesinti. Objekto aprūpinimas vandeniu. Situacijos gaisravietėje moduliavimas. Vandens padavimo į gaisro vietą galimybės. Autocisternų reikalingų gaisrui gesinti skaičius. Gaisro gesinimo organizavimas. Gaisro gesinimo vadovo (GGV) pareigos. Evakuacijos ir gelbėjimo darbų organizavimas. Incidento likvidavimo planas. Darbų sauga. Pareigūnų veiksmai prieš vykstant į incidento vietą. Darbų sauga atliekant žvalgybą incidento vietoje. Kovinio išsidėstymo darbų sauga. Darbų sauga lokalizuojant incidentą. Skaityti daugiau
......