Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Fenolių fotonitrinimasĮvadas. Nitritų ir nitratų fotolizė. Fenolio fotonitrinimo reakcijos. Radikalų reakcijos su fenoliu. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (5). Išnašos. Skaityti daugiau
FermentaiĮvadas. Fermentai. Fermentų nomenklatūra ir klasifikacija. Fermentų struktūra. Fermentų aktyvumo vienetai. Fermentų savybės. Fermentinės katalizės mechanizmas. Fermentų lokalizacija ląstelėse. Fermentų išskyrimas ir gryninimas. Fermentinės reakcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Fermentinių sūrių gamybos verslo organizavimo proceso projektavimasĮvadas. Fermentinių sūrių gamybos verslo aprašymas. Fermentinių sūrių gamybos verslo pagrindimas ir charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo kūrimui. Kooperatinės bendrovės "Sūrinė" steigimas. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi tiekėjai. Gaminamų prekių pirkėjai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo tikslai ir uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ferrochromo lydinių pervežimas iš Klaipėdos į Bohumin. Bohumin - Klaipėda organizacinis projektasĮvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti ferrochoromo lydinius organizacinę ekonominę analizę maršrutu Klaipėdą (Lietuva) į Bohumin (Čekija). Ferrochromo lydiniu pervežimas iš Klaipėdos į Bohumin. Įmonės veikla ir valdymas. Pervežimo paslaugų analizė Lietuvoje. Rinka ir konkurentai. Dabartinės verslo prielaidos ir rizika transporto įmonėse. Finansų planavimas transporte. Ferrochromo lydiniu pervežimas iš Klaipėdos į Bohuminą situacijos analizė (kursinio darbo praktinė dalis). Įmonės veikla ir valdymas. Transporto paslaugų analizė. Technologinis procesas. Rinka ir konkurentai. Verslo prielaidos. Finansų planas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Fiduciarinė pareiga vengti interesų konfliktoĮvadas. Fiduciarinių pareigų samprata ir reikšmė. Fiduciarinė pareiga veikti protingai. Fiduciarinė pareiga veikti sąžiningai. Fiduciarinė pareiga būti lojaliam. Fiduciarinė pareiga – vengti interesų konflikto. Vadovas – akcininkas. Kai tas pats vadovas vadovauja keliems juridiniams asmenims. Juridinio asmens turto painiojimas su vadovo turtu. Vadovų atlyginimai ir kitos išmokos. Disponavimas turtu. Kiti turto painiojimo atvejai. Informacijos apie interesų konfliktą atskleidimas. Sankcijos už fiduciarnių pareigų pažeidimą. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Filmo analizė: "Die Kommissarin"Aleksandro Askoldovo filmo "Komisarė" analizė vokiečių kalba. Zum Analyseziel. Produktionsdaten. Geschichtlicher Hintergrund und Aktualität. Zum Kontext. Zum Inhalt der "Kommissarin". Situierung der Sequenz im Film. Sequenzprotokoll. Filmanalytische Annäherung. Beleuchtungs- und Farbeffekte. Licht. Farbe. Montage. Kamera und Bild. Kameraführung. Einstellungsgrösse und-länge. Bildkomposition und Inhalt. Ton. Musik. Geräusche und Dialoge. Interpretation. Zur Wirkung der Symbolen. Die Wiedergeburt der Revolution. Zum Schluss. Bibliographie. Filmographie. Personographie. Datographie. Skaityti daugiau
Filtro projektavimasSignalų ir grandinių kursinis projektas: Filtro projektavimas. Įvadas. Virpesio spektro analizė. Virpesio spektro nustatymas. Virpesio spektro pločio radimas pagal galios kriterijų. Grandinės dažnių analizė. Grandinės elementų dydžių parinkimas. Išėjimo virpesio radimas. Išvados. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Financial analysis: bank "Nordea"Darbas anglų kalba. Finansinė analizė: bankas "Nordea". Introduction. Financial sector of Lithuania. Nordea‘s Position in Lithuania. Nordea‘s Competitive Environment. SEB. Swedbank. DnB NORD. PAREX. Analysis of Nordea‘s financial ratios. Activity ratios. Profitability ratios. Leverage ratio. Liquidity ratios. Credit Risk. Operational risk. Market risk. Conclusion. Skaityti daugiau
Financial analysis: dental clinic UAB "Evadent"Darbas anglų kalba. Stomatologijos klinikos UAB "Evadent" finansinė būklė. Introduction. The aim: according to 2007-2009 balance sheet and profit (loss) report to analyze dental clinic UAB "Evadent" financial condition. Corporate finance concept analysis. Financial reports. Financial analysis types. evadent" horizontal analysis. "Evadent" vertical analysis. "Evadent" financial analysis. Relative financial performance analysis. Profitability ratios. Liquidity indicators. Performance indicators. Stability indicators. Company's financial management problems and their solutions. Conclusions. Skaityti daugiau
Finansinė analizė įmonėseĮvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Vertikalioji analizė (santykiniai rodikliai) ir jos interpretavimas. Horizontalioji analizė. Ekonominis įmonės finansinių koeficientų vertinimas. Koeficientų reikšmė, privalumai, trūkumai, pasirinkimas. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius? Koeficientų trūkumai. Finansiniai koeficientai ir jų grupės. Finansinių koeficientų grupavimas. Pelningumo koeficientai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. Finansinių ataskaitų vertinimo principai. Vertinimo sąvokos ir metodai. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitoje rodomų rodiklių nustatymo tvarka ir jų ekonominis vertinimas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos analizė. Finansinės rizikos ryšys su finansine analize. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: AB "Joniškio pienas"Įžanga. AB "Joniškio pienas" charakteristika. Literatūros analizė. Horizantalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizantalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Santykinių rodiklių skaičiavimas. Prognozavimas ir papildomo kalpitalo radimas. Lūžio momento analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: Ab "Pieno žvaigždės" ir AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti AB "Rokiškio sūris" ir AB "Pieno žvaigždės" finansines ataskaitas ir palyginti abiejų įmonių būklę bei finansinę veiklą. Finansinės veiklos analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės šaltiniai ir jų rūšys. Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. AB "Pieno žvaigždės" analizė. Bendros žinios apie įmonę. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Įmonės AB "Rokiškio sūris" analizė. Bendros žinios apie įmonę. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB "Pieno žvaigždės" ir AB "Rokiškio sūris" finansinės veiklos palyginimas. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: AB "Rytų skirstomieji tinklai"Įvadas. Finansinė analizė 2003-2005 metų. Finansinės analizės esmė ir reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis. Analizė – pripažinimo metodas. Finansinės analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartojai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės organizavimas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Santykinių rodiklių reikšmė ir jų pasirinkimo principai. Santykinių rodiklių reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius? Koeficientų trūkumai. Finansinių koeficientų grupavimas. Finansinės analizės rodikliai. Pelningumo koeficientai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo). koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. AB "Rytų skirstomieji tinklai" pristatymas. AB "Rytų skirstomieji tinklai" vertikali balanso analizė. AB "Rytų skirstomieji tinklai" horizontali balanso analizė. AB "Rytų skirstomieji tinklai" finansinės analizės rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Pelningumo koeficientai. Finansų struktūros rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: avalynės gamyba UAB "Justas"Finansų pagrindų savarankiškas darbas. Įvadas. UAB "Justas" veiklos apžvalga. Horizontalioji analizė. UAB "Justas" balanso ataskaitos horizontalioji analizė. UAB "Justas" pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. UAB "Justas" vertikali balanso ataskaitos analizė. UAB "Justas" vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Finansų struktūros rodiklių analizė. Veiklos efektyvumas. Turto valdymas. Rinkos vertės rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: baldų gamyba AB "Vilniaus baldų kombinatas"Finansinės analizės kursinis darbas. AB "Vilniaus Baldų Kombinatas" finansinių ataskaitų įžanginė analizė. Įvadas. Horizontalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2001-2002 m.). Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2001-2002 m.). Finansinių rezultatų įvertinimas. Pelningumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Kiti santykiniai rodikliai (efektyvumo, pajėgumo). Išvados. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: cheminių trąšų gamyba AB "Lifosa"Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės analizė 2006-2007 metais. Įmonės finansinės būklės analizė. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Vertikalioji ir horizontalioji finansinė analizė. Įmonės horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė (lt). Įmonės vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė (lt). Įmonės horizontali balanso finansinė analizė (lt). Įmonės vertikali balanso finansinė analizė (lt). Įmonės santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai.Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Lūžio taško analizė. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Finansinė analizė: mažmeninė prekyba drabužiais APB "Apranga"Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinus su APB "Apranga" veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą. Bendroji APB "Apranga" charakteristika. Finansinės būklės analizė. Horizontalioji finansinė analizė. APB "Apranga" horizontalioji balanso analizė. APB "Apranga" horizontalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. APB "Apranga" vertikalioji balanso analizė. APB "Apranga" vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Lūžio taško analizė. Išvados. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Finansinė analizė: sodo ir daržo priežiūros prekės UAB "Dikerma"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Dikerma" finansinę būklę. UAB "Dikerma" veiklos charakteristika. UAB "Dikerma" balanso struktūrinė ir dinaminė analizė. UAB "Dikerma" pelno-nuostolių ataskaitos struktūrinė ir dinaminė analizė. UAB "Dikerma" santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Turto pelningumo piramidinė analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Bendrąjį pardavimų pelningumą lemiančių veiksnių analizė, pritaikius grandininių pakitimų metodą. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostinė analizė. Išvados. Priedai (11 psl.) Skaityti daugiau
Finansinė analizė: stipriųjų alkoholinių gėrimų gamykla AB "Stumbras"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės stumbras finansinės būklės analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Vetikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso analizė. Santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Nenuostolingo lūžio taško 2010 metų analizė. Gamybos, finansinis ir bendrasis svertas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinė apskaita (3)Įvadas. Kapitalo apskaita. Įstatinis kapitalas. Akcinių bendrovių kapitalas. Rezervų apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Rezervų ir atidėjimų apskaita. Kiti rezervai. Skaityti daugiau
......