Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Europos Sąjungos (ES) verslo aplinka, verslo įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvęĮvadas. Europos Sąjungos (ES) ištakos ir struktūra. Europos Sąjungos ištakos. Europos Sąjungos (ES) struktūra. Europos Sąjungos verslo aplinka. Ekonominės integracijos esmė ir jos formos. Ekonominė aplinka. Vieninga rinka. Konkurencinė politika. Bendroji politika. Socialinė aplinka. Struktūrinė politika. Teisinė aplinka. Įmonių konkurencinės galimybės integruojantis į Europos Sąjungos (ES) erdvę. Smulkių ir vidutinių įmonių sampratą ir plėtrą reglamentuojantys įstatymai. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tendencijos ir galimybės integruojantis į Europos Sąjungą (ES). Integracijos poveikis konkurencinei aplinkai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) žmogiškieji ištekliai: pasiskirstymas ir kaitaĮvadas. Europos Sąjungos žmogiškųjų išteklių tyrimas ir metodika. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodai. Europos Sąjungos žmogiškieji ištekliai. Žmogiškųjų išteklių skaičius, jų struktūra ir tankumas. Žmogiškųjų išteklių demografinė struktūra. Žmogiškųjų išteklių socialinė struktūra. Natūralusis gyventojų judėjimas. Migracija ir "protų nutekėjimas". Išvados. Anotacija. Summary. Skaityti daugiau
Europos socialinis fondasĮvadas. Struktūrinių fondų atsiradimo istorija. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos regioninės plėtros fondas. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų principai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų administravimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) socialinis fondas. Europos socialinio fondo paramos sritys. Europos socialinio fondo remtinos veiklos. Europos socialinis fondas - investicija į žmones. Europos socialinio fondo parama Lietuvai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos turizmo zonosĮvadas. Turizmo dėsningumus lemiantys veiksniai turizmo dėsningumus lemiantys veiksniai, turizmo įvairove, regioniniai turizmo ypatumai, Europos šalių lankomumas, išvados. Turizmo įvairovė Šiaurės Europa. Norvegija. Švedija. Lankomiausi Švedijos objektai. Danija. Pietų Europa. Italija. Graikija. Ispanija. Vakarų Europa. Lankomiausi Europos objektai. Lankomiausi Europos muziejai. Prancūzija. 2Anglija. Austrija. Šveicarija. Vidurio/ Rytų Europa. Ukraina. Rumunija ir Bulgarija. Lenkija. Čekija. 5Slovakija. Vengrija. Apibendrinantys tarptautinio turizmo ypatumai Europos regionuose. Skaityti daugiau
Europos valiutų sistema iki euro įvedimoĮvadas. Naujosios Europos Sąjungos valiutos įvedimas. Euro įvedimo eiga. Pirmasis euro įvedimo etapas. Antrasis euro įvedimo etapas. Trečiasis euro įvedimo etapas. Euro įvedimo įtaka rinkai. Verslo parengimas euro įvedimui. Tinkamo laiko pasirinkimas euro įvedimui įmonėje. Euro įvedimo įtaka įvairioms įmonės darbo sritims. Apskaita ir atskaitomybė. Finansai ir investicijos. Bankinės operacijos. Kainodara ir rinkodara. Programinė įranga. Sutartys ir teisės. Darbuotojų mokymas. Euras tarptautiniame kontekste. Investicijos ir finansinės operacijos euru. Mokėjimai euru. Prekių ir paslaugų kainų nustatymas euru. Oficialiosios tarptautinės atsargos eurais. Konvergencijos kriterijai. Kainų stabilumo kriterijus. Valdžios sektoriaus biudžeto pozicijos kriterijus. Valiutos kurso stabilumas. Ilgalaikių palūkanų normų kriterijus. Skaityti daugiau
Europos vertybinių popierių biržų veiklos ypatumaiĮvadas. Vertybinių popierių biržos atsiradimo istorija. Biržos. Vertybinių popierių birža ir jos paskirtis. Vertybinių popierių rinkos struktūra ir principai. Vertybinių popierių biržos valdymas. Prekybos ir atsiskaitymų sistema. Centrinė rinka. Prekybos sesijos atidarymas. Nepertraukiama rinka. Papildomi pavedimai. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Oficialus pasiūlymas. Viešas pardavimas. Vertybinių popierių rinkos charakteristika. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių saugojimas. Vertybinių popierių apyvarta. Vertybinių popierių kotiravimas. Europos vertybinių popierių biržos. Londono akcijų birža (D. Britanija). Vokietijos biržos. Paryžiaus birža (Prancūzija). Kitos Europos vertybinių popierių biržos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija ir Lietuvos konstitucinė teisėĮvadas. Žmogaus teisės ir laisvės. Tarptautinių sutarčių taikymo Lietuvos vidaus teisėje ypatybės. Apie Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvenciją. Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija ir Lietuvos konstitucinė teisė. Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos lyginimas. Konstitucinio Teismo išvados dėl konkrečių Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos straipsnių atitikimo Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Europos sąjungos Pagrindinių teisių chartija. Taikymas Lietuvos Respublikoje (LR)Įžanga. Istorinė žmogaus teisių ir laisvių raida. Teisės ir laisvės. Teisių ir laisvių klasifikacija. Pagrindinių teisių chartija. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Lietuvos Respublikos teisės ir Žmogaus teisių ir pagrindinių Laisvių apsaugos konvencijos santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcijaĮžanga. Temos pasirinkimas ir jos aktualumas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Analizės metodai. Europos žmogaus teisių teismo sukūrimas. Europos Tarybos įkūrimas. Europos žmogaus teisių konvencija. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Konvencijos pagrindu sukurta žmogaus teisių apsaugos sistema. Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija. Europos žmogaus teisių teismas iki 1998 metų. Būtinumas reorganizuoti Teismo veiklą. Vienuoliktasis protokolas. Privaloma Europos žmogaus teisių teismo jurisdikcija. Peticijos teisė. Teismo sudėtis. 14 – asis Konvencijos Protokolas. Nauja reforma. Leidimas Europos Sąjungai prisijungti prie Konvencijos. Teismo ryšys su nacionaliniais valstybių teismais. Europos žmogaus teisių teismas Europos Sąjungoje. Europos žmogaus teisių teismo sąsajos su Europos teisingumo teismu. Europos žmogaus teisių teismas kitų pasaulio Žmogaus teisių teismų kontekste. Žmogaus teisių apsauga Amerikoje. Afrikos žmogaus teisių apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Evakavimo organizavimas ir evakuotų žmonių priėmimas į VGTU patalpasĮvadas. Reguliuojančios organizacijos struktūra. Evakuotų gyventojų surinkimo punktų organizavimas. Gyventojų priėmimo tvarka. Gyventojų evakavimo planavimas. Gyventojų evakavimo ypatybės karo grėsmės ar karo atveju. Gyventojų teisės evakavimo metu. Gyventojų pareigos evakavimo metu. Priedai (11). Skaityti daugiau
Expectancy, value approach towards and evaluation of soap operasDarbas anglų kalba apie muilo operų poveikį žiūrovams. The research question of this research paper is what viewers expect from soap operas and do soap operas effect the people on thinking. The paper looks for a general meaning of soap opera in viewers’ lives, how they analyze it. Skaityti daugiau
Ežektorinės aeravimo sistemos efektyvumo tyrimasĮvadas. Tyrimo objektas ir problemos aprašymas. Aeravimo sistemų apžvalga. Pneumatinė aeracija. Mechaninė aeracija. Ežektorinės aeravimo sistemos. Ežektorinių aeravimo sistemų konstrukcijų analizė. Pagrindiniai ežektorinių aeravimo sistemų parametrai. Ežektorinių aeravimo sistemų efektyvumo analizė. Ežektorinių aeravimo sistemų efektyvumą lemiantys veiksniai. Deguonies tirpimas skystyje. Veiksniai, lemiantys deguonies tirpimą skystyje. Tiriamojo darbo įgyvendinimas ir eksperimentinis stendas. Eksperimento atlikimo metodika. Eksperimento rezultatai ir jų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
F. Herzberg motyvavimo veiksnių teorijos raiškaĮvadas. Darbo tikslas – ištirti F. Herzberg dviejų motyvavimo veiksnių teorijos raišką UAB "BiWorld". Darbuotojų motyvavimo samprata. Individualūs žmonių skirtumai. Darbo charakteristikos. Organizacinė aplinka. Darbuotojų motyvavimo teorija. F. Herzberg dviejų veiksnių motyvavimo teorija. F. Herzberg dviejų motyvavimo veiksnių tyrimo eiga ir rezultatų analizė. Įmonės veiklos pristatymas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų pateikimas ir interpretacija. Išvados. Skaityti daugiau
F.W. Taylor idėjų indėlis į vadybą. Svarba ir praktinis pritaikymas organizacijoseĮvadas. Darbo tikslas – įvertinti mokslinio valdymo teorijos pagrindinio atstovo F. W. Taylor idėjų indėlį į vadybą, jų svarbą ir praktinį pritaikymą organizacijose. Mokslinio valdymo mokykla: F. W. Taylor indėlis į vadybą. Ankstyvoji valdymo teorija ir jos atstovai. Klasikinės ir šiuolaikinės vadybos tarpusavio sąsajos. F. W. Taylor vadybos principai. F. W. Taylor mokslinių valdymo principų praktinis taikymas AB banke "X". Banko "X" organizacinė struktūra. Darbuotojų atranka. Darbuotojų mokymas ir motyvacijos sistema banke. Išvados. Skaityti daugiau
Faktai ir vertybės priimant sprendimusĮvadas. Sprendimų rūšys. Aukštesnio lygio decentralizacija. Efektyvaus sprendimo požymiai. Sprendimų priėmimo taisyklės. Racionalusis požiūris. Atsakomybės ir įgaliojimų naudojimo, pasiskirstymo bei kontrolės ypatumai. Kontrolės principas. Vadovavimo principai. Vadovavimo stilius ir lyderiavimas. Valdymo sprendimai. Skaityti daugiau
Faktoringas ir forfeitingas (2)Bankų veiklos analizės kursinis darbas. Įvadas. Faktoringo samprata ir esmė. Faktoringo skirstymas. Vietinio faktoringo taikymas. Tarptautinio faktoringo taikymas. Faktoringo sąlygos ir terminai. Faktoringo įkainiai. Faktoringo rūšys. Pagrindiniai faktoringo privalumai. Pardavėjui. Pirkėjui. Faktoringas Lietuvoje. Forfeitingas. Forfeitingo funkcijos. Forfeitingo procedūros. Forfeitinginio finansavimo privalumai ir trūkumai. Forfeitinginio sandorio dalyvių rizikos ir jų valdymas. Faktoringo ir forfeitingo palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Faktoringo ir forfeitingo, kaip alternatyvių finansavimo šaltinių, tyrimasĮvadas. Faktoringo ir forfeitingo bendrosios charakteristikos. Faktoringo ir forfeitingo samprata. Faktoringo rūšys. Forfeitingo rūšys. Pagrindiniai faktoringo privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai forfeitingo privalumai ir trūkumai. Forfeitingo pavyzdys. Forfeitingo ir faktoringo sudarymo sąlygos. Forfeitingo sandorio paruošimo etapai. Sandorio indikacija. Sandorio pobūdžio nustatymas. Kita informacija, reikalinga forfeitoriui. Kreditinė analizė. Sandorio dokumentinis forminimas. Kredito grąžinimo forfeitoriui užtikrinimo būdai. Faktoringo sutarties sudarymo sąlygos. Faktoringo dalyvių rizikos valdymas. Faktoringo ir forfeitingo rinka. Faktoringo rinkos apžvalga. Forfeitingo rinkos apžvalga. Faktoringo portfelio ataskaitos Lietuvos bankuose. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Fašizmas ItalijojeĮvadas. Fašistinis judėjimas Italijoje. Italijos fašistų veikla. Musolinis. Musolinis valdžioje. Musolinio asmenybės bruožai. Fašistų socialinė politika. Fašizmo ideologija. Fašizmo filosofija. Skaityti daugiau
Fazės rekonstrukcija "Difference map" metodupdf byla. Įvadas. Problema. Sprendimo būdai. "Difference map" metodas. Idėja. Bendra forma. Projekcijos. Reikalavimai projekcijoms. Taško atributai. Atributų teisės ir poerdviai. Atstumas tarp atributų poerdvių. Fiksuoti taškai ir parametrų optimizavimas. Sprendinys ir artimas sprendinys. Optimizuota "Difference map" forma. "Difference map" veikimo principas ir paklaida. Stagnacija ir jos išvengimas. "Difference map" realizacija. Realizavimo priemonės. Veikimo principas. Programos galimybės. Trūkumai. "Difference map" algoritmo veikimo pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Feminizmas (6)Įvadas. 1 dalis. Feministinio judėjimo ištakos. Feminizmo samprata. Atsiradimo priežastys. XVII amžiaus lyties samprata. 2 dalis. Lyčių sistema. "Biologinė" ir "socialinė" lytis. Moteriškumas ir vyriškumas. 3 dalis. Modernusis požiūris į lytį. Stereotipų įtaka šiuolaikinei lyčiai. Nepriklausoma moteris. Feminizmas ir motinystė. Išvados. Skaityti daugiau
......