Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Etninės muzikos vartotojų elgsenaĮvadas. Etninės muzikos vartotojo elgsenos ypatumai. Muzikos ir etninės muzikos sampratos. Muzikos samprata ir jos vaidmuo žmogaus gyvenime. Muzikos suvokimas ir muzikos žanrai. Etninės muzikos sąvoka, stiliai ir vaidmuo. Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojo elgsenos sąvoka ir vidiniai veiksniai. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai ir išoriniai etninės muzikos vartotojo elgsenos veiksniai. Etninės muzikos vartotojo elgsenos tyrimo programa. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo pobūdis ir duomenų rinkimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Etniniai stereotipaiĮvadas. Stereotipas. Atsiradimo priežastys. Stereotipo samprata. "Etniškumo" termino interpretavimas. Stereotipų atsiradimo priežastys. Etninio stereotipo atspindys realybėje. Stereotipų įtaka elgesiui. Pastovumo ir kintamumo santykis. Etniniai santykiai šiuolaikinėse valstybėse. Stereotipiškas lietuvių ir žydų santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Euras ir jo įvedimo problemosĮvadas. Darbo tikslas yra išskirti euro, kaip bendros Europos Sąjungos valiutos, privalumus ir trūkumus, jo įvedimo Lietuvoje problemas. Bendra Europos Sąjungos (ES) valiuta – euras. Euro istorija. Euras senosiose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Euro įvedimo fazės. Euro įvedimo nauda ir nuostoliai. Mastrichto kriterijai. Infliacijos rodiklis. Bendrasis šalies biudžeto deficitas. Valstybės skola. Ilgalaikės vyriausybės vertybinių popierių palūkanų normos. Valiutų kursų mechanizmas. Euro įvedimo Lietuvoje planas. Išvados. Skaityti daugiau
Euras ir jo įvedimo problemos LietuvojeĮvadas. Euro istorija. Euras, jo sąvoka. Mastrichto kriterijai. Nustatyti Mastrichto kriterijai Lietuvai. Ar galimas euro įvedimas jei Lietuva neatliks Mastrichto kriterijų. Euro įvedimo datos nustatymas ir kas ją turi nustatyti. Suderinta Lietuvos Respublikos (LR) bei Europos Sąjungos (ES) teisė norint įvesti eurą. Numatyta euro įvedimo tvarka Lietuvoje. Institucijos atsakingos už euro įvedimą Lietuvoje. Lėšos, iš kurių finansuojamas euro įvedimas. Euro įvedimo atsiliepimai prekybiniams ir ekonominiams santykiams. Lietuvos eurai. Leidimas proginių ir kolekcinių euro monetų. Lietuvos gyventojų informavimas apie euro apsaugos požymius. Litų išėmimas iš apyvartos. Valstybės įvedusios eurą keičia savo buvusią nacionalinę valiutą į eurus. Euro įvedimo įgyvendinimo etapai. Valiutos perskaičiavimai. Teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų nuorodų keitimas į eurus, palūkanų normų dydžių keitimai. Paskolų, indėlių, VP nominaliosios vertės prognozė. Bus ribojama litų keitimo suma į eurus. Euro įvedimo išlaidų kompensacijos KB ir kitoms verslo įmonėms. Verslininkų norai keisti kainas įvedus eurą. Išvados. Skaityti daugiau
Euras ir Lietuva (2)Įvadas. Europos Sąjungos ekonominių rodiklių apžvalga. Vieninga vidinė rinka. Euras ir Lietuva. Užsienio prekybos pokyčiai litą susiejus su euru. Euro poveikis Lietuvos įmonių veiklai, kurios eksportuoja prekes į Europos sąjungos šalis. Išvados. Skaityti daugiau
Euro įvedimas Lietuvoje: tikslingumo analizėĮvadas. Euro gimimas. Svarbiausios datos einant euro įvedimo keliu. Euro įvedimas Lietuvoje. Nacionalinis euro įvedimo planas. Euro įvedimo tikslingumas Lietuvoje. Euro teikiama nauda. Euro minusai. Išvados. Skaityti daugiau
Euro įvedimo problemos Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Euro įvedimo situacija ir galimybės Baltijos valstybėseĮvadas. Euro įvedimo problemos Europos Sąjungos (ES) šalyse. Problemos, susijusios su euro įvedimu Vokietijoje. Problemos, susijusios su euro įvedimu Prancūzijoje. Euro įvedimo situacija ir galimybės Baltijos šalyse. Euro įvedimo situacija ir galimybės Latvijoje. Euro įvedimo situacija ir galimybės Estijoje. Euro įvedimo situacija ir galimybės Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
European Community LawDarbas anglų kalba. Europos Bendrijų teisė. European law. Justice Law. The Court of Justice. Situacijos analizė: Rahi has parked his car in the place, when he was advised twice not to park there. Skaityti daugiau
Europos arešto orderis (EAO)Įžanga. Europos arešto orderio samprata, paskirtis ir priėmimo aplinkybė. Europos arešto orderio samprata. Europos arešto orderio paskirtis. Europos arešto orderio priėmimo aplinkybės. Lietuvos baudžiamųjų įstatymų atitikimas 2002 m. Birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimui dėl Europos arešto orderio. Privalomi Europos arešto orderio (EAO) nevykdymo pagrindai. Neprivalomi Europos arešto orderio (EAO) nevykdymo pagrindai. Europos sąjungos šalių konstitucinių teismų sprendimai paskelbti Europos arešto orderį prieštaraujančiu nacionalinėms konstitucijoms. Vokietijos konstitucinio teismo sprendimas pripažinti Europos arešto orderį prieštaraujančiu Vokietijos konstitucijai. Lenkijos konstitucinio teismo sprendimas pripažinti Europos arešto orderį prieštaraujančiu konstitucijai. Kipro aukščiausiojo teismo sprendimas pripažinti Europos arešto orderį prieštaraujančiu konstitucijai. Europos arešto orderio forma, jos pildymas ir Europos arešto orderio (EAO) išdavimas. Europos arešto orderio (EAO) forma ir jos pildymas. Reikalavimai Europos arešto orderio (EAO) išdavimui. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir jo įtaka LietuvaiĮvadas. Europos centrinis bankas (ECB) ir Lietuvos bankas (LB). Eurosistema. Europos centrinis bankas (ECB). Lietuvos bankas. Eurozona ir eurosistema. Europos centrinio banko įtaka Lietuvai. Lietuvos bankas – Europos centrinių bankų narys. Lietuvos banko įstatymo pasikeitimai. Lito susiejimas su euru. Euro įvedimas. Euro įvedimo pliusai ir minusai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir jo veiklaĮvadas. Europos ekonominės ir valiutinės integracijos vystymosi istorija. Europos centrinių bankų (ECB) sistemos ir bendros valiutos sukūrimo priežastys ir etapai. Pirmasis Europos valiutų sąjungos etapas (1990-1993). Antrasis Europos valiutų sąjungos etapas (1994-1998). Trečiasis Europos valiutų sąjungos etapas (1999-2002). Centrinis Europos bankas (ECB) ir jo veikla. Europos Centrinio banko (ECB) modelio pasirinkimas: Mastrichto sutartis. Europos Centrinis banko sistemos (ECBS) tikslai, pareigos ir paskirtis. Europos centrinio banko (ECB) veikla. Europos centrinio banko (ECB) darbo organizavimas. Europos Centrinio banko (ECB) kapitalas. Centrinio banko (CB) nepriklausomumas ir atskaitomybė. Lietuvos bankas ir jo integravimas į Europos monetarinę sistemą. Lietuvos banko veiklos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir LietuvaĮvadas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos centrinio banko (ECB) samprata, tikslai ir uždaviniai. Europos centrinio banko struktūra (ECBS). Europos centrinio banko vaidmuo. Europos centrinio banko funkcijos. Europos centrinio banko veikla 2005–2006 metais. Europos centrinis bankas (ECB) ir Lietuva. Europos centrinio banko (ECB) ryšys su Lietuva. Infliacija. Vyriausybės finansai. Valiutos kursas. Ilgalaikių paskolų palūkanų norma. Lietuvos auksas – Europos centriniam bankui. Europos centrinis bankas (ECB) Lietuvos banko kontekste. Europos centrinio banko palūkanų kaitos įtaka. Išvados. Priedai (4). Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir Lietuva (2)Tarptautinių finansinių atsiskaitymų referatas. Įvadas. Pagrindinis šio darbo tikslas – išnagrinėti Europos centrinio ir Lietuvos nacionalinio banko vaidmenis bendroje sistemoje. Europos centrinio banko (ECB) veikla. Europos centrinio banko (ECB) vaidmuo. Europos centrinio banko (ECB) tikslas, uždaviniai ir funkcijos. Europos centrinio banko (ECB) kapitalas ir TARGET sistema. Europos centrinis bankas (ECB) ir Lietuva. Lietuvos centrinis bankas (ECB). Lietuvos banko vaidmuo Europos centrinio banko (ECB) sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Centrinis Bankas (ECB): pinigų politika unifikuojant nacionalines valiutasĮvadas. Europos Centrinis Bankas: genezė, struktūra ir funkcijos. Bendros valiutos politika. Lietuvos Respublikos (LR) pasirengimas įsilieti į euro zoną: patirties įvertinimas. Pastangos įsivesti eurą. Lietuvos siekio įsivesti eurą įvertinimas. Išlaidos. Skaityti daugiau
Europos centrinių bankų sistemaĮvadas. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) susikūrimo pagrindai. Deloro atskaita ir Mastrichto sutartis. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) veikla. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) tikslai ir uždaviniai. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) veiklos nepriklausomumas. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) atsakingumas. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) veiklos viešumas. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) organizacinė struktūra. Kelias į ekonominę ir pinigų sąjungą. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) pinigų politikos funkcijos ir operacijos. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) finansinės nuostatos. Banknotai. Auditas. Kapitalas. Pinigų politikos pajamos. Teisminė priežiūra. Euro mokėjimo sistema – Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema (TARGET). Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Europos ekonominė ir valiutinė sąjungaSantrauka. Įvadas. Tikslas yra aptarti Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos esmę bei išanalizuoti kai kurių dar neįstojusių į šią sąjungą valstybių ir eurą įsivedusių šalių ekonominius ir konvergencijos rodiklius. Europos ekonominė ir valiutinė sąjunga. Ekonominės pinigų sąjungos samprata ir raida. Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos įgyvendinimas. Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos teigiama ir neigiama įtaka šalių ekonomikai. Konvergencijos kriterijai. Europos ekonominės ir valiutinės sąjungos esamų ir būsimų valstybių narių ekonomikos analizė. Valdžios sektoriaus skola ir deficitas arba perteklius. Infliacija. Ilgalaikių palūkanų norma. Eurą įsivedusių šalių ir planuojančių įsivesti valstybių ekonominių rodiklių analizė. Realaus BVP augimas. Nedarbo lygis. Investicijos. Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Slovakijos ekonominių rodiklių prognozės 2008 – 2009 metams. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Europos institucijų struktūra ir funkcijosĮvadas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Europos Sąjungos teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos Viršūnių Taryba. Kitos Europos Sąjungos institucijos. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas. Europos ombudsmenas. Europos investicijų bankas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Europos Komisija (EK) (2)Įžanga. Europos Sąjunga (ES) – nuo idėjos iki realybės. Europos Sąjungos institucijos. Europos Komisija (EK). Kas yra ta komisija? Komisijos sudėtis ir funkcijos. Kaip organizuojamas Komisijos darbas? Sprendimų priėmimas Komisijoje. Europos Komisija ir biudžetas. Komisijos narių kabinetai ir jų veikla. Generalinis direktoratas. Generalinis sekretoriatas ir sekretorius. Komitologija. Komisijos patariamieji komitetai. Ekspertų grupės ir pogrupiai. Komisijos santykiai su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Europos politinių partijų sistemosĮvadas. Politinės partijos. Politinių partijų sąvoka. Partijų atsiradimas. Politinių partijų bruožai ir funkcijos. Europos politinių partijų sistemos. Europos valstybių partinės sistemos. Europos valstybių politinis spektras. Europos valstybių partijų "šeimos". Kalbinis skilimas. Konkrečių Europos valstybių politinių partijų sistemos. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko veikla tarptautiniu ir regioniniu mastuĮvadas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko steigimas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) steigimo sutarties apžvalga. ERPB organizacinė struktūra ir valdymas. Tarptautinis ERPB pobūdis. Teisinis statusas, imunitetas, privilegijos ir atleidimai. Pakeitimai, aiškinimas, arbitražas. Galutinės nuostatos. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko veikla Europoje. ERPB šiandienos Europoje. ERPB veiklos vertinimas. ERPB strategija Lietuvai. Dabartinės ERPB veiklos Lietuvoje apžvalga. ERPB veiklos Lietuvoje aplinka. ERPB strateginės kryptys Lietuvoje. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
......