Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Elektros grandinių analizėPereinamųjų procesų tiesinėse elektros grandinėse skaičiavimas. Klasikinis metodas. Patikrinimas. Operacinis metodas. Sprendimas. Skaityti daugiau
Elektros įmonės kūrimas pramonės įmonių elektros energijos tiekimo sistemąĮvadas. Cechų bloko ir įrengimų išdėstymo, elektros tiekimo planai. Apkrovų skaičiavimas. Metalo pjovimo staklių baras. Kalimo štampavimo staklių baras. Suvirinimo baras. Elektros remonto baras. Kompresorinė. Buitinės-sanitarinės patalpos. Laidų skerspjūvio skaičiavimas ir laidų parinkimas, apsaugos aparatūros skaičiavimas ir parinkimas. Maitinimo schemos sudarymas ir paskirstymo įrenginių parinkimas. Apšvietimo skaičiavimas ir schemos sudarymas. Transformatorių galingumo skaičiavimas ir parinkimas. Reaktyvinės galios įrenginių skaičiavimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Apsauginio įžeminimo skaičiavimas ir schemos sudarymas. Skaityti daugiau
Elektros instaliacijos suprojektavimasProjektuojamo objekto pagrindiniai parametrai. Transformatorinės pastatymo vietos nustatymas. Elektros energijos tiekimo schemos sudarymas. Projektuojamo objekto elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Magistralinių elektros tinklų skaičiavimas. Elektros tinklų skaičiavimo patikrinimas pagal leistinus įtampos nukrypimus. Švietimo elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Reaktyvios galios kompensacija, numatant, kad faktinis ir transformatoriaus bei transformatorinės tipo parinkimas. Transformatorinės aparatūros ir srovėlaidžių parinkimas. bei pritaikymas. Srovėlaidžių ir aparatūros patikrinimas. Projektuojamo objekto transformatorinės įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Darbo sauga. Gamtos sauga. Skaityti daugiau
Elektros ir automatikos įrengimaiĮvadas. Projektavimo objekto pagrindiniai parametrai. Apkrovos centro ir transformatorinės pastotės pastatymo vietos nustatymas. Paskirstymo elektros tinklų skaičiavimas. Magistralių elektros tinklų skaičiavimas. Žemos įtampos tinklų skaičiavimo patikrinimas pagal įtampos nukrypimus. Projektavimo objekto skaičiuojamųjų galių nustatimas reaktyviosios galios nustatymas. Transformatorinės pastotės aparatūros parinkimas ir patikrinimas. Ekonominė dalis. Darbo ir gamtos apsaga. Gamtos apsauga. Skaityti daugiau
Elektros įrenginių ir procesų automatizavimasĮvadas. Cechų bloko ir įrengimų išdėstymo, elektros tiekimo planai. Apkrovų skaičiavimas. Laidų skerspjūvio skaičiavimas ir laidų parinkimas, apsaugos aparatūros skaičiavimas ir parinkimas. Maitinimo schemos sudarymas ir paskirstymo įrenginių parinkimas. Apšvietimo skaičiavimas ir schemos sudarymas. Teritorijos apšvietimo skaičiavimas. Reaktyvinės galios įrenginių skaičiavimas. Transformatorių galingumo skaičiavimas ir parinkimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Apsauginio įžeminimo skaičiavimas ir schemos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros įrenginių montavimo paslaugų teikimo įmonės projektavimas (gamybiniai pastatai)Elektros įrenginių techninės priežiūros ir remonto įmonės projektavimo kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – suprojektuoti elektros įrenginių montavimo paslaugų teikimo įmonę. Elektros įrenginių įrengimas, eksploatacija ir gedimai. Elektros variklių parinkimas ir techninė priežiūra. Kai kurie elektros variklių eksploatacijos reikalavimai. Dažniausiai pasitaikantys elektros variklių mechaniniai gedimai. Variklių elektriniai gedimai. Elektros instaliacijos įrengimas. Laidų ir kabelių skerspjūvio parinkimas. Apsauga automatiniais jungikliais. Projektinis skyrius. Projektuojamos įmonės paslaugų paklausos analizė. Darbuotojų skaičiaus ir darbo vietų skaičiaus nustatymas. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Gamybinių patalpų ploto skaičiavimas. Pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. Patalpų apšvietimo skaičiavimas. Natūralaus apšvietimo skaičiavimas. Dirbtinio apšvietimo skaičiavimas. Technologinių įrenginių, darbo priemonių ir įrankių parinkimas. Energijos sunaudojimo skaičiavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Elektros mašinosKursinio darbo užduotis. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Apvijos tipo parinkimas ir pagrindimas. Statoriaus apvijos parametrų nustatymas. Apvijos vijų skaičiaus ir laido parametrų nustatymas. Griovelių izoliacijos parinkimas. Asinchroninio variklio galios nustatymas. Statoriaus apvijų lentelių ir elektrinių schemų sudarymas. Skaičiavimo rezultatai ir išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros montavimo paslaugų įmonės AB "Saugi elektra" veiklos organizavimas ir ekonominis projekto pagrindimasSantrauka. Įvadas. Darbe yra pristatomas gyvenamojo kvartalo elektrifikavimo, ekonominis įgyvendinimas. Darbo objektas: Elektros montavimo paslaugų įmonės veiklos organizavimas ir ekonominis projekto pagrindimas. Darbo tikslas: susipažinti su elektros montavimo įmonės steigimu ir jos organizavimo principais, apskaičiuoti ir numatyti projekto vertę. Elektros montavimo paslaugų įmonės steigimas ir veikla. Elektros montavimo paslaugų įmonės tipas. Įmonės AB "Saugi elektra" misija ir vizija. Elektros montavimo paslaugų įmonės rinkos tyrimai. Elektros montavimo paslaugų įmonės marketingo komplekso elementai. Elektros montavimo paslaugų įmonės marketingas. Techninio projekto dokumentacija ir ekonominis pagrįstumas. Medžiagų ir elektros įrenginių žiniaraštis. Elektros įrenginių skaičius ir galia. Elektros montavimo darbų sąnaudos. Pagalbinių medžiagų poreikis. Objekto elektros įrenginių ir montavimo darbų sąmata. Kalendorinis elektros montavimo darbų grafikas. Elektromontuotojų darbo užmokesčio organizavimas. Energetinio ūkio metinės eksploatacijos išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros pavaros (7)Įvadas. I dalis. I dalies sąlygos. Variklinio režimo mechaninės charakteristikos sudarymas. Darbo mašinos mechaninės charakteristikos sudarymas. Dinaminio momento charakteristikos skaičiavimas. Variklio paleidimo proceso kampinio greičio ir sukimo momento kreivių sudarymas. Energijos nuostolių skaičiavimas. Apkrauto variklio paleidimo skaičiavimas. Sąlygos ir pagrindiniai nurodymai. Apkrovos diagramos sudarymas. Elektros variklio galios parinkimas. Elektros variklio galios parinkimo tinkamumo patikrinimas. Virštemperatūrio skaičiavimas. Apkrauto elektros variklio jo darbo metu sunaudojamos energijos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Elektros pavaros elektroninis galios keitiklisĮvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Projektinių sprendimų pagrindimas. Scheminiai sprendimai. Keitiklio energetinės elektronikos elementų skaičiavimas ir parinkimas. Keitiklio informacinės elektronikos elementų parinkimas. Elektroninių įrenginių charakteristikų ir parametrų skaičiavimas. Keitiklio principinės elektrinės schemos aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Grafinė medžiaga. Principinė elektrinė schema. Skaičiavimo rezultatų diagramos. Skaityti daugiau
Elektros pavaros elektroninis galios keitiklis (2)Įvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Projektinių sprendimų padrindas. Scheminiai sprendimai. Keitiklio galios elementų skaičiavimas ir parinkimas. Galios transformatoriaus parinkimas. Keitiklio galios schemos tiristorių parinkimas. Inkaro srovės pulsacijų filtravimo droselio ir išlyginančių reaktorių skaičiavimas ir parinkimas. Tiristorių apsaugų nuo viršįtampių ir trumpojo jungimo skaičiavimas. Keitiklio informacinės elektronikos elementų parinkimas. Mikroprocesoriaus modulio elementų parinkimas. Atminties įrenginio (AĮ) elementų parinkimas. Įvedimo išvedimo įrenginio elementų parinkimas. Laikmačio schemos (LS) elementų parinkimas. Tiristorių valdymo schemos (TVS) elementų parinkimas. Sinchronizavimo schemos (SS) elementų parinkimas. Valdymo impulsų formavimo schemos (VIFS) elementų parinkimas. TVS atliekamų funkcijų aprašymas. Keitiklio principinės elektrinės schemos sudarymas ir aprašymas, Keitiklio charakteristikų skaičiavimas. Grafinė medžiaga (7 ps.) Skaityti daugiau
Elektros sistemos modelio realizavimas geoinformacinėje sistemojeGeografinių informacinių sistemų pagrindai. Įvadas. Situacijos analizė. Teorinis modelis. Klasių atributų detalizavimas. Modelio realizavimas. Realizacijos veikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros sistemos: substratų cechas UAB "Durpeta"Darbo tikslas – suprojektuoti vidaus elektros tinklų instaliaciją akcinės bendrovės "Durpeta" substratų cechui. Įvadas. Elektros įrangos techniniai duomenys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Instaliuotų galių skaičiavimas. Elektros tinklo parinkimas ir tikrinimas. Apsaugos ir valdymo aparatų parinkimas. Trumpų jungimų skaičiavimas. Reaktyvinės galios kompensavimas. Apšvietimo tinklo skaičiavimas. Darbų sauga naudojant įrenginį. Elektros įrenginių specifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros sistemų stabilumasDuoti duomenys. Kursinio darbo užduotis. Sudaryti tiriamos elektros sistemos schemos skaičiuojamąją schemą. Nustatyti tiriamosios schemos normalaus režimo parametrus. Nubraižyti įtampų vektorinę diagramą. Apskaičiuoti schemos savąsias bei tarpusavio varžas ir nustatyti statinio stabilumo atsargą, kai generatoriai neturi AŽR (Eq=const.). AŽR yra proporcingo veikimo (E'=const.). AŽR yra stipraus veikimo (UG=const.) Apkrovą modeliuoti pastovia varža. Laikyti, kad Uap1=1,0. Patikrinti sistemos dinaminį stabilumą nurodytajai avarijai pagal pirmojo svyravimo kampą δ'. Laikyti, kad AKĮ yra sėkmingas. Jei tiriamasis režimas dinamiškai nestabilus, pasiūlyti kitus relinės apsaugos nustatymo laikus. Pereinamąjį procesą skaičiuoti nuosekliųjų intervalų metodu. Nubrėžti normalaus, avarinio ir poavarinio režimų generatoriaus aktyviosios galios charakteristikas P=f(δ') bei pagreičio kitimo kreives a=f(δ'). Plotų taisyklės pagalba patikrinti pereinamojo proceso sprendimo teisingumą. Nubrėžti elektrinės kampo δ' kitimo laikui bėgant kreives. Padaryti išvadas apie sistemos statinį ir dinaminį stabilumą. Sudarysime tiriamos elektros sistemos schemos skaičiuojamąją schemą. Skaičiavimus atliksime santykiniais vienetais. Skaičiavimuose nevertinsime aktyviųjų varžų. Apskaičiuojame schemos parametrus santykiniais vienetais. Schemą prastiname sekančiai. Schema atrodys sekančiai. Nustatome normalaus režimo parametrus. Normalaus režimo parametrai. Normalaus režimo įtampų vektorinė diagrama. Apskaičiuojame schemos savąsias bei tarpusavio varžas ir nustatome statinio stabilumo atsargą. Patikriname sistemos dinaminį stabilumą nurodytajai avarijai pagal pirmojo svyravimo kampą. Laikome, kad trifazis APĮ yra sėkmingas. Jei tiriamasis režimas dinamiškai nestabilus, siūlome kitus relinės apsaugos nustatymo laikus. Nubrėžti normalaus, avarinio ir poavarinio režimų generatoriaus aktyviosios galios charakteristikas P=f(δ') bei pagreičio kitimo kreives a=f(δ'). Plotų taisyklės pagalba patikrinti pereinamojo proceso sprendimo teisingumą. Nubrėžiame elektrinės kampo kitimo laikui bėgant kreivę. Padaryti išvadas apie sistemos statinį ir dinaminį stabilumą. Skaityti daugiau
Elektros tinklai (2)Elektros tinklų kursinis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Elektros įrenginių techniniai duomenys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros tinklo parinkimas ir tikrinimas. Įtampos nuostolių skaičiavimas. Automatiniai jungikliai. Trumpo jungimo srovių skaičiavimas. Šviesotechninis ir apšvietimo tinklo skaičiavimas. Pagrindinės instaliacijos montavimas. Išvados pasiūlymai. Skaityti daugiau
Elektros tinklai. Rajoninis elektros tinklų projektavimasKursinio darbo užduotis: suprojektuoti rajoninį elektros tinklą pagal situacijos planą. 10 kV vartotojams elektros energija yra teikiama iš 330/110/35 kV rajoninės pastotės. Elektros tinklo schemos ir įtampų parinkimas. Tinklo schemos sudarymas. Pastočių schemų ir transformatorių kiekio bei galios parinkimas. Atskirų miesto dalių apkrovos skaičiavimas. Galios srautų apytikris skaičiavimas. Laidų skerspjūvių ir linijų įtampos parinkimas. Alternatyvų techninis finansinis palyginimas. Galios nuostolių uždarame tinkle skaičiavimas. Nuostolių vertės skaičiavimas. Atskirų tinklo dalių statybos vertės skaičiavimas. Alternatyvų skaičiuojamoji vertė ir geriausios alternatyvos nustatymas. Elektros tinko režimų tikslus skaičiavimas. Tinklo įprastinių ir poavarinių režimų tikslus skaičiavimas. Transformatorių atšakų parinkimas didžiausioms ir mažiausioms apkrovoms bei poavariniame režime. Mechaninis oro linijų skaičiavimas. Linijos atkarpos ir jos mechaninių apkrovų parinkimas. Laido būklės skaičiavimas. Montažo kreivių radimas. Projekto techniniai duomenys. Skaityti daugiau
Elektros tinklai. Valgyklos elektros tinklų projektavimasĮvadas. Projektuojamojo objekto aprašymas. Dalyko tikslai numatyti studijų programoje. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Užduoties analizė, sprendimo būdai. Galios elektros tinklų projektavimas. Elektros imtuvų pagrindiniai parametrai. Galios elektros tinklo schemos sudarymas. Paskirstymo elektros tinklų skaičiavimas ir parinkimas. Elektros tinklo apkrovų skaičiavimas. Magistralinių elektros tinklų skaičiavimas ir patikrinimas. Reaktyviosios galios kompensacija. Skirstomųjų įrenginių parinkimas. Trumpųjų jungimų skaičiavimas. Įžeminimo skaičiavimas. Sauga darbe montuojant elektros įrenginius. Elektros įrenginių ir medžiagų specifikacija. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Elektrotechnikos mokomojo dalyko dėstymo ypatumaiĮvadas. Elektrotechnikos mokomojo dalyko ypatumai. Mokymo metodų įvairovė ir klasifikacija. Informaciniai mokymo metodai. Praktiniai-operaciniai mokymo metodai. Kūrybiniai mokymo metodai. Tradiciniai mokymo metodai, naudojami elektrotechnikos pamokose. Išvados. Skaityti daugiau
Elgesio kultūra ir dorovėĮvadas. Elgesio kultūros samprata. Kas yra elgesys. Kas yra kultūra. Elgesio kultūros esmė. Elgesio kultūros turinys. Vidinė kultūra. Vidinės ir išorinės kultūros sąveika. Dorovinė elgesio kultūros reikšmė. Estetinė elgesio kultūros reikšmė. Elgesio taisyklės. Pirmosios elgesio taisyklės. Papročiai ir elgesio taisyklės. Elgesio taisyklių reikšmė. Elgesio kultūros sandara. Išsiauklėjimas. Išsiauklėjimo sąvoka. Neišsiauklėjimo apraiškos. Išsiauklėjusio žmogaus bruožai. Mandagumas. Jautrumas. Taktiškumas. Korektiškumas. Delikatumas. Palankumas. Etiketas. Etiketo specifika. Etiketo dorovinė prasmė. Išvados. Skaityti daugiau
Elgesio kultūros ugdymas ikimokykliniame amžiujeĮvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti, kaip ugdoma elgesio kultūra ikimokykliniame amžiuje. Dorovė – tarpusavio santykiai, grindžiami meile ir abipuse pagarba. Dorovinės asmenybės brendimas. Dorovinių jausmų ugdymas. Dorovinio elgesio formavimas. Valingųjų charakterio bruožų ugdymas. Dorovinių savybių ugdymas. Metodai. Dorovinio auklėjimo įvairiose amžiaus grupėse ypatumai. Tyrimas. Anketa tėvams. Anketa auklėtojai. Išvados. Skaityti daugiau
......