Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimasElektronikos įtaisų kursinis darbas. Difuzijos proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų perskirstymo etapo. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Sudaryti tranzistoriaus Π pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Apskaičiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 15 mV. Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 198 Ω. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 6, 10, 14 V. Apskaičiuosime lauko tranzistoriaus parametrus duotajame darbo taške. Sudarykime lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuosime fT kai C11= 8 pF ir 13 pF. Apskaičiuosime kintamąją išėjimo srovę, kai kintamosios įtampos amplitudė yra 430 mV. Rasime žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 785 Ω. PAB juostinio filtro projektavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (2)Elektronikos įtaisų kursinis darbas. Įvadas. Terminis difuzijos proceso tyrimas. Priemaišų pasiskirstymas po priemaišų įterpimo etapo. Priemaišų srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas priemaišų įterpimo etape. Priemaišų pasiskirstymas po priemaišų perskirstymo etapo. Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Dvipolio tranzistoriaus h parametrų skaičiavimas. Tranzistoriaus pavidalo ekvivalentinės grandinės schema, jos elementų parametrai. Išėjimo srovės kintamosios dedamosios skaičiavimas. Žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficiento radimas. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikos. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas. Lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schema. Skaičiavimas. Išėjimo srovės kintamosios dedamosios skaičiavimas. Žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficiento radimas. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Filtro parametrų skaičiavimas. Filtro brėžiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (3)Difuzijos proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų perskirstymo etapo. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Sudaryti tranzistoriaus Π pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Apskaičiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 28 mV. Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 800Ω. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 4, 6, 12 V. Apskaičiuosime lauko tranzistoriaus parametrus duotajame darbo taške. Sudarykime lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuosime fT kai C11= 7 pF, C11=14 pF. Apskaičiuosime kintamąją išėjimo srovės dedamąją, kai kintamosios įtampos amplitudė yra 20 mV. Rasime žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 604 Ω. PAB juostinio filtro projektavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (4)Elektronikos įtaisų kursinis darbas. Difuzijos proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų perskirstymo etapo. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Sudaryti tranzistoriaus Π pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Apskaičiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 35 mV. Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 198 Ω. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 4, 8, 14 V. Apskaičiuosime lauko tranzistoriaus parametrus duotajame darbo taške. Sudarykime lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuosime fT kai C11= 9 pF ir 17 pF; Apskaičiuosime kintamąją išėjimo srovę, kai kintamosios įtampos amplitudė yra 20 mV. Rasime žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 830 Ω. PAB juostinio filtro projektavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (5)Difuzijos proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų perskirstymo etapo. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Sudaryti tranzistoriaus Π pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Apskaičiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 25 mV. Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 256 Ω. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 6, 10, 14 V. Apskaičiuosime lauko tranzistoriaus parametrus duotajame darbo taške. Sudarykime lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuosime fT kai C11= 3 pF, C11=7 pF. Apskaičiuosime kintamąją išėjimo srovės dedamąją, kai kintamosios įtampos amplitudė yra 63 mV. Rasime žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 275 Ω. PAB juostinio filtro projektavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (6)Įvadas. Terminės difuzijos proceso tyrimas (teorinis). Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzija vyksta iš begalinio šaltinio. Difuzinio srauto ir legiravimo dozės kitimas laike, kai difuzijos šaltinis begalinis. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzijos šaltinis baigtinis. Priemaišų įvedimo ir perskirstymo temperatūrų. įtaka pn sandūros gyliui. Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Difuzijos proceso tyrimas. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Lauko tranzistoriai. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Paviršinių akustinių bangų (PAB) juostiniai filtrai. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Filtro parametrų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (7)Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų perskirstymo etapo. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Grafiko aptarimas. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Pradiniai duomenys. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Išvados. Sudaryti tranzistoriaus pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Apskaičiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 55 mV. Išvados. Rasti žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 152. Išvados. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės schemos sudarymas. Pradiniai duomenys. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas kai USI = 4, 8, 14 V. Išvados. 3.2 Apskaičiuoti lauko tranzistoriaus parametrus nurodytame darbo taške. Sudaryti lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuoti fT, kai C11= 2 pF ir C12= 4 pF. Apskaičiuosime kintamąją išėjimo srovės dedamąją, kai kintamosios įėjimo įtampos amplitudė yra 20 mV. Išvados. Rasime žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 501. Išvados. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Paviršinių akustinių bangų (PAB) juostinio filtro projektiniai skaičiavimai. PAB juostinio filtro projektiniai skaičiavimai naudojant MATLAB programą. PAB juostinio filtro dažninė amplitudės charakteristika. Išvados. PAB juostinio filtro garsolaidžio ir jungimo schemos eskiziniai brėžiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (8)Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Duomenys. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Išvados. Ištirti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Duomenys. Išvados. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Išvados. Sudaryti tranzistoriaus pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Išvados. Apskaičiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 192 mV. Išvados. Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža Ra lygi 98. Išvados. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 4, 8, 12 V. Išvados. Apskaičiuosime lauko tranzistoriaus parametrus duotajame darbo taške. Išvados. Sudaryti lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuoti fT, kai C11 = 4 pF ir C12 = 8 pF. Apskaičiuoti kintamąją išėjimo srovę, kai kintamosios įtampos amplitudė yra 95 mV. Išvados. Rasime žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 256. Išvados. PAB juostinio filtro projektavimas. Paviršinio akustinių bangų filtro fizikinių matmenų skaičiavimas. PAB juostinio filtro projektiniai skaičiavimai naudojant MATLAB 6.5 programą. Paviršinių akustinių bangų įtaiso DACH skaičiavimas. Išvados. PAB juostinio filtro garsolaidžio ir jungimo schemos eskiziniai brėžiniai.Išvados. Skaityti daugiau
Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas (9)Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišos pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Pradiniai duomenys. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Pradiniai parametrai. Išvados. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Pradiniai parametrai. Išvados. Ištirti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Pradiniai parametrai. Išvados. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Išvados. Sudaryti tranzistoriaus Π pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Išvados. Apskaičiuoti čiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 45 mV. Rasti žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža Ra lygi 668. Išvados. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 6, 10, 14 V. Išvados. Apskaičiuosime lauko tranzistoriaus parametrus duotajame darbo taške. Išvados. Sudaryti lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuoti fT, kai C11 = 6 pF ir C12 = 11 pF. Išvados. Apskaičiuoti kintamąją išėjimo srovę, kai kintamosios įtampos amplitudė yra 193 mV. Išvados. Rasime žemų dažnių įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 231. Išvados. PAB juostinio filtro projektavimas. Paviršinio akustinių bangų filtro fizikinių matmenų skaičiavimas. PAB juostinio filtro projektiniai skaičiavimai naudojant MATLAB programą. Išvados. Paviršinių akustinių bangu įtaiso DACH skaičiavimas. Išvados. PAB juostinio filtro garsolaidžio ir jungimo schemos eskiziniai brėžiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninė bankininkystė (5)Smulkaus ir vidutinio verslo administravimo specializacijos kursinis darbas. Įvadas. Elektroninio verslo koncepcija. Elektroninių paslaugų sistema. Elektroninės bankininkystės raida Lietuvoje. Pokyčiai pinigų apytakos sistemoje. Elektroninės bankininkystės paplitimas tarp Lietuvos bankų. Elektroninės bankininkystės privalumai ir trūkumai lyginant su tradicine bankininkyste. Elektroninės bankininkystės privalumai lyginant su tradicine bankininkyste. Elektroninės bankininkystės trūkumai lyginant su tradicine bankininkyste. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninė bankininkystė LietuvojeElektroninės bankininkystės samprata. Elektroninės bankininkystės plėtojimo galimybės Lietuvoje ir užsienio šalyse. Numatomos elektroninės bankininkystės raidos tendencijos Lietuvoje. Ar saugi internetinė bankininkystė? Europoje elektroninei bankininkystei atsivėrė kelias. Sąskaitos Internete - taip, kreditai – ne. Eros pradžia elektroninės bankininkystės situacija Lietuvoje. Didieji Lietuvos bankai kartu populiarins elektroninę bankininkystę. Nuo metų pradžios elektroninio bankingo klientų padaugėjo 23%. Elektroninės bankininkystės sistemos (EBS) privalumai, lyginant su tradicine bankininkyste. Elektroninės bankininkystės trūkumai. Elektroninės bankininkystės sistemos naudojimo problemos. Elektroninei bankininkystei būdingos rizikos ir jų valdymas. Elektroninė bankininkystė. UAB "Vilniaus bankas". Elektroninės bankininkystės sistemos. Struktūra "VILNIAUS BANKE". Mokėjimo kortelės. VB Internet@s. VB telebankas. VB Linija ir faksas. "Vilniaus banko" elektroninės bankininkystės funkcinės galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninė demokratijaĮvadas. Elektroninės demokratijos ir elektroninės valdžios samprata ir sąvokos, pagrindinės priemonės bei kryptys. Informacinės technologijos – nauja visuomenės ir valdžios sąveikos priemonė. Elektroninės demokratijos idėjos Europos Sąjungoje (ES). Elektroninės demokratijos plėtros galimybės Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninė klasterizacijaĮvadas. "Times" technologijų svarba pažangiai ekonominei politikai. Klasterių kūrimo koncepcija. E-klasterizacijos strategija. Subalansuota dalyvio kortelė kaip strateginis instrumentas. E-klasterizacija: vizija, misija ir strategija. E-klasterių perspektyvos. Klasterių perspektyvos: ekonominė išeiga. Klasterių perspektyvos: partneriai ir bendruomenės. Klasterių perspektyvos: procesai. Klasterių perspektyvos: tobulinimas ir vystymas. Klasterių perspektyvos: organizacijos ir politika. Priežasties-pasekmės grandinė. Klasterių užuomazgos Lietuvoje. "Saulėtekio slėnio" projektas. Lietuvos baldų pramonės sektoriaus klasterizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninė parduotuvė: gėlių parduotuvė UAB "Orchidėja"Elektroninės komercijos kursinis darbas. Įvadas. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos įtaka. Elektroninės komercijos veikla. Tiekėjų galimybės ir klientų nauda. Elektroninės komercijos sprendimai. Neigiami elektroninės prekybos bruožai. Teisinė elektroninės komercijos aplinka. Pagrindinės elektroninės komercijos problemos. Elektroninės komercijos teisinė situacija Lietuvoje. Aktualios teisėdaros problemos. Elektroninė parduotuvė "Orchidėja". E-parduotuvės aprašymas. Sandėlio apskaitos programos. Reklamos internete galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninė prekyba (2)Įvadas. Elektroninės prekybos struktūra. Elektroninės prekybos samprata. Kas perkama ir parduodama internete? Elektroninės prekybos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Atsiskaitymai elektroninėje prekyboje. Bankų vaidmuo. Bankų teikiamos paslaugos. Elektroninės atsikaitymo priemonės. Skaityti daugiau
Elektroninės aparatūros funkcinių mazgų tyrimasKursinio projekto užduotis. Principinė schema. Trečios eilės Batervorto filtras, skirtas akustinei sistemai. Skaičiavimo metodo parinkimas ir pagrindimas. Apibendrinta T formos keturpolio schema. Skaičiavimo rezultatai. Aukštų dažnių filtro ADCh esant duotoms parametrų reikšmėms. 01(f) ir 09(f)- 10% nuo minimalios bei maksimalios reikšmių ribos. Aukštų dažnių filtro FDCh, esant duotoms parametrų reikšmėms. Žemų dažnių filtro ADCh, esant duotoms parametrų reikšmėms. 01(f) ir 09(f)- 10% nuo minimalios bei maksimalios reikšmių ribos. Žemų dažnių filtro FDCh, esant duotoms parametrų reikšmėms. Aukštų dažnių filtro ADCH ir FDCH pamažinus komponentų nominalus 10 procentų. Žemų dažnių filtro ADCh ir FDCh pamažinus komponentų nominalus 10 procentų. Aukštų dažnių filtro ADCh ir FDCh padidinus nominalus 10 procentų. Žemų dažnių filtro ADCh ir FDCh padidinus nominalus 10 procentų. Sample 3 Way Crossover. Išvados. Grafinės medžiagos išvardinimas (5). Skaityti daugiau
Elektroninės bankininkystės sistema: jos plitimo tendencijos, privalumai, trūkumai vartotojo ir organizacijos atžvilgiaisAbstract. Įvadas. Elektroninio verslo koncepcija. Elektroninės bankininkystės apžvalga. EBS teikiamų paslaugų klasifikavimas. kompiuteriniai tinklai ir bankinės operacijos namuose. Pokyčiai pinigų apyvartos sistemoje. EBS paslaugų teikimo institucijos. EBS vartotojų apžvalga pasaulyje. EBS raidos trikdžiai Lietuvoje. Vartotojai. EBS paslaugų kainos. EBS paslaugas teikiančios institucijos. EBS technologijos, saugumas ir naudojimo problemos. EBS privalumai lyginant su tradicine bankininkyste. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės informacijos prieigos tendencija ir ateitis bibliotekoseĮvadas. Tikslas - Išanalizuoti elektroninės informacijos prieinamumą bibliotekoje. Elektroninės informacijos ištekliai bibliotekoje. Elektroninės informacijos samprata. Elektroninės informacijos raida ir istorija. Elektroninės informacijos įtaką bibliotekų veiklai. Elektroninės informacijos prieinamumas. Elektroninės informacijos prieigos problemos bibliotekoje. Elektroninės informacijos prieinamumą įtakojantys veiksniai. Elektroninių išteklių tendencija Lietuvoje. Organizacijų ,eIfl.net ,LMBA, eLABA veikla ir jų projektai, susiję su elektroninės informacijos prieiga. eIFL projekto apžvalga. Lietuvos mokslinių bibliotekų. asociacija(LMBA) projekto apžvalga.b eLaBa projekto apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės komercijos istorijaĮvadas. Svarbiausi įvykiai elektroninės komercijos istorijoje. Elektroninė komercija ir edi (electronic data interchange). Elektroninės komercijos teisės kilmė. Elektroninės komercijos ekonominės šaknys. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninio verslo modeliai. Bendros elektroninės komercijos raidos tendencijos. Elektroninės komercijos privalumai ir trūkumai. Elektroninė komercija ir inovacija. Elektroninė komercija dabar. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės komercijos tendencijosĮvadas. Elektroninės prekybos atsiradimo prielaidos, samprata bei struktūra. Globalus tinklas – naujasis pardavimų kanalas. E-komercijos sampratos aiškinimas. E-komercijos dalyviai bei tipai. E-komercijos procesas. E-komercijos brandos etapai. E-komercijos veiklos organizavimo ypatumai. Mokesčiai. Saugumas. Reklama. Pagrindiniai reklamos interneto tinkle skleidimo būdai. Internetiniai puslapiai. Reklaminiai skydeliai. E-komercijos plėtros tendencijos. Užsienyje. Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
......