Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Eksporto ir importo problema mažose ir didelėse įmonėseĮvadas. Smulkiojo verslo pranašumai tarptautinėje rinkoje. Didelių įmonių problemos. Smulkiojo verslo rėmimas Lietuvoje. Užsienio politika. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Valstybinis tarptautinės prekybos reguliavimas. Tarptautinės prekybos politikos instrumentų klasifikavimas. Tarifiniai užsienio prekybos instrumentai. Muitų mokesčiai. Muito mokesčio funkcijos. Muitų klasifikavimas. Tarifų kvotos. Netarifiniai užsienio prekybos instrumentai. Kiekybiniai užsienio politikos metodo instrumentai. Kvota. Licenzija. Laisvasis arba savanoriškasis apribojimas. Užmaskuoti užsienio prekybos politikos metodo instrumentai. Techniniai apribojimai. Vidaus mokesčiai ir rinkliavos. Vyriausybinių pirkimų politika. Reikalavimas gamyboje naudoti vietinės gamybos komponentus. Finansiniai tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Subsidija. Kreditavimas. Dempingas. Lietuvoje taikomi muitai. Rizika tarptautiniame versle. Ekonominė rizika. Ekonominė rizika eksporte. Ekonominė rizika importe. Politinė rizika šalyje, į kurią eksportuojama. INCOTERMS 2000. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto ir importo statistinė analizėĮvadas. Užsienio prekybos esmė. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Užsienio prekybos statistika. Pagrindinių statistinių duomenų apžvalga. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Eksporto ir importo prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Užsienio prekybos prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją analizė: būklė, problemos, perspektyvosEksporto iš Lietuvos į Baltarusiją būklė. Bendra informacija apie Baltarusiją. Lietuvos ir Baltarusijos santykiai. Prekybos balansas. Lietuvos eksporto į Baltarusiją dinamika ir struktūra. Eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją problemos. Eksporto iš Lietuvos į Baltarusiją perspektyvos. Išvados. Priedai (3). Grafikai (10). Skaityti daugiau
Eksporto iš Lietuvos į Ukrainą analizė: būklė, problemos, perspektyvosĮvadas. Eksporto į Ukrainą būklės analizė. Duomenys 1999-2003 metų. Lietuvos ir Ukrainos prekybos balansas. Lietuvos eksporto į Ukrainą dinamika ir struktūra. Eksporto iš Lietuvos į Ukrainą problemos. Eksporto iš Lietuvos į Ukrainą perspektyvos ir prognozė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Eksporto kredito draudimasKredito draudimo nauda eksportuotojo požiūriu. Eksporto kreditavimo rizika. Kredito apsauga ir kontrolė. Nuostolių padengimas. Kredito išieškojimas. Kredito draudimo sutartys (draudimo polisai). Eksporto kredito draudimas. Kredito draudimo kaina. Kredito draudimo teikimo sąlygos. Eksporto kredito draudimas Lietuvoje. Lietuvos eksporto ir importo draudimo veikla. Įmonės teikiamos paslaugos. LEID veiklos rezultatai. UAB "Lietuvos draudimas kreditų draudimas". UAB "Lietuvos draudimas kreditų draudimas". veiklos rezultatai. Konkurencija kreditų draudime. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto kreditų draudimas LietuvojeĮvadas. Eksporto kreditavimo rizika. Kredito draudimo nauda eksportuotojo požiūriu. Kredito apsauga ir kontrolė. Nuostolių padengima. Kredito išieškojimas. Kredito draudimo sutartys (draudimo polisai). Eksporto kredito draudimas. Kredito draudimo kaina. Kredito draudimo teikimo sąlygos. Eksporto kredito draudimas Lietuvoje. Lietuvos eksporto ir importo draudimo veikla. Įmonės teikiamos paslaugos. LEID veiklos rezultatai. UAB "Lietuvos draudimas kreditų draudimas". UAB "Lietuvos draudimas kreditų draudimas" veiklos rezultatai. Konkurencija kreditų draudime. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto plėtra: "Utenos trikotažas"Eksportas. Eksporto rūšys. Eksporto motyvai. Kontaktų užmezgimas su užsienio partneriais. Eksportinių prekių kainų nustatymas. Užsienio prekybos kainų balansas. Pasaulinė prekybos organizacija. Laisvas prekių judėjimas. Įmonės eksporto plėtra. AB "Utenos trikotažas". Įmonės veiklos pradžia. "Utenos trikotažo" eksporto veikla. Skaityti daugiau
Eksporto plėtros galimybės: audinių audimas AB "Linų Audiniai"Santrauka. Įvadas. AB "Linų audiniai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Eksporto plėtros galimybių įmonėje analizės teoriniai aspektai. Eksporto apibrėžimas. Plėtros aspektai. Firmos strategijos tikslinė orientacija. Eksporto strategijų įgyvendinimas. AB "Linų Audiniai" eksporto plėtros galimybės. AB "Linų Audiniai" SSGG analizė. AB "Linų Audiniai" vizijos, misijos ir tikslų analizė. AB "Linų Audiniai" eksporto asortimento ir rinkų analizė. AB "Linų Audiniai" eksporto plėtros strateginiai sprendimai. Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų žodynas. Skaityti daugiau
Eksportuojamų ir neeksportuojamų prekių įtaka pragyvenimo lygiui išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyseĮvadas. Eksportuojamų prekių įtaka pragyvenimo lygiui išsivysčiusiose šalyse. Pasaulio prekybos organizacija. Japonija. Azija. Liuksemburgas. Besivystančios šalys ir eksportuojamų prekių įtaka jų pragyvenimo lygiui. Neeksportuojamų prekių įtaka išsivysčiusių ir besivystančių šalių pragyvenimo lygiui. Išvados. Skaityti daugiau
Eksportuojamų prekių kainų nustatymo metodaiĮvadas. Eksporto kainų nustatymo charakteristika. Matavimo vienetas. Eksportuojamų prekių kainų rūšys. Informacijos reikšmė priimant sprendimus dėl eksportuojamų prekių kainų. Eksporto kainų planavimo ypatybės, metodai. Eksportuojamų prekių kainų politikos formavimo etapai. Eksportuojamų prekių kainų veiksniai. Kontrakto kaina su bazinėmis sąlygomis. Išlaidų įtaka eksportuojamų prekių kainoms. Išvados. Skaityti daugiau
Ekstraktai, jų klasifikacija, palyginamoji charakteristika, standartizavimasĮvadas. Bendra charakteristika. Klasifikacija: - atsižvelgiant į konsistenciją; -atsižvelgiant į ekstrahentą. Palyginamoji charakteristika: - pagrindinių ekstraktų grupių palyginimas; - pagrindinių ekstrahentų palyginimas. Standartizavimas: - skystųjų ekstraktų; -tirštųjų ekstraktų; -pusiau tirštųjų ekstraktų; - sausųjų ekstraktų. Išvados. Skaityti daugiau
Elektra šildomos grindysBiosistemų elektrotechnologijų kontrolinis darbas. Įvadas. Projekto pagrindimas. Elektrinio grindų šildymo apskaičiavimas ir šildomųjų laidų išdėstymo schemos sudarymas. Šildymo kabelio klojimas betoninėse grindyse (betonuojamas vienu sluoksniu). Šildymo kabelis betoninėse grindyse betonuojamas dviem sluoksniais. Elektrodinis vandens šildytuvas. Jėgos tinklų apskaičiavimas, valdymo ir apsaugos aparatūros. Parinkimas. Laido skerspjūvio skaičiavimas pagal leistinus įtampos nuostolius. Parinkto skerspjūvio tikrinimas įšilimui. Apsaugos aparatūros parinkimas. Elektrosauga. Ekonominis ir ekologinis aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektrinio suktuvo pavaraĮžanga. Elektros variklio parinkimas, kinematinis ir jėginis skaičiavimas. Krumplinės pavaros skaičiavimas. Velenų projektinis skaičiavimas. Krumpliaračių ir reduktoriaus korpuso konstrukcinių matmenų nustatymas. Grandininės pavaros skaičiavimas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Atraminių reakcijų skaičiavimas ir velenų lenkimo bei sukimo diagramų sudarymas. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas. Pleištų parinkimas ir skaičiavimas. Patikrinamasis velenų nuovargio skaičiavimas. Velenų statinio patvarumo skaičiavimas. Detalių suleidimų ir tikslumo parinkimas. Pavaros tepimas ir eksploatacija. Skaityti daugiau
Elektrinio traukinio vežimėlio modernizavimasVagonų ir lokomotyvų - 2 kursinis darbas. Įvadas. Esama konstrukcija. Elektrinio traukinio vežimėlis. Vežimėlio paskirtis. Vežimėlių klasifikavimas. Siūloma konstrukcija. Išvados. Skaityti daugiau
Elektrinių elektrinės dalysĮvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai - ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Elektrinių savosios reikmės. Elektrinių valdymas. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Grafinės medžiagos išvardinimas. Pagrindinė elektrinių sujungimo schema. Skirstyklos narvelio planas ir pjūvis. Skaityti daugiau
Elektrinių laukų modeliavimas baigtinių elementų metodu. Optimizavimo uždavinio sprendimas modeliuojantĮvadas. Teorinė dalis. Kabeliai. Koaksialiniai kabeliai. Koaksialinių kabelių tipai. Vytos poros kabelis. Optimizavimas. Optinio pluošto kabelis. Elektromagnetinių ekranų medžiagos. Pasirinkto objekto modelio sudarymas. Modeliavimo metodikos sudarymas. Uždavinio sprendimo algoritmo sudarymas. Modelio sudarymas ir sprendimas pasirinktoj QuickField programoj. Modeliavimo rezultatų grafinis atvaizdavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektromechaninės vartų pavaros projektavimasKursinio projekto užduotis. Kursinio projekto užduoties analizė. Techninės užduoties sudarymas. Pradinių schemų sudarymas. Principinė kinematinė schema. Apmatinis eskizinis projektavimas. Reduktoriaus parinkimas. Variklio parinkimas. Krumpliastiebio parinkimas. Krumpliaračio parinkimas. Movos parinkimas. Pleišto parinkimas. Patikrinamieji skaičiavimai. Matmenų grandinės sudarymas. Bendro vaizdo brėžiniai. Krumpliaračio brėžinys. Krumpliastiebio brėžinys. Tepimo sistemos ir tepalų parinkimas. Antikorozinių priemonių parinkimas. Darbo saugos priemonių parinkimas. Gaminio eksploatacija. Specifikacija. Skaityti daugiau
Elektronikos inžinerija ir vadyba: puslaidininkinių gaminių kompanija "Agilent Technologies" ir tranzistorių gamintoja "Fairchild semiconductors"Moderniosios elektronikos kursinis darbas. Išnagrinėtos dvi elektronikos komponentų gamybos kompanijos: "Agilent technologies" ir "Fairchild semiconductors". Įvadas. "Agilent (Avago) Technologies" kompanija: didžiausia privataus kapitalo nepriklausoma puslaidininkinių gaminių kompanija. Istorija. Specializacija. "Fairchild Semiconductors" kompanija: tranzistorių gamyba. Istorija. Specializacija. Ekonominių rodiklių įvertinimas. Gaminamų elementų, įtaisų ir technologinių procesų specifika. Gaminių nomenklatūra. Šviesos diodai. Teoriniai pagrindai, technologija, pagrindiniai parametrai, savybės, panaudojimo pavyzdžiai ir kainų charakteristika. LED (light-emitting diode) diodų panaudojimo pavyzdžiai. Firmų naujienos, perspektyvos ir naujausi gaminiai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektronikos įtaisaiĮvadas. Difuzinio proceso tyrimas. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų įterpimo etapo. Aptarkime šį grafiką. Apskaičiuoti ir nubraižyti, kaip priemaišų įterpimo etape kinta priemaišos srauto tankis ir legiravimo dozė. Aptarkime šiuos grafikus. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą po priemaišų perskirstymo etapo. Aptarkime šį grafiką. Apskaičiuoti ir nubraižyti priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje, formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Aptarkime šį grafiką. Išvados. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Rasti dvipolio tranzistoriaus h parametrus. Išvados. Sudaryti tranzistoriaus Π pavidalo ekvivalentinės grandinės schemą, rasti jos elementų parametrus. Apskaičiuoti išėjimo srovės kintamąją dedamąją, kai kintamoji įėjimo įtampa yra 15 mV. Rasti žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 727. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Nubraižyti lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikas, kai UDS = 8, 12, 16 V. Aptarkime šį grafiką. Apskaičiuoti lauko tranzistoriaus parametrus nurodytame darbo taške. Sudaryti lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schemą. Apskaičiuoti fT, kai C11= 10 pF, C11= 20 pF. Apskaičiuoti kintamąją išėjimo srovės dedamąją, kai kintamosios įėjimo įtampos amplitudė yra 30 mV. Rasti žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficientą, kai apkrovos varža lygi 834. PAB juostinio filtro projektavimas. Suprojektuoti paviršinių akustinių bangų (PAB) juostinį filtrą (vėlinimo liniją). Paviršinių akustinių bangų (PAB) juostinio filtro skaičiavimas. Skaityti daugiau
Elektronikos įtaisai ir jų gamybos procesaiĮvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Skaityti daugiau
......