Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Ekonomikos stabilizacija ir jos mechanizmasEkonomikos stabilumas. Valstybės vaidmuo šalies ekonomikoje. Ekonominis ciklas. Ekonomikos stabilizavimo priemonės. Lietuvos, Estijos ir Latvijos socialinė – ekonominė raida 1996-1999metais. Gyvenimo kokybė. Gamybos ir vartojimo lygis. Ūkio stabilizavimo laipsnis. Integruotumas į Vakarų ekonomiką. Valstybinių finansų būklė ir investicijos. Bendri rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorijų analizė Petro Šalčiaus raštuoseĮvadas. P.Šalčius apie ekonomikos mokslo problemas. Prigimtis ir ribos. Vertės, kaštų ir kainos problemos. Politinis ekonomijos mokslo suskirstymas. Ekonomikos teorijų kritika. Klasikų vertės teorija. Paskutinio naudingumo vertės teorija. G. Casselio kainų teorija. F. Oppenheimerio teorija. P. Šalčiaus įnašas Lietuvos ekonomikos moksle. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė analizė: telekomunikacijų paslaugų teikimas AB "TEO LT"Įvadas. Įmonės aprašymas. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Balanso ir pelno – nuostolio horizontali ir vertikali analizės. Įmonės balanso horizontalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali ir horizontali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Piramidinė analizė grynajam pardavimų pelningumui. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo analizė. Grandininis metodas ilgalaikių įsipareigojimų rodikliui. Probleminės sritys ir siūlymai. Skaityti daugiau
Ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Ekonominės integracijos samprata ir teorijos. Ekonominės integracijos formos. Muitų sąjunga. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Lietuvos ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė integracija ir tarptautinės ekonominės organizacijosĮvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti ekonominės integracijos bei tarptautinių ekonominių organizacijų įtaką, teigiamas ir neigiamas puses pasaulinei ekonomikai bei Lietuvai. Teorinė dalis. Ekonominė integracija. Ekonominės integracijos samprata ir rūšys. Regioninės ekonominės asociacijos. Regioninių ekonominių asociacijų formos. Regioninių ekonominių asociacijų bruožai ir kūrimo priežastys. Ekonominės integracijos dinamika. Regioninės ekonominės asociacijos tarp skirtingai išsivysčiusių šalių. Regioninės ekonominės asociacijos tarp išsivysčiusių šalių. Regioninės ekonominės asociacijos tarp besivystančių šalių. Tarptautiniai ekonominiai susitarimai ir organizacijos. Jungtinių Tautų Organizacija. Jungtinių Tautų Organizacijos tikslai ir principai. Jungtinių Tautų Organizacijos struktūra ir dukterinės organizacijos. Pagrindinės Jungtinių Tautų veiklos kryptys. Europos sąjunga. Europos Sąjungos tikslai ir principai. Europos Sąjungos struktūra. Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Pasaulio Prekybos Organizacija. PPO organizacinė struktūra. Pasaulio prekybos organizacijos principai ir funkcijos. Pasaulio bankas. Tarptautinis valiutų fondas. Praktinė dalis. Lietuvos ekonominė integracija. Lietuvos makroekonominė politika: pinigų politika ir kapitalo judėjimas. Lietuvos Respublikos narystė tarptautinėse organizacijose. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje. Lietuvos narystė Pasaulinėje Prekybos. Organizacijoje. Lietuva ir Tarptautinis valiutų fondas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Ekonominė integracija, globalizacija, regioninė integracija – pasekmės versluiGlobalizacija. Globalizacijos parametrai. Kai kurie globalizacijos aspektai. Globalizacija ir uždarumas. Ekonominė integracija. Globalizacijos pasekmės. Regioninė integracija. Preferencinių prekybos sutarčių (regioninių prekybinių blokų) teorija. Globalinis regioninės integracijos kontekstas. Penkios laisvės. Lietuvos integracija į ekonominę globalizaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominės gamtosaugos problemos (2)Įvadas. Aplinkos apsaugos politika. Švari aplinka ne tik mums, bet ir ateities kartoms. Fiskalinės politikos įtaka ekonominės gamtosaugos politikai. Globalizacijos įtaka ekonominės gamtosaugos politikai. Europos Sąjungos teisiniai aplinkos apsaugos reikalavimai. Ekologinės licenzijos. Subsidijos už taršos mažinimą. Finansinė parama aplinkosaugai. Ekonominės priemonės ir aplinkos apsaugos veiklos finansavimas. Mokesčiai už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius. Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas ir gamtos apsaugos fondai. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos aplinkos apsaugai. Savivaldybių gamtos apsaugos fondai. Valstybinis gamtos apsaugos fondas. Stambiausios įmonės mokančios mokesčius už aplinkos teršimą Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Ekonominės minties raida iki XX amžiausĮvadas. Ekonominė mintis senovėje, viduramžiais ir šiek tiek vėliau. Klasikinė ekonomikos teorija. Socializmo ekonominių idėjų raida. Svarbiausios šių laikų ekonomikos teorijos kryptys. Lietuvos ekonomikos teorijos raida. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje XVI – XVII amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominės minties raida LietuvojeĮvadas. Lietuvos ekonominės minties raida. Ekonominės minties raidą stabdantys veiksniai. Lietuvos ekonomikos mokslo kaita pereinamuoju laikotarpiu ir jo dabartinė būklė. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. Petras Šalčius. A. Rimka. Vladas Jurgutis. D. Cesevičius. Dzidas Būdrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominės veiklos analizė: UAB "Danone"Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti UAB "Danone" valdymo tvarką, įmonės veiklos turinį, jos specifiką. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Įmonės turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko planavimas ir apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje. Įmonės sąnaudos. Planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Transporto ūkio organizavimas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina. Kainų nustatymo metodai. Pardavimų planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijojeĮvadas. Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje. Darbo santykiai Lietuvoje. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai. Administracinės baudos už darbo įstatymų pažeidimus. Darbo santykių reguliavimas Lietuvoje stojant į Europos Sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominiai verslo principai LietuvojeĮvadas. Verslo įmonės Lietuvoje. Pagrindinių ekonominių verslo principų apžvalga. Pasirinkimo rinkoje laisvė ir konkurencija. Prekinių mainų abipusė nauda prekės pirkėjui ir pardavėjui. Pelno siekio principas. Gamybinės komercinės veiklos (verslo paslaptis. Ekonominė verslo rizika. Visiška ekonominė atsakomybė už verslo rezultatus. Neperžengimas ribos, už kurios prekiniai mainai nepriimtini. Prekės pirkėjo ir pardavėjo savitarpio kontrolė. Ekonominiai verslo principai Lietuvoje. Išvados Skaityti daugiau
Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Infliacija ir pinigų perkamoji galiaĮvadas. Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Ekvivalentiškumo samprata. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant vieną faktorių. Vienkartinių mokėjimų būsimosios sumos koeficiento skaičiavimai. Vienkartinių mokėjimų esamosios sumos koeficiento skaičiavimai. Lygių (vienodų) mokėjimų serijos sudėtinės sumos koeficiento skaičiavimai. Rentos nario radimas. Rentos trukmės nustatymas. Rentos palūkanų normos nustatymas. Skaičiavimai, įvertinant pinigų srautus. Pinigų srautų lentelinis vaizdavimas. Ekvivalentiškumas tarp pinigų srautų. Ekvivalentiškumas tarp įplaukų ir išlaidų. Obligacijos ir jų reitingas. Obligacijų rūšys. Obligacijos kursas. Obligacijų reitingas. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant paskolas. Efektyvios palūkanos paskolai. Paskolos balanso likutis. Infliacija ir pinigų perkamoji galia. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos matavimas. Monte - karlo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominio saugumo įtaka tarptautinės prekybos vystymuisiĮvadas. Tarptautinės prekybos nauda. Ekonominis atvirumas. Tarptautinės prekybos rizika. Ekonominis saugumas. Embargas. Įvairūs diskriminaciniai metodai. Protekcionizmas. Kiti apribojimai. Ekonominis saugumas ir jo įtaka tarptautinės prekybos vystymuisi. Valstybės vaidmuo užtikrinant ekonominį saugumą. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominis augimas ir šiuolaikiniai jo aspektaiĮvadas. Ekonominio augimo esmė. Ekonominis augimas, mokslinė techninė pažanga, mokslinė techninė revoliucija. Naujos kokybės ekonominis augimas. Ekonominės pažangos kriterijus ir varomosios jėgos. Ekonominis augimas, išplėstinė reprodukcija, gamybos intensyvinimas. Ekonominio augimo dėsningumai, socialinis ekonominis efektyvumas, šaltiniai ir pasaulio patyrimas juos naudojant. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, dėsningumai. Ekonominio augimo, pagrįsto intensyvumu, socialinis ekonominis efektyvumas. Ekonominio augimo šaltiniai ir pasaulinis patyrimas juos naudojant. Augimo veiksniai. Ekonominio augimo spartinimas. Lietuvos nacionalinio ūkininkavimo derinimas su pasaulio ekonomine pažanga. Mokslinės techninės bei socialinės pažangos ir ekonominio augimo vieningumas įgyvendinant nacionalinę ir įmonių ekonominę politiką. Ekonominis augimas ir mokslinė bei socialinė pažanga. Pinigų ir kainų vaidmuo vertinant ekonominį augimą. Ekonomikos augimo modeliavimo principai. Ekonomikos augimo padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominių ciklų teorijosEkonominis ciklas. Ekonominių ciklų istorija. Cikliniai svyravimai. Ilgalaikė tendencija. Sezoniniai svyravimai. Cikliniai svyravimai. Ekonominis (verslo) ciklas Ciklinių svyravimų priežastys. Investicijų svyravimas. Anticikliniai svyravimai. Verslo ciklo indikatoriai. Ekonomikos ciklų teorijos. Klasikinė ekonomikos teorija. Realaus ekonominio ciklo teorijos. pagrindiniai diskusijų objektai. Nedarbo priežastys realaus ekonominio ciklo teorijoje. Pinigų neutralumo vaidmuo realaus ekonominio ciklo teorijoje. Ekonomikos mokslas kaip dinamikos procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominių rodiklių skaičiavimas: UAB "Laimonas"Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Gamybos mastas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Visų gaminių tiesioginės išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalinga elektros energija įrengimų, patalpų apšvietimui ir jos vertė. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Administracinės išlaidos. Pardavimų išlaidos. Vienų durų kaina ir vieno kvadratinio metro dailylenčių kaina. Pagamintinos ir parduotinos produkcijos vertė per metus. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno suma per metus. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominių veiklos rodiklių skaičiavimas ir analizė: UAB "Dirbtuvėlė"Įvadas. UAB "Dirbtuvėlė" veiklos rodikliai. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Darbininkų skaičius. Medžiagų išlaidos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Darbuotojų pavaldumo schema. Elektros energijos poreikis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Nuomos išlaidos. Pakuotės išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinė savikaina.Įmonės veiklos sąnaudos. Komercinė savikaina. Pardavimo kaina. Grafikas. Pardavimo pajamos. Įmonės pelnas. Pardavimų pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados. Skaityti daugiau
Eksportas Lietuvoje ir jo problemosĮvadas. Eksporto strategijos samprata. Eksporto proceso modelis. Internacionalizacijos priežastys. Eksporto veiklos motyvacija. Tarptautinio verslo inicijavimas. Eksporto veiklos pakopos. Pavojai veikloje. Eksporto planavimas. Eksporto ir pardavimo vidaus rinkoje skirtumai. Įmonės eksporto potencialo įvertinimas. Produktų tinkamumas eksportuoti. Produktų modifikavimas pagal nacionalinius reikalavimus. Eksporto planas. Marketingo sprendimų priėmimas. Prekių pardavimo užsienio rinkose strategijos pasirinkimas. Eksporto rūšys. Gamyba savo šalyje. Gamyba užsienio šalyse. Kainodaros strategijos formavimas. Kainodaros strategijos. Eksporto finansavimas. Eksportuotojo strategijos skirtingomis valiutos kurso sąlygomis parinkimas. Tarptautiniai santykiai. Tarptautinės komunikacijos ir derybos. Rėmimo kompleksas. Veiksniai, nulemiantys rėmimo strategiją užsienio rinkose. 2005 m. Lietuvos eksporto ir importo statistika. Lietuvos institucijų pagalba eksportuotojams. Išvados. Skaityti daugiau
Eksporto galimybių plėtra: AB "Pieno žvaigždės"Įvadas. Eksportas. Eksporto rūšys. Eksporto motyvai. Kontaktų užmezgimas su užsienio partneriais. Eksportinių prekių kainų nustatymas. Užsienio prekybos balansas. Pasaulinė prekybos organizacija. Lietuvos įstojimas į PPO. Laisvoji prekyba. Eksporto plėtra įmonėje. AB "Pieno žvaigždės". Išvados. Skaityti daugiau
......