Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Dviejų zonų automatinės klimato kontrolės UML modelisObjektiškai orientuota analizė. Įvadas. Projektas. Panaudojimo atvejų diagrama (use case). Klasių diagrama (class). Sekų diagrama (Sequence). Bendradarbiavimo diagrama (collaboration). Būsenų diagrama (activity). Išvados. Skaityti daugiau
Dvigubos pilietybės konstitucinė problemaĮvadas. Lietuvos Valstybė. Dvigubos pilietybės ribojimo konstitucinė samprata. Teigiami ir neigiami dvigubos pilietybės suteikimo aspektai. Pilietybės įstatymo projektas. Įstatymo projekto pagrindinės nuostatos. Konstitucinio teismo nuomonė dvigubos pilietybės klausimais. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos reglamentuojama pilietybė. Dvigubos pilietybės reglamentavimas. Konstitucinio Teismo 2006 11 13 d. nutarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dvikanalė duomenų surinkimo sistemaĮvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Sistemos elementų parinkimas ir principinės schemos sudarymas. Analoginis komutatorius. Išrinkimo saugojimo schema. Analoginis keitiklis. Intel 8255. ISA porto jungtis. Schemos veikimo laikinės diagramos. Algoritmas. Programa. Išvados. Skaityti daugiau
Dvirūšio 75% kviečių malimo technologinio proceso analizėSantrauka. Įvadas. Analitinė dalis. Grūdų ir jų produktų reikšmė žmogaus mityboje. Kviečių technologinių savybių įtaka miltų gamybos efektyvumui ir kokybei. Technologinė dalis. Dvirūšio 75% kviečių malimo gamybos technologinio proceso analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Dvitaktis vidaus degimo variklisMechanizmų ir mašinų teorijos kursinis projektas. Kursinio projekto užduotis. Įrenginio schema ir veikimo principas. Skriejiko-slankiklio mechanizmo sintezė ir analizė. Skriejiko-slankiklio mechanizmo struktūrinė analizė. Skriejiko-slankiklio mechanizmo sintezė. Skriejiko-slankiklio įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio, dydžio ir krypties nustatymas. Skriejiko-slankiklio mechanizmo dinaminė analizė. Dinaminės analizės tikslas ir uždavinys. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Skriejiko-slankiklio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė ir analize grafiniu būdu. Rezultatų palyginimai. Skriejiklio-slankiklio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Skriejiklio-slankiklio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Skriejiklioo-slankiklio mechanizmo jėgų analizė kinetostatiniu metodu. Rezultatų palyginimas. Skaityti daugiau
Dvitaktis vidaus degimo variklis (2)MMT kursinis projektas. 3-10 variantas. Užduotis: Atlikti DVITAKČIO VIDAUS DEGIMO VARIKLIO, svirtinio mechanizmo sintezę, kinematinę bei dinaminę analizę, pateikiant visus skaičiavimus ir grafinę medžiagą. Duomenys. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Tiriamo mechanizmo kinematinių porų apibūdinimas. Mechanizmo laisvių skaičiaus nustatymas. Mechanizmo pasikartojančių ryšių nustatymas. Mechanizmo klasės ir skyriaus nustatymas. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio dydžio ir krypties nustatymas. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Svirtinio mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė. Įėjimo grandies kinematinių charakteristikų nustatymas. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinės charakteristikos nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė kinetostatiniu metodu. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Skaityti daugiau
Dž. Vašingtonas - žmogusĮvadas. Džordžas Vašingtonas 1732-1759 metais. Vaikystė ir jaunystė. Sali. Vestuvės. Gyvenimas nuo 1759 iki 1799 metais. Šeimos sukūrimas. Vašingtonas-plantatorius. Santykiai su kitais žmonėmis. Vergai. Moterys. Paskutinieji gyvenimo metai. Vašingtono portretas. Išvados. Priedai (14). Skaityti daugiau
E-demokratijaĮvadas. E-demokratija = IT demokratiniuose procesuose. Istorinės prielaidos lėmusios demokratijos atsiradimą ir evoliuciją. Skaitmeninės demokratijos sąvoka. E-demokratijos poveikio modeliai. E-demokratijos formos. Potencialios skaitmeninės demokratijos grėsmės ir prieštaravimai. Išvados. Skaityti daugiau
E-komercija (2)Įvadas. Trumpa interneto istorija. Komercializacija. Interneto paslaugos. Pasaulinis voratinklis. WWW charakteristika. WWW versle. Elektroninės komercijos samprata. E-komercijos vystymasis ir jo "stabdžiai". E-komercija Europos Sąjungoje. Elektroninės komercijos modeliai. Verslas – Verslui (B2B). Elektroninės prekyvietės (E-marketplaces). Verslas – Vartotojui (B2C). Vartotojas – Vartotojui (C2C). Vartotojas – Vartotojui (C2C). Elektroninė komercija ir globalizacija. Komercijos augimas pasaulio regionuose. Elektroninio verslo stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių (SSGG) analizė. Išvados. Skaityti daugiau
E-komercija (6)Reziume. Įvadas. Literatūros analizė. E – komercija. Bendra naujos marketingo aplinkos ir e-komercijos apžvalga. E - komercija pasaulyje: kokios prekės ir paslaugos perkamos labiausiai. E - komercijos ciklas. E - komercijos veikla. Tiekėjų galimybės ir pranašumai. E-komercijos formos. Verslas – verslui (B2B). E- tarpininkai. Verslas – vartotojui (B2C). E -komercijos pavyzdžiai. Kodėl e – komercija populiarėja? E- komercijos pranašumai ir trūkumai. Kodėl vartotojai perka internete. E - komercijos įtaka bei ateities perspektyvos. Pagrindiniai rezultatai ir išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
E-marketingasĮvadas. Nuo informacinės visuomenės – į interneto visuomenę. Virtualių bendruomenių raida. Virtualių ir realių bendruomenių sulyginimas. Visuomenės virtualizavimas. Virtualių bendruomenių kūrimas ir formavimas. Virtualių bendruomenių susitikimo vieta. Pašto konferencijos. Forumai. Bendravimas realiame laike – chat. Atvira informacijos visuomenė. Virtualių bendruomenių ateities perspektyvos. Populiariausios Lietuvos svetainės. Naršymo internete tikslai. Netradicinė karjera bendruomenėse. Elektroninių bendruomenių tyrimas. Virtualių bendruomenės narių tipai. Virtualių bendruomenių nauda visuomenei. Virtualių bendruomenių žala visuomenei. Išvados. Skaityti daugiau
E-verslo modelio pritaikymas TNT kompanijaiĮvadas. Įmonės pristatymas. E-verslo modelio parinkimas. Bendrojo elektroninio verslo modelio pritaikymas. Elektroninio verslo modelio pritaikymas. Sukuriama modelio vertė. Laiko sąnaudos. Paslaugų kokybė. Kaštų mažinimas. Konkurencinis pranašumas. Skaityti daugiau
E-vyriausybė: teorija ir praktikaĮvadas. Viešųjų sprendimų internetinės paramos teoriniai aspektai. Elektroninės vyriausybės samprata. Viešųjų elektroninių paslaugų samprata. Viešųjų elektroninių paslaugų poreikis. Elektroninė demokratija. E-vyriausybė atskirose valstybėse: bruožai ir strategija. Bendroji apžvalga. Šalių, diegiančių e-vyriausybės projektus, analizė. E-vyriausybė Lietuvoje. E-vyriausybė Naujojoje Zelandijoje. E-vyriausybė Didžiojoje Britanijoje. E-vyriausybė Jungtinės Amerikos Valstijose. E-vyriausybė Švedijoje. Išvados. Skaityti daugiau
E–komercijos vystymosi tendencijos ir galimybėsĮvadas. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos dalyviai ir tipai. Elektroninės komercijos rūšys. Elektroninės komercijos taikymo galimybės. Elektroninės komercijos poveikis įmonių veiklai. Elektroninės komercijos vystymasis. Elektroninės komercijos vystymasis užsienyje. Elektroninė komercija Europoje atsigauna. Elektroninės komercijos vystymasis Lietuvoje. Elektroninė komercija Lietuvoje: atsilikimas ar persilaužimas. Lietuviai retai perka internete, bet vis dažniau jame ieško informacijos apie prekes. Išvados. Skaityti daugiau
E. Berne asmenybės teorijaĮvadas. Transakcinė analizė. Ego būsenos. Elgesio motyvacija. Asmenybės vystymasis. Pozicijos. Sveika asmenybė. Terapija. Skaityti daugiau
EchinokokozėĮvadas. Cistinė echinokokozė. Echinokokų šeimininkai. Sukėlėjo vystymasis. Patogenezė. Klinikiniai požymiai. Epizootiniai duomenys. Arklių kamienas. Diagnozavimas. Gydimas. Profilaktika. Alveolinė echinokokozė. Sukėlėjo vystymasis. Epizootiniai duomenys ir profilaktika. Skaityti daugiau
Efektyvios derybosĮvadas. Pasirengimas deryboms. Derybų eiga. Derybų užbaigimas. Būdai deryboms užbaigti. Pravartu žinoti. Priedas. Testas №1. Priedas. Testas №2. Skaityti daugiau
Efektyvios klientų aptarnavimo sistemos kūrimas įmonėjeĮžanga. Paslaugų samprata. Paslaugų kategorijos. Paslaugų klasės. Paslaugų rūšys. Produktai ir paslaugos. Paslaugų diferencijavimas. Personalo diferencijavimas. Paslaugų esmė. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekybos įmonės paslaugų grupės. Paslaugos kokybės esmė ir jos matavimas. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Pardavimų organizavimo principai. Orientacija į vartotoją. Rinkodaros koncepcija. Potencialaus kliento minčių analizė. Ryšys su pirkėju. Pirkėjų aptarnavimas. Pateikimas. Pateikimo kanalų dalyviai. Naudos vartotojams nustatymas. Klientų lūkesčių valdymas ir pranokimas. Vartotojų pasitenkinimas. Veidu į klientą? Pagrindinės efektyvaus pirkėjų aptarnavimo rekomendacijos. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Efektyvus pranešimas organizacijoje: galimybės ir problemosDalykinės komunikacijos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti pagrindinius efektyvaus pranešimo parengimo aspektus, problemas ir galimybes. Pranešimas organizacijoje. Efektyvaus pranešimo rašymas. Efektyvaus pranešimo sakymas. Pranešimo pradžia. Pranešimo eiga. Pranešimo užbaigimas. Grįžtamasis ryšys. Auditorijos (pakylos) baimė, jos nugalėjimas. Vaizdinės priemonės pranešimuose. Nežodinis bendravimas. Anketinės apklausos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Egipto apskaitos sistemaSantrauka. Įvadas. Pradinė struktūra. Įstatyminė sistema. Profesija. Profesinis mokymas ir praktika. Apskaitos ir audito standartų diegimas. Projektuojami ir praktikuojami apskaitos standartai. Finansinių ataskaitų kokybės suvokimas. Išvados. Skaityti daugiau
......