Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Draudimas. Draudimo paslaugosPaslaugų įmonės bendra apžvalga. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų paketas. Pagrindinė ir papildomos paslaugos. Naujų paslaugų įvedimas. Paslaugos kainodaros procesas. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Paslaugos rėmimo programa. Paslaugų plėtros strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo bendrovių veiklaĮvadas. Teorinė dalis. Draudimo sąvokos. Draudimo teorijos. Draudimo veiklos reikšmė. Draudimo funkcijos. Draudimo paslaugos. Draudimo formos. Savanoriškais draudimas. Draudimo šakos ir jų grupės. Ne gyvybės draudimas. Draudimo įmonių tikslai. Draudimo fondas ir jo sudarymo formos. Kapitalo investicinė veikla draudimo įmonėse. Praktinė dalis. Draudimo rinkos apžvalga. Lietuvos draudimo įmonių užimama rinka. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Draudimo formos ir rūšysĮvadas. Draudimo sąvoka. Draudimo teisinio santykio elementai. Draudimo formos. Privalomosios draudimo formos rūšys. Draudimo rūšys. Draudimo klasifikacija užsienyje. Išvada. Skaityti daugiau
Draudimo formos, jų privalumai ir trūkumai draudimo teisėjeĮvadas. Draudimo formos, jų privalumai ir trūkumai draudimo teisėje. Savanoriškojo draudimo sutartis. Privalomojo draudimo sutartis. Draudimo rūšys, skirtos verslo struktūroms. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo įmonės UAB "ERGO Lietuva gyvybės draudimas" kaupiamasis gyvybės draudimasĮvadas. UAB "ERGO Lietuva gyvybės draudimas". Pagrindinės "Ergo Lietuva" draudimo vartojamos sąvokos. Bendrovės "ERGO Lietuva gyvybės draudimas" kaupiamasis gyvybės draudimas. Kaupiamojo gyvybės draudimo privalumai. Kaupiamojo gyvybės draudimo draudiminiai įvykiai. Kaupiamojo gyvybės draudimo nedraudiminiai įvykiai. Kaupiamojo gyvybės draudimo objektas. Kaupiamojo gyvybės draudimo suma. Draudimo išmoka. Kaupiamojo gyvybės draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Kaupiamojo gyvybės draudimo įmokų mokėjimo uždelsimas. Kaupiamojo gyvybės draudimo sutarties galiojimo terminai. Kaupiamojo gyvybės draudimo šalių teisės ir pareigos draudimo sutarties galiojimo metu. Kaupiamojo gyvybės draudimo išmokų nustatymo ir mokėjimo tvarka. Kaupiamojo gyvybės draudimo sutarties nutraukimas prieš terminą, keitimas. UAB "ERGO Lietuva gyvybės draudimas" veiklos analizė. Gyvybės draudimo vieta Lietuvos draudimo rinkoje. UAB "ERGO Lietuva gyvybės draudimas" vieta Lietuvos draudimo rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo įmonių valdymas ir kontrolėĮvadas. Draudimo veikla. Draudimo įmonės pavadinimas ir verslo planas. Draudimo įmonės kapitalas. Draudimo veiklos licenzija ir jos išdavimas. Draudimo įmonės valdymas: skaidrus, patikimas ir apdairus. Draudimo įmonės apskaita, atskaitomybė ir auditas. Draudimo brokerių įmonė. Priežiūros komisija ir jos sudėtis. Priežiūros komisijos funkcijos. Priežiūros komisijos teisės. Draudimo įmonės veiklos vidaus kontrolė. Priežiūros komisijos rengiami patikrinimai. Teismo taikomos priemonės. Priežiūros komisijos taikomos poveikio priemonės. Priežiūros komisijos skiriamos baudos. Savanoriškas, priverstinis draudimo įmonės likvidavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų rinkos tyrimas: "Lietuvos draudimas"Įvadas. Analitinė dalis. Istorija ir dabartis apie draudimo bendrovę AB "Lietuvos draudimas". Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Tiriamoji dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo paslaugosĮvadas. Draudimo sąvokos teoriniai aspektai. Draudimo veiklos reikšmė. Draudimo paslaugų klasifikacijos pateikimas. Draudimo brokerio reikšmė ir funkcijos draudimo rinkoje. Lietuvos draudimo rinkos analizė. Skaityti daugiau
Draudimo paslaugos: samprata, klasifikacija, vystymasis bei draudimo paslaugų kainodaros formavimo aspektaiĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Draudimo paslaugų bazinis paketas. Draudimo paslaugų klasifikacija ir kriterijai. Negyvybės draudimo paslaugos analizė. Kainodaros nagrinėjimas teorijos požiūriu. Draudimo paslaugų produktas. Draudimo paslaugų kaina. Draudimo paslaugų paskirstymas. Draudimo paslaugų pardavimo rėmimas. Transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos kainodara. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo paslaugų reklamos rinkų Europos Sąjungos (ES) šalyse specifikos tyrimasĮvadas. Teorinė dalis. Draudimo samprata. Akcinė draudimo įmonė. Draudimo draugija. Draudimo paslaugų reklama. Draudimo paslaugų reklamos tipai. Reklamos priemonės. Reklamos perteikimo priemonių privalumai ir trūkumai. Rėmimas. Tarptautinis marketingas ir reklama. Tarptautinės reklamos problemos. Tarptautinis reklamos reguliavimas. Išvados. Analitinė dalis. UAB "Ergo Lietuva" reklamos analizė. Užsienio draudimo rinkų analizė. Išvados. Projektinė dalis. Galimi alternatyvūs reklamavimosi būdai. Pagrindiniai rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
Draudimo sutartis (3)Summary. Įvadas. Draudimo sutarties samprata, dalykas, forma ir požymiai, kuriais ji atskiriama nuo kitų sutarčių. Draudimo sutarties šalys. Jų teisės ir pareigos bei pasikeitimas. Draudiko samprata, jo teisės ir pareigos. Draudėjo samprata, jo teisės ir pareigos. Kiti draudimo sutarties dalyviai. Draudimo sutarties šalių pasikeitimas sutartyje. Draudimo sutarties sudarymo tvarka ir jos sudėtinės dalys. Draudimo taisyklės. Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo sutarčių aiškinimas. Draudimo sutarties terminai. Pasibaigimas ir negaliojimas. išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Draudimo veiklos esmė ir reikšmėĮvadas. Draudimo veiklos esmė ir rūšys. Draudimo veiklos socialinė reikšmė. Draudimo veiklos ekonominė reikšmė. Draudimo verslo raidos tendencijos Lietuvoje. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Draudimo veiklos organizavimo ypatumaiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti draudimo veiklos organizavimo ypatumus Lietuvoje. Draudimo esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Draudimo veiklos licencija. Draudimo objektas, formos, šakos ir grupės. Draudėjo ir draudimo įmonės santykiai. Išvados. Priedas: PowerPoint pristatymas (7). Skaityti daugiau
DrenažasKursinis projektas. Techniniai - ekonominiai rodikliai. Bendroji dalis. Techninė dalis. Griovio hidrologiniai skaičiavimai. Vagos hidrauliniai skaičiavimai. Griovio lanksmo skaičiavimai. Drenažo tinklo schemos sudarymas. Vandens greičiai ir nuolydžiai drenose. Vagos išilginio profilio sudarymas. Drenavimo gylių ir atstumų nustatymas. Drenažo rinktuvų hidrologiniai hidrauliniai skaičiavimai. Drenažo sistemų duomenys. Skaityti daugiau
Drenažas (2)Užduotis. Drenažo sistemos planas. Griovio vietos parinkimas (projektavimas). Griovio hidrologiniai skaičiavimai. Griovio hidrauliniai skaičiavimai. Griovio matmenų nustatymas. Imtuvo vagos lanksmų skaičiavimas. Griovio išilginis profilis. Drenažo tinklo projektavimas. Drenavimo atstumas. Grunto gręžinių duomenys. Pralaidos grioviuose. Hidraulinių skaičiavimų duomenys. Rinktuvo išilginis profilis. Rinktuvo išilginis profilis. Skaityti daugiau
Druskininkų vandens parko paslaugų analizėĮvadas. Druskininkų vandens parko apžvalga. Druskininkų vandens parko paslaugų rinkotvarkos aspektai. Situacija rinkoje. Ekonominis pagrindimas. Ilgalaikio turto panaudojimo įmonėje analizė. efektyvumo nustatymas. Apyvartinio kapitalo apyvartos trukmė. Darbo išteklių analizė. Investicijos ir jų atsipirkimas. Paslaugos konkurencingumo aspektai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Dujų tiekimasLauko tinklų dujų kiekiai. Lauko tinklų hidraulinis skaičiavimai. Lauko tinklai. Objekto charakteristika. Dujų charakteristika. Lauko tinklų techniniai reikalavimai. Lauko tinklų skaičiavimai. Vidaus tinklai. Pastato charakteristika. Vidaus tinklų techniniai reikalavimai. Vidaus tinklų sąnaudų žiniaraštis. Pastato vidaus dujų kiekiai. Pastoto vidaus tinklų hidraulinis skaičiavimas. Ruožų slėgio nuostoliai. Skaityti daugiau
Dujų tiekimas gyvenamųjų namų grupeiLauko tinklai. Objekto charakteristika. Dujų charakteristika. Dujų klasifikacija ir savybės. Dujų tankis. Dujų šiluminė vertė. Dujinio kuro privalumai lyginant su kitomis kuro rūšimis. Dujų mišinio trūkumai. Lauko tinklų techniniai reikalavimai. Dujotiekio įgilinimas. Atstumai iki inžinerinių tinklų ir statinių. Lauko tinklų skaičiavimai. Dujų kiekiai. Dujinio prietaiso (viryklės) skaičiavimas. Hidraulinis skaičiavimas. Darbo sąnaudų žiniaraštis. Vidaus tinklai. Pastato charakteristika. Vidaus tinklų techniniai reikalavimai. Vadovaujantis STR 2.08.01:2004 "Dujų sistemos pastatuose". Reikalavimai dujinių viryklių įrengimui (patalpai). Vidaus tinklų skaičiavimai. Dujų kiekiai. Tinklų hidraulinis skaičiavimas. Vidaus darbų žiniaraštis. Veikimo sutapimo koeficientas k0 gyvenamiesiems pastatams. Lyginamieji slėgio nuostoliai R Pa/m, mažo slėgio dujotiekio normaliuosiuose vamzdžiuose ir lyginamieji ekvivalentiniai ilgiai ld m, kai temperatūra 0 0C ir slėgis 101,3 kPa. Monograma žemo slėgio dujotiekio tinklų skaičiavimui (gamtinės dujos). Vietinių nuostolių koeficiento reikšmės. Išvados. Skaityti daugiau
Dujų tiekimo tinklai: Jonavos miestasAiškinamasi raštas. Kvartalų plotų ir bendras gyventojų skaičiaus nustatymas. Miesto metinių dujų kiekių ir debitų skaičiavimas. Šilumos ir dujų poreikiai pastatų šildymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui. Šilumos poreikiai šildymui gyvenamiesiems pastatams. Šilumos ir dujų poreikiai visuomeninių pastatų šildymui ir vėdinimui. Šilumos poreikiai karštam vandeniui. Šilumos ir dujų poreikiai miesto katilinei. Bendri dujų poreikiai miestui. Dujų reguliavimo punktų skaičiaus nustatymas. Mažo slėgio tinklo hidraulinis skaičiavimas. Kelio debito skaičiavimas mažo slėgio tinkle Mazginių debitų skaičiavimas. Ruožų debitų skaičiavimas išpjaunant mazgą. Mažo slėgio dujotiekio hidraulinis skaičiavimas. Vidutinio slėgio dujotiekio hidraulinis skaičiavimas. Dujų reguliavimo punkto įrangos parinkimas. Mažo slėgio tinklo dujotiekio medžiagų žiniaraštis. Skaityti daugiau
Duomenų analizėDuomenų analizės uždavinys (1-7.7). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-11.3). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-12.3). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-16.3c). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-18.2). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (Fishcatch*). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Duomenų analizės uždavinys (1-20.2c). Uždavinys ir duomenys. Statistinės analizės modelis. SAS programa. Analizės rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
......