Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Dinaminės atminties moduliaiKompiuterių ir jų architektūros kursinis projektas. Įvadas. Atminties hierarchija. Dinaminės atminties veikimo principai (organizavimas, atnaujinimas). Dinaminės atminties vystymasis. Dinaminės atminties darbo pagrindai. DRAM tipai. Asinchroninė atmintis (FPM, EDD, BEDO). Sinchroninė atmintis (SDRAM ir DDR SDRAM). Progresyvios operatyviosios atminties technologijos. Rambus DRAM atmintis. Atmintis su virtualiais kanalais – VC DRAM. Palyginamoji charakteristika ir dinaminės atminties tipų perspektyvos. Dinaminės atminties moduliai. SIMM Moduliai. DIMM moduliai. RIMM moduliai (Rambus Interface Memory Module). Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Dinaminės duomenų struktūrosĮvadas. Duomenų struktūros. Duomenys, kintamieji, reikšmės. Duomenų tipas ir jo samprata. Duomenų tipų klasifikacija. Duomenų dinamika. Tiesiosios dinaminės duomenų struktūros. Rodyklė. Tiesinis dinaminis sąrašas. Sąrašo formavimas ir naujų elementų įrašymas. Sąrašo peržiūrėjimas. Sąrašo elementų paieška. Elementų šalinimas iš sąrašo. Elementariosios abstrakčiosios dinaminės duomenų struktūros. Stekas. Eilė. Dekas. Dvikryptis sąrašas. Ciklinis (žiedinis) sąrašas. Dvikryptis ciklinis sąrašas. Tiesinių dinaminių duomenų struktūrų taikymai. Kompiuterio atminties valdymas. Išvados. Schemos. Skaityti daugiau
Dinaminis modeliavimas su PowerSim Studio 2005Įvadas. Sistemų dinamika. Sisteminis problemų sprendimas. Dinaminių imitacinių modelių kūrimas. Problemos apibūdinimas. Duomenų rinkimas. Veiksmų plano analizė. Modelio kūrimas. Modelio palyginimas su realybe ir jo įvertinimas. Kryžkelė: ar modelis yra tinkamas. Strategijos pasirinkimas. Strategijos įgyvendinimas. Modeliavimas naudojant PowerSim. PowerSim programinės įrangos raidos apžvalga. PowerSim Studio 2005. Modelio analizės įrankiai. Scenarijaus kontrolė. Optimizavimas. Rizikos įvertinimas. Rizikos valdymas. Vartotojo sąsajos pritaikymas. Skaičių formatavimas. Vartotojo pagalbininko ypatybės. Analizės kintamieji. Modelis PowerSim 2005 aplinkoje. Atsargų valdymo modelio optimizavimas. Atsargų valdymo modelio rizikos įvertinimas. Atsargų valdymo modelio rizikos valdymas. Išvados. Priedas (Naujausios versijos (PowerSim Studio 2005) naujų įrankių sąrašas). Skaityti daugiau
Diplomatija (2)Įžanga. Diplomatinių ir konsulinių imunitetų bei privilegijų samprata. Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos imunitetai ir privilegijos. Diplomatų ir konsulinių pareigūnų bei jų šeimos narių imunitetai ir privilegijos. Kitų diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos darbuotojų imunitetai ir privilegijos. Diplomatinių bei konsulinių imunitetų ir privilegijų galiojimo pradžia ir pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Diplomatinė gynyba: teisinio reglamentavimo tendencija šiuolaikinėje tarptautinėje teisėjeĮvadas. Diplomatinė piliečių gynyba Lietuvoje. Piliečių diplomatinės gynybos sąlygos ir tvarka. Diplomatinė gynyba kaip diplomatinės atstovybės funkcija. Diplomatinės gynybos priemonės. Valstybės atsakomybė ir elgesys su užsieniečiais. Valstybės atsakomybę šalinančios aplinkybės. Pilietybė – svarbi diplomatinės gynybos sąlyga. Valstybių atstovybių ir valstybių atstovų statusas tarptautinėse organizacijose. Žmogaus teisių reglamentavimas pasauliniu mastu. Žmogaus teisių reglamentavimas Europos sąjungoje. Europos sąjungos pagrindinių teisių chartijos struktūra ir joje išdėstytos žmogaus teisės. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dirbančiųjų motyvacijos sistema: UAB "Bangelė"Įvadas. UAB "Bangenė" - vienas iš eglės popiermedžių eksportuotojų. Personalo vaidmuo organizacijoje. Darbuotojų motyvacijos organizacijoje būdai ir galimybės. Materialinis darbuotojų skatinimas. Kolektyvinio valdymo poveikis. Darbuotojų pritraukimo į valdymą svarba. Grupinio darbo organizavimas. Grupinio darbo organizavimo formos "Kokybės rateliai" taikymas. Išvada. Tyrimo analizė. Trumpa UAB "Bangenė" charakteristika. UAB "Bangenė" dirbančiųjų motyvacijos sistemos tyrimai. UAB "Bangenė" dirbančiųjų motyvacijos sistema. Veikianti darbuotojų motyvacijos sistema. Individo savarankiškumo didinimas. Išvados. Priedai (2). Išnašos. Skaityti daugiau
Dirbtinė akisTeorinė dalis. Akies anatomija. "Dobelle" dirbtinė akis. Kosmetinė dirbtinė akis. Stikliniai kosmetiniai akies protezai. Plastmasiniai kosmetiniai akies protezai. Kosmetinio akies protezo priklausomybė nuo strampo. Konstrukcinė dalis. Stiklo parinkimas. Stiklinio akies protezo charakteristika. Bendroji protezo charakteristika. Projektuojamojo protezo charakteristika. Technologinė dalis. Stiklo lydimas. Sferoido pūtimas, akies piešinio kūrimas. Atkaitinimas, atkaitinimo temperatūros skaičiavimas. Šlifavimas. Atbrailų pašalinimas. Graižo apdorojimas. Poliravimas. Akies protezo kokybės nustatymas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Dirbtinės kalbos ir jų vartojimasĮvadas. Dirbtinės kalbos ir jų vartojimas. Ar reikalinga tarptautinė kalba? Įvairūs tarptautinės kalbos projektai. Dirbtinių kalbų vartojimas pasaulyje ir Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Dirbtinio apvaisinimo finansavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto teisiniai aspektaiAnotacija. Įvadas. Naujosios biotechnologijos sveikatos sistemos reformos kontekste. Dėstomoji dalis. Sveikatos sistemos reforma nepriklausomoje Lietuvoje. Teisiniai aspektai, politiniai sprendimai bei ekonominės sąlygos. Valstybės vaidmuo, užtikrinant piliečių teisę į sveikatos priežiūrą. Teisė į sveikatos priežiūrą ir jos išraiška pozityviosios teisės aktuose. Nauji politiniai sprendimai sveikatos priežiūroje ir realios jų įgyvendinimo galimybės. Draudiminis sveikatos priežiūros finansavimo modelis. Problemos ir perspektyvos. Paslaugų kokybės, priimtinumo, saugumo ir ekonominio efektyvumo užtikrinimas per sutartinius įsipareigojimus tarp draudiko ir paslaugos teikėjo. Asmens sveikatos priežiūros kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarka. Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo procesas ir kriterijai. Ekonominis PSDF biudžeto lėšų panaudojimo pagrįstumas. Naujų paslaugų, vaistų ir technologijų įtraukimas į kompensuojamųjų iš PSDF biudžeto katalogą. Finansavimo prioritetų pasirinkimas kaip sveikatos santykių teisumo įgyvendinimo priemonė. Naujos tendencijos valstybinėje reprodukcinės sveikatos politikoje. Motinos ir vaiko sveikatos apsauga - nuolatinis valstybės prioritetas. Reprodukcinės sveikatos politika sveikatos santykių teisumo kontekste. Asmens pasirinkimas kaip prielaida diferencijuoti valstybės finansinę paramą reprodukcinės sveikatos srityje. Valstybės pagalbos nevaisingiems pacientams ypatumai. Nevaisingumas kaip sveikatos problema. Sveikatos priežiūros paslaugų nevaisingiems asmenims finansavimas iš PSDF biudžeto. Esamos situacijos analizė. Dirbtinio apvaisinimo procedūros kompensavimo iš PSDF biudžeto būtinieji kriterijai. DA kaip sveikatos priežiūros paslauga ir jos vieta nevaisingumo gydymo procese. DA procedūrų teisėtumas. DA procedūrų vertinimas pagal sveikatos priežiūros paslaugų priimtinumo ir tinkamumo (kokybės) kriterijus. DA medicininės pasekmės ir jų vertinimas pagal technologinio saugumo kriterijus. DA etinio priimtinumo kriterijai. DA psichosocialinės pasekmės - integralaus požiūrio į nevaisingumo problemas išraiška. DA kompensavimo valstybės lėšomis politika ir kontraversijos. DA kaštų struktūra, jos vertinimo ypatumai ir svarba. DA kaštų efektyvumo (cost effectiveness) analizė. Kaštų naudingumo (cost utility) analizės ypatumai, vertinant reprodukcines technologijas. DA kaštų ir pajamų (cost benefit) santykis. Atokiųjų DA kaštų analizė ir įtaka PSDF biudžetui. DA procedūros finansavimo iš PSDF biudžeto hipotetinis modelis. Pagalbinių nevaisingumo gydymo metodų kompensavimo lyginamieji aspektai. DA technologijos inkorporavimas į dabartinę kompensuojamųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sistemą. DA kompensavimo iš PSDF biudžeto galimų pasekmių prognozės. Išvados. Dirbtinio apvaisinimo valstybinio finansavimo Lietuvoje perspektyvos. Teisinės prielaidos be realaus pagrįstumo ir finansinių galimybių. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Dirbtinis intelektas ir jo taikymaiĮžanga. Dirbtinis intelektas – kas tai? Dirbtinio intelekto sąvoka. Dirbtinio intelekto istorija. DI duomenų bazės. Dirbtinio intelekto taikymai. Kompiuteriniai žaidimai. Ekspertinės sistemos. natūralios kalbos supratimas ir semantika. Robotika ir planavimas. Skaityti daugiau
Dirvožemio ištekliaiĮvadas. Dirvožemio reikšmė biosferoje. Dirvožemio sandara. Dirvožemio profilio sandara. Dirvožemiai Lietuvoje. Lietuvos dirvožemių sudėtis. Dirvožemių kokybė Lietuvoje. Dirvožemių apsauga Lietuvoje. Dirvožemio ištekliaus naudojimo problematika. Dirvožemio eikvojimas. Pagrindinės problemos. Dirvožemio erozija. Pramoninis dirvožemio naikinimas. Priemonės žalos atitaisymui ir dirvožemio atkūrimui. Priemonės prieš vandens eroziją. Priemonės prieš vėjo eroziją. Dirvožemio taršos vertinimas. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Teisinė dirvožemio apsauga ir standartai. Dirvožemio problemų sprendimas dabartinėje Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) dirvožemio apsaugos įstatymas. "Eureka" projektas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Dirvožemio ištekliaus naudojimo valdymasĮvadas. Dirvožemio reikšmė biosferoje. Dirvožemio sandara. Dirvožemio profilio sandara. Dirvožemiai Lietuvoje. Lietuvos dirvožemių sudėtis. Dirvožemių kokybė Lietuvoje. Dirvožemių apsauga Lietuvoje. Dirvožemio ištekliaus naudojimo problematika. Dirvožemio eikvojimas. Pagrindinės problemos. Dirvožemio erozija. Pramoninis dirvožemio naikinimas. Priemonės žalos atitaisymui ir dirvožemio atkūrimui. Priemonės prieš vandens eroziją. Priemonės prieš vėjo eroziją. Dirvožemio taršos vertinimas. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Teisinė dirvožemio apsauga ir standartai. Dirvožemio problemų sprendimas dabartinėje Lietuvoje. Lietuvos respublikos dirvožemio apsaugos įstatymas. "Eureka" projektas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Dirvožemio monitoringasLietuvos dirvožemių klasifikacija. Dirvožemio susidarymas. Dirvožemio sudėtis. Dirvodaros procesai. Pagrindiniai Lietuvos dirvožemiai. Miško dirvožemio monitoringo struktūra ir tiriami jo parametrai. Lauko dirvožemio monitoringo struktūra ir tiriami jo parametrai. Dirvožemio apsaugą reglamentuojantys pagrindiniai teisiniai aktai. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemio racionalus panaudojimas ir gamtosauginės problemosDirvožemio racionalus panaudojimas ir gamtosauginės problemos Lietuvoje ir užsienio šalyse. Įvadas. Dirvožemio racionalusis panaudojimas. Dirvožemio sąvoka ir svarba. Europos dirvožemio būklė. Dirvožemio sandara. Dirvožemis. Dirvožemio sandara — horizontai. Dirvožemio ištekliai. Dirvožemiai Lietuvoje. Lietuvos dirvožemių tipai. Lietuvos dirvožeminiai rajonai. Naujoji Lietuvos dirvožemio klasifikacija. Dirvožemio degradacija. Erozija. Tarša. Dirvožemio suslėgimas. Tiesioginis dirvožemio sunaikinimas. Dirvožemio gerinimas. Dirvožemio problemų sprendimas Lietuvoje. Priemonės prieš vandens eroziją. Priemonės prieš vėjo eroziją. "Eureka" projektas. Dirvožemio monitoringas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemio taršos modeliavimasĮvadas. Aplinkos procesų modeliavimo tikslai. Teorinė teršalų sklaidos neprisotintoje terpėje apžvalga. Matematinis modelis. Teoriniai masės pernešimo modeliai požeminiuose vandenyse. Modelis "Juodoji dėžė". Modelis "Pilkoji dėžė". Dispersijos uždavinių sprendimas dvimačiam vienalyčiam judėjimui. Struktūriniai modeliai. Teršalų pernešimų poringoje terpėje modeliai. Teršalų sklaidos modelio sudarymas tam tikro dydžio tūryje. Dirvožemio tipo (kuriame modeliuojama tarša) aprašymas. Modelio sudarymo eiga. Pagrindinis meniu ir įvedami duomenys. Uždavinio modelio sudarymas. Hidraulinių charakteristikų skaičiavimo modelių koeficientų aprašymas. Teršalo charakteristikas apibūdinantys koeficientai. Pagrindinio kontūro braižymas. Užpildo charakteristikos ir jį apibūdinantys koeficientai. Kontūrų ir sklaidos apribojimų nustatymas. Foninės koncentracijos įvedimas. Skaičiavimo tinklelio nustatymas. Vandens lygio nustatymas. Skaičiavimo rezultatų peržiūrėjimas ir grafinės informacijos pateikimas. Skaičiavimo rezultatai skirtingais laiko momentais. Optimalią teršalų sklaidą apibūdinantys parametrai ir jų įtaka skaičiavimo rezultatams. Rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Diržinės perdavos ir cilindrinio reduktoriaus su tiesiais krumpliais jėgos perdavimo įrangos projektavimasĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Elektros variklio parinkimas ir kinematiniai skaičiavimai. Diržinės perdavos skaičiavimas. Krumplinės perdavos skaičiavimas. Apytikslis velenų skaičiavimas. Eskizinis komponavimas. Guolių parinkimas ir jų ilgaamžiškumo patikrinimas. Pleištų ir movų parinkimas ir patikrinimas. Reduktoriaus korpuso skaičiavimas. Reduktoriaus tepimas ir tepalai. Išvados. Skaityti daugiau
Diskontai ir parduotų prekių grąžinimo, nukainojimo, nuolaidų, diskontų apskaitos ypatumai prekybinės veiklos įmonėseĮvadas. Diskontas. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Pardavimų apskaita. Pardavimų diskontai. Grynuosius pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita. Prekybinių nuolaidų registravimo buhalterinėje apskaitoje esmė. Pardavimas suteikiant prekybinės nuolaidas. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainavimas. Pardavimų pajamų paskirstymas skirtingiems laikotarpiams. Pirktų prekių diskontai, grąžinimas ir nukainavimas, bei pajamų paskirstymas skirtingiems laikotarpiams. Pirkimų diskontai. Pirktų prekių grąžinimas ir nukainavimas. Pardavimų pajamų paskirstymas skirtingiems laikotarpiams. Pardavimų ir pirkimų pažymos. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Diskrečioji matematika (6)Grafų kursinis darbas. Uždavinio sąlyga: Sudaryti programą, minimalaus padengiančio medžio grafe su teigiamais briaunų svoriais, ieškojimo uždavinį spręsti Kraskalo metodu. Algoritmo, naudojant Kraskalo metodą, realizacija. Programos kodas. Programos vykdymas. Skaityti daugiau
Diskrečiosios struktūrosUždavinio sąlyga ir jo analizė: Sudaryti algoritmą ir programą Oilerio ciklo grafe suradimo uždaviniui spręsti. Algoritmo aprašymas. Oilerio ciklo konstravimo algoritmas. Rasti: sukonstruoti Oilerio maršrutą. Programos tekstas. Testinių uždavinio duomenų ir sprendinių variantai. Pirmas testinis pavyzdys. Įvestos briaunos. Rezultatas. Antras testinis pavyzdys. Įvestos briaunos. Rezultatas. Trečias testinis pavyzdys. Rezultatas. Skaityti daugiau
Diskriminacija kainomisĮvadas. Diskriminacijos kainomis rūšys. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečio laipsnio diskriminacija kainoms. Diskriminacijos kainomis pritaikymas tikrovėje. Avialinijų kainodaros pavyzdys. Viešojo transporto bilietų kainodara. Teatro bilietų kainodara. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
......