Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Darbo užmokestis (2)Įvadas. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis: apmokėjimas, garantijos ir kompensacijosĮvadas. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo apmokėjimo nustatymo teisiniai pagrindai. Darbuotojo teisė į lygų apmokėjimą už vienodos vertės darbą. Ir apsaugą nuo diskriminacijos. Teisė į informavimą apie naujai įvedamas arba pakeičiamas. Senas darbo apmokėjimo sąlygas. Teisė laiku gauti (išmokėti) darbo užmokestį. Teisės į išskaitas iš darbo pajamų ribojimas. Darbo užmokesčio formos. Garantijos ir kompensacijos. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Darbo užmokestis: formos, veiksniaiĮvadas. Darbo užmokesčio esmė ir jo organizavimas. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma. Laikinės darbo užmokesčio formos atmainos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis: IĮ "Adatėlė"Įvadas. Darbo apmokėjimo organizavimas ir tobulinimas. Darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje. Darbo užmokesčio modeliai, formos bei sistemos. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškas darbo apmokėjimo modelis. Japoniškasis darbo apmokėjimo modelis. Vakarų Europos šalių darbo apmokėjimo modelis. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Darbo apmokėjimo organizavimas ir tobulinimas naudojantis užsienio šalių patirtimi. Darbo užmokesčio organizavimas IĮ "Adatėlė". Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis: UAB "Magestra"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti absoliutinio ir santykinio darbo užmokesčio fondo pasikeitimą UAB "Magestra" Darbo užmokesčio samprata. Absoliutaus ir santykinio darbo užmokesčio fondo pasikeitimo analizė. Veiksniai, darantys įtaką darbo užmokesčio fondo pasikeitimui. Absoliutinio ir santykinio darbo užmokesčio fondo pasikeitimo analizė UAB "Magestra". Darbo užmokesčio fondas. Darbuotojų skaičiaus kitimas ataskaitiniais ir praėjusiais metais. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo vietos ergonomika: darbas kompiuteriuKompiuterinės darbo vietos ergonominis vertinimas. Įvadas. Bendras ergonominis vertinimas. Kompiuterinė darbo vieta. Darbas ir poilsis. Mano darbo vieta. Jos antropometriniai matavimai. Ergonominis darbo vietos vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo vietų įvertinimas: UAB "Baltic Pack"Įvadas. Uždavinio analizė ir tikslo formulavimas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo vietų aprašymas. Direktoriaus darbo vietos aprašymas. Biuro administratorės – sekretorės darbo vietos aprašymas. Techninio aptarnavimo skyriaus vadovo darbo vietos aprašymas. Vyriausiojo finansininko darbo vietos aprašymas. Programuotojo darbo vietos aprašymas. Reikalavimų profilių sudarymas. Darbo vietų įvertinimas. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų reikalavimų pakopų nustatymas. Reikalavimų vertės nustatymas. Gautinų rezultatų apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Darbo vietų vertinimas (2)Uždavinio analizė ir tikslo formulavimas. Įmonės geografinė padėtis ir įmonės rūšis. Trumpa veiklos charakteristika. Įmonės valdymas. Darbo vietų aprašymas. Reikalavimų profilių sudarymas. Generalinis direktorius. Technikos direktorius. Vyriausia finansininkė. Sekretorė – referentė. Vairuotojas – ekspeditorius. Darbo vietų įvertinimas. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų reikalavimų pakopų nustatymas. Reikalavimų vertės nustatymas. Galutinių rezultatų apskaičiavimas. Skaityti daugiau
Darbų organizavimas: kelio tiesimasĮvadas. Tiesiamo kelio sąlygos ir techniniai duomenys. Projektuojamo, A II kategorijos, kelio pagrindiniai parametrai. Kelio tiesimo darbų organizavimo metodai ir optimalaus metodo parinkimas. Žemės darbų žiniaraštis. Žemės sankasos įrengimas. Kelio tiesimo trukmės nustatymas. Kelio dangos įrengimo būdo parinkimas. Žemės sankasos įrengimo technologinės schemos sudarymas. Koncentruoti žemės darbai. Linijiniai žemės darbai. Srauto išvystymo periodo skaičiavimas. Darbų saugos reikalavimai kelio tiesimo metu. Aplinkosaugos reikalavimai. Skaityti daugiau
Darbuotojo darbo organizacijos tyrimas automobilių plovyklojeĮvadas. Darbo organizacijos tyrimas. Problemos analizė. Darbo organizacijos automobilių plovykloje tyrimas. Darbo procesas, darbo pasidalijimas ir kooperacija. Darbo laiko panaudojimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų adaptacija įmonėjeĮvadas. Darbuotojų adaptacija – planingas procesas. Darbuotojų adaptacijos proceso dalys. Profesionali adaptacija. Psichofiziologinė adaptacija. Socialinė – psichologinė adaptacija. Organizacinė adaptacija. Adaptacijos programa. Naujo darbuotojo adaptacija kolektyve. Darbuotojo adaptavimo organizacijoje klaidos. Darbuotojų adaptavimo "x" įmonėje tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų atranka ir verbavimasĮvadas. Darbuotojų atranka. Personalo verbavimas per darbo vietų pasiūlą. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Verbavimo ir atrankos procesas. Vidaus kandidatų šaltiniai. Verbavimo būdai. Vadovų verbuotojai – kaip kandidatų šaltinis. Verbavimas aukštosiose mokyklose ir stažuotės – kaip kandidatų šaltinis. Verbavimas per internetą. Įvairesnės darbo jėgos verbavimas. Vienišų tėvų verbavimas. Mažumų atstovų ir moterų verbavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų bendradarbiavimo kultūraĮvadas. Tikslas – išanalizuoti darbuotojų bendradarbiavimo kultūros ypatumus. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros formavimosi procesas. Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimo pagrindas – bendravimas. Bendradarbiavimo kultūros ypatybės. Bendradarbiaujančios grupės. Bendradarbiaujančiųjų grupių požymiai. Bendradarbiaujančių ir tradicinių grupių skirtumai. Vadovo vaidmuo skatinant bendradarbiavimą. Darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimo tyrimas Panevėžio "Šaltinio" vidurinėje mokykloje. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Darbuotojų dalyvavimo kokybės gerinimo procese įvertinimas įmonėje "Srovė"Santrauka. Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Kas yra kokybė? Kas yra visuotinė kokybė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Visuotinės kokybės vadybos (VKV) aspektai mokslinėje vadyboje. Kokybės tikslų išskleidimas. Organizacijos kultūros įtaka kokybės gerinimui. Darbo skatinimas. Darbo sunkumas. Tyrimo metodų ypatumai ir reikšmė atliekant tyrimą. Tyrimo metodai: kiekybiniai ir kokybiniai. Tyrimo metodų pasirinkimo kriterijus. Darbuotojų dalyvavimas kokybės gerinimo procese "Srovė" įvertinimas. Bendroji IĮ "Srovė" charakteristika. Darbuotojų kokybės gerinimo sąlygų apibūdinimas bendrais aspektais. Darbuotojų anketinės apklausos rezultatai ir jų apibendrinimas. Požiūrio į darbo kokybės gerinimą anketa. Darbo kokybės procesų analizė vyr. pardavėjos pareigose. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą būdai ir metodaiPersonalo valdymo kursinis darbas. Įvadas. Darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą svarba. Darbuotojų įtraukimas į organizacijos valdymą. Darbuotojų motyvacija. Valdymo metodų ir stilių įtaka darbuotojų įtraukimui bei jų motyvacijai. Darbuotojų įtraukimo į organizacijos valdymą programos. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programų taikymas. Darbo komandų tipai. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimasĮvadas. Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. UAB "HNIT-BALTIC" darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. Apie įmonę. Valdymo struktūra. Darbuotojų karjeros planavimas ir organizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų kompetencijos tyrimas: kosmetikos parduotuvių tinklas "Sarma"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kompetencijos sąvoką, atlikti darbuotojų kompetencijos tyrimą. Kompetencijos esmė. Kompetencijos struktūra. Kompetencijų rūšys ir bruožai. Kompetencijų vertinimas. Tyrimas: Darbuotojų kompetencijos vertinimas parduotuvėje "Sarma" (UAB "Douglas Baltic"). Parduotuvės "Sarma" veiklos apibūdinimas. Parduotuvės "Sarma" darbuotojų kompetencijos vertinimo tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Darbuotojų kontrolėĮvadas. Kontrolės samprata. Principų esmė. Nuomonės skiriasi. Kontrolės rūšys. Efektyvios kontrolės bruožai. UAB "Milis" ir UAB "Kompera" kontrolės proceso lyginamoji analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas: viešbutis "Spartakas"Įvadas. Analitinė dalis. Tiriamoji dalis, SWOT analizė. Rizikos valdymo planas. Projekto loginė matrica. Grantt chart. Ataskaitos. Cash flow. Budget Reaport. Crosstab. Resort Usage. Who does what. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Kauno darbo biržojeĮvadas. Kvalifikacijos tobulinimo samprata, būdai. Kvalifikacijos tobulinimo samprata, pagrindiniai terminai. Kvalifikacijos tobulinimo būdai. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tyrimas. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija. Kauno darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos gerinimo galimybės. Priemonės kvalifikacijai tobulinti. Kvalifikacijos tobulinimo programų etapų procesai Kauno darbo biržoje. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
......