Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Žemo dažnio galios stiprintuvasĮvadas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. ŽD stiprintuvų analizė. Stiprintuvo apibrėžtis, savybės ir naudojimo sritys. Stiprintuvų klasifikacija. Stiprinimo pakopos. Schemotechninė dalis. Schemos sandaros sudarymas. Principinės elektroschemos aiškinimas. Dviejų pakopų elektrinis skaičiavimas. Galios stiprintuvo skaičiavimas. Rezistorinio stiprintuvo skaičiavimas. Prietaiso veikimo modeliavimas su EWB. Išvados. Grafiniai darbai (3 psl.). Skaityti daugiau
Žemo dažnio galios stiprintuvo veikimo principasAnotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslai. Susipažinti su žemo dažnio galios stiprintuvo veikimo principu, pagrindiniais parametrais, paskaičiuoti parametrus. Teorinė dalis. Stiprinimo pakopos. Žemo dažnio struktūrinė schema. Žemo dažnio stiprintuvo struktūrinė schema. Elektrinė principinė schema. Skaičiavimai. Elementų sąrašas. Darbo rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemų dažnių aktyvusis filtrasIdealaus ir realaus filtrų analizės etapai. Batervorto ir Čebyševo 2, 3, 4 ir 5 eilės (filtro prototipo eilė) amplitudės dažninių charakteristikų palyginimas. Polinomų koeficientai – optimalūs. Palyginimui pateikite amplitudės dažninių charakteristikų grafikus ir slopinimo reikšmes prie dažnių fc (fb) ir fs . Čebyševo 2, 3, 4 ir 5 eilės ( filtro prototipo eilė) amplitudės dažninių charakteristikų palyginimas. Polinomų koeficientai – optimalūs. Palyginimui pateikite amplitudės dažninių charakteristikų grafikus ir slopinimo reikšmes prie dažnių fc (fb) ir fs. Antros eilės realaus filtro schemos elementų įtakos amplitudės dažninei charakteristikai tyrimas. Elementų nominalines reikšmes keisti po vieną (padidinant 10-20%). Taip parinkti viso projektuojamo filtro schemos elementų standartines nominalines reikšmes, kad būtų išpildyti užduoties reikalavimai. Galima panaudoti reguliuojamas varžas (po vieną varžą kiekvienam antros eilės filtrui). Pateikite amplitudės dažninių charakteristikų grafikus po kiekvieno jūsų suprojektuoto idealaus ir realaus filtrų laipsnio. Duomenys. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Žiauninis trupintuvasKelių tiesimo medžiagų gamybos įrenginiai. Kursinis darbas. Įvadas. Pagrindinių parametrų nustatymas. Užgriebimo kampo tikrinimas. Skaičiuojama trupinimo jėga. Skaičiuojama jėgų P atstojamoji. Skaičiuojamos jėgos laikančios gabalą ir neleidžiančios jam iššokti. Tikrinama sąlyga ar akmuo neiššoks iš akmenskaldės. Trupinimo kameros parametrų skaičiavimas. Skaičiuojama užkrovimo angos matmenys ir minimali faktiška judančios žiaunos eiga. Akmenskaldės darbo aukštis h. Smulkinimo kameros aukštis. Variklio galingumo skaičiavimas. Diržinės pavaros skaičiavimas varančiojo skriemulio skersmenį D1 pagal Saverino formulę. Nustatau varomojo skriemulio skersmenį D2, imdamas santykinį slydimą ε = 0,01. Patikslintas perdavimo skaičius i. Tarpašinis atstumas A. Plokščio diržo pavara. Surandu duotomis darbo sąlygom koeficientus. Šaltinis. Nustatau leistiną naudingą įtempimą. Nustatau apskritiminę jėgą. Išrenku gumuotą Б tipo diržą, rekomenduojamą. Nustatau diržo šakų įtempimą ir spaudimą į velenus. Smagračio skaičiavimas. Smagračio maksimalus ir minimalus kampinis greitis. Skaičiuojama smagračio masė. Smagračio skerspjūvio plotas. Skaičiuojamas ratlankio storis. Varomo skriemulio skerspjūvio plotas. Pagrindinių akmenskaldės elementų stiprumo skaičiavimas. Jėgų pagrindiniuose elementuose skaičiavimas. Skaičiuojama trupinimo jėga. Skaičiuojamas judančią žiauną veikiantis momentas. Skaičiuojamas žiaunos atsparumas. Apsauginės plytos skaičiavimas. Apsauginę plytą veikianti jėga. Apsauginės plytos stipruminis skaičiavimas. Skerspjūvio plotas. Inercijos momentas. Skersinis inercijos pjūvio spindulys. Įtempimai veikiantys apsauginę plytą. Ekscentrinio veleno skaičiavimas. Skaičiuojamos ekscentrinį veleną veikiančios jėgos. Smagračio svorio jėga. Diržine pavara perduodama jėga. Skaičiuojama atraminės reakcijos jėga taške A. Skaičiuojama atraminė reakcija taške. Skaičiuojamas ekscentrinio veleno lenkimo momentas. Skaičiuojami suminiai lenkimo momentai. Skaičiuojamas veleno minimalus skersmuo. Techninė darbo sauga. Pagrindiniai trupintuvo saugumo technikos reikalavimai. Skaityti daugiau
Žiedinio elektros tinklo su atšaka skaičiavimasĮvadas. Analitinė dalis. Galios srautų pasiskirstymo skaičiavimas elektros tinkle. Linijų laidų skerspjūvių parinkimas ir patikrinimas. Galios transformatorių parinkimas, varžų ir galios nuostolių skaičiavimas. Galios transformatorių varžų bei galios nuostolių skaičiavimas. Pastočių apkrovų tikslinimas įvertinant galios nuostolius transformatoriuose ir linijų generuojamas galias. Galios nuostolių linijoje ir galios srautų linijos pradžioje skaičiavimas. Laidų ir trosų lyginamųjų apkrovų nustatymas. Kritinių tarpatramių skaičiavimas. Montavimo kreivių nustatymas. Tinklo pastočių aukštosios įtampos skaičiavimas. Galios transformatorių atšakų parinkimas ir įtampos nustatymas 10 kv šynose. Skaityti daugiau
Žieminių rugių auginimo rezultatų analizė: Kauno apskritisĮvadas. Darbo tikslas - statistiniais metodais išanalizuoti Kauno apskrities visų ūkių žieminių rugių plotus, derlių ir derlingumą. Įtvirtinti statistinės teorijos, prognozavimo ir žemės ūkio statistikos pagrindų teorines žinias. Statistiniai duomenų apie Kauno apskrities žieminius rugius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius rugius šaltiniai. Žieminių rugių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių rugių auginimo rezultatų statistinė analizė. Kauno apskrities visų ūkių žieminių rugių pasėlių plotų statistinė analizė. Kauno apskrities visų ūkių žieminių rugių derliaus statistinė analizė. Žieminių rugių derlingumo statistinė analizė. Žieminių rugių auginimo rezultatų prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Žymiai sutrikusio intelekto vaiko ugdymo namuose ypatumaiĮvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti žymiai sutrikusio intelekto vaiko ugdymo namuose veiksmingumą. Sutrikusio intelekto vaikų ugdymo namuose ypatumai. Žymiai sutrikusio intelekto vaikų pedagoginė psichologinė charakteristika. Ugdymo namuose teisiniai pagrindai. Pedagoginės veiklos planavimas, ugdant žymiai sutrikusio intelekto vaikus namuose. Žymiai sutrikusio intelekto vaiko ugdymo namuose veiksmingumas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Individualių ugdymo programų analizė. Individualios ugdymo programos rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žymiausi Čekijos turistiniai centrai ir turistinės vietovėsĮvadas. Čekijos geografinė apžvalga. Čekijos geografinė padėtis. Čekijos reljefas. Čekijos klimatas. Čekijos Respublikos istorinė apžvalga. Svarbiausi Čekijos turistiniai centrai ir vietovės. Žymiausi Čekijos miestai. Čekijos sostinė- Praha. Karlštein. Česky Krumlov. Kutna Hora. Karlovy Vary. Čekijos nacionaliniai parkai. Čekijos rezervatai. Išvados. Skaityti daugiau
Žingsninio variklio schemos modeliavimas su programų paketu Proteus 6 ProfessionalAnotacija. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Proteus 6 Professional programų paketas. Programos Isis 6 Professional aprašymas. Programos Ares 6 Professional aprašymas. Isis 6 Professional ir Ares 6 Professional tarpusavio sąsajos. Schemotechninė dalis. Žingsninio variklio valdymo mazgo principinės elektros schemos analizė, veikimo principo, pakopų ir elementų paskirties paaiškinimas. Eksperimentinė dalis. Schemos modeliavimas Isis 6 Profesional programa. Spausdintinės plokštės modeliavimas. Žingsninio variklio valdymo programa. Darbo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žiniasklaidos požiūris į homoseksualius asmenisĮvadas. Žiniasklaida. Funkcijos ir uždaviniai. Žiniasklaida ir socialinis pasaulis. Homoseksualizmas. Teorijos. Požiūris homoseksualius asmenis Lietuvos žiniasklaidoje. Tyrimas. Tyrimo objektas, instrumentarijus, procesas ir rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Žiniasklaidos samprataĮvadas. Žiniasklaidos samprata. Žiniasklaidos funkcijos. Žiniasklaidos ir socialinio pasaulio modelis. Žiniasklaidos turinys. Žiniasklaidos rūšys. Žiniasklaidos reikšmė visuomenei. Žiniasklaida kaip rizikos veiksnys. Žiniasklaidos įtakos žmogaus gyvenime tyrimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Žiniasklaidos vaidmuo formuojant pilietinę visuomenę LietuvojeĮvadas. Žiniasklaida ir pilietinė visuomenė. Laisvo žodžio atsiradimas posovietiniu laikotarpiu. Žiniasklaidos "bulvarėjimas". Žiniasklaidos interesai. Žiniasklaida ir realybės kūrimas. Žiniasklaidos dalyvavimas tiesioginėje politinėje kovoje. Žiniasklaidos veiklos šališkumas. Žiniasklaida – visuomenės informavimo priemonė. Žiniasklaidos funkcionalumas. Lietuvos politikų įvaizdžio kūrimas per žiniasklaidą. Informacinis karas ir nesibaigiantys politiniai skandalai. Žiniasklaidos formuojama nuomonė ir įtaka pilietinei visuomenei. Išvados. Skaityti daugiau
Žiniasklaidos vaidmuo muzikos vadybojeĮvadas. Muzikos verslo rinkodara. Muzikos verslo rinkodaros esmė. Informacijos reikšmė muzikos vadyboje. Darbo su žiniasklaida strateginis planavimas. Reklaminio teksto projektas. Muzika žiniasklaidoje. Muzika televizijoje. Muzika radijo stotyse. Muzika periodikoje. Muzika Internete. Išvados. Skaityti daugiau
Žiniasklaidos vaidmuo vaiko asmenybės formavimuisiĮvadas. Žiniasklaidos priemonės. Televizijos žiūrėjimas. Televizijos poveikis vaiko psichikai. Televizijos žiūrėjimas ir agresija. Spaudos poveikis. Reklama ir vartojimas. Nepilnamečių teisinė apsauga žiniasklaidoje. Išvados. Skaityti daugiau
Žinios apie kompiuterius. Grafinė aplinka Microsoft Windows 2000. Kompiuteriniai virusaiBendrosios žinios apie kompiuterius. Kompiuterinės sistemos samprata. Kompiuterių istorija, kompiuterių kartos. Personalinio kompiuterio techninė įranga. Kompiuterinės informacijos laikmenos, laikmenų tipai. Kompiuterinės sistemos programinė įranga. Grafinė aplinka Microsoft Windows 2000. Operacinės sistemos Windows istorija, variantai. Informacijos įvesties priemonės. Darbo su operacine sistema Windows 2000 pradžia. Windows 2000 darbo laukas. Programos langas, pagrindiniai jo elementai. Veiksmai su langais. Failų ir katalogų tvarkymas. Piktograma My Computer. Programa Windows Explorer. Programų vykdymas. Programų grupė Accessories. Teksto failų kūrimas. Programa WordPad. Grafinė programa Paint. Kompiuteriniai virusai. Praktiniai darbai. I praktinis darbas. Pagrindiniai veiksmai su langais. Programų vykdymas. II praktinis darbas. Pagalbinės programos. Failų ir katalogų tvarkymas. III praktinis darbas. Kompiuteriniai virusai, jų aptikimo ir pašalinimo priemonės Windows aplinkoje. Skaityti daugiau
Žinių organizacija telemarketingo įmonėjeĮvadas. Tikslas yra analizuoti įmonę per žinių organizacijos prizmę. Įmonės aprašymas. Istorija. Įmonės veikla. Organizacinė valdymo struktūra. Išorinė aplinka. Žinių organizacijos teorinė analizė. Žinių organizacijos požymiai. Žinių organizacijos struktūra. Žinių organizacijos valdymo ypatumai. Žinių valdymas. Žinių panaudojimas. Įmonės analizė žinių vadybos aspektu. Įmonės valdymas. Žinios įmonėje. Žinių vadybos procesai įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Žinių pasidalijimo sistemaĮvadas. Žinių pasidalijimo sistemos teorinė apžvalga. Informacija ir komunikavimas. Dalijimasis žiniomis ir žinių platinimas. Tinkamos sąlygos dalytis žiniomis ir jas platinti. Sunkumai dalijantis žinioms. Žinių pasidalijimo tinklų kūrimas. Organizacijos parama žinių platinimui ir dalijimuisi jomis. Žinių platinimas naudojantis kompiuterių tinklais. Siemens ShareNet žinių pasidalijimo sistema. Probleminės srities apžvalga. Siemens ShareNet kūrimasis. Pirmasis žingsnis. Konceptuali fazė. Antrasis žingsnis. Globalinis vystymasis. Trečiasis žingsnis. Skatinamųjų priemonių įvedimas į sistemą. Ketvirtasis žingsnis. Grupės plėtimas. Penktasis žingsnis. ShareNet sistemos nauda. ShareNet pavyzdys žinių vadybos kontekste. Išvados. Skaityti daugiau
Žinių vadybos ir informacijos vadybos santykisĮvadas. Bendroji dalis. Kas yra informacija. Kas yra žinios. Informacijos ir žinių sąsaja. Informacijos vadybos samprata. Žinių vadybos samprata. Michael Polanyi žinių teorija. Ijikuro Nonaka žinių kūrimo teorija. Peterio Senge moksliosios organizacijos teorija. Kova dėl talentų. Informacijos vadybos ir žinių vadybos santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Žinių vadybos projektas: tinklalapio "Tavolaikas.lt"Tinklalapio "Tavolaikas.lt" pristatymas ir aprašymas. Organizacijos istorija ir struktūra. Organizacijos misija ir vizija. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacijos aplinkų analizė. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijos informacinė aplinka. Komunikacijos vadyba. organizacijoje "Tavolaikas.lt" Vidinė organizacijos komunikacija. Išorinė organizacijos komunikacija. Komunikacijos procesai organizacijoje. Žinios tinklalapyje "Tavolaikas.lt". Žinių įtaka sprendimų priėmimui. Žinių įtaka personalui bei pokyčiams organizacijoje. Žinių įtaka organizacijos sėkmei. Rizikos veiksniai organizacijos "Tavolaikas.lt" veiklai. Skaityti daugiau
Žinių visuomenė ir jos raida LietuvojeĮvadas. Žinių visuomenės sąvoka. Žinių visuomenė. Švietimas. Gyventojų kompetencija. Valstybės valdymas ir savivalda. Kultūra. Saugi visuomenė. Aplinkos apsauga. Sveikatos apsauga. Socialinė apsauga. Krašto apsauga. Viešasis saugumas. Užsienio politika. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Konkurencinga ekonomika. Pramonė ir verslas. Energetika. Transportas ir tranzitas. Žinių ekonomika ir elektroninis verslas. Kaimo ir žemės ūkio plėtra. Turizmas. Regionų plėtra. Finansų politika. Ateinanti visuomenė pagal ekonomistą Peter Drucker. Išvados. Skaityti daugiau
...