Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Vietos savivaldos principai (2)Įžanga. Darbo objektas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Vietos savivaldos principai. Savivaldybės taryba. Savivaldybės tarybos komitetai. Savivaldybės tarybos komisijos. Savivaldybės tarybos kolegija. Meras, mero pavaduotojas. Išvados. Skaityti daugiau
Vykdomų programų analizė: Mažeikių miesto lopšelis-darželisĮvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti lopšelio-darželio vykdomas programas ir finansavimo šaltinius. Lopšelio–darželio "X" veikla ir vykdomos funkcijos. Finansavimo šaltiniai. Lopšelio-darželio vykdomos programos. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Vilniaus apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių pašarinių šakniavaisių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizėRezume (anglų kalba). Įvadas. Statistinių duomenų apie pašarinius šakniavaisius šaltiniai ir analizės būdai. Statistinių duomenų apie pašarinius šakniavaisius šaltiniai. Statistinių duomenų apie pašarinių šakniavaisių analizės būdai. Pasėlių plotų analizės būdai. Pasėlių derliaus ir derlingumo analizės būdai. Pašarinių šakniavaisių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Pašarinių šakniavaisių plotų statistinė analizė. Pašarinių šakniavaisių derliaus statistinė analizė. Pašarinių šakniavaisių derlingumo statistinė analizė. Pašarinių šakniavaisių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (7). Skaityti daugiau
Vilniaus apskrities visų ūkių rapsų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėŽemės ūkio statistikos kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie rapsus šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Rapsų statistinės analizės metodai ir būdai. Rapsų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Rapsų plotų statistinė analizė. Rapsų derliaus statistinė analizė. Rapsų derlingumo statistinė analizė. Rapsų plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus apskrities žemės ūkio bendrovių vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinius kviečius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Statistinių duomenų tyrimo būdai. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Vasarinių kviečių plotų statistinė analizė. Vasarinių kviečių derliaus statistinė analizė. Vasarinių kviečių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Vilniaus bei kitų VRE šalių vertybinių popierių biržos, problemos, su kuriomis jos susiduria ir jų sprendimo būdaiĮvadas. VRE šalių vertybinių popierių biržos. Bendra Baltijos VP rinka. Vilniaus vertybinių popierių birža. VP biržos įkūrimas ir raida. VVPB veikla. VVPB valdymas. Prekybos modelis. Rygos vertybinių popierių birža. Talino vertybinių popierių birža. Varšuvos vertybinių popierių birža. Budapešto vertybinių popierių birža. Prahos vertybinių popierių birža. Liublijanos vertybinių popierių birža. Bratislavos vertybinių popierių birža. VRE šalių biržų problemos. Problemos, su kuriomis susiduria VRE šalių biržos. VVPB problemos ir jų sprendimo būdai. Bendrosios problemos. Specialiosios problemos. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų proceso tobulinimasĮvadas. Aprašomos įstaigos apibūdinimas. Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų proceso aprašymas. Mokslinėje literatūroje siūlomų paslaugų organizavimo principų aprašymas. Aprašomų principų palyginimas su kelių eismo priežiūros tarnyboje taikoma praktika. Kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų teikimo proceso tobulinimo galimybių įvertinimas. Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų plėtros galimybių įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus kooperacijos kolegijos reklaminės kampanijos organizavimasĮvadas. Reklaminės kampanijos samprata ir jos planavimo etapai. Reklaminės kampanijos samprata. Reklaminės akcijos tikslų nustatymas. Reklaminės kampanijos objektas. Reklaminės kampanijos subjektas. Rinkos segmentavimas. Tikslinė auditorija. Reklamos priemonių ir veiksmų parinkimas. Realaus biudžeto sudarymas. Reklamos biudžeto sudarymo metodai. Reklaminės kampanijos plano parengimas. Laukiamo efektyvumo apskaičiavimas, plano kontrolė bei koregavimas. Vilniaus kooperacijos kolegijos pristatymas. Marketingo ir reklamos tikslai. Tyrimas. Reklamavimosi priemonių ir veiksmų parinkimas. Reklamos biudžeto sudarymas. Reklaminės kampanijos planas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Vilniaus miesto optimalaus bendrojo lavinimo mokyklų tinklo paieška mokyklų reformos ir kaitos konteksteTyrimo objektas – problemos, susijusios su Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklų tipų kaita ir jų įvairove, bendrojo lavinimo mokyklos optimizavimu. Tyrimo dalykas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Darbas atliktas teoriniais metodais. Lietuvos švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistemos prielaida. Gimstamumo dinamika Lietuvoje. Mokyklų pasirinkimas. Antra pamaina mokyklose. Antrosios pamainos ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus miesto savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas, tvirtinimas ir vykdymasĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimo, svarstymo, tvirtinimo ir vykdymo tvarka. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pagrindinės priėmimo procedūros. Savivaldybės biudžeto sąvoka, bendra struktūra. Programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. 2006-2008 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas. Biudžeto pajamos, jų struktūra ir pokyčiai. 2006-2008 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimų analizė. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymas 2006-2007 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto leidybinės veiklos 1995 – 2000 metais lyginamoji analizėĮvadas. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto bei jų leidyklų istorija ir veikla. Vilniaus pedagoginio universiteto istorija. Vilniaus pedagoginio universiteto leidyklos istorija ir veiklos kryptys. Šiaulių universiteto istorija. Šiaulių universiteto leidyklos istorija ir veiklos kryptys. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto leidinių lyginimas, naudojantis "Bibliografijos žiniomis". Tipai. Universaliosios dešimtainės klasifikacijos tipologija. Autoriai. Kalbos. Spaustuvės. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto leidinių lyginimas, naudojantis "Lietuvos spaudos statistikos" leidiniais. Leidinių skaičius. Tiražas. Vidutinis vienos knygos tiražas. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus viešbučių įvaizdžio tyrimasĮvadas. Tiriama problema ir jos šaltiniai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Viešbučių darbuotojų apklausos rezultatų analizė. Vilniaus gyventojų apklausos rezultatų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vilniaus visuomeninio transporto analizė ir plėtros perspektyvosĮvadas. Metodinė dalis. Tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas: išanalizuoti Vilniaus visuomeninio transporto sistemą, jos būklę ir problemas, ir numatyti plėtros perspektyvas. Darbo metodika. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga. Vilniaus visuomeninio transporto bendra apžvalga. Transporto raida. Transporto rūšys ir jų analizė. Vilniaus autobusų maršrutų tinklas. Vilniaus troleibusų maršrutų tinklas. Vilniaus maršrutinio taksi paslaugos. Vilniaus taksi paslaugos. Vilniaus visuomeninio transporto statistinių duomenų analizė. Keleivių vežimas visuomeniniu transportu. Keleivių vežimas viešojo naudojimo autobusais. Susisiekimas troleibusais. Vilniaus transporto problemos ir perspektyvos. Spūstys – didmiesčių problema. Visuomeninio transporto vežėjų pažeidimų problema. Aplinkkelių plėtra ir perspektyvos. Visuomeninio transporto plėtra ir perspektyvos. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vilties (tikėjimo) semantika rašytojų lietuvių literatūros poezijojePratarmė. Įvadas. Žodžio reikšmė. Nominacija. Reikšmės komponentinė struktūra ir komponentinė analizė. Semantiniai komponentai ir jų rūšys. Derivacinė vertė. Komponentinė analizė. Žodžio viltis (:tikėjimas) analizė n-rašytojų lietuvių literatūros poezijoje Teigiamas vilties (:tikėjimo) atspalvis. Neigiamas vilties (:tikėjimo) atspalvis. Opozicija: viltis – neviltis. Žodžio neviltis (:netikėjimas) apžvalga. Bendra schema. Išvados. Skaityti daugiau
Vyno gamybaĮžanga. Vyno gamyba. Vyno apibūdinimas. Vyno gamybos technologija. Vynuogių vynas. Technologinis procesas. Baltojo vyno gamyba. Baltojo vynuogių vyno gamybos technologinė schema. Raudonojo vyno gamyba. Vyno kokybė. Šampanas. Konjakas. Konjako gamybos technologinė schema. Tolydinio vyno distiliavimo aparato K-5M schema. Vaisių-uogų vynas. Vaisių ir uogų vyno gaminimas. Vaisių derliaus nuėmimas ir paruošimas. Žaliava, jos savybės ir sudėtis. Vaisių-uogų vyno gamybos technologinis procesas. Vaisių-uogų vyno gamybos technologinė schema. Sulčių gamyba. Sulčių skiedimas. Sulčių rūgštumas ir cukringumas. Rauginimas. Vyno supilstymas į butelius. Kalvadosas ir sidras. Kalvadosas. Kalvadoso gamybos technologinio proceso schema. Sidro gaminimas. Vaisvynių ligos ir trūkumai. Vyno gamybos kenkėjai ir mikrobinis jo gedimas. Vyno apsauga nuo mikrobinio gedimo. Skaityti daugiau
Vyno gamybos marketingo sprendimai: UAB "Mineraliniai vandenys"UAB "Mineraliniai vandenys". Marketingo aplinka. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Tiekėjų analizė. Pardavimų pagalbininkai. Rinkos segmentavimas. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Kainodaros strategija. Kainų koregavimas. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Violence against womenReferatas apie moterų teisių pažeidimus ir prievartą prieš moteris. Introduction. The rights of women and international law. Definition of "violence". Causes of violence against women. Consequences of violence. Domestic violence. Traditional practices (female genital mutilation, infanticide and son preferance, dowry-related violence and early marriage). Marital rape. Women-battering. Incest. Forced prostitution. Violence against domestic workers. Violence in the general community. Rape and sexual assault. Sexual harassment. Prostitution and trafficking in women. Migrant workers. Violence by the State. Custodial violence. Armed conflict situations. Refugee and displaced women. Legal instruments in dealing with violence against women. Conclusions. Summary. Skaityti daugiau
Violent video gamespdf byla anglų kalba. Abstract. Introduction. Violent video games. Aggression. Addiction. Crime. Violent video games: positive aspects. Learning. Violent video games and linkage to aggression. Conclusions. Skaityti daugiau
Vyrai ir moterys vadovai: skirtumai ir panašumaiĮvadas. Lyderystės stiliai. Vyrų ir moterų lyčių skirtumų stereotipų analizė. Stiklinių lubų efektas. Lyties įtaka vadovavimui. Skyrimas į vadovavimo pareigas. Lyderiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vyresnių moksleivių požiūris į aktyvų laisvalaikįĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti vyresnių moksleivių vertybines orientacijas ir laisvalaikio vertybių prioritetus. Aktyvaus laisvalaikio kultūros teorinis aspektas. Vyresniųjų moksleivių socializacijos ypatumai laisvalaikiu. Neužimtumas – opi pedagoginė problema. Organizuoto laisvalaikio kultūra ir jos įtaka paauglio socializacijai. Neformalaus ugdymo sistema ir kryptys. Užimtumas būrelių veikloje. Vyresniųjų moksleivių požiūrio į aktyvų laisvalaikį tyrimas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
......