Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Vidaus kontrolės sistema ir apskaitos duomenų panaudojimas jai vykdyti AB "LESTO" įmonėjeĮvadas. Vidaus kontrolės samprata. 6-asis tarptautinis audito standartas. Šiuolaikinės vidaus kontrolės sistemos modelis. Vidaus kontrolės priemonių rūšys. Vidaus kontrolės įvertinimas vidaus audito procese. Kontrolės tikrinimo atlikimas. Kontrolės tikrinimo rezultatų įvertinimas. Ryšys su organizacijos valdymu, vidaus kontrolės sistema veiklos audite. Vidaus kontrolės procedūrų įvertinimas finansiniame vidaus audite. Informacinių sistemų vidaus kontrolės užduotys bei vidaus kontrolės vertinimas. Vidaus kontrolės priemonės. Bendroji ir specialioji kontrolė. IS vidaus kontrolės įvertinimas. Informacijos saugumo auditas. Vidaus kontrolės vieta is. Atskiros vidaus kontrolės sritys. Personalinių kompiuterių (PK) tinklo saugumas. Telekomunikacijų kontrolė. Apsauga nuo virusų. Pagalbinių programų kontrolė. Vartotojo įgaliojimų kontrolė. Informacinių technologijų plėtros kontrolė. Kaštai. Praktinė dalis. Įmonės apžvalga. Veikla. Ūkis. Istorija. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo koeficientas. Absoliutaus likvidumo pinigais rodiklis. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Pelningumo koeficientas. Veiklos pelningumas. Finansinio sverto rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas. Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis. Bendrojo mokumo koeficientas. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumas. Turto apyvartumas. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus krovinių vežimas kelių transportuVidaus krovinių vežimas kelių transportu: Pakrauta krovinių: LR, Klaipėdos apskritis. Iškrauta Krovinių Klaipėdos apskrityje: LR ir visos apskritys. Įžanga. Tyrimo tikslas: ištirti iškrautų krovinių Klaipėdos apskrityje: LR ir visos apskritys krovinių kiekį tūkstančiais tonų, įvertinti kiekvienos Lietuvos apskrities gabentų krovinių pokytį 2004-2007 metais, nustatyti galimas perspektyvas. Statistinio tyrimo teorinė dalis. Statistinės lentelės ir grafikai statistiniame tyrime. Grafikai statistiniame tyrime. Stulpelinės diagramos. Skritulinės diagramos. Skaitinių charakteristikų taikymas statistiniame tyrime. Koreliacija ir regresija. Statistinio tyrimo metodinė dalis. Statistinio tyrimo praktinė dalis. Pagrindiniai statistinio tyrimo duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus marketingas: UAB "Egzema"UAB "Egzema" tarptautiniai ir vietiniai pervežimai. UAB "Egzema", jos tikslai ir veikla. Organizacijos struktūra. UAB "Egzema" marketingo skyrius. UAB "Egzema" marketingo mikroaplinka. UAB "Egzema" vidaus marketingas. Vidaus marketingo planavimas. Vidaus marketingo strategija. Vidaus marketingo principai. Paslaugų marketingas. UAB "Egzema" rinkos segmentacija. UAB "Egzema" personalas. Darbo su personalu veiksnių sistema. UAB "Egzema" personalo valdymo sritys. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo poreikio planavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vidinė įmonės aplinkaĮvadas. Darbo tikslas. Pagrindiniai uždaviniai. Įmonės vidinės aplinkos svarba. Įmonės aplinkos samprata. Įmonės vidinės aplinkos veiksniai. Įmonės tikslai. Įmonės užduotys. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės technologija. Įmonės personalas. Įmonės vadovas. Įmonės kultūra. Įmonės vidinės aplinkos vertinimas. Įmonės vidaus veiksnių analizės procesas. Funkcinis požiūris. Vertės grandinės požiūris. Parūpinimo logistika. Darbai. Paskirstymo logistika. Marketingas ir pardavimai. Paslaugos. Apsirūpinimas. Technologijos plėtra. Darbo išteklių valdymas. Organizacijos infrastruktūra. Organizacijos statuso įvertinimas pagal strateginius vidaus veiksnius. Nustatymas, ar strateginiai vidaus veiksniai yra konkurenciniai pranašumai, ar tai pagrindiniai pažeidžiamumai. Konkurencinis pranašumas. Pagrindinė verslo sąlyga. Pagrindinis pažeidžiamumas. Vidinio profilio aprašymas. PTGG (SWOT) Analizė. Finansinių išteklių įvertinimas. Marketingo išteklių įvertinimas. Techninių ir organizacinių išteklių įvertinimas. Darbo išteklių įvertinimas. UAB "Yglė" vidinės aplinkos analizė. UAB "Yglė" veiklos pristatymas. UAB "Yglė" vidinės aplinkos veiksniai. UAB "Yglė" tikslai. UAB "Yglė" personalas ir organizacinė struktūra. Įmonės darbuotojų kvalifikacija. UAB "Yglė" darbų apimtys. UAB "Yglė" vidinės aplinkos vertinimas (PTGG metodu). Išvados. Priedai (8). Skaityti daugiau
Vidinė komunikacija: ryšiai su darbuotojaisRyšių su visuomene kursinis darbas. Įžanga. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos tikslai. Vidinės komunikacijos veiksmingumas. Vidinės komunikacijos veiksmingumą rodo. Neefektyvios komunikacijos bruožai. Vidinės komunikacijos stiliai. Vidinės komunikacijos turinys. Komunikacijos metodai. Rašytinės/vizualinės priemonės. Ryšiai su darbuotojais. Efektyvaus organizacijos ir darbuotojų bendravimo sąlygos. Bendravimo organizacijos viduje principai. Darbuotojų komunikacijos turinys. Darbuotojų tipai. Ryšiai su bendruomene. Pagrindiniai organizacijos ryšių su bendruomene uždaviniai. Efektyvaus bendravimo su visuomene būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Viduklės mokyklos istorijaĮvadas. Miestelio istorija. Mokyklos istorija. Okupacijos metai. Mokyklos vadovai. Pedagogai. Mokiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Viduramžių Ispanijos įvaizdis vaidybiniame filme "Pamišėlė Chuana"Įvadas. Šaltinių ir istoriografijos apžvalga. Istorinio filmo teorija. Istorinė sąmonė ir edukacija. Filmo siužetas. Filmo tikroviškumas ir vertinimas. Personalijų įvaizdžiai filme. Karalienė Chuana. Pilypas Gražusis. Ispanijos karaliai Izabelė ir Ferdinandas. Politinės istorijos atspindžiai. Ispanijos dvaro kasdienybė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
ViduriavimasKlinikinės farmacijos kursinis darbas. Įvadas. Viduriavimo rūšys. Infekcinis viduriavimas. Malabsorbcinis viduriavimas. Osmosinis viduriavimas. Uždegiminis viduriavimas. Maisto netoleravimo sukeltas viduriavimas. Vaistų sukeltas viduriavimas. Kitos viduriavimų rūšys. Vaistai nuo viduriavimo. Nereceptiniai vaistai nuo viduriavimo. Receptiniai vaistai nuo viduriavimo. Dialogas su pacientu. Išvados. Skaityti daugiau
Viduriavimas (2)Klinikinės situacijos sąlygos. Viduriavimas. Etiologija. Paplitimas visuomenėje. Patogenezė. Simptomai, apie kuriuos reikia paklausti, norint įsitikinti, kad ligonis tikrai serga šia liga. Kiti negalavimai/ligos, panašūs į šį negalavimą. Vaistai, vartojami viduriavimui gydyti. Antibakteriniai preparatai. Loperamidum. Carbo activatus. Dioctahedralsmectinum. Saccharomyces boulardii. Lactobacillus/Bifidobacterium. Lactobacillus/Bifidobacterium. Rekomenduojamas gydymas. Linex kapsulės disbakteriozei gydyti. Vaistininko dialogas su pacientu. Skaityti daugiau
Vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo ugdytinių medžiagų ir jų savybių ir fizikinių reiškinių pažinimo žinios, supratimas ir vertybinės nuostatosĮvadas. Vidutinio ir žymaus intelekto sutrikimo mokinių mąstymo, atminties, dėmesio, suvokimo, kalbos ir kalbėjimo, elgesio bei mokymosi motyvacijos ypatumai. Negyvosios gamtos mokymas specialiojoje mokykloje. Lavinamųjų klasių mokinių medžiagų ir jų savybių ir fizikinių reiškinių pažinimo žinios, supratimas ir vertybinės nuostatos. Išvados. Skaityti daugiau
Vienbučio gyvenamojo namo inžinerinės sistemosAiškinamasis raštas. Atitvarų projektavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Šildymo ir vėdinimo sistemos galios nustatymas. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Patalpų ir pastato projektinės šiluminės galios. Šildymo sistemos galia. Pastato šilumos poreikis. Išlaidos už šilumą per šildymo sezoną. Brėžiniai. Pirmo aukšto planas. Antro aukšto planas. Šildymo sistemos pirmo aukšto planas. Šildymo sistemos antro aukšto planas. Vandentiekio ir nuotekų pirmo aukšto planas. Vandentiekio ir nuotekų antro aukšto planas. Pirmo aukšto vėdinimo planas. Antro aukšto vėdinimo aukšto planas. Šildymas - izometrija. Skaityti daugiau
Vienetinės darbo užmokesčio formos ir atmainosĮvadas. Bendrosios sąvokos. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo apmokėjimo sistemos organizavimas. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų apskaičiavimas. Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų skirtumai. Veiksniai įtakojantys atlyginimo dydį. Išvados. Skaityti daugiau
Vienetinio technologijos proceso projektavimas: stiklinė (įvorė)Dalykas: mašinų gamybos technologija. Analitinė dalis. Detalės paskirtis ir jos konstrukcijos aprašymas. Detalės masės nustatymas. Detalės technologiškumo analizė. Gamybos apimties ir tipo nustatymas. Technologijos dalis. Įmonės technologijos proceso analizė. Ruošinio ir jo gamybos būdo parinkimas. Detalės apdirbimo technologijos maršruto schemos sudarymas ir įrenginių parinkimas. Parinktų įrenginių techninė charakteristika. Užlaidų parinkimas iš lentelių visiems paviršiams ir operacinių matmenų nustatymas. Ruošinio masės, medžiagos sunaudojimo normos ir medžiagos sunaudojimo koeficiento skaičiavimas. Pjovimo režimų ir laiko normų skaičiavimas vienai technologijos pakopai. Pjovimo režimų ir laiko normų nustatymas operacijoms. Technologijos dokumentų užpildymas. Skaityti daugiau
Vienkaušis tiesioginio kasimo ekskavatoriusĮvadas. Vienkaušiai ekskavatoriai. Daugiakaušiai ekskavatoriai. Bazinės mašinos parinkimas. Techninės charakteristikos. Geometriniai parametrai. Ekskavatoriaus darbo zonos. Darbo padargo masių skaičiavimas. Našumo skaičiavimas. Stovumo skaičiavimas. Ekskavatoriaus ir jo darbo padargo masių centro radimas. Traukos ir pasipriešinimo judėjimui jėgų skaičiavimas. Darbo padargo dalies atsparumo skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vienkaušis tiesioginio kasimo ekskavatorius (3)Apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Mašinos paskirtis, klasifikavimas. Darbo padargo konstrukcija, parametrai, palyginimas su prototipais. Darbo padargo sąveika su gruntu, veikiančių jėgų schema. Bazinės mašinos parinkimas. Darbo padargo judėjimo trajektorijos. Darbo zonos. Našumo skaičiavimas. Stovumo skaičiavimas. Pirma padėtis. Antras atvejis. Darbinės apkrovos, veikiančios darbo padargus. Traukos skaičiavimas. Variklio parinkimas. Darbo padargo dalies atsparumo skaičiavimas. Kaiščio atsparumo tikrinimas. Kaušo ausies atsparumo tikrinimas. Darbo savikainos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vienkaušis tiesioginio kasimo ekskavatorius (4)Įvadas. Ekskavatoriaus apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Ekskavatoriaus paskirtis. Atliekamo darbo proceso ypatumai. Ekskavatoriaus kaušo galimos konstrukcinės schemos. Techniniai ir eksploataciniai parametrai. Kaušo judesio kinematika. Trajektorijos ribinių taškų dydžiai. Kaušo sąveika su gruntu. Skaičiuojamieji darbo rėžimai, jų metu susidarančių apkrovų schemos ir jų skaičiavimai. Bazinės mašinos parinkimas. Ekskavatoriaus darbo ir transportinio greičių parinkimas. Variklio parinkimas. Ekskavatoriaus išvystoma traukos jėga. Ekskavatoriaus kritinės stovumo sąlygos. Galimi konstrukciniai sprendimai mašinos stovumui padidinti. Ekskavatoriaus teorinio, techninio ir eksploatacinio našumo skaičiavimas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Vieno kambario senos statybos butų (mūriniuose namuose) Vilniuje pardavimo kainų matematinė statistinė analizėĮvadas. Nekilnojamojo turto vertinimo matematiniu statistiniu metodu. Taikymo teorinis pagrindimas. Aritmetinis vidurkis. Standartinis nukrypimas. Patikimumo intervalo nustatymas. Regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Veiksniai, lemiantys butų pardavimo kainas. Vieno kambari0 senos statybos butų (esančių mūriniuose namuose) pardavimo kainų Vilniuje matematinė statistinė analizė. Standartinio nukrypimo skaičiavimas ir patikimumo intervalo nustatymas Stjudento pasiskirstymo pagalba. Regresinė ir koreliacinė analizės. Išvados. Skaityti daugiau
Vientisoji Europos studijų erdvėĮvadas. Europos Sąjungos aukštojo mokslo politikos raida. Vientisosios Europos studijų erdvės kūrimo priežastys ir samprata. Vientisos Europos studijų erdvės kūrimosi priežastys. Vientisos Europos studijų erdvės samprata. Bolonijos proceso tikslai, raida, etapiniai rezultatai, įžvalgos. Bolonijos proceso tikslai ir veiklos struktūra. Bolonijos deklaracija - siekis užtikrinti aukštojo mokslo konkurencingumą. Prahos komunikatas – Europos aukštojo mokslo erdvės patrauklumo kūrimas. Berlyno komunikatas: kokybės užtikrinimas. Bergeno komunikatas. Lietuvos padėties Bolonijos procese vertinimas. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (12)Įvadas. Viešojo administravimo institucijų struktūros formavimo ir tobulinimo problemos. Viešojo administravimo institucijų sistemos struktūrizavimo prioritetai. Funkcinis viešojo administravimo institucijų struktūrizavimas. Viešojo administravimo institucijų "pakopinis" struktūrizavimas. Programinių kompleksų formavimas – prioritetinis viešojo administravimo institucijų sistemos tobulinimo elementas. Viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimo ir raidos plėtojimo problemų prioritetai. Viešojo administravimo institucijų reguliavimo sferų raidos problemos. Viešojo administravimo institucijų bei jų reguliavimo sferų raidos strategijų formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas (19)Įvadas. Viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo užtikrinimas. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime samprata ir būdai. Kontrolės, vykdymo tikrinimo ir priežiūros santykis. Viešojo administravimo subjektų veikla ir konstitucinė kontrolė. Lietuvos respublikos prezidento vykdoma konstitucinė kontrolė. Lietuvos respublikos seimo vykdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Lietuvos respublikos valstybės kontrolė ir jos administracinis teisinis statusas. Konstitucinio teismo vaidmuo, vykdant viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo kontrolę. Konstituciniai administraciniai teisės pagrindai. Teismų įtaka viešojo administravimo teisėtumui. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė. Konstitucinio teisminio proceso byloje dalyvaujantys asmenys. Viešojo administravimo institucijų ir pareigūnų neteisėtų veiksmų ar sprendimo apskundimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
......