Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Vertinimas ir jo kaitos ypatumai bendrojo lavinimo mokyklojeĮvadas. Vertinimas nuolatinio institucinio mokymo(-si) procese. Įvadas. Vertinimo procesas. Diagnostinis, formuojantis, suminis, formalus ir neformalus vertinimas. Vidinis ir išorinis vertinimas. Vienašalis ir dialoginis vertinimas. Išvada. Mokymosi rezultatų vertinimas. Skirtingų šalio pedagogų požiūris į mokymosi rezultatų vertinimą. Išvados. Skaityti daugiau
Vestuvių organizavimo įmonės KauneProblemos formulavimas. Paslaugos tyrimas. Paslaugos grupė. Paslaugų klasifikavimas. Kainų fiksavimas ir analizė. Vartotojų tyrimas. Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas. Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Pozicionavimas rinkoje. Pardavimų prognozė. Konkurentų tyrimas. Esamų ir potencialių konkurentų analizė, jų stipriosios ir silpnosios pusės. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis. Skaityti daugiau
Vestuvių organizavimo paslaugų Lietuvoje įvertinimasVestuvių organizavimo paslaugų ekonomikos raiška. Vestuvių organizavimo paslaugų samprata, koncepcija. Vestuvių organizavimo paslaugų paketas ir jo sudedamosios dalys. Vestuvių organizavimo paslaugų rinkos dalyviai: paslaugų teikėjai ir vartotojai. Metodinė dalis. Vestuvių organizavimo paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Vestuvių organizavimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas. Vestuvių organizavimo paslaugų įtaka Lietuvos ekonomikai: užimtumas šiame sektoriuje bei paslaugų sukuriamas BVP. Vestuvių organizavimo paslaugų rinkos tyrimo rezultatai. Vestuvių organizavimo paslaugų tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Veterinarijos ligoninės apskaitos sistemaBendra sistemos charakteristika. Kompiuterizuojamos funkcijos. Koncepciniai objektų modeliai. ER-diagrama. DB schema. Poschemių (View) struktūros specifikacija. Programinės įrangos projektas. Sistemos programinės realizacijos priemonių charakteristika. Sistemos architektūra. Serverio procedūrų specifikacija. Išrinkimo procedūros. Įterpimo procedūros. Modifikavimo procedūros. Šalinimo procedūros. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vežimas jūros transportuĮvadas. Krovinio charakteristika. Transporto rūšies parinkimas. Jūrų uosto parinkimas. Dokumentacijos paruošimas. Maršruto parinkimas. Maršruto parinkimas. Pakrovimas ir markiravimas. Išvados. Priedas (3 psl.). Skaityti daugiau
Vežimo dokumentacijaĮvadas. Tarptautinių krovinių vežimą reglamentuojančios tarptautinės konvencijos. Veiklos licencijavimas. Licencijos kortelė. Krovinių vežimas sausumos kelių transportu, vežimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Sąskaita–faktūra, konsulinė – faktūra. Liudijimas apie krovinio kilmę. Grupinis vežimo važtaraštis. Ištisinio vežimo važtaraštis. Vežimo važtaraštis CMR. ADR – kelių transporto priemonių pavojingiems kroviniams vežti. Vairuotojų pasirengimo liudijimas. Kelių transporto priemonių vairuotojų kontrolės dokumentai. Transporto priemonės tinkamumo liudijimas. Kelionės leidimai. T-formuliaras ir TIR knygelė. Krovinių vežimas geležinkeliu. Geležinkelio važtaraštis. Krovinių vežimas jūra. Standartinis orderis vežimui. Sutartis apie laivo frachtavimą. Krovinių vežimas oro transportu. Aviacinis važtaraštis. Išvados. Skaityti daugiau
Vežimų technologijaSantrauka. Įvadas. Uždaviniai. Vežamo krovinio charakteristika. Trumpai apie paroc. Informacijos šaltinių analizė. Tarptautiniai krovinių gabenimai kelių transportu. Krovinių klasifikacija. Riedmenų eismo maršrutai. Krovinių pervežimo veiklos teisinis reguliavimas. Kelių transporto kodeksas. CMR konvencija. AETR darbo tvarkos taisyklės. Akmens vatos vežimo kelių transportu maršrutų optimizavimas. Krovinio tipo nustatymas. Krovinio pakavimas. Transporto priemonės parinkimas. Maršrutų sudarymas. Maršrutas kelių transportu. Šalių apibūdinimas. Vokietija. Darbo laikas, krovininis transportas. Eismo apribojimai (2006), krovininis transportas. Leidimų sistema, krovininis transportas. Muitinės formalumai, krovininis transportas. Rinkliavos/kelių naudotojų mokesčiai, krovininis transportas. Automatinis kelių mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio apskaičiavimas įvedant duomenis internetu. Mokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas rankiniu būdu. Kelių mokesčio dydis. Kenksmingų medžiagų klasė. Mokesčių tarifai. Mokėjimo būdai registruotiems ir neregistruotiems vartotojams. Kontrolė. Žieminė įranga. Sunkiasvoriai ir negabaritiniai kroviniai. Maksimalūs leistini svoriai ir matmenys, krovininis transportas. Maksimalūs leistini svoriai ir matmenys, krovininis transportas. Lenkija. Eismo apribojimai (2006), krovininis transportas. Leidimų sistema, krovininis transportas. Rinkliavos/kelių naudotojų mokesčiai, krovininis transportas. Žiemos reikalavimai. Sunkiasvoriai ir negabaritiniai kroviniai. Maksimalūs leistini svoriai ir matmenys, krovininis transportas. Specialios taisyklės. Sąmatų sudarymas. Sąmatos sudarymas kelių transportu. Skaityti daugiau
Vidaus audito organizavimasĮvadas. Vidaus audito teoriniai klausimai. Vidaus audito apibrėžimas ir vidaus audito rūšys. Vidaus auditas ir vidinė kontrolė. Vidaus audito funkcijos. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai ir vidaus audito tarnybos darbo organizavimas. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai. Vidaus audito tarnybos darbo organizavimas. Vidaus audito problemos. Vidaus ir nepriklausomo audito panašumai ir skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito reglamentavimas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) šalyseĮvadas. Vidaus audito reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Lietuvos respublikos "vidaus kontrolės ir vidaus audito" įstatymas. Su vidaus auditu susiję Lietuvos respublikos finansų ministro įsakymai. Vidaus audito reglamentavimas Latvijos respublikoje. Latvijos respublikos "vidaus audito" įstatymas. Latvijos respublikos ministrų kabineto išleisti vidaus audito reglamentai. Vidaus audito reglamentavimas Estijos respublikoje. Estijos respublikos "audito" įstatymas. Estijos respublikos finansų ministro išleisti vidaus audito reglamentai. Lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikų vidaus audito reglamentų analizė. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Vidaus audito tarnybos įkūrimas ir jos darbo organizavimas įmonėjeĮvadas. Vidaus audito tarnyba ir jos teisinis reglamentavimas. Vidaus audito tarnybos esmė, veiklos organizavimas ir tikslai. Vidaus audito tarnybos funkcijos. Vidaus audito tarnybos vadovui keliami reikalavimai. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai, jų teisės ir pareigos. Vidaus audito tarnybos įkūrimas Įmonėje "Argonitas". Įmonės "Argonitas" vidaus audito tarnybos (VAT) darbo planavimas ir vidaus audito atlikimas. Rizikų įvertinimas įmonėje. VAT planavimas įmonėje. Audito etapai. Audito programos, planai. Audito dokumentai. Vidaus audito ataskaitos parengimas ir jos pateikimas. Audito ataskaitos struktūra. Pažangos stebėjimas (veikla po audito). Vidaus audito tarnybos veiklos vidinis vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus audito tikslai kokybės atžvilgiuĮvadas. Tikslas: Išanalizuoti vidaus audito tikslus ir jo aspektus kokybės atžvilgiu. Vidaus audito paskirtis ir tikslai. Vidinės kontrolės sistema ir jos būklės įvertinimas. Vidaus audito tarnybos darbo vertinimas. Vidaus audito kokybės įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vidaus degimo varikliai (11)Įvadas. Šiluminis skaičiavimas. Įsiurbimas. Suslėgimas. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriai ir efektyvieji variklio rodikliai. Dalinė šilumos sąnaudų apskaita. Pagrindiniai variklio rodikliai. Pagrindinės variklio diagramos. Indikatorinė diagrama. Grafiniai politropių taškai. Inercijos jėgų diagrama. Diagramų perkėlimas į koordinačių sistemą, jų sumavimas. Švaistiklinio mechanizmo jėgos ir sukimo momentas. Efektyviosios galios charakteristika. Efektyviosios galios charakteristika. Valandinė degalų sąnauda. Sukimo momentas. Pripildymo koeficiento reikšmės atitinkančios įvairius sūkius. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Stūmoklio normalinė jėga. Jėga veikianti išilgai stūmoklio. Normalinė jėga Z - išilgai alkūnės, tangentinė jėga T ir sukimo momentas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Smagračio ir jo netolygumo skaičiavimas. Švaistiklio skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Guolio tarpelio skaičiavimas. Aušinimo sistemos dalinis skaičiavimas. Nėra grafinės dalies. Skaityti daugiau
Vidaus degimo varikliai (13)Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (Pripildymas). Slėgimas. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Normalinė jėga Z – išilgai alkūnės. Tangentinė jėga T. Sukimo momentas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Sistemų skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas. Ašinio ventiliatoriaus skaičiavimas. Išcentrinio siurblio skaičiavimas. Priedai (Specifikacija. Brėžiniai: Indikatorinė diagrama. Tangentinės diagramos. Variklio surinkimo brėžinys. Stūmoklio brėžinys). Skaityti daugiau
Vidaus degimo varikliai (2)Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (Pripildymas). Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Stūmoklio normalinė jėga. Jėga veikianti išilgai stūmoklio. Normalinė jėga Z – išilgai alkūnės. Tangentinė jėga T. Sukimo momentas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Guolio tarpelio skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Sistemų skaičiavimas. Tepimo sistemos skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas. Ašinio ventiliatoriaus skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vidaus degimo varikliai (3)Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (Pripildymas). Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Variklio pagrindinės diagramos. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Priedai (.dwg brėžiniai: Alkūninis velenas, Variklio pjūvis). Skaityti daugiau
Vidaus degimo varikliai (4)Vidaus degimo variklių kursinis projektas. Užduotis: Kursiniame projekte yra suprojektuotas keturtaktis, 6 cilindrų, V formos dyzelinis variklis, kuris yra skirtas šilumvežiui. Šiluminis skaičiavimas. Siurbimas. Slėgimas. Degimas. Plėtimasis. Rezultatai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Duomenys indikatorinės diagramos braižymui. Konstrukcinis skaičiavimas. Variklio dinaminis skaičiavimas. Variklio pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Švaistiklio skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas. Literatūra. Specifikacija. Skaityti daugiau
Vidaus degimo varikliai (6)Šiluminis skaičiavimas. Įsiurbimas. Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai variklio rodikliai. Efektyvieji variklio rodikliai. Šilumos balansas. Pagrindiniai parametrai ir sukimosi dažnio charakteristika. Variklio pagrindinės diagramos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Variklio pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklio aukštis. Apytikslė normalinė jėga, kuri spaudžia stūmoklį prie cilindro sienelių. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Švaistiklio skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės dalies skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas. Radiatoriaus skaičiavimas. Ašinio ventiliatoriaus skaičiavimas. Išcentrinio siurblio skaičiavimas. Priedai (4 dwg brėžiniai: Stūmoklio žiedas, Variklio specifikacija, Tangentinės jėgos, Variklis Memz-245). Skaityti daugiau
Vidaus degimo varikliai (7)Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (Pripildymas). Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Guolio tarpelio skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Sistemų skaičiavimas. Tepimo sistemos skaičiavimas. Priedai( 6 dwg brėžiniai: Sukimosi dažnio charakteristika, Indikatorinė diagrama, Švaistiklis, Tangentinės diagramos, Variklis išilginis). Skaityti daugiau
Vidaus degimo varikliai (9)Šiluminis skaičiavimas. Siurbimas. Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Šilumos balansas. Variklio pagrindiniai parametrai. Variklio pagrindinės diagramos. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Suminės jėgos diagrama. Augančių tangentinų jėgų (momentų) diagramų braižymas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Cilindro įvorės skaičiavimas. Galvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Stūmoklinių žiedų skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio koto skaičiavimas. Švaistiklio apatinės galvutės skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Guolio tarpelio skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Paleidimo sistemos projektavimas ir skaičiavimas. Šildytuvo skaičiavimas. Starterio galios skaičiavimas. Priedai (.dwg bylos: Tangentinių jėgų ir augančių tangentinių jėgos diagramos. Memz 245). Skaityti daugiau
Vidaus ir išorės auditasĮvadas. Audito istorijos raida. Audito samprata, reikšmė, būtinumas ir pagrindinės sąvokos. Audito klasifikavimas: auditas pagal apimtį ir atlikėjus. Vidaus ir išorės audito ryšiai: naudojimasis vidaus auditoriaus darbu. Skaityti daugiau
......