Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo valdymo sistemosĮvadas. Įmonių verslo poreikiai. Modernaus verslo poreikiai. Verslo valdymo sistemos. Informacinės sistemos. Apskaitos informacinės sistemos. Įstaigų automatizavimo sistemos. Vadybos informacinės sistemos. Sprendimų informacinės sistemos. Ekspertinės arba žinių sistemos. Kompiuterizuotų sistemų klasifikacija ir panaudojimas. Verslo valdymo sistemų diegimas ir pardavimas Lietuvoje. "Microsoft business solutions". "Sonex holding". "Sintagma". "Elsis". "Alna". Verslo valdymo sistemų reikalavimai ateityje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo valdymo sistemos (2)Įvadas. Įmonė kaip sistema. Strateginis valdymas. Finansų valdymas. Personalo vadyba. Informacinės sistemos veikimas įmonėje. Marketingas. Produkto projektavimas. Gamyba. Įmonių plėtra ir likvidumas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo veiklos vertinimas: AB "Gubernija"Įvadas. Verslo vertinimo principai. AB "Gubernija" istorija. AB "Gubernija" finansinės veiklos rodikliai. Pagrindinės rodiklių grupės. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Pelningumo rodiklių analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. AB "Gubernija" verslo organizavimas ir vertinimas. Rinkodaros vertinimas. Rinkodaros samprata ir reikšmė. Prekių ir jų asortimento vertinimas. Kainų vertinimas. Rėmimo vertinimas. Pateikimo vertinimas. AB "Gubernija" rinkodaros vertinimas. AB "Gubernija" prekių vertinimas. AB "Gubernija" prekių kainų vertinimas. AB "Gubernija" pelno prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo vidinė aplinka ir jos įvertinimasĮvadas. Verslo vidinė aplinka ir jos vertinimas. Vidaus veiksmų analizės procesas. Strateginių kaštų analizė. PTGG (SWOT) analizė. Vidinio profilio analizė. Konkretaus verslo vidinės aplinkos vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vertėjo dalyvavimas Baudžiamajame proceseVertėjo dalyvavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame procese. Valstybinės kalbos procese principas. Valstybinė kalba atskirose teisės šakose. Vertėjas. Vertėjo statusas. Vertėjo dalyvavimas: išlaidos. Europos Žmogaus Teismo praktika. Vertėjo dalyvavimas procese. Išlaidos vertėjui Lietuvos Respublikoje. Vertėjas bylos nagrinėjime. Vertėjai kitose pasaulio valstybėse. Vertėjų darbas JAV teismuose. Vertėjai Europos teismuose. Koncentruotumas. Betarpiškumas. Žodiškumas. Teisė į vertėją. Priemonės pagerinti vertėjų kvalifikaciją. Tikrinimas ir atitinkamas pažymėjimas. Mokymai. Naujovių taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vertėjo kultūra ir kompetencijosĮvadas. Vertėjo specialybės įgijimo galimybės Lietuvoje bei šios specialybės vaidmuo šiandieninėje visuomenėje. Vertėjo kultūros aspektas. Asmeninės savybės. Išsilavinimas ir kvalifikacija. Etikos normos. Vertėjo kompetencijos samprata. Profesinė etika. Gebėjimų ir mokėjimų santykis. Vertėjo kultūros ir kompetencijos būklė. Tyrimo metodika. Vertėjo kultūros ir kompetencijos būklės apibūdinimas ir įvertinimas. Tyrimo išvados. Kompetencijos kėlimo perspektyvos. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai (11)Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos ryšys su kitomis rinkomis. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir suteikiamos teisės. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Vertybinių popierių rinkos struktūra ir jos dalyviai. Vertybinių popierių, finansų, kapitalo ir pinigų rinkų ryšys bei sąveika. Vertybinių popierių rinkų rūšys. VP rinkos dalyviai. Išvados ir siūlymai. Priedai (3). Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai (12)Vertybinių popierių rinkos atsiradimas, rinkos ekonomikos raida. Pagrindinės vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Vertybinių popierių rinkos tipai ir jos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos tipai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos rezultatų analizė: indeksai, teorijos. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Trumpa vertybinių popierių rinkos raida Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos Lietuvoje struktūra. Bendra Baltijos vertybinių popierių rinka. Prekybos sistema. Atsiskaitymo sistema. Vertybinių popierių registravimas. Vertybinių popierių kotiravimas. Kotiravimo metodai. Vertybinių popierių rinkos santykis su ekonomika. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai ir jų teisinis reguliavimasVertybiniai popieriai ir vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rūšys. Vertybinių popierių rinka ir jos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos teisinis reguliavimas. Vertybinių popierių rinkos dalyvių priežiūra. Pirminės rinkos teisinis reguliavimas. Antrinės rinkos teisinis reguliavimas. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai ir turtinės teisės, kaip civilinių teisių objektaiĮvadas. Akcija. Obligacija. Čekis. Vekselis. Konosamentas. Valstybės skolinis įsipareigojimas. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apskaita akcinėje bendrovėje. Vertybinių popierių apskaitos lygiai, pagrindinės apskaitos taisyklės. Turtinės teisės. Įmonės ir turtiniai kompleksai. Nuosavybė ir turtas civiliniame ir baudžiamajame kodeksuose. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybiniai popieriai. Įmonės veikla ir teikiamos paslaugos: AB FMĮ "Finasta"Įvadas. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių samprata. Vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Obligacijos. Opcionai. Vekseliai. Čekiai. Būsimieji sandoriai. Vertybinių popierių emisija ir emitentai. Vertybinių popierių emisijos organizavimas. Vertybinių popierių emisijos ruošimas ir parametrų nustatymas. Vertybinių popierių emisijos tikslai. Prekyba vertybiniais popieriais. Vertybinių popierių pirkėjų tikslai. Vertybinių popierių išleidėjų tikslai. Vertybinių popierių pasiūlos ir paklausos kainų nustatymas. Finansų tvarkymas. Lėšų judėjimas. Finansavimo rūšys. Nacionalinės vertybinių popierių biržos organizacija. Listingas ir jo reikšmė. AB FMĮ "Finasta". Apie AB FMĮ "Finasta". Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga. Akcininkai. Klientai ir veikla. Darbuotojai. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas. Perspektyvos. Pelno nuostolio ataskaita. Balansas. AB FMĮ "Finasta" teikiamos paslaugos. Tarpininkavimas perkant parduodant akcijas, investicijos į jas. Vertybinių popierių portfelių sudarymas. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Taupymo lakštai. Vertybinių popierių ir piniginių lėšų skolinimas. Įmonių finansai ir bendrovių aptarnavimas. AB FMĮ "Finasta" patrauklumas. Konsultacijos ir paslaugos išleidžiant vertybinius popierius. Periodinių ataskaitų ruošimas ir pateikimas akcininkams, LR Vertybinių popierių komisijai, Nacionalinei vertybinių popierių biržai ir emitento akcininkams. Bendrovės atstovavimas LR Vertybinių popierių komisijoje, Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje, Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Įmonių obligacijos. Emitentų pretekstai domėtis skolos vertybiniais popieriais. Finansinės analizės poreikis. Privatizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių birža ir investavimas į vertybinius popieriusĮvadas. Nacionalinė Vertybinių Popierių Birža. Vilniaus Vertybinių Popierių Birža. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacijos. Vertybinių popierių prekybos biržoje 2005m. apžvalga. Kur Lietuvos žmonės laiko savo pinigus? Taupymo nauda. Finansinė rizika. Investicinio portfelio sudarymas pagal amžių. Investavimo psichologija. Kodėl verta investuoti į akcijas? Prekybos akcijomis statistika. Kaip reikia (ir kaip negalima) investuoti turtą? Apibendrinančioji dalis. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Vertybinių popierių birža ir jos veiklos vertinimasĮvadas. Literatūros apžvalga. Vilniaus vertybinių popierių birža. Priklausymas OMX grupei. Istorija. VVPB valdymas. Prekybos modelis. Centrinė rinka. Prekybos sesijos atidarymas. Nepertraukiama prekyba. Tiesioginiai sandoriai. Oficialus pasiūlymas. Viešas pardavimas. Atsiskaitymai už įvykdytus sandorius. Vertybinių popierių rinkos kontrolės institucijos. Indeksai. VVPB indeksų skaičiavimo istorija. OMXV indeksas. OMX Vilnius indekso skaičiavimo taisyklės. Indekso atidarymo, realaus laiko ir uždarymo reikšmė. Indekso skaičiavimui naudojamos akcijų kainos. Indekso administravimas. Indekso koregavimas. Akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas. Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais, suteikiant akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamas akcijas. Įstatinio kapitalo didinimas papildomas įnašais, nesuteikiant akcininkams pirmumo teisės įsigyti išleidžiamas akcijas. Baltijos šalių vertybinių popierių biržos. Bendra Baltijos šalių vertybinių popierių rinka. Rygos vertybinių popierių birža. Talino vertybinių popierių birža. OMXR ir OMXT indeksai. BALTIX indeksas. Baltijos šalių indeksų palyginimas. Apibendrinimas ir VVPD veiklos įvertinimas. Investavimo Lietuvoje ypatumai. Dividendų politika. Rinkos likvidumas. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių biržos modelis ir funkcionаvimo įvertinimasĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti vertybinių popierių rinkos atsiradimo ir vystymosi istoriją pasaulyje ir Lietuvoje, vertybinių popierių rinkos padėtį bendroje rinkos ekonomikos sistemoje ir įvertinti Vilniaus vertybinių popierių biržos funkcionavimą. Teorinė dalis. Vertybinių popierių rinkos formavimasis. Vertybinių popierių rinkos formavimasis Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos samprata. Vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Obligacijos. Vertybinių popierių platinimo būdai. Rizika, susijusi su vertybinių popierių platinimu. Vertybinių popierių rinkos struktūra ir funkcijos. Vertybinių popierių rinkos veiklos ir vertybinių popierių įvertinimas. Vilniaus vertybinių popierių biržos veiklos įvertinimas. Vilniaus vertybinių popierių birža. Rinkos struktūra. Baltijos šalių biržų bendri prekybos sąrašai. Baltijos Oficialus prekybos sąrašas. Prekybos metodai. NАSDАQ OMX Baltijos šalių indeksai. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių biržos veikla LietuvojePinigų ir bankų kursinis darbas. Įvadas. Vertybinių popierių birža – pagrindinės sąvokos. Vilniaus vertybinių popierių birža. Biržos organizacinė struktūra. Prekybos biržoje modelis. Pagrindinės verslo kryptys. Biržos teikiama informacija emitentams. Biržos teikiama informacija investuotojams. Biržos teikiama informacija nariams. Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Finansų maklerio vaidmuo. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių rinkaĮvadas. Vertybinių popierių rinkos vieta finansų sistemoje. Vertybinių popierių rinkos tipai. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinka. Išvestinės vertybinių popierių rinkos priemonės. Lietuvos vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos raida ir struktūra. Lietuvos vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos instrumentai ir jų apyvarta. Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių rūšys ir vaidmuo ekonomikojeĮžanga. Vertybiniai popieriai. Kaip veikia vertybinių popierių apskaitos sistema? Materiali vertybinių popierių prekyba yra daug greitesnė, saugesnė ir pigesnė. Vertybinių popierių klasifikavimas. Iždo vekseliai. Taupymo lakštai. Trumpalaikės obligacijos ir komerciniai vekseliai. Bendrovių obligacijos. Vyriausybės obligacijos. Kaip vyksta pirminė vertybinių popierių apyvarta. Emitentai. Valstybė. Rinkos dalyvės. Būsto plėtros institucijos. Savivaldybės. Privačios įmonės. Tarptautinės organizacijos. Akcijos. Kas tai yra akcija? Kodėl bendrovės leidžia akcijas. Kas daro įtakos akcijos kursui? Kaip akcijų savininkas uždirba pinigų? Kas yra dividendai? Savybė, mažinanti riziką. Kas sukelia rinkos svyravimus? Kodėl kursai svyruoja? Kas yra biržos smukimas? Akcijų klasės. Prekyba visą parą. Užsienio biržos ir investuotojai. Ką reiškia "domino efektas"? Investuotojai į akcijas 2006 07 - 2006 12. Obligacijos. Pagrindinės obligacijų charakteristikos yra. Trukmė. Obligacijų rūšys. Valstybės (-ių) išleidžiamos obligacijos. Nominali vertė. Kas turi įtakos obligacijos kainai? Akcijos ir obligacijos: už ir prieš. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Privalumai ir galimybės. Kaip gaunamas pelnas prekiaujant vyriausybės vertybiniais popieriais (VVP)? Investuotojai į vyriausybės vertybinius popierius (VVP). Fondai. Kokios yra fondų rūšys? Kaip veikia investiciniai fondai? Šalių, regionų ir tarptautiniai fondai. Ūkio šakos fondai. Mažųjų įmonių fondai. Indeksų fondai. Etikos fondai. Idėjiniai fondai. Obligacijų fondai. Kaip uždirbama investuojant į obligacijų fondus? Kaip fondai investuoja? Pensijų fondai. Kas yra draudimo fondas? Kas yra individualusis pensijų kaupimas (IPK). Išvados. Skaityti daugiau
Vertybinių popierių vertės ir rizikos vertinimasĮžanga. Vertybinių popierių (VP) vertinimo teorijos. Fundamentalioji analizė. Fundamentaliosios analizės esmė. Fundamentaliosios analizė vertinami rodikliai. Techninė analizė. Techninės analizės teoriniai ypatumai. Techninės analizės prielaidos. Techniniai veiksniai, veikiantys vertybinių popierių kainas. Techninės analizės modeliai. Vertybinių popierių rizikos vertinimas. Rizikos rūšys. Diversifikavimo principai. Riziką vertinantys rodikliai (if pavyzdys). Išvados. Skaityti daugiau
Vertikalus stūmoklinis kompresoriusMašinų ir mechanizmų teorija. MMT kursinio projekto užduotis 1-3. Duomenys: Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio dydžio ir krypties nustatymas. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir uždaviniai, Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Svirtinio mechanizmo charakteristikos, Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Išėjimo grandies išorinė charakteristika. Mechanizmo dinaminis modelis ir judėsio lygtis. Dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė kinetostatiniu metodu. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Skaityti daugiau
Vertimo rūšys ir jų specifikaĮvadas. Naujų vertimo rūšių atsiradimas. Vertimo rūšių klasifikacija. Vertimo rūšys pagal tarpininko tipą. Vertimo rūšys pagal atlikimo formą. Vertimo rūšys pagal verčiamos medžiagos pobūdį. Vertimo rūšys ir jų specifika. Mašininis vertimas ir jo specifika. Vertimas žodžiu ir jo specifika. Sinchroninis vertimas ir jo specifika. Nuoseklusis vertimas ir jo specifika. Vertimas raštu ir jo specifika. Literatūrinis vertimas ir jo specifika. Teisinis vertimas ir jo specifika. Techninis vertimas ir jo specifika. Kitos vertimo rūšys ir jų specifika. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
......