Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: teritorinis planavimas, projektavimas ir interjero dizainas IĮ "Intervita"Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Vietos analizė. Teisinė aplinka. Patalpos ir įranga. Vartotojų analizė. Konkurencijos analizė. Tiekėjai. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Skaityti daugiau
Verslo planas: tinklų priežiūra, diegimas, derinimas UAB "Informacijos srautas"Įvadas. Verslo aprašymas. Bendras idėjos aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Idėjos uždaviniai. Idėjos unikalumas. Marketingas. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Paslaugos. Paslaugų teikimo vieta. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Vadyba. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Ekonominis pagrindimas. Radviliškio V. Kudirkos pagrindinės mokyklos kompiuterių tinklo projekto kaina. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: transportavimas laivais UAB "Infert"Santrauka. Summary. Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės ir produkto apibūdinimas. Aplinkų analizė. Rinkodaros elementų apibūdinimas. Personalo ypatumai. Finansinių duomenų apibūdinimas. Praktinė dalis. Įmonės ir produkto apibūdinimas. Ekonominės aplinkos poveikis. Rinkodara ir realizacija. Organizacinė struktūra. Finansų planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: transportavimo ir sandėliavimo paslaugos "VBL Service"Įvadas. Verslo apibūdinimas. Įmonės charakteristika ir veiklos apžvalga, kapitalo struktūra. Personalas. Atsakomybės. Paslaugos apibūdinimas. Pagrindinės pervežimo kryptys. Konkurencinės aplinkos analizė. Rinkos segmentas. Ateities perspektyvos. Rinkos apibūdinimas.Prognozės. Ateities grėsmės. Marketingas. Marketingo planas. Kainodara. Kainodaros biudžetas. Paslaugų teikimas. Vietos parinkimas. Įmonės personalas, jo aprūpinimas. Transporto priemonių parinkimas. Transporto priemonių paskirstymas ir atsipirkimas. Sandėlio parinkimas. Sandėlių charakteristika. Sandėliavimo paslaugos. Įmonės valdymas. Organizacinė struktūra. Personalo atranka. Valdymo organizavimas. Rinkos veiksniai. Finansai. Finansų valdymas. Finansinis įvertinimas. Balansas. Pelno (nuostolio) analizės. Pajamos ir pelnas. Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojama pinigų srauto ataskaita. Verslo plano įvertinimas, investicijos. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: transporto kompanija UAB "Transvelas"Santrauka. Verslo aprašymas. Bendrovės įkūrimas ir dabartinė veikla. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Rinkos analizė. Bendra vežėjų rinkos apžvalga. Paslaugų teikimo politika. Kainodaros sistema. Paslaugų teikimas. Klientai. Turimos priemonės įmonėje. Įmonės personalas. Teikiamų paslaugų savikaina. Vadyba. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo struktūra. Rizika. Finansai. Prognozuojamas balansas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojamas reisų skaičius. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodiklis. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: turizmo įmonė "Transatlantika"Įvadas. Įmonės veikla. Verslo kelionės. Poilsinės ir pažintinės kelionės. Kapitalo formavimas. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Išorinė aplinka. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų (pirkėjų derėjimosi) galios įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Vidinė aplinka. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Įmonės vertybės. Įmonės įvaizdis. Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos įtaka vykdomai veiklai. Įmonės planavimo sistema. Darbo užmokesčio sistema ir organizacinė sistema. Darbo užmokesčio sistema. Organizacinė sistema. Darbuotojų skatinimas. Nuobaudų skyrimas. Turizmo įmonės steigimas. Įmonės registravimas. Reikalavimai firmos vardui. Antspaudo įsigijimas. Registravimasis valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Registravimasis PVM mokėtoju. Registravimasis Sodroje. Firminis ženklas – reklamai. Vizitinė kortelė. Firminiai blankai. Produkto analizė. Turizmo produkto samprata. Kaina. Turizmo paslaugų paketo sudarymas. Kelionės paketo sudarymo kaštai. Finansų planas. Finansų plano sudarymas. Investicijų poreikis. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: turizmo įmonė UAB "Dolibra"Santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Politinė aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Pirkėjų analizė. Įmonės vieta. Turizmo produktas. Konkurencinė aplinka ir konkurentų analizė. Konkurentų trūkumai ir privalumai. Marketingo strategija. Marketingo biudžetas. Personalas. Patalpos ir įrengimai. Finansiniai skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Verslo planas: UAB "Jovitos turizmo agentūra"Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Paslaugų aprašymas. Tyrimo rezultatų analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Straipsniai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: UAB "Krovos darbai"Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti uždarosios akcinės bendrovės "Krovos darbai" padėtį rinkoje ir pateikti savo išvadas. Teorinių teiginių pagrindimas. Įmonės ir produkto apibūdinimas. Aplinkų analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos elementų apibūdinimas. Personalo ypatumai. Finansinių duomenų apibūdinimas. UAB "Krovos darbai" veiklos analizė. Įmonės ir produkto apibūdinimas. Įmonės aplinkų analizė. Įmonės rinkodaros elementų analizė. Įmonės darbuotoju analizė, charakteristika. Įmonės finansinė analizė. Išvados. Priedas: PowerPoint pristatymas (9). Skaityti daugiau
Verslo planas: UAB "Matuizų plytinė"Įvadas. Projektavimo tikslai. Projektavimo uždaviniai. Projektavimo bazė. Pradiniai duomenys. Pradedamo verslo aprašymas. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo organizavimui. Paslaugos aprašymas. Įmonės charakteristika. Teikiamos paslaugos. Medžiagų tiekėjai. Paslaugų realizavimas. Įmonės vadybos struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinis modelis. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansų resursų parametrai. Optimizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: UAB "Metalo dirbiniai"Įvadas. Planuojamų pagaminti gatavų gaminių skaičius. Reikalingas įrengimų (darbo vietų) skaičius ir jų apkrovimo apskaičiavimas. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinė programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Įmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: UAB "Žeimenos šilas". Finansinė dalisFinansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas. Pagrindinių medžiagų (kuro) poreikis ir išlaidų apskaičiavimas. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio ir įmokos socialiniam draudimui apskaičiavimas. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimo apskaičiavimas. Pagalbinių medžiagų (atsarginių dalių) apskaičiavimas. Kitos netiesioginės išlaidos. Netiesioginių paslaugų išlaidų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų prognozė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Transporto išlaikymo išlaidos. Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Įmonės steigimo išlaidos. Išlaidos elektros energijai. Administracijos patalpų šildymas. Ryšių išlaidos. Patalpų nuoma. Kanceliariniams prekėms išlaidos. Automobilio draudimas. Parduodamos produkcijos savikaina. Pelno (nuostolio) prognozė. Pardavimo pajamos. Bendrasis pelnas. Mokesčiai. Mokestis už aplinkos teršimą. Įmokas į garantinį fondą. Veiklos pelnas. Grynasis pelnas. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Santykiniai rodikliai. Reziume. Įmonės pelno grafikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: vaikiškų prekių parduotuvė UAB "Coliukė"Santrauka. Šakos, kurioje veiks įmonė, aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės aprašymas. Ekonominė aplinka. Demografinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Siūlomo projekto esmė. Idėja ir nauda. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Įmonės rinkos dalis. Marketingo rinkinio elementai. Produkto politika. Kainos politika. Paskirstymo politika (tiekėjai). Rėmimo politika. Pardavimų prognozės. Paslaugų planas. Paslaugų tiekimo procesas. Vieta ir patalpos. Kitos žaliavos ir įranga. Organizacinis planas. Įmonės juridinė forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Rizikos įvertinimas. Silpnosios firmos vietos. Rizika. Alternatyvios strategijos. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Lūžio taško radimas. Išvados. Priedai (7). Skaityti daugiau
Verslo planas: vaisių ir daržovių didmeninė prekyba IĮ "Joginta"Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė – politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Geografinė aplinka. Pirkėjų analizė. Ekologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategija. Prekė. Kaina. Vieta. Pardavimo skatinimas. Funkcijos. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Kita informacija. Personalas. Finansinė informacija. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: vandens slidžių nuomaUžduotis. Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Paslaugos aprašymas. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantas). Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos įmonės paslaugų planas. Verslo organizavimas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidos įrangai. Energetinės išlaidos. Vandens slidžių nuomos paslaugos kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Paslaugų pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Rizikos galimybių įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko (pagal tikėtiną variantą) nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: vandens slidžių nuoma UAB "Galantas"Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Bendra informacija apie įmonę ir verslo šakos analizė. Trumpas įmonės aprašymas. Verslo organizavimo forma. Steigimas. Paslaugų sektorius. Verslo sritis. Makroaplinka. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Duomenys apie vadovus. Organizacijos valdymo struktūra, funkcijų pasiskirstymas. Firmos SWOT analizė. Finansinis planas. Pajamų prognozė. Sąnaudų prognozė. Amortizacija. Lėšų poreikis. Lūžio taško paskaičiavimas. Sąnaudų prognozė ir pelno paskaičiavimas. Reikiamų išteklių prognozavimas. Pelno nuostolio ataskaita. Skaityti daugiau
Verslo planas: vandens sporto ir turizmas UAB "Prodigy"Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas ir įmonės istorija. Įmonės tikslai. Įmonės paslaugų aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Rėmimo priemonės. Paslaugos planas ir vadyba. Paslaugos asortimentas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Darbo jėga. Įmonės savininkai ir valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Įmonės investicinis projektas. Įmonės savininkai ir valdymo struktūra. Pelno (nuostolio) ataskaita. 2006 prognozė pagal optimistinį variantą. 2006 metų prognozė pagal pesimistinį variantą. Lūžio taško radimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: vazonų gamyba ir pardavimas IĮ "Gėlių vazonų pasaulis"Įžanga. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai, užduotys. Kaip planuoti verslą. Verslo plano sudarymas. Produkto aprašymas. Vadyba ir personalas. Organizacinė struktūra. Personalo planavimas. Reikalavimai darbuotojams. Personalo parinkimas. Efektyvus personalo planavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo darbo apmokėjimas. Rinkos marketingas. Rinkos galimybių analizė. Bendras rinkos ir vartotojų aprašymas. Konkurentų įvertinimas. Marketingo komplekso elementai. Kainų strategija. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Finansinė informacija. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Sąnaudų prognozė. Rizikos faktorių įvertinimas. Laiko planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: vestuvinių ir proginių suknelių siuvimas UAB "Pelenė"Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos vertinimas. Ekonominiai finansiniai skaičiavimai. Priedai. Skaityti daugiau
Verslo planas: vestuvių planavimas AB "Svajonių vestuvės"Santrauka. Tiekėjai. Klientai. Verslo idėja. Tiekėjai. Konkurentai. Misija. Vizija. Tikslai. Veiklos tikslai. Rizika. Rinkodara. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Konkurentų analizė. Rinkodaros tikslas. Rinkodaros biudžeto projektas. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Rinkodaros strategija. Ilgalaikis turtas. Įmonės išplanavimas. Finansinė informacija. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per pirmus metus. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo terminai. Kredito grąžinimo grafikas. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Pelningumo lūžio taškas. Skaityti daugiau
......