Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: skrydžiai oro balionu UAB "Skrydis"Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Pardavimų prognozė. Konkurencijos analizė. Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos bendrovės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Teikiamų paslaugų kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: slidinėjimo paslaugos UAB "Arktis"Įvadas. Verslo plano aktualumas. Santrauka. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Vadyba, personalas, organizavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Personalo planavimas. Reikalavimai darbuotojams. Personalo parinkimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo darbo apmokėjimas. Teisės. Atsakomybė. Rinkos marketingas. Rinkos galimybių analizė. Bendras rinkos aprašymas. Vartotojų aprašymas. Konkurentų įvertinimas. Marketingo komplekso elementai. Marketingo tikslai ir strategija. Kainų strategija. Rėmimas. Pardavimų prognozės. Finansinė informacija. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Sąnaudų prognozė. Rizikos faktorių įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: sodybų statyba Vilniaus apskrityje UAB "Iglus"Reziumė. Įmonės šakos charakteristika. Laiptų tipo analizė. Verslo pristatymas. Rinkos įvertinimas. Bendra apžvalga ir tendencijos. Bendra statybos rinkos kitimo tendencija. Realizavimo prognozės. Klientai ir vartotojai. Konkurentai. UAB "Ermika" SWOT analizė. UAB "Skydmedis" SWOT analizė. UAB "Konvesta" SWOT analizė. Marketingo planas. Rinkos segmentavimas. Kainodara. Rėmimas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Verslo rizikos įvertinimas ir jos mažinimo būdai. Finansinis planas. Prognozinė pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozinis balansas. Prognozinė pinigų srautų ataskaita. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: specializuotos vaisių ir daržovių parduotuvės steigimas KlaipėdojeĮžanga. Marketingo planas. Rinka. Konkurentai. Prekė ir prekių asortimentas. Kainodara. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Technologinė dalis. Patalpos ir įrengimai. Sauga darbe, priešgaisrinė sauga, darbo vietų higieninis įvertinimas. Tiekėjai. Prekių atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Vadybinė dalis. Įmonė – vadybos objektas. Įmonės savininkas ir vadovas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės personalas. Atlyginimas už darbą. Finansinė dalis. Įmonė ir mokesčiai. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Investicijos ir jų rizikos įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: sportinės, ekstremalios ir pažintinės kelionės UAB "Panemunės trasa"Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Paslaugos aprašymas. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis ir tikėtinas variantas). Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos bendrovės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidos įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Keturračių motociklų nuomos paslaugos kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Keturračių motociklų nuomos paslaugos pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: sportinių marškinėlių, šortų gamyba ir pardavimas UAB "Sportex"Santrauka. Verslo aprašymas. Gamyba. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Finansiniai rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: sporto klubas "Domino"Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Šakos aprašymas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Paslaugų aprašymas. Reikalingi darbuotojai. Reikalingi įrengimai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai. Lankytojai. Darbo laikas. Rinkodaros planas. Rinkos analizė. Rinkodaros rinkinys. Paslaugos. Kainos, jų nustatymas. Rėmimas. Reklama. Pardavimų skatinimas. Pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Personalo priėmimas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) apskaičiavimas. Sąnaudų prognozė. Lūžio taškas. Rizikos įvertinimas. Rizika, susijusi su išoriniais veiksniais. Įmonės silpnosios vietos. Įmonės stipriosios vietos. Rizikos sumažinimas. Darbų grafikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: sporto klubas "Heraklis"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencojos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Kainų politika.Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugų teikimo aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Paslaugos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Atlyginimų paskaičiavimas. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (3). Skaityti daugiau
Verslo planas: sporto klubas "Jėga"Namų darbo užduotis. Įvadas. Techninių ekonominių rodiklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių įvertinimas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys (kompleksas). Paslaugos aprašymas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos apskaičiavimas. Naujos įmonės paslaugų planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Investicijos pastatams ir įrangai. Išlaidos pastatų nuomai. Išlaidos įrangai. Amortizaciniai atskaitymai. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Energetinės išlaidos. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas. Treniruočių paslaugos kaštų (savikainos) apskaičiavimas. Paslaugų pelningumo nustatymas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Projekto efektyvumo įvertinimas. Grynųjų pinigų srautas. Investicinio kapitalo atsipirkimo laiko (pagal tikėtiną variantą) nustatymas. Projekto grynoji esamoji vertė. Naudos ir kaštų santykis (pelningumo indeksas). Lūžio taško analizė. Verslo plano realizavimo kalendorinis grafikas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: sporto klubas UAB "Judėk"Įvadas. Įmonės analizė. Trumpas įmonės paslaugų pristatymas. Pagrindiniai verslo tikslai ir uždaviniai. Firmos valdymas. Informacija apie firmos savininkus. Firmos organizacinė valdymo struktūra. Firmos personalas. Vadovaujantis personalas. Aptarnaujantis personalas. Rinkos analizė ir marketingas. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Rinka ir tikslinė rinka. Konkurencijos analizė. Marketingo skyrius, prekinis firmos ženklas, licenzijos. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama. Pardavimų strategija. Firmos veiklos aprašymas. Paslaugų aprašymas. Paslaugų teikimui reikalingi veiksniai. Pagrindinių darbų grafikas. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksnių, galinčių įtakoti verslą, analizė. Galimos alternatyvios veiklos analizė. Finansų planavimas. Įmonės įkūrimo kaštai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų pasiskirstymas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Būsimųjų pinigų srautų apskaičiavimas. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Balansas. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Nenuostolingumo taško įvertinimas. Ar pelningas bus verslas. Priedai (4). Skaityti daugiau
Verslo planas: sporto klubas UAB "Ritmas"Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. Gamyba. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Patalpų skaičius. Išlaidų žaliavoms ir medžiagoms apskaičiavimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: staliukų gamyba UAB "Ore"Valdymo personalas ir darbuotojai. Ketinimų bendra apžvalga. Projekto atsiradimo aplinkybės ir būtinumas. Pagrindiniai tikslai. Produktai. Produkcijos aprašymas, nomenklatūra, asortimentas. Numatomos kainos ir nuolaidos. Numatomi gaminamų staliukų privalumai. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir vystymosi tendencijos. Konkurentai. Realizacijos metodai ir reklama. Gamyba. Gamybos galimybės aprašymas. Gamybiniai pajėgumai. Gamybos techninis parengimas. Gaminio organizacinio – techninio gamybos rengimo ir jo gamybos techniniai ekonominiai rodikliai. Elektros energijos, šiluminės energijos suvartojimas ir kaštai. Skaityti daugiau
Verslo planas: statyba ir remontas UAB "Kriautė"Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas ir koordinavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Tikimybiniai veiklos rezultatai. Skaityti daugiau
Verslo planas: statybinių medžiagų parduotuė UAB "Viskas jūsų namams"Verslo idėja. Verslo misija. Verslo tikslai. Verslo rizika. Marketingas. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Pirkėjų analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Gamtinė-geografinė aplinka. Marketingo tikslas. Prekė. Kaina. Prekių pateikimo vieta. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Skaityti daugiau
Verslo planas: stogų dengimas, remontas IĮ "Dodanga"Santrauka. Kuriama individuali D. Pilinkaus įmonė "Dodanga". Veiklos sritis — sutapdintų stogų remontas, dengimas. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrankiai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Įmonės savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: sulčių gamyba UAB "Vaisius"Santrauka. Įmonės rekvizitai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurencija rinkoje. Produkcijos poreikis. Rinkos segmentavimas. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Pateikimas. Reklama. Gamybos planas. Gamybos vieta. Gamybos procesas. Gamybos proceso ir produkcijos kokybės kontrolė. Technologinė įranga. Žaliavos ir medžiagos. Gamybos apimties prognozė. Organizacinis planas. Savininkai ir valdytojai. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Bendrovės tikslai. Potencialūs vartotojai. Pajėgumai. Formavimo poreikis ir šaltiniai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Žaliavų poreikis ir išlaidos. Pardavimų prognozė. Darbuotojų laikininkų darbo apmokėjimas. Darbininkų laikininkų socialinis draudimas (31%). Administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas (lt). Administracijos darbuotojų socialinis draudimas (31 %). Tiesioginės gamybos išlaidos (lt). Netiesioginės gamybos išlaidos. Elektros energijos poreikis gamybinių patalpų apšvietimui. Elektros energijos poreikis negamybinių patalpų apšvietimui. Elektros energijos sąnaudos varikliams varyti. Elektros energijos sąnaudos varikliams varyti. Elektros energijos sąnaudos varikliams varyti. Elektros energijos sąnaudos varikliams varyti. Gamybinių patalpų apšildymo sąnaudos. Negamybinių patalpų apšildymo sąnaudos. Gamybinių patalpų šalto vandens sąnaudos. Negamybinių patalpų šalto vandens sąnaudos. Ryšių sąnaudos. Pagamintos produkcijos savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Pelno prognozė. PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Rizikos įvertinimas. Prognozuojami rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: suskystintų dujų kolonėlės KauneĮvadas. Teorinės žinios. Verslo plano paskirtis. Suskystintos naftos dujos. Suskystintų dujų degalinės idėjos pagrindimas. Verslo organizavimo sistema. Rinka ir marketingas. Makroaplinka. Mikroaplinka. Marketingo kompleksas "4P". Finansinė informacija. Pasiūlymas ir išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: svečių namai IĮ "Lizza"Įvadas. Įmonės veikla ir informacinių šaltinių apžvalga. Verslo plano teoriniai aspektai. Verslo plano aprašymas. Rinkodaros planas. Kainodara. Reklama, asmeninis pardavimas ir pardavimų skatinimas. Rinkodaros aplinkų analizė. Paslaugų kainos analizė. Organizacinis planas. Finansinis planas. Balansas ir pelno nuostolio ataskaita. Ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: taksi paslaugos UAB "Martonas"Įvadas. Strategijos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Strateginio valdymo savybės ir tikslai. Įmonės pristatymas. Veiklos srities (šakos) analizė. Išorinė ir vidinė analizė (SWOT). Makroaplinkos analizė. UAB "Martonas" siūlymai, kaip patobulinti strateginio valdymo organizavimą. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: tatuiruočių darymas UAB "Tatoo"Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo plano idėja. Pagrindiniai tikslai, uždaviniai. Paslaugos. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Vietovės aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Naujos paslaugos pardavimų prognozė. Prekybos planas. Prekybos patalpos. Trumpas prekybos proceso aprašymas. Įrengimai. Transportas. Medžiagos, žaliavos, jų tiekėjai. Energijos sunaudojimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Planuojami priskaičiuoti atlyginimai. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pajamų ir išlaidų planas. Pinigų srautų prognozės. Balansinis pelnas. Skaityti daugiau
......