Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: medienos gaminiai UAB "Hesora"Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės istorija. Įmonės misija ir tikslai. Rinkos perspektyvų analizė. Aplinkos ir vartotojų analizė. Įmonės konkurentabilumo analizė. Konkurentų palyginimas. Marketingo tikslai ir strategija. Prekės ir kainų politika. Paskirstymo ir rėmimo politika. Gamybinis procesas. Vadyba ir organizavimas. Rizikos įvertinimas. Finansinė analizė. Finansinių įsipareigojimų grafikas. Sąnaudos. Finansinės veiklos sąnaudos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaitos. Balansas. Finansiniai rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: medienos gaminiai UAB "Kokybė"Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai. Produktai. Rinka. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Konkurentų apžvalga. Marketingo planas. Marketingo kompleksas. Kainodaros strategija. Reklama. Pardavimų apimties prognozė. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Technologija. Technologinė įranga. Gamybiniai pajėgumai. Žaliavos ir medžiagos. Kaštai. Transportas. Gamybos išlaidos. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus ir darbuotojų personalą. Įmonės valdymo organizacinė schema. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Finansinis planas. Reikalingas kapitalas, jo panaudojimas ir šaltiniai. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Priedai (Įmonės registravimo pažymėjimas). Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: mergvakarių ir bernvakarių organizavimasĮvadas. Verslo idėjos. Pasirinkta idėja: bernvakarių ir mergvakarių planavimas. Teisiniai aspektai - įmonės steigimas. Įmonės "Bernvakarių ir mergvakarių organizavimas" teisiniai dokumentai. Personalas ir vadyba. Marketingo komplekso elementai. Tyrimai, reikalingi naujos paslaugos diegime. Pardavimai. Finansinės prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: metalinių detalių gamyba UAB "MK"Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo srities aprašymas (PEST). Verslo idėjos aprašymas (SWOT). Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Rinkodaros strategijos parengimas. Įmonės valdymo struktūra. Finansinis planas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Gamybinių pastatų nusidėvėjimas. Paslaugų apmokėjimas. Išlaidos komunaliniams aptarnavimams. Detalės savikainos kalkuliacija. Lūžio taško skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: minkštų baldų kūrimas, projektavimas ir gamyba IĮ "Baldų linija"Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Prekių ir paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo planas: miškininkystė ir medienos ruoša UAB "Žeimenos šilas"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymai. Firmos istorija. Verslo tikslai. Paslaugų aprašymas. Rinkodara. Aplinkos įvertinimas. Rinkos apžvalga. Konkurencija. Paslaugų tiekimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų teikimas. Veiklos proceso aprašymas. Verslo vietos pasirinkimas. Patalpos. Įrangą ir transportas. Darbo jėga. Tiekėjai. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Lūžio taško įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: modernaus namų eksterjero paslaugos UAB "Kalistra"Įžanga. Santrauka. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Vadyba ir personalas. Organizacinė struktūra. Personalo planavimas. Rinkos ir produkto marketingas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo komplekso elementai. Prekės strategija. Kainų strategija. Rėmimas. Paskirstymo strategija. Pardavimų prognozė (optimistinis, pesimistinis, tikėtinas variantai). Finansinė informacija. Rizikos faktorių įvertinimas. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Laiko planavimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Verslo planas: muzikinis klubas IĮ "Norton"Įžanga. Verslo tikslai. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Tikslų medis. Svarbiausios žinios. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. Personalas. Vadovavimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Asmeninė finansinė apyskaita. Resume. Skaityti daugiau
Verslo planas: naftos žaliavos perdirbimas ir prekyba AB "Mažeikių nafta"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Gaminama produkcija. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencinė analizė. Konkuruojančios naftos perdirbimo įmonės regione. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos aprašymas. Įrenginiai. Kita veikla. Vadyba. Savininkai. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Įmonės modernizavimo programa. Finansai. Investicijos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautai. Veiklos pelnas. Lūžio (nenuostolingumo) taško analizė. Gamtos apsauga. Skaityti daugiau
Verslo planas: naktinis klubas "Garsas"Anotacija. Įvadas. Verslo aprašymas. Situacija rinkoje. Verslo idėja. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Marketingo planas. Klubo "Garsas" marketingo aplinka. Makro aplinka. Mikro aplinka. Vartotojai. SWOT analizė. Konkurentai. Konkurencinė analizė. Paslauga. Kainų politika. Klubo kainos. Pardavimo strategija. Rėmimas. Reklamos priemonių išlaidos. Pardavimų prognozė. Labiausiai tikėtina pardavimų prognozė. Pesimistinė pardavimų prognozė. Optimistinė pardavimų prognozė. Organizacinis planas. Nuosavybės forma. Individualios įmonės steigimas. Klubo patalpos. Įrengimai. Planuojama įsigyti klubo įranga. Planuojami įsigyti klubo baldai. Tiekėjai. Vartotojų aptarnavimas. Personalas. Organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Ilgalaikis turtas. Įrengimų nusidėvėjimas. Pradinės išlaidos. Finansiniai poreikiai ir ištekliai. Sąnaudų prognozė. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taškas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: naktinis klubas "Kuba"Įvadas. Naktinio klubo "Kuba" charakteristika. Registravimo tvarka. Įmonės pavadinimas. Adresas. Interjeras. Veiklos sritis. Įmonės įregistravimas. Įmonės savininkės. Vidutinis darbuotojų skaičius. Aptarnaujantis bankas. Klubo organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Reikalavimai pareigybei užimti. Reikalavimų profiliai. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas, remiantis darbo vietų vertinimu. Darbo vietų vertinimas su DVV programa. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Darbo vietos reklama. Paieškos šaltinių parinkimas. Kandidatų dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: naktinis klubas "World"Santrauka. Įvadas. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos analizė. Kainodara. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Darbo užmokesčiai. Pirmųjų metų darbo apmokėjimo išlaidos. Ilgalaikis turtas. Ne darbo išlaidos. Pardavimų prognozės metams. Parduotų prekių savikainos. Įmonės įplaukos ir išlaidos bei pajamų mokesčio apskaičiavimas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Išvada. Skaityti daugiau
Verslo planas: naktinis klubas ir kavinė "VivaMax"Santrauka. Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Verslo įmonės vizija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Paslaugos aprašymas.Teisiniai aspektai. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Reikalingi tyrimai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Bendra rinkos apžvalga. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo rinkinys. Produktas. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Veiklos planas. Įmonės patalpos. Įranga ir žaliavos. Organizacinis planas. Bendra organizacijos struktūra. Personalas. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimas. Paslaugų pardavimo prognozė. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita 2010 metais. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Sąskaitų balansų lentelė. Lūžio taškas.Rizikos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: naktinis klubas UAB "GD"Santrauka. Verslo idėja. Verslo subjekto charakteristika. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Vartotojų apklausos rezultatai. Marketingas. Marketingo strategijos. Kainos. Reklama. Gamybos paslaugų organizavimas. Paslaugų tiekimo aprašymas. Vietos aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Įrengimai. Tiekėjai. Personalas. Įmonės savininkai ir darbuotojai. Organizacinė valdymo struktūra. Verslo rizikos įvertinimas. SWOT analizė. Alternatyvi veikla. Finansai. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojamas balansas. Pelningumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: naktinis klubas UAB "Moon"Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: namų ir pjautos medienos gamyba UAB "Medinė troba"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklamos išlaidos per mėnesį. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Žaliavų poreikio apskaičiavimas. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Atlyginimų paskaičiavimas. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Verslo planas: namų tekstilės bei rūbų gamyba IĮ "Rutex"Santrauka. Įvadas. Tyrimo objekto ir informacijos šaltinių, kuriais remiantis atliktas darbas, apžvalga. Metodologinė dalis. Siūlomo projekto esmė. Firmos charakteristika. Rinka. Marketingas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Gamybos planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Tiriamoji – praktinė dalis. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės, kur įsikūrusi firma, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Gamybiniai pajėgumai. rengimai. Transportas. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir darbuotojai Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas, Rizika, susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios vietos. Rizikos sumažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai. Pajamų ir išlaidų planas. Piniginių srautų prognozės. Projekto atsipirkimo laikas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: nekilnojamojo turto vertinimas UAB "Invalda Real Estate"Nekilnojamojo turto vertinimo įmonės verslo planas. Santrauka. Bendra informacija apie įmonę. Bendra informacija apie įmonę. Veiklos kryptys. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Produkto aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainodaros strategija. Reklama. Gamyba. Trumpas gamybos aprašymas. Vietos analizė. Įrankiai ir įranga. Transportas. Darbo jėga. Vadyba. Įmonės valdymas. Galimi sunkumai ir kliūtys (rizikos veiksniai). Finansai. Finansinių ataskaitų vertikali ir horizontali analizė. Įmonės vertinimas santykiniais rodikliais. Reikalingos investicijos. Produkcijos realizavimo apimties prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Prognozuojamas balansas. Prognozuojami finansiniai rodikliai. Lūžio taškas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: obuolių sūrio gamyba UAB "Obuolių magija"Obuolių sūrio gamybos verslo projektas. Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Potencialūs konkurentai ir vartotojai. Produkcijos aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Bendra rinkos apžvalga. Tikslinės rinkos nustatymas. Asortimento parinkimas. Pakuotė. Kainų strategijos nustatymas. Produkto pateikimas vartotojams. ėmimo priemonių parinkimas. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybos procesas. Technologinė įranga. Vietovė ir patalpos. Tiekėjai. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Bendrovės organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pradinės išlaidos. Prognozuojama pelno ataskaita. Prognozuojamas balansas. Lūžio taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Pagrindiniai rizikos faktoriai. Rizikos mažinimo galimybės. UAB "Obuolių magija" SSGG analizė. Priedai (7 psl.). Skaityti daugiau
Verslo planas: odinės avalynės parduotuvė N. Barauskienės IĮ "Bizonas"Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Ekonominiai rodikliai. Pelno ataskaita 2003 metams. Prašymas įkurti individualią įmonę. Nuomos sutartis. Skaityti daugiau
......