Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: krovinių krovimas UAB "Krova"Įvadas. Teorinė analizė. Aplinkų analizė. Rinkodaros analizė. Personalo apibūdinimas. Finansinė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinkų analizė. Įmonės rinkodaros elementų analizė. Įmonės personalas. Įmonės finansinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: krovinių pervežimai, automobilių remontas ir priežiūra UAB "Transgeba"Transporto įmonės steigimas. Įmonės steigimo sutartis. Įmonės įstatai. Santrauka. Verslo planas. Paslaugos apibudinimas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo schema. Marketingo planas. Reklaminis stendas. Maršrutai. Įmonės veiklos rodikliai. Vidutiniai rodikliai. Gamybinė programa. Įmonės personalas. Finansinis planas. Palūkanų mokėjimas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pajamos. Tiesioginės išlaidos. Pastovios išlaidos. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Perspektyvos. Grafikai. Skaityti daugiau
Verslo planas: krovinių pervežimas AB "Laikas"Įvadas. Bendra apžvalga. Firmos istorija. Firmos veikla. Verslo plano esmė. Produktas/Paslauga. Rinka, marketingas ir konkurencija. Rinka. Marketingas. Vadovai ir personalas. Savininkai. Vadovai. Gamyba. Finansai. Finansavimo sąlygos. Finansiniai rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: krovinių pervežimas IĮ "Vydrauga"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės veiklos srities apžvalga. Įmonės tikslai. Marketingas. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų teikimas. Teikiamos paslaugos. Tiekėjai. Įmonės turima įranga. Įmonės personalas. Teikiamų paslaugų savikaina. Vadyba. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė. Grynųjų pinigų srautai finansavimo planavimui. Finansavimo šaltiniai. Alternatyvi veikla. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Verslo planas: krovinių pervežimas UAB "Contact Logistics"Transporto ekonomikos kursinis projektas. UAB "Contact Logistics" verslo planas. Santrauka apie UAB "Contact Logistics". Verslo aprašymas: Įmonės veiklos srities apžvalga. Įmonės tikslai. Marketingas: Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų teikimas: Teikiamos paslaugos. Tiekėjai. Įmonės turima įranga, Įmonės personalas. Teikiamų paslaugų savikaina. Vadyba: Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra, Rizikos veiksniai. Finansinis planas: Pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė, Grynųjų pinigų srautai finansavimo planavimui. Išvados. Priedai: Pelno kitimo grafikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: laboratorija UAB "Ferchema"Kursinio darbo tikslas – apskaičiuoti laboratorijos įkūrimo, išlaidas, pajamas, pelną, taip pat geležies kiekio vandenyje nustatymo analizės išlaidas ir kainą. Santrauka. UAB "Ferchema" teiks tokias paslaugas: Vandens kietumo nustatymas. Nitratų ir nitritų kiekio vandenyje nustatymas. Geležies kiekio vandenyje nustatymas. Kraujo pH nustatymas. Cukraus kiekio kraujyje nustatymas. Įmonės apžvalga. Įmonės veiklos tikslai, įmonės požymiai. Įmonės vieta. Patalpų išdėstymas. Marketingas. Rinkos tyrimas. Marketingo kompleksas. Paslauga. Paslaugos procesas. Darbo organizavimas. Įranga. Paslaugų apimtis. Materialiniai ištekliai ir atsargos. Tiekėjai. Kokybės valdymas. Valdymas ir personalas. Valdymo organizacinė struktūra. Funkcijų pasiskirstymas. Rizikos įvertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Pradinės išlaidos ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų išlaidų apskaičiavimas. Kainos apskaičiavimas. Pajamų ir pelno prognozė. Pelningumo (lūžio) taško nustatymas. Skaityti daugiau
Verslo planas: langų sandarinimo paslaugos IĮ "Auronas"Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Paslaugos aprašymas. Rinkodaros planas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Paslaugos pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Rėmimas. Paslaugos teikimo planas. Technologinio proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Įmonės teikiamos papildomos paslaugos. Organizacinis planas. Valdymo modelis ir stilius. Personalo parinkimas. Finansinis planas. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Lūžio taško įvertinimas. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Skaityti daugiau
Verslo planas: laukų sausinimas UAB "Sausrida"Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo tikslai, verslo organizavimas. Paslaugos. Sausinimo būdai ir priemonės, kuriuos naudos mūsų įmonė. Sausinimo sistemos. Atviras sausinimo tinklas. Vandens imtuvai. Naujų vagų projektavimas. Rinkos apžvalga. Konkurencija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrengimai. Įmonės valdymo modelis ir stilius. Organizacinė firmos struktūra. Galimos problemos ir kliūtys. Skaityti daugiau
Verslo planas: ledų gamyba UAB "Ledukas"Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Pinigų srautų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė.PVM prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai verslo plano rodikliai. Lūžio taškas. Priedai (12 psl.) Skaityti daugiau
Verslo planas: lengvųjų Volkswagen automobilių variklių diagnostika ir techninė priežiūra UAB "Žaibas"Verslo aprašymas. Verslo idėja, tikslai. Pagrindinės kryptys. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Rinkos tyrimas. Tendencijos rinkoje. Paslaugos vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Kainodaros strategija. Paslaugų pateikimo strategija. Reklama. Paslaugų realizavimo schema. Techniniai reikalavimai. Atsiskaitymas su vartotojais. Paslaugų atlikimas. Gamybinė veikla. Patalpos. Reikalingi įrengimai ir darbo įrankiai. Medžiagos, atsarginės dalys, žaliavos. Personalas. Reikalavimai. Pareigos. Teisės. Darbuotojų atlyginimai. Ūkinės veiklos išlaidų skaičiavimas. UAB "Žaibas" darbo organizavimas. Kalendorinis projekto įgyvendinimo grafikas. Gamtos apsaugos reikalavimų vykdymas. Darbų sauga. Paslaugų savikainos skaičiavimas. Teikimas papildomų paslaugų. Valdymas. Rizika. Finansai. Santrauka. Skaityti daugiau
Verslo planas: lininių drabužių siuvykla UAB "Linoja"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Prekės analizė. Kainos analizė. Reklamos analizė. Gamybinė veikla. Trumpas gamybos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Medžiagos. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansinė dalis. Santykiniai rodikliai. Lūžio taškas. Priedai (11). Skaityti daugiau
Verslo planas: maistas į namus UAB "Gurmanas"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Prekės ir paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Reklama. Prekyba. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinės įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtis. SSGG analizė. Finansai. Darbų grafikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: maisto prekių parduotuvė ĮI "Daivada"Santrauka. Geras verslo planas užtikrina sėkmę. Verslo ir įmonės aprašymas. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Rinkodara. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Personalas. Maisto produktai. Parduotuvės išplanavimas. Vadovavimas. Įmonės buveinės reikšmė. Įmonės buveinės privalumai. Įmonės buveinės trūkumai. Finansinis planas. Darbo jėga. SSGG. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Prognozuojamas balansas. Pinigų srautų prognozė. Priedai. Skaityti daugiau
Verslo planas: maitinimo įmonė IĮ "Švyturys"Marketingo plano santrauka. Dėstymas. Verslo idėja. Misija. Verslo ir marketingo tikslai. Rizika. Rizikos veiksniai. Marketingas. Situacijos analizė. Marketingo strategija. Vieta (pateikimas). Prekė. Kaina. Rėmimas, reklama. Marketingo biudžetas. Funkcijos ir operacijos. Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Finansai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: masažo kabinetasVerslo aprašymas. Verslo istorija. Tikslai ir uždaviniai. Išskirtinės kompetencijos. Paslaugos aprašymas. Funkcinės paslaugos savybės. Išskirtinės paslaugos savybės. Paslaugos perspektyvos. Rinkodaros planas. Rinkos apžvalga. Tikslinės rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Paslaugų asortimento strategija. Kainų strategija. Pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Veiklos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Verslo finansavimo poreikis ir šaltiniai. Realizavimo įplaukų apskaičiavimas. Sąnaudų planas. Pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: masažo kabinetas IĮ "TERA"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Pagrindiniai verslo tikslai ir uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Klasikinis masažas. Liekninamasis masažas. Atpalaiduojamasis masažas. Aromaterapinis masažas. Hemolinfodrenažinis masažas. Linfodrebažinis masažas bambuko lazdelėmis. Chiromasažas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentai. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Rėmimas. Vadyba. Organizacinė firmos struktūra, valdymo modelis ir stilius. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Įmonės veikla. Patalpos ir inventorius. Priemonės. Darbuotojų atlyginimų sąnaudos. Finansai. Finansavimo šaltiniai. Balanso prognozavimas. Pelno (nuostolio) prognozavimas. Pinigų srautų prognozė. Pelningumo rodiklių prognozavimas. Lūžio taškas. Skaityti daugiau
Verslo planas: mažmeninė kompiuterinės technikos ir programinės įrangos prekybos įmonė "Kompas"Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Įmonė. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Paslaugų kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė įmonės struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo ir išlaidų prognozė. Prognozuojama metinė pelno ataskaita. Gamybos nenuostolingumo lūžio taško analizė. Skaityti daugiau
Verslo planas: mažmeninė prekyba audiniais IĮ "Liudvilė"Šiame darbe pateikiama lietuviškais audiniais prekiaujančios įmonės verslo planas. Darbo dalys: anotacija; siūlomo projekto esmė; verslo šakos analizė; marketingo planas; organizacinis planas; finansinis planas; lūžio taško įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: mažmeninė prekyba audiniais IĮ "Stilius"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Situacijos analizė. Konkurencijos analizė (SSGS). Potencialūs vartotojai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Įmonės prekių asortimentas. Prekių kainų politika. Taikomi kainų nustatymo metodai. Realizavimo kanalai. Rėmimas. OrganizaciniPotencialūs vartotojai.s planas. Duomenys apie partnerius. Partnerių atsakomybės laipsnis. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės personalas. Darbų paskirstymas. Finansinis planas. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Finansinė informacija. Priedas. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo planas: mažmeninė prekyba sporto prekėmis IĮ "Startas"Turinys. Santrauka. Verslo planas ir jo nauda. Verslo plano rūšys. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Produkcijos (paslaugos) aprašymas. Darbuotojų kvalifikacija. Siūlomo projekto esmė. Idėja. Vietovės, kur įsikūrusi firma aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Bendra rinkos apžvalga ir tendencija. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo rinkinys. Realizavimo metodai. Rėmimas ir reklama. Pardavimų prognozės. Gamybos planas. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbo užmokestis. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Ilgalaikio turto poreikio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio lentelė. Amortizacijos lentelė. Kitos netiesioginės sąnaudos. Pelno ataskaita. Paskolos, palūkanų mokėjimo planas. Pinigų srautų prognozė. Sąnaudų prognozė. Projekto atsipirkimo laikas. Rizikos įvertinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
......