Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: kempingasSantrauka. Įvadas. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda Aplinkos analizė. Kempingų įstatyminė aplinka. Valstybini reguliavimas. Kempingų verslo ir rinkos analizė. Marketingo planas. Kempingo projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktas. Kainodara. Produkto analizė. Technologinis procesas. Kaina. Kaštų struktūra. SSGG (SWOT) analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kepykla IĮ "Šildona"Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – remiantis literatūros šaltiniais bei įvertinus dabartinę rinkos situaciją, parašyti įmonės verslo planą. IĮ "Šildona" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Verslo aprašymas. Verslo vizija, misija, tikslai. Idėjos aprašymas. Paslauga. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo analizė. Fizinis akivaizdumas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Marketingas. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės SSGG analizė marketingo požiūriu. Rinkos tyrimas. Personalo valdymas. Rizika. Finansai. išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Anketa. Skaityti daugiau
Verslo planas: kepykla UAB "Būk sveikas"Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Vietovė. Verslo priežiūrų institucijų analizė. Patalpos. Įrengimai. Įmonės administracijos ir pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Marketingas. Makro aplinkos analizė. Taktiniai ir strateginiai tikslai. Marketingo strategija. Personalo parinkimas. Darbo santykiai. Reikalavimai. Pareigos. Organizacinė įmonės struktūra. Duomenys apie darbuotojus. Darbo vietos. Darbo organizavimas. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Veiksniai galintys turėti įtakos veiklai. Alternatyvi veikla. Finansinė dalis. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Netiesioginės išlaidos 1 gaminiui. Savikainos prognozė. Pardavimų prognozė. Veiklos sąnaudos. Mokesčių prognozė. Pelno (nuostolio prognozė). PVM prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Santykiniai verslo plano rodikliai. Santykiniai rodikliai. Priedai (6). Skaityti daugiau
Verslo planas: Kijevo kotletų gamyba UAB "Skanėstas"Įmonės pristatymas. Verslo aprašymas. Įmonės verslo tikslai. Marketingo planas. Marketingo rinkinio elementai. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla "Spindulėlis"Įvadas. Rinkodaros aplinka. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Rinkodaros plano dalys. Pardavimų prognozavimas. Kirpyklos "Spindulėlis" rinkodaros planas. Misija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės rinka, jos tendencijos. Įmonės SWOT analizė. Tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. Klientų nuomonės tyrimas. Įmonės rinkodaros analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Paslaugų prognozė. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla IĮ "Aiva"Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Pelno ataskaita. Balansas. Ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla IĮ "Aušrinė"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities ir sąlygų aprašymas. Verslo tikslai. Paslaugos aprašymas. Funkcinės paslaugų savybės. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas (programa). Paslaugų asortimento strategija. Kainų strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Veikla. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir vadovybė. Organizacijos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Problemų sprendimo alternatyvos. Finansai. Lėšos ir jų panaudojimas. Paslaugų atlikimo įplaukų apskaičiavimas. Sąnaudų planas. Pelno planas. Palūkanų ir paskolos mokėjimo planas. Grynųjų pinigų srautų prognozė. Balansas. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla IĮ "Azalija"Santrauka. Įmonės apžvalga. Įmonės požymiai. Įmonės veiklos tikslai. Įmonės patalpų išdėstymas. Marketingas. Rinkos tyrimas. Marketingo kompleksas. Paslauga. Paslaugos procesas. Darbo organizavimas. Įranga. Paslaugų apimtis. Materialiniai ištekliai, tiekėjai. Kokybės valdymas. Valdymas ir personalas. Organizacinė įmonės struktūra. Funkcijų paskirstymas. Rizikos įvertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Pradinės išlaidos ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų išlaidų apskaičiavimas. Kainos apskaičiavimas. Pajamų ir pelno prognozė. Pelningumo (lūžio) taško nustatymas. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla IĮ "Nerin‘Gėlė"Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Plaukų kirpimas ir šukavimas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikiamas kapitalas ir jo panaudojimas. Balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kirpykla IĮ "Pas Daivą"Santrauka. Pagrindiniai duomenys apie firmą (įmonę, ūkį). Firmos istorija ir duomenys. Dabartinės verslo srities aprašymas. Veiklos plėtros idėja ir galimybės. Rinkos apžvalga ir tendencijos. Konkurentai. Produkcijos realizavimo kainos. Reklama ir rėmimas. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Paslaugos proceso aprašymas. Plaukų kirpimas ir šukuosenų darymas. Plaukų dažymas. Cheminis plaukų sukimas. Patalpos ir įrengimai. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizika. Investicijų poreikis jo panaudojimas. Pelno prognozės. Balanso prognozė. Balansas. Skaityti daugiau
Verslo planas: koldūnų gamyba IĮ "Koldūniukas"Įvadas. Verslo aprašymas. Reziumė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo rinkinys. Paslaugų pardavimo strategija. Reklama. SWOT analizė. Gamybos planas. Organizacinis planas. Naujo juridinio asmens registravimas. Organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kompiuterinė firma AB "Laiko vartai"Įvadas. UAB "Laiko vartai" teikiamos paslaugos ir prekės. UAB "Laiko vartai" turimas ilgalaikis bei trumpalaikis turtas. UAB "Laiko vartai" taikomi ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. UAB "Laiko vartai" tiekėjai, jų pasirinkimo kriterijai. UAB "Laiko vartai" reikalingos atsargos planuojant laikotarpį, kuriam jos perkamos. UAB "Laiko vartai" teikiamų paslaugų ir prekių kokybė bei konkurencingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kompiuterinių detalių ir kompiuterių parduotuvė UAB "Megabaitas"Įvadas. Verslo apibūdinimas. Įmonės duomenys ir veiklos sritis. Įmonės tikslai, uždaviniai. Personalas. Verslo idėja. Rinkos analizė. Rinkos dydis ir vieta. Prekės/ paslaugos. Tiekėjai. Pirkėjas – jo pajamos. Konkurencija. Įmonės pranašumas, silpnosios vietos. Finansų reguliavimas ir planavimas. Turtas. Patalpos ir įrenginiai. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kredito grąžinimas ir palūkanų mokėjimas. Paslaugos teikimo savikaina. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kompiuterinių detalių parduotuvė IĮ "Avitela"IĮ "Avitela" verslo planas. Santrauka. Įmonės analizė. Veiklos aprašymas. Firmos tikslai. Prekių ir paslaugų tobulinimo tyrimai. Rinka. Tikslinė rinka. Rinkos dydis. Rinkos kitimo tendencijos. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimų strategija. Reklama. Gamybos planas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Įrenginių nusidėvėjimas. Personalo skyrius. Pareigos ir atsakomybė. Motyvacija. Rizika. Finansinis planas. Planuojami pardavimai per mėnesį ir trejus metus. Prognozuojamų pardavimų lentelė (lt). Sąnaudų prognozė 2003 – 2005 metams. Grynųjų pinigų srautai. Paskolos grąžinimas. Pajamų – išlaidų santykis (b/c). Grynoji dabartinė vertė . Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kompiuterinių tinklų įrengimas UAB "Tinklai"Įvadas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Marketingo rinkinio elementai. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Vadyba. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Ekonominis pagrindimas. LAB (Lietuvos aklųjų bibliotekos) Šiaulių filialo projekto kaina. Kompiuterių tinklo įrenginių žiniaraštis. Kompiuterių tinklo įrenginių vertė. Kompiuterių tinklo pagalbinių medžiagų žiniaraštis. Kompiuterių tinklo montavimo darbų sąnaudos. Kompiuterių tinklo projektavimo ir montavimo darbų sąmata. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kompiuterių klasės įrengimas UAB "Kompiuterių klasė"Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Firmos atsiradimas. Sumanymo, misija, tikslai. Paslaugos. Paslaugų išskirtinumas. Sezoniškumo įtaka verslui. Paslaugų apibūdinimas. Paslaugų teikimo procesas. Pagrindinės paslaugos. Papildomos paslaugos. Bendrovės savininkai, darbuotojai ir jų atliekamos funkcijos. Rinka. Marketingas. Makroveiksnių analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai-demografiniai veiksniai. Techniniai - technologiniai veiksniai. Rinkos analizė. Rinkos dydis ir kryptis. Konkurentai. Kainos. Reklama ir paslaugų pardavimo rėmimas. SWOT’o analizė. Rinkos perspektyvos ir sėkmės garantai. Finansinis planas. Finansinio plano sudarymo prielaidos. Skaityti daugiau
Verslo planas: konditerijos gamyba UAB "BėKrĖk"Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos išorinė ir vidinė aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Skaityti daugiau
Verslo planas: kosmetikos parduotuvė UAB "Beauty"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Misija ir vizija. Verslo tikslai. Įmonės rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Marketingo strategija. Prekės (paslaugos). Kaina. Vieta. Reklama. Marketingo biudžetas. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Prekių atsargos. Aptarnavimo sistema. Personalas. Finansinė informacija. Skaityti daugiau
Verslo planas: kosmetikos parduotuvė UAB "Jūsų grožiui"Santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Mikroaplinka. Tiekėjai. Tarpininkai ir pagalbininkai. Klientai (vartotojai). Konkurentai. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Teisinė-politinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Marketingo strategija. Prekės (paslaugos). Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. UAB "Jūsų grožiui" organizacinės struktūros schema. Skaityti daugiau
Verslo planas: krovinių gabenimas UAB "TRANSLogistic"Santrauka. Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės įkūrimas ir dabartinė veikla. Įmonės tikslai. Teikiamos paslaugos. Turimos transporto priemonės. Marketingas. Rinkos analizė. Kainodara. Paslaugų teikimas. Vadyba. Organizacinė struktūra. Įmonės personalas. Finansai. Skaityti daugiau
......