Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: išrūgų miltelių gamyba UAB "Lavisa"Įvadas. Pradedamojo verslo aprašymas. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Apribojimai verslo organizavimui. Gamybos aprašymas. Įmonės vadybos struktūra. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo uždaviniai. Organizavimo proceso darbai. Organizavimo proceso tinklinis modelis. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrai. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lenteliniu būdu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: jūrinių suvenyrų prekyba "Jūriniai suvenyrai"Prekyba jūriniais suvenyrais. Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Įmonės tikslai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Paslaugos teikimas. Įmonės vykdomų darbų aprašymas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: jūros gėrybių restoranas UAB "Jūros puta"Įvadas. Maitinimo paslaugų sektoriaus apžvalga. UAB "Jūros puta" verslo plano rengimo struktūra. Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybinis planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. UAB "Jūros puta" verslo planas. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Marketingo planas. Marketingo aplinkos analizė. Marketingo rinkinys. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Išvados. Reziume. Priedai (24). Skaityti daugiau
Verslo planas: juvelyriniai dirbiniai UAB "Žėrutis"Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikių lentelė. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas (1 mėnesiui). Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė vienam gaminiui, vienam darbuotojui. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas vienam darbininkui. Tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Administracijos darbuotojų ir įmonės personalo darbo užmokestis bei įmokos į socialinį draudimo ir Garantinį fondą. Paslaugų apmokėjimo išlaidos. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui. Vieno gaminio gamybinė savikaina. Veiklos sąnaudos. Vienam gaminiui tenkančios veiklos sąnaudos. Vieno gaminio pilnoji savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos pajamų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Santykiniai verslo plano rodikliai. Priedai (6). Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo sodyba "Aušra"Pavadinimas, rekvizitai. Aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai. SSGG analizė. Marketingas. Rinkos apžvalga. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Konkurencinė analizė. Paslaugos analizė. Marketingo strategija. Kainų politika. Rėmimas. Gamyba. Patalpos ir įrengimai. Vietos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Anketinio tyrimo rezultatai. Santrauka. Reziumė. Priedai (2). Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmo organizavimas ir plėtojimas IĮ "Gaja"Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Individualios įmonės "Gaja" valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Verslo išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Rojus"Kaimo turizmo sodybos "Rojus" rekvizitai. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai. SSGG analizė. Marketingas. Rinkos apžvalga. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Konkurencinė analizė. Paslaugų analizė. Marketingo strategija. Kainų politika. Rėmimas. Gamyba. Patalpos ir įrengimai. Vietos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Anketinio tyrimo rezultatai. Santrauka. Reziumė. Priedai (5). Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Versmė"Rekvizitai. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai. SSGG analizė. Marketingas. Rinkos apžvalga. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Konkurencinė analizė. Paslaugų analizė. Marketingo strategija. Kainų politika. Rėmimas. Gamyba. Patalpos ir įrengimai. Vietos analizė. Vadyba. Rizikos veiksniai. Anketinio tyrimo rezultatai. Santrauka. Reziumė. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmo sodyba UAB "Dzūkijos pušis"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindinės kryptys. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Rinkos tyrimas. Marketingas. Veiklos aprašymas. Valdymas ir personalas. Rizika. Finansai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis bei grafikais. Skaityti daugiau
Verslo planas: kartono gaminių gamyba ir prekyba IĮ "Ramdoma"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė - baras UAB "Svajonė"Maitinimo įmonės verslo teoriniai aspektai. Rinkos apžvalga ir vidaus bei išorės auditas. Finansų valdymo esmė. Planavimo ir kontrolės reikšmė valdyme. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Įmonių teisinės formos. Rekomenduojama verslo plano struktūra. UAB kavinės – baro "Svajonė" verslo planas. Darbo metodika. Verslo aprašymas. Firmos charakteristika. Rinka. Pagrindiniai paklausos faktoriai. SSGG analizė. Marketingo planas. Gamybos planas. Finansiniai skaičiavimai. Rizikos įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė "Aušra"Įvadas. Verslo plano esmė ir reikalingumas. Veiklos eiga. Verslo tikslų apibrėžimas. Verslo plano struktūra. Santrauka. Verslo aprašymas. Steigiamos įmonės rūšis. Steigiamos įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės SWOT analizė. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Situacijos analizė. Makroaplinkos veiksnių įtaka. Mikroaplinkos veiksnių įtaka. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Rėmimo organizavimas. Gamybos planas. Trumpas gamybos paslaugų aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Gamybinės veiklos kaštų apskaičiavimas. Metinės kavinės veiklos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Technologinių įrengimų vertės apskaičiavimas. Gamybos išlaidos. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Finansinis planas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Planuojamų gamybos sąnaudų suvestinė. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai. Rizikos mažinimas. Priedai (3). Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė UAB "Darkanas"Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Įmonės tikslų sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonės tikslų įgyvendinimo būdai. Rizikos veiksniai. Rinkodara. Įmonės vieta. Situacijos analizė. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Pirkėjų (vartotojų) analizė. Rinkos segmentai. Galimi kavinės svečiai ir nuolatiniai. lankytojai, jų tikslai. Tiekėjų analizė. Pasirinkti tiekėjai. Rinkodaros tikslai ir strategija. Reklaminės išlaidos. Rinkodaros biudžetas. Funkcijos. Patalpos. Įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Lankytojų aptarnavimas. Personalas. Kita informacija. Įmonės finansinė informacija. Banko kreditas ir jo gražinimo sąlygos. Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė UAB "Užeik"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Įmonės vietovės aprašymas. Produkto-paslaugos aprašymas. Vartotojai. Realiai pasiekiami vartotojai. Marketingo planas. Konkurentai. Kainų politika ir kainos. Kavinės meniu. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Pardavimų prognozė. Kavinės "Užeik" SWOT analizė. Gamybos planas. Patalpos. Pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Organizacinis planas. Teisiniai aspektai. Žinios apie pagrindinius steigėjus ir akcininkus. Organizacinė valdymo struktūra. Vadovai, valdymo personalas. Darbuotojai. Atlyginimai. Finansinis planas. Prognozuojamos sąnaudos 2008-2010 m. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita 2008-2010 m. Prognozuojamas balansas 2008-2010 m. Lūžio taško apskaičiavimas. Santykiniai rodikliai. Paskolos atidavimas ir palūkanos. Rizikos įvertinimas. Kokybinė rizikos analizė. Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė vaikams UAB "Pasaka"Įmonės steigimas (verslo planas) UAB "Pasaka" pavyzdžiu. Santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizikos veiksniai. Situacijos analizė. Teisinė – politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Įmonės vieta. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Tiekėjai. Marketingo strategija. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Reklama. Marketingo biudžetas. Organizacinis planas. Personalo parinkimas ir reikalavimai. Patalpos ir įrengimai. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika. Projekto įgyvendinimo planas. Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė-parduotuvė T. Levickio IĮDuomenys apie pareiškėją. Verslo plano anotacija. Bendra apžvalga. Įmonės aprašymas. Verslo šakos analizė. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona. Siūlomo projekto esmė. Asortimento politika. Gamybinis planas. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas. Projekto įgyvendinimo eiga. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainos. Realizavimo būdai. Reklama. Organizacinis planas. Įmonės juridinė forma. Savininkai ir vadovai. Personalas. Rizikos įvertinimas. Firmos silpnosios vietos. Finansinis planas. Skaityti daugiau
Verslo planas: kavinė-pirtis UAB "Svaja"Santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslas. Rizika. Rizikos veiksniai. Išvada. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė – politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Įmonės vieta. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Rinkos apžvalga. Paslaugų rinkos vartotojai. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainodara. Pardavimo strategija. Pardavimų apimties prognozė. Reklama. Reklamos išlaidos. Turto pasiskirstymas tarp savininkų. Įmonės veikla. Personalas. Įmonės perspektyviniai tikslai. Marketingo biudžetas. Paslaugos. Paskolos mokėjimo planas. Projekto kaštai ir finansavimo šaltiniai. Pardavimų apimties prognozė. Gamybos planas. Patalpos. Įrengimai. Įrengimai ir jų nusidėvėjimas. Žaliavų ir medžiagų sąnaudų apskaičiavimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Prognozuojamas darbuotojų darbo užmokestis. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinė informacija. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Skaityti daugiau
Verslo planas: keleivių vežimo paslaugos UAB "EuroWay"UAB "EuroWay" steigimo sutartis. UAB "EuroWay" įstatai. Santrauka. UAB "EuroWay" verslo planas. Paslaugos apibūdinimas. Įmonės charakteristika. Marketingo planas. Paslaugų organizavimas ir įmonės veiklos rodyklių skaičiavimas. Įmonės personalas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Perspektyvos. Skaityti daugiau
Verslo planas: kelionių agentūra UAB "Kelionės tau"Įvadas. Turizmo įmonės kūrimas. Turizmo rinka Lietuvoje. Išorinė ir vidinė įmonės aplinkos. Įmonės verslo planas. Finansavimas. Lietuvos regionų turizmo ištekliai. Nacionaliniai parkai. Kurortai. Turizmo informacijos centrai. Turizmo paslaugų paketai. Kelionės po Lietuvą. Kiti maršrutai. Organizacinė struktūra. Atlyginimų sistema įmonėje. Darbo išteklių valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kelionių agentūra UAB "Lauros kelionės"Įvadas. Turizmo įmonės kūrimas. Įmonės verslo idėja. Įmonės tikslai. Įmonės aplinkos analizė. Išorinė įmonės aplinka. Vartotojų galios įvertinimas. Konkurentų įvertinimas. Vidinė aplinka. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Kapitalo formavimas. Verslo organizavimo formos pasirinkimas. Verslo planas. Rinkodaros priemonės taikomos įmonėje. Kelionių organizatoriai ir agentūros jų tarpininkavimo funkcijos. Turizmo įmonės steigimas. Įmonės steigimas. Įstatai. Organizacinė struktūra. Darbo išteklių valdymas. Turizmo produktas. Turizmo produkto samprata. Turizmo paslaugų paketo sudarymas. Skaityti daugiau
......