Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: gėlių komponavimas ir želdinių dizainas IĮ "Žaluma"Reziumė. Įmonės veiklos analizė. Įmonės strategija. Šakos, kurioje veikia įmonė, aprašymas. Produkcijos, paslaugų aprašymas. Turimos technologijos, reikalingos žaliavos ir medžiagos. Esama darbuotojų kvalifikacija. Teisiniai aspektai. Siūlomo projekto esmė. Rinkotyros planas. Rinkos analizė. Rinkotyros rinkinys. Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Gamybos procesas. Technologinė įranga. Vietos analizė. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taško radimas. Sąnaudų prognozė (savikainos analizė). Rizikos įvertinimas. Rizikos faktoriai. Alternatyvi veikla. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Verslo planas: gėlių parduotuvė IĮ "Gėlių simfonija"Reziumė. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Rinka. Marketingas. Gamyba. Valdymo personalas ir darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Išvados. Priedai (13 psl.). Skaityti daugiau
Verslo planas: gėlių salonas IĮ "Gėlių rojus"Verslo plano santrauka. Siūlomo projekto esmė. Rinkodaros planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Skaityti daugiau
Verslo planas: geodezijos paslaugos IĮ "GEO darbai"Santrauka. Įmonės rekvizitai. Įmonės veiklos analizė. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Mūsų įmonės "GEO darbai" SSGG analizė. IĮ "GEO darbai" paslaugos. Kainos paskirstymas ir paslaugų rėmimas. Pinigų srautų prognozė. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) skaičiavimas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Lūžio taško skaičiavimas. Nusidėvėjimo ir likvidacijos lentelė. Darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimas. Priedas: orientacinis žemėlapis (1 psl.). Skaityti daugiau
Verslo planas: geodeziniai matavimai IĮ "Geolinija"Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo srities aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainodaros strategija. Rėmimas. Gamyba (paslaugos teikimas). Trumpas gamybos ar paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos ir tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. 4vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinės įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Įmonės investicinis projektas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: greito maisto užkandinė UAB "Už kampo"Įvadas. Verslo planas. Kas tai yra verslo planas. Verslo plano struktūra. Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Greito maisto užkandinės verslo planas. Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Artimiausi tikslai. Tolimesni firmos tikslai. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Anketavimas. Pardavimų skatinimas. Reklama. Gamybos planas. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Greito maisto užkandinės "Už kampo" SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: grožio salonas "Eliza"Įvadas. Tikslas. Situacijos analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. įmonės veiklos tikslai. Įmonės požymiai. Įmonės vieta. Įmonės patalpų išdėstymas. Marketingo kompleksas. Ištekliai. Biudžetas ir kiti ekonominiai skaičiavimai. Paslaugų išlaidos. Išlaidų struktūros apskaičiavimas. Išlaidų struktūra. Kainos apskaičiavimas. Pajamų ir pelno prognozė. Numatomi veiklos rezultatai. Projekto valdymas. rizikos valdymas. Kokybės valdymas. Finansinis ir socialinis pagrindimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: grožio salonas "Gabrielė"Įvadas. Reziume. Verslo aplinkos veiksniai. Makroaplinka. Mikroaplinka. Tikslinė rinka. IĮ "Gabrielė" marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. IĮ "Gabrielė" pardavimo prognozės". Organizacinis planavimas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Paskolos padengimo ir palūkanų mokėjimo grafikas. Paslaugoms teikti sunaudojamos medžiagos. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Lūžio taško nustatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: grožio salonas IĮ "Orseidė"Santrauka. Įmonės apžvalga. Įmonės veiklos tikslai, įmonės požymiai. Įmonės vieta. Įmonės patalpų išdėstymas. Marketingas. Rinkos tyrimas. Marketingo kompleksas. Paslauga. Paslaugos proceso ypatumai. Darbo organizavimas. Įranga, inventorius. Planuojama paslaugos apimtis. Materialiniai ištekliai ir atsargos, tiekėjai. Kokybės valdymas. Valdymas. Valdymo organizacinė struktūra. Funkcijų paskirstymas. Rizikos įvertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Pradinės išlaidos. Paslaugų išlaidos. Išlaidų struktūros apskaičiavimas. Kainos apskaičiavimas. Pajamų ir pelno prognozė. Pelningumo (lūžio) taškas. Išvados. Priedai (2) Skaityti daugiau
Verslo planas: grožio salonas IĮ "Prestižas"Grožio salono verslo planas. Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai, salono paslaugos. Firmos charakteristika. Vietos kur įsikūrusi firma aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir technologijos. Vartotojai. Rinkodaros planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Įrenginiai ir patalpos. Medžiagos ir jų tiekėjai. Valdymo personalas ir jų darbuotojai. Informacija apie vadovą. Salono darbuotojai. Organizacinė struktūra. Darbo apmokėjimas. Rinkos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pinigų srautų prognozės. Projekto atsipirkimo laikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: grožio salonas UAB "Afroditė"Santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo aprašymas. Paslaugų teikimas. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Savikainos prognozė. Tiesioginių medžiagų išlaidų vienai paslaugai prognozė. Medžiagų išlaidų gamybinei programai įvykdyti prognozė. Tiesioginio darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui (vienai paslaugai) prognozė. Darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Tiesioginės išlaidos, tenkančios vienam gaminiui. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Įrengimų ir baldų nusidėvėjimas. Išlaidos už elektros energiją įrenginiams aptarnauti. Naudingas darbo laiko fondas. Administracinių ir gamybinių patalpų apšvietimas. Administracinių ir gamybinių patalpų apšildymas. Administracinės ir gamybinės išlaidos vandeniui. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Paslaugų kaina. Veiklos sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Priedai (6). Skaityti daugiau
Verslo planas: grožio salonas UAB "Grožio pasaulis"Verslo organizavimo kursinis darbas. Įvadas. Steigiamos įmonės tikslas – įkurti UAB "Grožio pasaulis" grožio saloną, kuri teiks kokybiškas ir nebrangias grožio paslaugas. Verslo įmonės įkūrimo teoriniai aspektai. Mažos ir vidutinės įmonės kūrimo etapai. Mažų ir vidutinių įmonių steigimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Finansinės problemos ir jų sprendimas. Įmonės aplinkos. Verslo įmonės kūrimo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Gamyba (paslauga, prekyba). Gamybos (paslaugos, prekybos) proceso aprašymas. Žaliavos ir tiekėjai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Verslo planas: grožio salonas UAB "Kleopatra"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Paslaugų teikimas. Trumpas paslaugų teikimo proceso aprašymas. Manikiūro paslaugos atlikimo procedūra. Nagų priežiūros paslaugos atlikimo procedūra. Patalpos. Įrankiai. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Rizikos aprašymas. Finansinė dalis. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Darbininkų darbo užmokestis. Tiesioginių išlaidų prognozė. Paaiškinimai. Administracijos ir buitinių patalpų ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Paslaugoms teikti skirto ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Transporto išlaikymo sąnaudos. Pagalbinių medžiagų vertės paskirstymo prognozė. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Ryšių paslaugų sąnaudos. Ūkinės - administracinės sąnaudos. Veiklos sąnaudų prognozė. Teikiamų paslaugų savikainos prognozė. Parduodamos produkcijos komercinės savikainos prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pagalbinių medžiagų pirkimo prognozė. Pagrindinių medžiagų pirkimo prognozė. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Lūžio taškas manikiūro ir nagų priežiūros paslaugoms. Bandomasis balansas. Pelningumo ir apyvartumo rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: grožio salonas UAB "Laima"Bendra informacija. Veiklos apibūdinimas. Teikiamos paslaugos. Valdymas ir darbuotojai. Finansinė analizė. Marketingas. Rinkos apžvalga. Kainodaros strategija. Paslaugų teikimas. Lūžio taško įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: grožio salonas UAB "Stileiva"Anotacija. Įvadas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėja ir jos pagrindimas. Situacijos analizė. Mikro ir makroaplinkos. Makro aplinkos analizė. Vidinių sąlygų analizė. Įmonės technologijos ir meistrai. Mikro aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Kainodaros strategija. Paslaugų aprašymas. Pardavimų strategija. Reklamos ir rėmimo strategija. Teisinė ir politinė aplinka. Darbo organizavimas. Savikaina ir veiklos sąnaudos. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansų planas. Investicijų poreikis. Kreditas. Pajamų, išlaidų ir pelno prognostinis planas. Grynieji pinigų srautai ir investicijų padengimo balansai. Prognostinis balansas ir jo analizė. Išvada. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: individuali avalynės parduotuvėIndividuali Danguolės Steponaitienės įmonė Viekšnių mieste užsiimanti mažmenine avalynės prekyba. Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Alternatyvi veikla. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Pirkėjų analizė. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mokslinė – techninė aplinka. Marketingo tikslas. Marketingo strategija. Prekė. Prekių kainos. Įmonės vieta. Pardavimų skatinimas. Marketingo biudžetas. Funkcijos. Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Kita informacija. Personalas. Finansinė informacija. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozė per pirmus metus. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per antrus ir trečius metus. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos sąnaudos. Pirmųjų veiklos metų sąmata. Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. Projektinio pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Projektinio įgyvendinimo grafikas. Darbo išvados ir pasiūlymai. Priedai (14 psl.). Skaityti daugiau
Verslo planas: individuali priežiūra ir slauga namuose IĮ "Slauga"Įvadas. Darbo tikslas- sudaryti individualios įmonės "Slauga" verslo planą. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Kainos. Paskirstymas. Rėmimas. Konkurentai. Paslauga. Vadyba. Darbuotojai. Rizikos veiksniai. Finansai. Įmonės finansavimo šaltinai ir jų panaudojimas. Įmonės pelningumas. Pelno (nuostolio) prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: internetinių puslapių kūrimas ir priežiūra UAB "Kompiuterinis langas"Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Produkto ar paslaugos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto ar paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba (paslauga, prekyba). Gamybos (paslaugos, prekybos) proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Programinė įranga ir tiekėjai. Gamybos (paslaugos, prekybos) savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. "Kompiuterio" projektas. Skaityti daugiau
Verslo planas: interneto kavinė IĮ "Baitas"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės, orientyrai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimų strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos. Trumpas paslaugų proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Paslauga. Paslaugos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas finansavimas ir jo panaudojimas – lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Finansinės ataskaitos. Pelno(nuostolio)ataskaita. Balansas. Pinigų srauto ataskaita. Sąnaudų prognozė. Skaityti daugiau
Verslo planas: interneto klubas D. Baladinsko IĮ "Info"Santrauka. Įmonė teiks šias paslaugas: Klaidžiojimas interneto labirintuose. Darbas su kompiuteriu. Reikalingos informacijos įrašymas. Dokumentų spausdinimas. Skanavimas. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Pagrindinės kryptys. Įmonės charakteristika. Rinkos tyrimas. Tendencijos rinkoje. Paslaugos vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Strategija. Kainos nustatymas. Paslaugos pateikimas. Pardavimų skatinimo metodai. Paslaugų kainos. Įmonės veikla. Valdymas. Rizika. Finansai Skaityti daugiau
......