Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo planas: arbūzų sultysĮvadas. Verslo idėjos aprašymas. Istorija ir verslo idėjos gimimas. Verslo idėjos tikslai. Produkto apibūdinimas. Įmonės apibūdinimas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Potencialių pirkėjų įvertinimas. Konkurentai. Kaina. Reklama. Produkto teikimo aprašymas. Trumpas gamybos aprašymas. Gamybos savikaina. Produkto platinimas. Rizikos įvertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos, jų panaudojimas. Pardavimų prognozė. Pelno ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: atliekų perdirbimo IĮ "Pamex"Individualios utilizavimo įmonės "Pamex" verslo planas. Valdymo objekto aprašymas. Valdymo grupės formavimas. Valdymo vizijos, misijos ir pagrindinio tikslo numatymas. Aplinkos analizė – makro aplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikro aplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas. Įmonės potencialo ir finansinio pajėgumo įvertinimas. Išskirtinė kompetencija ir konkurencinis pranašumas. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka. Produkto pateikimo vartotojui sprendimai. Produkto rėmimo sprendimai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Verslo planas: Augalų priežiūros tarnybaAntreprenerystės kursinis darbas. Įžanga. Santrauka. Verslo aprašymas. Produkto, paslaugos aprašymas. Vadyba ir personalas. Organizacinė struktūra. Personalo parinkimas. Rinkos marketingas. Rinkos galimybių analizė. Bendras rinkos aprašymas. Vartotojų aprašymas. Konkurentų įvertinimas. Marketingo komplekso elementai. Kainų strategija. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Finansinė informacija. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Sąnaudų prognozė. Lūžio taškas. Rizikos faktorių įvertinimas. Išvados. Priedai (7). Skaityti daugiau
Verslo planas: automašinų plovykla UAB "Robis"Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Reikalingos patalpos. Įrengimai ir kitos priemonės. Tiekimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Patarėjai ir konsultantai. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Prognozuojamų pinigų srautų analizė. Darbų grafikas. Bibliografija. Priedai. Pelningumo lūžio taškas. Skaityti daugiau
Verslo planas: automobilių plovyklaVerslo aprašymas. Firmos pristatymas. Įmonės veikla. Firmos tikslai. Rinkos apžvalga. Rinka. Vietos apžvalga. Konkurencinė analizė. Naujas gaminys. Gamybos planavimas. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos. Įrengimai. Tiekėjai. Medžiagos. Transportas. Darbo jėga ir darbo užmokestis. Valdymas. Marketingas ir realizacija. Paslauga. Kainų politika. Vieta. Reklama. Finansinių prognozių prielaidos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Skaityti daugiau
Verslo planas: automobilių plovykla UAB "Auto blizgesys"Anotacija. Įvadas. Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Verslo aprašymas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Verslo planas: automobilių ratų montavimas ir balansavimas UAB "Ratas"Santrauka. Verslo idėja ir verslo aprašymas. Verslo idėja. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Rinkos analizė. Tendencijos rinkoje. Paslaugos vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Kainodara. Paslaugos pateikimas. Paslaugos skatinimas. Veikla. Veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra ir valdymas. Rizika. Problemos ir kliūtys. Finansai. Paslaugų išlaidų skaičiavimas. Pardavimų ir išlaidų skaičiavimas. Paskolos padengimo planas. Projekto finansavimo poreikis ir šaltiniai. Pinigų srautai. Įmonės turto balansas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: automobilių remontas UAB "Motoriukas"Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: automobilių remontas UAB "Stop"Verslo aprašymas. Verslo srities ir verslo idėjos aprašymas. Įmonės verslo tikslai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika, strategijos. Pardavimo strategijos. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Vietos aprašymas. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Vadyba. Įmonės savininkai ir darbuotojai. Organizacinė valdymo struktūra. Rinkos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Pardavimų prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Santrauka. Skaityti daugiau
Verslo planas: automobilių serviso projektavimasRemonto dirbtuvių rekonstrukcija. Įmonės gamybinės programos skaičiavimas. Metinės darbų apimties skaičiavimas. Techninės apžiūros (TP), einamojo remonto (ER), kėbulų remonto (KR) metinė darbų apimtis. Plovimo ir valymo darbų metinė apimtis. Savitarnos darbų metinė apimtis. Metinė visų TP ir ER darbų apimtis. Įmonės gamybinės metinės darbų apimties išskaidymas pagal rūšis. Darbininkų skaičiaus apskaičiavimas. Technologiškai būtinas darbininkų skaičius. Etatinių darbininkų skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų skaičiavimas. Inžinierių tarnautojų, vadovaujančių personalui, skaičius. Techninio aptarnavimo ir remonto postų skaičiavimas. Metinis posto laiko fondas. Postų skaičius. Gamybinių patalpų ploto skaičiavimas. TA, ER ir KR zonų ploto skaičiavimas. KR zonos (pirmo pastato) ploto skaičiavimas (be vadovybės ir pagalbinių patalpų plotų). TA ir ER zonos (antrojo pastato) ploto skaičiavimas. Sandėliavimo patalpų plotas. Pagalbinių patalpų plotas (vadovybė, valgomasis, dušinė, rūbinė, koridorius, tualetas). Automobilių stovėjimo aikštelių plotų skaičiavimas. Darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelių užimamas plotas. Technologinių įrenginių pasirinkimas. Nestandartinio įrenginio aprašymas. Skaityti daugiau
Verslo planas: automobilių sporto klubas "Akimirka"Automobilių sporto klubo "Akimirka" verslo planas. Apibendrinimas. Bendroji dalis. Įmonė. Verslo idėja. Verslo aplinka. Marketingas. Paslaugos. Rinka. Klientai. Konkurentai. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Technologija. Įranga. Vadovai ir personalas. Vieta. Finansinis ir ekonominis įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: automobilių techninio aptarnavimo įmonėĮvadas. Aprašymo skyrius. A. Končianiono PĮ įmonės charakteristika. Pradiniai duomenys. Skaičiavimo skyrius. Projektuojamų barų metinė darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Darbo ir pagalbinių postų skaičius. Technologiniai įrengimai, gamybos inventorius. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotas. Energetika. Technologijos skyrius. Technologinio proceso organizavimo schema. Atliekamų darbų technologinis procesas. Darbo organizavimo skyrius. Įmonės organizacinė struktūra. TPS darbo proceso organizavimas, schemos. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos skyrius. Darbuotojų sauga. Aplinkos sauga. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ventiliacija. Išvados ir rekomendacijos. Darbo anotacijos lietuvių ir užsienių kalba. Skaityti daugiau
Verslo planas: autoservisasAutoserviso paslaugų organizavimo verslo planas. Įvadas. Santrauka. Įmonės charakteristika. Susikūrimo istorija. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Nuosavybės forma. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Įmonės geografinė padėtis. Rinka. Rinkos sąlygos. Išorinė rinkos aplinka. Vartotojai. Konkurentai. "Žemaitijos turgus". Pastovūs klientai. Rinkodara. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Naujos paslaugos pardavimų prognozės. Gamybinis planas. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Paslaugos aprašymas. Gamybiniai kaštai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Personalo pasirinkimas. Reikalavimai. Darbuotojų teisės ir atsakomybė. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Finansinės prognozės. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: autoservisas UAB "Rankesta"Tikslai. Įmonės rekvizitai. Marketingas. Prekė. Kaina. Vieta. Rėmimas. Pardavimų pajamų variantai. Gamybos (operacijų) planas. Patalpų vertė. Įrengimų vertė. Numatomas transportas. Naudojamų detalių ir medžiagų vertė. Turto nusidėvėjimas. Personalas. Personalo sudėtis ir kvalifikacija. Darbininkų darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Darbo aprašymas. Finansinė dalis (planas). 200x/200xm. Balansas. Pelno ataskaita. Sąnaudų prognozė. Finansinė analizė. Priedai (2) Skaityti daugiau
Verslo planas: avių auginimas IĮ "Avininkystė"R. Lembučio individuali įmonė "Avininkystė". Verslo planas. Vizitinė kortelė. Santrauka. Verslo aprašymas. SWOT analizė. Rinkodara. Gamyba. Duomenys apie darbuotojus ir jų darbo užmokestį. Pradinės išlaidos. Gamybinės išlaidos. Numatomos pajamos. Verslo rezultatai. Skaityti daugiau
Verslo planas: baldų gamyba UAB "Ąžuoliukas"Įmonės pristatymas. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Tiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Darbininkų darbo užmokestis už pagamintą produkciją. Įmonės darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas. Netiesioginių gamybos išlaidų prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Reklamos išlaidos. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Gaminių komercinė savikaina. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Finansiniai rodikliai. Lūžio taškas. Priedai (5). Skaityti daugiau
Verslo planas: baldų kūrimas, projektavimas ir gaminimas IĮ "Neries baldai"Anotacija. Verslo šakos analizė. Dabartinės šakos situacija ir ateities tendencija. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Siūlomo projekto esmė. Produktai. Paslaugos. Ofiso ir gamybos patalpos ir įrenginiai. Administracinis ir gamybinis personalas. Žinios apie verslininką ir jo partnerius. Gamybinis planas. Trumpas gamybinio proceso aprašymas. Įmonės atliekamos operacijos. Subrangovų atliekamos operacijos. Gamybinės patalpos. Staklės, įrenginiai. Žaliavų tiekėjai. Transportas. Marketingo planas. Tikslas uždaviniai. Kainos. Realizavimo kanalai. Reklama. Organizacinis planas. Nuosavybės formos, atsakomybės laipsniai. Įmonės organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Įmonės silpnosios vietos. Naujų technologijų tikimybė. Finansinis planas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pajamų ir išlaidų planas. Balansinis pelnas. Atsipirkimo (pelno) taškas. Priedas (1). Atsipirkimo (pelno) taškas. Skaityti daugiau
Verslo planas: baldų parduotuvė IĮ "Arginta"Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Prekyba. Prekybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Rizikos veiksniai. Finansai. Skaityti daugiau
Verslo planas: baras "Studentas"Įvadas. Projekto tikslų pristatymas ir pagrindimas. Mūsų tikslų medis. Situacijos analizė ir idėjos tranka. Projekto pristatymas. Personalas. Aptarnaujantis personalas. Personalo darbo grafikas. Įmonės administracija. Planuojamos išlaidos. Planuojamos reklamos priemonių išlaidos. Marketingo biudžetas. Patalpos. Ilgalaikis turtas (kapitalas, pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos išlaidos. Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai). Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Balansas. Pelningumo lūžio taškas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: batų prekyba UAB "Batų imperija"Bendra ketinimų apžvalga. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Firmos charakteristika. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Žinios apie verslininką ir pagrindinius akcininkus. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto amortizacija. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama pinigų srautų ataskaita. Skaityti daugiau
......