Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Verslo inkubatoriai ir jų plėtros galimybės LietuvojeĮvadas. Verslo inkubatorių istorija. Verslo inkubatoriai. Gamybiniai – paslaugų inkubatoriai. Technologiniai inkubatoriai. Inkubatorių nauda Lietuvai. Priedai (3). Skaityti daugiau
Verslo inkubatoriusĮvadas. Inkubatorių istorija. Paslaugos. Verslo inkubatorių patyrimas. Inkubavimo dinamika. Inkubatoriaus veikla 2002 metais. Vilnijos verslo inkubatoriaus 2003 m. veiklos analizė. VVI veiklos plano vykdymas ir rezultatai. 2003 m. sąmatos vykdymo analizė. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir jų rezultatai. Inkubatoriaus veikla regione skatinant verslumą ir teikiant paslaugas verslininkams. Plane numatytų priemonių neįvykdymo priežastys. Vykdomos priemonės ir projektai, kurie nebuvo numatyti metiniame veiklos plane ir jų rezultatai. Dalininkų finansinė ir kita parama inkubatoriaus veiklai. Naujos paslaugos, pradėtos teikti inkubuojamoms įmonėms ir visuomenei 2003 metais. Spręstinos problemos ir pasiūlymai inkubatoriaus veiklai plėtoti. Skaityti daugiau
Verslo ir valdymo ypatumai DanijojeSantrauka. Įvadas. Danijos istorija. Pagrindiniai Danijos duomenys. Danija geografiniu požiūriu. Danijos kultūra. Švietimas. Literatūra. Muzika. Kinas. Choreografija. Danijos politinė ir ekonominė situacija. Danijos politinė situacija. Danijos ekonominė situacija. Danija ir Europos sąjunga. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Tiesioginiai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Užsienio prekybos reguliavimas. Prekybos standartizavimas. Teisinis verslo reguliavimas. Investicijos. Lengvatos ir paskatos verslui. Lengvatos tyrimams ir plėtrai. Regionų plėtra. Eksportas ir tarptautinės jungtinės įmonės. Transporto politika. Transportas. Eismo apimtis. Aplinkos apsauga ir transporto saugumas. Prekių transportas. Darbo rinka Danijoje. Bankai ir finansinės paslaugos. Danijos konkurencinė aplinka ir jos reguliavimas. Aukštojo mokslo sistemos apžvalga Danijoje. Verslo etika. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo liudijimai – pajamų apmokestinimo formaĮvadas. Veiklos rūšys. Verslo liudijimo įsigijimas, mokesčio tarifai, lengvatos. Verslo liudijimo įsigijimas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint įsigyti verslo liudijimą. Laikotarpis, kuriam išduodamas verslo liudijimas. Verslo liudijimo mokesčio tarifai. Verslo liudijimo lengvatos. Verslo liudijimo mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas. Papildomo verslo liudijimo mokesčio sumokėjimas ar grąžinimas jau sumokėto. 100 tūkst. Litų įplaukų iš verslo liudijimo nurodytos veiklos ribos reikšmė. Verslo liudijimo pratęsimas ir jo dublikato išdavimas. Į verslo liudijimą įrašomi asmenys. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų teisės. Verslo liudijimo suteikiamos teisės. Kokių teisių verslo liudijimas nesuteikia. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Prekių įsigijimo dokumentai, kuriuos privalo turėti verslo liudijimą įsigijęs asmuo veiklos vietoje. Pirkimo – pardavimo dokumentų įsigijimo ir jų išrašymo tvarka. Teisės aktuose nustatytų veiklos taisyklių laikymasis. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų valstybinio socialinio draudimo tvarka. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumokėjimo tvarka. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų veiklos tikrinimas. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų atsakomybė. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų teisė užginčyti pareigūnų veiksmus. Išvados. Santrumpos. Skaityti daugiau
Verslo modelio analizė: pazintys.ltĮvadas. Infrastruktūra. Esminės kompetencijos. Partnerių tinklas. Vertės konfigūravimas. Vertės pasiūlymas. Bendravimas. Papildomos paslaugos. Elektroninė parduotuvė. Sąsajos su kitais tinklalapiais. Vartotojas. Santykiai su vartotojais. Paskirstymo kanalai. Tikslinis vartotojas. Finansai. Projekto kaštai ir jų struktūra. Pajamų gavimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo mokesčių vengimas: praktika ir prevencijaĮžanga. Verslas ir mokesčiai. Mokesčių vengimo samprata. Mokesčių vengimo principai. Mokesčių administravimas ir kontrolė. Dažniausiai nustatomi mokesčių vengimo būdai. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymo pažeidimus. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo organizacijos išorinė aplinka ir jos įtaka valdymuiĮvadas. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Šalutiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos įvertinimas. Išorinės aplinkos įtaka valdymui. Aplinkos dinamikos analizė. PEST analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Rinkos sąlygų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo organizavimas globalizacijos sąlygomisĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodas. Globalizacijos samprata. Prekybos integracijos istorija. Poindustrinio judėjimo etapas. Verslo globalizacijos infrastruktūra ir institucionalizacija. MNK (multinacionalinių korporacijų iškilimas) iškilimas. Gamybos internacionalizavimas. Kapitalo internacionalizavimas. Globali konkurencija. Verslo organizavimas globalizacijos sąlygomis. Verslo globalizacija: įtaka kraštui. Skaityti daugiau
Verslo organizavimas: inertinių krovinių gabenimasModeliuojama įmonė aptarnauja automobilius gabenančius inertinius krovinius. Įvadas. Autotransporto eksploatavimo gamybinė programa. Automobilių techninių aptarnavimų ir remontų programa. Gamybos personalas ir darbo apmokėjimas. Atsarginių dalių ir medžiagų išlaidos. Bendragamybinės išlaidos. Automobilių techninių aptarnavimų ir einamojo remonto kaštai. Automobilių techninių aptarnavimų ir einamojo remonto išlaidų sąmata, savikainos kalkuliacija. Paslaugos kainos nustatymas. Finansiniai rodikliai. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Trumpas kursinio projekto turinys. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Verslo organizavimo teisinė aplinka LietuvojeĮvadas. Komercinis bendradarbiavimas ir įmonės valdymas. Verslo aplinkos. Teigiami ir neigiami ekonomikos poslinkiai. Verslo aplinka Lietuvoje. Integracijos į Europos Sąjungą (ES) įtaka Lietuvos verslui. Investicijų įtaka verslui. Teoriniai užsienio investicijų aspektai. Tiesioginės investicijos. Investicijų teisinė aplinka. Investicijų skatinimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo pertraukimo draudimasĮvadas. Draudimo raida, privalumai, draudiminė žala. Draudimo privalumai. Verslo pertraukimo draudimo privalumai. Draudiminė ir nedraudiminė žala. Draudimo suteikimo mechanizmas. Draudimo sąlygos, draudimo sumos apskaičiavimas. Draudimo atsakomybės laikotarpis. Verslo pertraukimo draudimas ir jo rinka. Draudimo sektoriaus apžvalga. Ne gyvybės draudimo rinka 2003 metų II pusmetį -2006 metų I pusmetį. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: kompiuterių tinklų priežiūra IĮ "Saugūs kompiuterių tinklai"Santrauka. Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Reikiamos įrangos tiekimas. Patalpos ir įrengimai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Ekonominis pagrindimas. Projekto kaina. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: AB "Panevėžio statybos trestas"Reziumė. Įmonės charakteristika, jos veiklos apžvalga. Įmonės istorija ir charakteristika veiklos apžvalga. PST SWOT analizė. Verslo pristatymas: kotedžų statyba Vilniuje rinkos analizė. Rinkos įvertinimas. Rinkos segmentavimas. Konkurentai. Marketingo planas kainodara. Rėmimas. Pardavimų prognozės gamybos planas. Organizacinis planas. Verslo rizikos įvertinimas ir jos mažinimo būdai. Finansinis planas. PST finansiniai rodikliai. Priedas (1). Darbas iliustruotas nuotraukomis, diagramomis. Skaityti daugiau
Verslo planas: aerobikos klubas IĮ "Orfėja"Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto ir paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Verslo planas: apatinio trikotažo siuvimas UAB "Moterų džiaugsmas"Santrauka. Verslo aprašymas. Gamyba. Rinkodara. Tiekėjai. Reklama. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Darbas iliustruotas paveikslėliais, lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo planas: apgyvendinimo bei maitinimo verslas UAB "Aupala"Verslo idėja. Pagrindinės veiklos kryptys. Rinkos tyrimas ir marketingas. Valdymas ir personalas. Verslo plano finansinė dalis. Finansinis ir ekonominis įvertinimas. Rizikos veiksniai ir garantijos. Skaityti daugiau
Verslo planas: apgyvendinimo paslaugos UAB "Arinas"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentai. Rinkodaros planas. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos, įranga ir transportas. Darbo jėga. Organizacinė UAB "Arinas" struktūra. Įmonės rūšies pasirinkimas. Organizacinė UAB "Arinas" struktūra. Rizika ir prognozės. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos (Labiausiai tikėtinos). Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Srautų ataskaita. Nenuostolingumo taško skaičiavimas. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: aplinkos apželdinimo paslaugos UAB "Saulėta oazė"Įvadas. Verslo įmonės pristatymas. Santrauka. Makro aplinka. Socialinė- kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė- teisinė aplinka. Ekologinė aplinka. Demografinė aplinka. Makro aplinkos įvertinimas ir aplinkos stabilumas. Mikro aplinka. Konkurentai. Pirkėjai- paslaugų vartotojai. Tiekėjai. Nauji varžovai. Konkurencinio pranašumo ir stabilumo įvertinimas. Rinkodaros planas. Potencialūs vartotojai. Segmentavimas. Potencialūs konkurentai. Produktas (paslauga). Asortimentas. Kainos ir jų nustatymas. Rėmimas. Reklama. Populiarumas. Organizacinis planas. Įmonės organizacinė struktūra. Finansai. Pradinės išlaidos. Reikalingos patalpos. "Saulėta oazė" darbo metų finansinis ir ekonominis įvertinimas pajamų ir sąnaudų struktūra. Rizikos įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: aplinkos tvarkymas ir apželdinimas UAB "Žalioji vizija"Reziumė. Siūlomo projekto reikšmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktas (paslauga). Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie pagrindinius akcininkus. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės kur įsikūrusi firma aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Produkcijos pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Įrengimai. Transportas. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Gamybos išlaidos. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais. Firmos silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: apželdinimas IĮ "Vitželta"Santrauka. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Reziumė. Įmonės rekvizitai. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vadovai. Verslo idėja. Lėšos, panaudojimas, atsipirkimo laikas. Pagrindiniai rizikos veiksniai. Projekto esmė. Idėja. Pagrindiniai parametrai, reikalingi tyrimai. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Paslaugos aprašymas. Kainodara. Rėmimas (reklama). Pardavimų prognozė. Gamybos planas. Paslaugos procesas. Technologinė įranga. Žaliavos ir medžiagos. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Nuosavybės struktūra. Organizacinė struktūra. Personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltinis. Pelno ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Lūžio taškas. Sąnaudų prognozė. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
......