Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo pastatuose kursinis projektasAiškinamasis skaičiuojamasis raštas: Pastato inžinerinė įranga suprojektuota 5 aukštų (1-as pastatas) su rūsiu gyvenamajam namui. Name yra 20 butų. Visame name yra 65 žmonės. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Šaltojo vandens kiekių skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas ir jo nuostolių skaičiavimas. Hidraulinis vandentiekio tinklo skaičiavimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Priedai (11 lentelių). Grafinė dalis (.dwg bylos: Vidaus buitinių nuotekų aksonometrija, Šalto vandentiekio aksonometrija, Tipinio aukšto planas, Rūsio planas, Išilginiai profiliai, Situacijos planas). Skaityti daugiau
Vandentiekio sistemaHidraulikos kursinis darbas. Vandentiekio sistemos skaičiavimas. Užduotis. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti vandens rezervuaro tūrį, parinkti vamzdynų skersmenis, siurblį, elektros variklį, apskaičiuoti siurblio aukštį, elektros energijos sąnaudų kainą ir nustatyti optimalų slėgimo vamzdyno skersmenį. Planuoti vienos (8h), dviejų (16h) arba trijų (24h) pamainų siurblio darbą. Skaičiavimo duomenys. Vandens naudojimo grafikas. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamasis debitas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimai. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų kainos skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas. Skaityti daugiau
Vandentiekio sistemos skaičiavimasUžduotis: Pagal pateiktus duomenis apskaičiuoti vandens rezervuaro tūrį, parinkti vamzdynų skersmenis, siurblį, elektros variklį, apskaičiuoti siurbimo aukštį, elektros energijos sąnaudų kainą ir nustatyti optimalų slėgimo vamzdyno skersmenį. Planuoti vienos (8 h), dviejų (16 h) arba trijų (24 h) pamainų siurblio darbą. Skaičiavimo duomenys. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamas debitas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų kainos skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas. Skaityti daugiau
Vandentiekio sistemos skaičiavimas (2)Hidraulikos kursinis darbas. Užduotis nr. 121. Skaičiavimo duomenys. Rezervuaro tūrio skaičiavimas. Skaičiuojamasis debitas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Siurblio darbo taško nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Siurbimo aukščio nustatymas. Vamzdyno skersmens optimizavimas. Skaityti daugiau
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas pastatuoseAiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Šaltojo vandens kiekių skaičiavimas ir tinklo hidraulinis skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Reikalingo slėgio aukščio radimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vandentvarkos sistemosAiškinamasis raštas. Vandens kiekio skaičiavimas. Vandens kiekis miesto gyventojų buitinėms reikmėms. Vidutinė paros vandens reikmė gyventojų buities reikmėms tenkinti. Maksimali paros vandens reikmė gyventojams. Maksimali vandens valandinė reikšmė gyventojams. Minimali paros vandens reikmė gyventojams. Minimali valandinė vandens reikmė gyventojams. Sutelktinių vandens kiekių skaičiavimas. Vandens reikmė viešbučiui. Vandens reikmė ligoninei. Vandens kiekių pramonės įmonei nustatymas. Vandens kiekis technologinėms reikmėms. Vandens kiekis darbuotojų šaltuose cechuose, buitinėms reikmėms tenkinti. Vandens kiekis darbuotojų karštuose cechuose, buitinėms reikmėms tenkinti. Vandens reikmė dušams. Visas pramonės įmonėje suvartojamas vandens kiekis. Vandens kiekis reikalingas gatvių ir žaliųjų plotų laistymui. Vandens reikmė gaisrų gesinimui. Bendras vandens kiekis reikalingas miestui. bendras vandens kiekis reikalingas miestui be gaisrų. Nuotakyno projektavimas. Aiškinamasis raštas. Nuotakyno projektavimas. Buitinio nuotakyno skaičiuotinų plotų nustatymas. Nuotėkio modulio skaičiavimas. Nuotekų sutekančių iš gyvenamųjų kvartalų skaičiuotinų nuotekų debitų skaičiavimas. Pramonės įmonės skaičiuotino nuotekų debito nustatymas. Skaičiuotino nuotekų debito viešbutyje nustatymas. Skaičiuotino nuotekų debito ligoninėje nustatymas Skaityti daugiau
Vandenų apsauga (2)Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų pritekėjimo pobūdžio ir valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Grotų skaičiavimas. Smėliagaudės skaičiavimas. Smėlio sausinimo aikštelės. Debito matavimo mazgas. Pirminiai nusodintuvai. Biologinis valymas. Aerotankas. Aeravimo sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu. Dumblo apdorojimas. Dumblo tankinimas. Dumblo stabilizavimas. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Maišytuvo parinkimas. Kontaktinių rezervuarų skaičius. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Skaityti daugiau
VandenvalaProjekto žiniaraštis (miesto buitinio nutekamojo vandens valymo įrenginiai). Įvadas. Tekstinė dalis. Nutekamojo vandens kiekių nustatymas. Nutekamojo vandens užterštumas. Būtino išvalymo laipsnio nustatymas. Būtinas išvalymo laipsnis pagal skendinčias medžiagas. Būtinas išvalymo laipsnis pagal BDS p. Būtinas išvalymo laipsnis pagal ištirpusio deguonies sunaudojimą. Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas. Mechaninio valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminiai nusodintuvai. Horizontalūs nusodintuvai. Nutekamojo vandens biologinio valymo įrenginių nustatymas. Aerotankai. Antriniai nusodintuvai. Dumblo sausinimo įrenginių nustatymas. Dumblo tirštintuvai. Mechaninis dumblo sausinimas. Dumblo džiovinimo aikštelės. Išvados. Skaityti daugiau
Vandenvala (2)Įvadas. Skaičiuojamųjų nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumų nustatymas. Gyventojų ekvivalento nustatymas. Būtino išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valyklos technologinės schemos parinkimas. Pirminio (mechaninio) valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminių nusodintuvų skaičiavimas. Biologinis nuotekų valymas. Antrinių nusodintuvų skaičiavimas. Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius. Nuosėdų ir dumblo apdirbimo įrenginių skaičiavimas. Dumblo tirštintuvai. Metantankų skaičiavimas. Centrifugų skaičiavimas. Dumblo aikštelės. Skaityti daugiau
Vandenvalos technologijosNutekamojo vandens kiekių skaičiavimas. Nutekamojo vandens kiekiai iš gyventojų. Pramonės įmonių nutekamojo vandens kiekiai. Konditerijos fabrikas. Pieno kombinatas. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Vandenvalos technologijos (2)Suprojektuoti "X" miesto nutekamųjų vandenų įrengimai. Įvadas. Nutekamojo vandens kiekio skaičiavimas. Nutekamojo vandens kiekiai iš gyventojų. Pramonės įmonės nutekamojo vandens kiekiai. Sūrių gamykla. Vaisių konservų fabrikas. Nuotekų užterštumo ir ekvivalentinio gyventojų skaičiaus nustatymas. Buitinio išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valymo įrenginių technologinės schemos parinkimas. Pirminio (mechaninio) valymo įrenginiai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminiai nusodintuvai. Biologinio valymo įrenginiai. Aerotankų skaičiavimas. Aeracinės sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius. Maišytuvų skaičius. Kontaktinio rezervuaro skaičiavimas. Nuotekų išleidimas į atvirus telkinius. Nuosėdų ir dumblo apdirbimo įrenginiai. Tankintuvų skaičiavimas. Centrifūgų skaičiavimas. Dumblo džiovinimo aikštelių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Variklio D50 kuro purkštuvo remonto technologinis procesasĮvadas. Variklio D50 kuro purkštuvo konstrukcija ir sudedamos dalys. Gedimo priežasčių ir charakterio analizė. Kuro purkštuvo remonto darbų technologinis grafikas. Išlaidų darbo užmokesčiui skaičiuotė. Darbų saugos reikalavimai, atliekant remonto darbus. Išvados. Skaityti daugiau
Variklis 6ČN 40/46Variklio 6ČN 40-46 kursinis skaičiavimas, variklio dinaminis skaičiavimas, šiluminis skaiČiavimas. Pagrindiniai suprojektuoto variklio techniniai duomenys ir aprašymas. Techninė variklio charakteristika. Trumpas suprojektuoto variklio aprašymas. Dyzelinių variklių šiluminis skaičiavimas. Keturtakčio variklio su pripūtimu cilindro užpildymo procesas. Šviežio užtaiso suspaudimo proceso parametrai. Mišinio degimo proceso parametrai. Dujų plėtimosi procesas. Pagrindiniai indikatoriniai, efektyviniai ir ekonominiai ciklo rodikliai. Pagrindiniai variklio matmenys. Apskaičiuotas indikatorinės diagramos sudarymas. Apskaičiuotos indikatorinės diagramos apdorojimas. Variklio dinaminis skaičiavimas. Vieno cilindro leistinų jėgų diagramos sudarymas. Sumarinių liestinių jėgų diagrama. Smagračio skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas pagal Jūrų Registro formules. Skaityti daugiau
Variklių galvučių baras: MazdaĮvadas. Transporto priemonės techniniai duomenys ir charakteristika. Transporto priemonės vidutinės rinkos ir papildomos įrangos vertės nustatymas. Variklio galvos remonto skyriaus darbo jėgos skaičiavimas. Skyriaus įrankių, įrengimų ir stendų parinkimas ir ploto nustatymas. Skyriaus apšvietimo ir ventiliacijos skaičiavimas. Darbų sauga variklio remonto skyriuje. Išvados. Skaityti daugiau
Varnių regioninis parkasĮvadas. Bendra charakteristika. Geografinė padėtis. Parko įsteigimas ir tikslai. Informacija apie aplinką. Hidrografinis tinklas. Kraštovaizdis. Gamtos paminklai. Flora. Žolinė augalija. Medynai. Fauna. Paukščiai. Žinduoliai. Vabzdžiai. Ropliai ir varliagyviai. Varnių regioniniame parke atliekami tyrimai. Varnių regioninio parko saugotinos teritorijos. Rezervatas. Draustiniai. Debesnų pelkė. Geografiniai duomenys. Teritorijos padėties ir ribų aprašymas. Gamtinė debesnų pelkės apžvalga. Klimatas. Geomorfologija. Bendrijos. Ekologinių ryšių reikšmė tvarkymui. Įvairovė. Kultūrinė vertė. Išvados. Skaityti daugiau
Varškės gamybos cechasĮvadas. Darbo tikslai - gebėti įmonės priimamus sprendimus pagrįsti ekonominiais skaičiavimais, įvertinant gamybos padalinio sąnaudas ir pelningumą. Trumpa projektuojamo objekto charakteristika. Metinės gamybos programos skaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidų pagalbinėms medžiagoms/ žaliavoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos einamajam remontui. Kitos netiesioginės išlaidos. Cecho pastatų apšildymo išlaidos. Einamasis cecho pastatų remontas. Išlaidos spec. Drabužiams ir jų skalbimui. Gamybos sąnaudų suvestinė.Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Išlaidos reklamai. Taros išlaidos. Prekių nuostoliai laikant, rūšiuojant, sandėliuojant. Mokesčiai. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai- ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartojamosios paskolos: bankai AB "Snoras ir AB "DnB Nord"Finansų institucijų namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti, kuri iš analizuotų finansų institucijų, esant tam tikroms sąlygoms ar prielaidoms, patraukliausia vartotojui. Lietuvos bankų sistema. AB bankas "Snoras". Vartojamosios paskolos be užstato. Klasikinė vartojamoji paskola. Lanksčioji vartojamoji paskola. Vartojamosios paskolos už užstatą. Paskola be formalumų. Paskola siekiantiems daugiau. Vartojamoji paskola studentams. DnB Nord. Greitieji vartojimo kreditai. Greitieji vartojimo kreditai internetu. Greitieji vartojimo kreditai su draudimu. Vartojamųjų paskolų palyginimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir diagramomis. Skaityti daugiau
Vartojimo prekių ir gamybinės paskirties prekių pirkimo procesasĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Vartojimo bei gamybinės paskirties prekių pirkimo procesą. Vartotojo ir vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeninio pobūdžio veiksniai. Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. A. Maslow poreikių piramidės samprata. Psichologinio pobūdžio veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Poreikio atsiradimas (pripažinimas). Informacijos paieška. Alternatyvų įvertinimas (informacijos įvertinimas). Pirkimo sprendimo priėmimas. Elgsena po pirkimo (reakcija į pirkinį). Gamybinės paskirties prekių pirmo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartojimo paskolų rinkos tyrimas: AB "Swedbank"AB "Hansa Bankas" vartojimo paskolų rinkos tyrimas. Įvadas. Teorinė dalis. "Hansabanko" charakteristika. Vartojimo paskola. Analitinė dalis: tyrimas. Segmentavimas pagal amžių. Segmentavimas pagal šeimyninę padėtį. Segmentavimas pagal pajamas. Išvados. Priedas (Anketa). Skaityti daugiau
Vartotojo elgseną įtakojantys veiksniaiĮvadas. Pirkėjo elgsena. Pirkėjo elgsenos modeliai. Pirkėjo savybės, turinčios įtakos jo elgsenai. Poreikio atsiradimas. Išoriniai veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Subkultūra. Socialinė klasė. Socialiniai veiksniai. Grupės. Šeima. Vartotojų vaidmenys perkant. Vaidmenys ir visuomeninis statusas. Asmeniniai veiksniai. Amžius ir gyvenimo ciklo etapas. Profesija. Ekonominė padėtis. Gyvenimo būdas. Asmenybė ir savimonė. Psichologiniai veiksniai. Motyvacija. Suvokimas. Patirtis. Nuostatos ir nuomonės. Etapai - nuo sprendimo priėmimo iki prekės įsigijimo. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Produkto savybių įtaka apsisprendimo greičiui. Sprendimas pirkti. Pirkėjo sprendimo pirkti naujus produktus priėmimas. Vartotojo elgsena įsigijus prekę. Išvados. Skaityti daugiau
......