Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Valstybinis socialinis draudimas (3)Santrumpos. Įvadas. I skyrius. Istorinė apžvalga. Socialinis draudimas Lietuvoje 1926 - 1940 metais. Socialinis draudimas Sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas po Nepriklausomybės atkūrimo. II skyrius. Valstybinio socialinio draudimo sistema. Socialinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinis socialinis draudimas. Valstybinis savanoriškasis socialinis pensijų ir pašalpų draudimas. Užsienyje dirbančių asmenų socialinis draudimas. Delspinigių ir baudų atidėjimo ir atleidimo nuo jų galimybė. III skyrius. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinis socialinis draudimas Lietuvoje (2)Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo Lietuvoje istorija. Socialinis draudimas Lietuvoje 1926 – 1940 m. Socialinis draudimas sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas Lietuvoje skaičiuoja šešioliktus metus. Valstybinis socialinis draudimas, jo rūšys. Valstybinio socialinio draudimo fondas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai. Pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Valstybinio socialinio draudimo baudos, delspinigiai. Savanoriškas socialinis draudimas. Savanoriškasis socialinis pensijų draudimas. Savanoriškasis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Valstybių bendradarbiavimas kovoje su narkotikaisĮvadas. Narkotikų žala ir tarptautinio bendradarbiavimo svarba. Narkotikų žala Lietuvai. 1988 metų Jungtinių tautų organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta tikslai. Nusikaltimai ir sankcijos taikomos už nusikaltimus susijusius su narkotikais. Valstybės prisijungusios prie tarptautinių dokumentų dėl kovos su narkotinėmis medžiagomis jurisdikcija. Valstybių tarpusavio teisinė pagalba. Kitos bendradarbiavimo formos ir kadrų parengimas. Tarptautinis bendradarbiavimas ir pagalba tranzito valstybėms. Priemonės narkotinių priemonių bei sichotropinių medžiagų neteisėtai paklausai likviduoti. Neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta jūroje. Laisvosios prekybos zonos ir laisvieji uosta. Pašto siuntų panaudojimas. Tarptautinių sutarčių ir konvencijų susijusių su kova su narkotinėmis medžiagomis prisijungimas ratifikavimas ir denonsacija. Ginčų sureguliavimas. Narkotinėmis medžiagomis laikomų medžiagų sąrašas. Medžiagų kontrolės taikymo sritis. Preparatų kontrolės nuostatos. Specialios nuostatos dėl į narkotinių medžiagų sąrašą įrašytų medžiagų. Įspėjamieji užrašai ant pakuočių ir reklama. Nuostatos dėl tarptautinės prekybos. Eksporto ir importo apribojimas ir draudimas. Specialios nuostatos dėl psichotropinių medžiagų vežimo ir inspektavimas. Priemonės prieš piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis ir neteisėtą jų apyvartą. Nuostatos dėl bausmių. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovų imunitetai ir privilegijos: panašumai ir skirtumaiĮvadas. Diplomatinės atstovybės narių privilegijos ir imunitetai. Asmens neliečiamybė. Diplomatinio agento privačios rezidencijos ir dokumentų neliečiamybė. Imunitetas nuo baudžiamosios jurisdikcijos. Imunitetas nuo civilinės ir administracinės jurisdikcijos. Atleidimas nuo pareigos liudyti. Judėjimo laisvė. Fiskalinis imunitetas. Atleidimas nuo priimančiosios valstybės socialinio aprūpinimo mokesčių. Atleidimas nuo darbų ir kitų viešųjų prievolių. Kitos diplomatinių agentų privilegijos. Tarptautinės organizacijos atstovų privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės organizacijos privilegijos ir imunitetai. Imunitetas nuo jurisdikcijos. Tarptautinės organizacijos ekspertų privilegijos ir imunitetai. Tarptautinių organizacijų, diplomatinių privilegijų ir imunitetų santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių ir tarptautinių organizacijų subjektiškumo skirtumaiĮvadas. Valstybė. Požymiai. Teisės ir pareigos. Tarptautinės organizacijos. Požymiai. Teisės ir pareigos. Apibendrinimas. Valstybių ir tarptautinių organizacijų subjektiškumo skirtumai (lentelė). Skaityti daugiau
Vamzdinis korpusinis šilumokaitisDarbo tikslas: Pagal užduoties duomenis parinkti optimalų vamzdinį korpusinį šilumokaitį nurodytam technologiniam procesui atlikti. Skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimai pagal šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Tarpvamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Šilumos perdavimo koeficiento K skaičiavimai. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo šilumokaityje skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžiuose skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė rezultatų lentelė. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio storio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Priedų lentelės. Skaityti daugiau
Vamzdinis korpusinis šilumokaitis (3)Pratarmė. Įvadas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo šilumokaityje skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Pertvarų tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžiuose skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė ir optimalaus varianto rezultatų lentelės. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Priedai (15). Skaityti daugiau
Vamzdinis korpusinis šilumokaitis (4)Užduotis. Įvadas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo šilumokaityje skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžiuose skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė ir optimalaus varianto rezultatų lentelės. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Skaityti daugiau
Vamzdinis korpusinis šilumokaitis (5)Chemijos inžinerijos kursinis projektas. Įvadas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai, naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento K skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo šilumokaityje skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžiuose skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė rezultatų lentelė. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio storio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Skaityti daugiau
Vamzdinis korpusinis šilumokaitis (6)Įvadas. Darbo tikslas – suprojektuoti vamzdinį korpusinį šilumokaitį, kuriame transportuojama (teka savitaka). Užduotis. Pradiniai duomenys. Pradiniai projektavimo duomenys. Agentų fizikinės ir šiluminės savybės. Skaičiavimai naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Agentų vidutinio temperatūrų skirtumo skaičiavimas. Išvada. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Pertvarų tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžių skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė ir optimalaus varianto rezultatų lentelės. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio skaičiavimas Išvada. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
VandenruošaĮvadas. Gyventojų skaičiaus nustatymas. Vandens kiekių skaičiavimas ir suvestinės lentelės sudarymas. Vandens kiekiai gyventojams. Vandens kiekiai visuomeniniam - komunaliniam vartotojui. Vandens kiekiai pramonės įmonei. Vandens kiekiai technologijai. Vandens kiekiai dirbantiesiems. Vandens kiekiai dušams. Vandens kiekiai gatvių ir žaliųjų plotų laistymui. Suvestinė pareikalaujamų vandens kiekių lentelė. Pareikalaujamų vandens kiekių ir pateikimo vandens siurbliais į tinklą grafikų sudarymas. Vandens pareikalavimo į tinklą siurbliais kiekių lentelė. Vandentiekio tinklo trasavimas ir paruošimas hidrauliniam skaičiavimui. Vandentiekio tinklo hidraulinis skaičiavimas maksimaliam vandens kiekio pareikalavimo valandai. Požeminio vandens surinkimo įrenginių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vandens ištekliaus naudojimo valdymasĮvadas. Teorinė dalis. Bendros žinios apie vandens išteklius. Krituliai. Garavimas. Nuotėkis. Istorijos faktai. Svarbiausi tikslai siekiant vandensaugos tikslų. Praktinė dalis. Aktualios problemos, jų sprendimo būdai ir siekiami tikslai. Problemos išsprendimui keliami uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens ruošimo įrenginiaiVandens ruošimo įrenginių skaičiuojamojo našumo nustatymas. Technologinės sistemos parinkimas. Geležies ir mangano šalinimo įrenginių technologiniai skaičiavimai. Filtrų skaičiavimas. Nusodintuvų skaičiavimas. Vandens dezinfekavimas. Ekonominiai skaičiavimai. Skaityti daugiau
Vandens ruošimo įrenginiai (2)Duomenys projektavimui. Vandens ruošimo įrenginių skaičiuojamojo našumo nustatymas. Technologinės sistemos parinkimas. Vandens ruošimo įrenginių skaičiavimas. Reikalingas oro kiekis požeminio vandens aeravimui. Oro poreikis. Slėginiai aeratoriai. Filtrų skaičiavimas. Filtro užpildo aukštis. Filtro aukštis. Filtrų plovimo režimo nustatymas. Reikalingas orapūtės našumas. Reikalingas plovimo siurblio našumas. Vandens kiekis, susidarantis filtro plovimo metu. Paplavų nusodinimo rezervuaro tūris. Skaityti daugiau
Vandens surinkimo ir gerinimo įrenginiaiAiškinamasis raštas. Vandens ruošyklos našumo nustatymas. Vandens ruošyklos įrenginių komplekso skaičiuojamasis našumas. Technologinės schemos parinkimas. Vandens ruošimo įrenginių skaičiavimas. Deguonies kiekis reikalingas vandens aeravimui. Filtrų geležies ir mangano šalinimui iš vandens skaičiavimas. Kvarcinio smėlio užpildo aukštis, reikalingas geležies iš požeminio vandens šalinimui. Kvarcinio smėlio užpildo aukštis, reikalingas mangano iš požeminio vandens šalinimui. Filtrų plovimo režimas. 4 Lyginamasis vandens kiekis filtruojančių užpildų plovimui. Bendras filtrų plotas. Filtrų skaičius. Vandens filtravimo greitis. Vieno filtro plotas. Vandens kiekis, vienu metu persiliejantis per 1 m persiliejimo briauną. Atstumas nuo kanalo dugno iki persiliejimo briaunos. 10 Pratekančio "V" formos lataku vandens debitas filtrui dirbant 7 m/h greičiu. V formos latako skersplotis. Latako sienelės aukštis. Suminis lyginamasis plovimo vandens ir oro debitas. Bendras plyšių filtro drenažinės sistemos gaubteliuose plotas. Vienam filtrui reikalingas gaubtelių skaičius. Reikalingas orapūtės našumas. Konstruktyvus filtro aukštis. Filtrų plovimo sistemos skaičiavimas. Įrengtų siurblių išvystomo slėgio skaičiavimas. Paplavų skaidrinimo rezervuaro skaičiavimas. Paplavų skaidrinimo rezervuaro talpa. Siurblių, reikalingų nuskaidrinto vandens persiurbimui į žalio vandens liniją, parinkimas. Vandens dezinfekavimo įrenginių skaičiavimas. Įvedama natrio hipochlorito maksimali dozė. Didžiausias NaClO tirpalo debitas. Tirpalo konteineryje masė. Aktyvaus chloro NaClO tirpale masė. Pagrindinių įrenginių lentelė. Skaityti daugiau
Vandens tiekimasVandentiekos kursinis darbas. Įvadas. Sudarytas vandentiekio tinklo projektas objektui, kuriame yra miestelis ir gyvenvietė. Vandens vartojimo skaičiavimas. Vandens vartotojai. Vandens vartojimo normos ir netolygumo koeficientai. Skaičiuojamieji debitai. Visuomeninių pastatų debitai. Priešgaisriniai debitai. Požeminio vandens ėmimo įrenginių skaičiavimas. Vandens ėmimas iš pirmojo vandeningojo sluoksnio. Vandens ėmimas iš antrojo vandeningo sluoksnio. Siurblių parinkimas. Šulinio filtro skaičiavimai. Vandens skirstymo tinklo projektavimas. Vandens skirstymo tinklo ir kitų vandentiekio įrenginių projektavimas plane. Skirstymo tinklo skaičiavimo schema. Mazginių debitų skaičiavimas. Tinklo linijų skaičiuojamųjų debitų nustatymas. Vamzdynų skersmens parinkimas. Vandentiekio tinklo hidrauliniai skaičiavimai. Vandentiekio tinklo detalizavimas. Slėgio ir debito reguliavimo įrenginių skaičiavimas. Bokšto aukščio skaičiavimas. Bokšto bako tūrio skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vandens tiekimo sistemų projektavimasTeorinė dalis. Bendros charakteristikos. Vartotojai ir sanitariniai prietaisai. Pastato charakteristika. Vandentiekio įvadas. Vandens apskaitos mazgas. Vandentiekio įvado profilis. Pastato vandentiekis. Pastato vandentiekio suminiai debitai. Skaičiuojamųjų schemų sudarymas. Šaltas vandentiekis. Šalto vandens debitai. Skaičiuotinė pastato šalto vandentiekio schema. Sekundės šalto vandens debitai. Šalto vandentiekio hidraulinis skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Reikalingas slėgis. Karštas vandentiekis. Paros debitai. Šildytuvų parinkimas. Skaičiuotinė schema. Sekundės debitai. Karšto vandentiekio hidraulinis skaičiavimas. Reikalingas slėgis. Hidraulinio smūgio įvertinimas. Karštojo vandentiekio cirkuliacijos tinklai. Skaičiuotinė schema. Vamzdynų šilumos nuostoliai. Cirkuliacijos debitai. Hidraulinis skaičiavimas. Cirkuliacinio siurblio parinkimas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vandens ūkio statiniai ir aplinkaJūros baseino gamtinės sąlygos ir hidrografinis tinklas. Paviršinio vandens ir jų pasiskirstymas per metus. Gamtosauginis upės debitas. Požeminio vandens ištekliai. Nagrinėjamo upės baseino vandens vartojimas ir nuotėkų kiekiai. Upių vandens kokybė. Skaityti daugiau
Vandens ūkis: statybos darbų technologijos ir organizavimasKursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas – patikrinti studento teorines žinias ir išmokyti spręsti gamyboje pasitaikančius uždavinius. Techninė dalis. Techniniai objekto duomenys. darbų kiekio skaičiavimas ir darbų pobūdžio įvertinimas. Kultūrtechniniai darbai. Griovio įrengimas. Vamzdinės pralaidos statyba. Kelio statyba. Valymo įrenginių statyba. Statybos darbų organizavimas. Darbo sąnaudų, darbo užmokesčio ir mašinų darbo vertės žiniaraštis. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų vertės nustatymas. Mašinų ir mechanizmų kiekio nustatymas. Darbų trukmės skaičiavimas. Darbų savikainos nustatymas. Priedai (1 Pratybų darbas. Projektų ženklinimas. 2 Pratybų darbas. Griovio techninių duomenų paruošimas kasimui. 3 Pratybų darbas. Techninių duomenų parinkimas drenažo sistemos įrengimui. 4 Pratybų darbas. Griovio ir jo įrenginių kokybės tikrinimas). Skaityti daugiau
Vandentiekio ir buitinio nuotakyno sistemos projektavimasAiškinamasis raštas. Bendras aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Hidraulinis vandentiekio tinklo skaičiavimas. Reikalingo slėgio aukščio radimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Grafinė dalis. Brėžiniai. Priedai (3). Skaityti daugiau
......