Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Valstybės funkcijos ir išlaidosĮvadas. Išlaidų skirstymas pagal funkcijas. Bendros valstybės išlaidų kitimo tendencijos. Rusijos krizė. Vagnerio dėsnis. Valstybės išlaidų pagal funkcijas pokyčiai. Išlaidos ekonomikai. Išlaidos socialinei sferai. Kitos išlaidos. Išvados. Priedas. Skaičiavimų metodika. Priedas (2). Skaityti daugiau
Valstybės imunitetas nuo vykdymo veiksmųTeorinis klausimas: valstybės imunitetas nuo vykdymo veiksmų. Įvadas. Valstybės, jos organų ir atstovų bei valstybinio turto imuniteto principo raida ir samprata. Valstybės ir jos turto imuniteto nuo užsienio jurisdikcijos rūšys. Valstybės imuniteto nuo vykdymo veiksmų samprata. Teisės aktai numatantys vykdymo veiksmus. Lietuvos teismų praktika sprendimų vykdymo srityje. Diplomatinių santykių užmezgimas bei teismo sprendimų vykdymas ginčuose dėl diplomatinių atstovybių personalo atliekamų funkcijų. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės investicijų programaĮvadas. Bendro programavimo dokumentas. Bendro programavimo dokumento prioritetai. Valstybės investicijų programa. Kapitalo investicijų paskirstymas pagal asignavimų valdytojų projektus. Kapitalo investicijų paskirstymo nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės ir individo harmonija Aristotelio idėjoseĮvadas. Istoriografija. Aristotelio pirmtakai. Aristotelis ir Aleksandras Makedonietis. Valstybė ir žmogus. Pilietybė ir santvarka. Įstatymų viršenybė. Žmogaus auklėjimo teorijos. Opozicija prieš Platoną. Aristotelio atitrūkimas nuo Platono. Aristotelio sekėjai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės ir nuosavybės santykiai rinkos ekonomikos sąlygomisĮvadas. Konstitucijos tiesioginis taikymas nuosavybės teisės gynime. Prokuratūros vaidmuo ginant nuosavybę. Nusikaltimų nuosavybei prevencijos problemos. Direktorių atsakomybė. Finansai. Valdymas. Valstybė turi gerbti ir ginti nuosavybės teisę. Piliečio gynimas nuo nusikaltimo, kuris pažeidžia jo nuosavybės teisę. Nuosavybės teisių gynimo teisme problemos atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos laisvoji rinka. Rinkos reguliavimas. Reguliavimo prigimtis ir pasekmės. Verslo reguliavimo mastai Lietuvoje. Reguliavimo tikslai. Vartotojų teisės. Vartotojų teisės, rinka ir reguliavimas. Kokybės standartų nustatymas. Kainų reguliavimas. Informacijos reikalavimai. Rinkos siūlomi vartotojo apsaugos mechanizmai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės išperkama žemė, miškai ir vandens telkiniaiĮvadas. Žemės reforma Lietuvoje. Piliečių nuosavybės teisų atkūrimas. Valstybės išperkama žemė, miškai ir vandens telkiniai. Atlyginimas už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą. Kompensacijos už valstybės išperkamą žemę, miškus ir vandens telkinius. Atlyginimo už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą šaltiniai. Atlyginimo už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą pinigais ir vertybiniais popieriais tvarka. Atlyginimo už žemę, mišką padidinimo tvarka. Piliečių, kuriems atlyginama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės mokestinių pajamų samprataĮvadas. Mokesčių sistemos apibūdinimas ir elementai. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Valstybės mokestinių pajamų kontrolės samprata. Mokesčių sistemos reforma. Valstybės mokestinių pajamų kontrolė. Europos sąjungos reikalavimai dėl mokesčių įstatymų ir jų administravimo. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės pajamų teisinio reguliavimo mechanizmasValstybės pajamų samprata, rūšys. Valstybės pajamų teisinis reguliavimas. Mokestinės pajamos. Nemokestinės pajamos. Valstybės skola. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės parama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtraiSummary. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) vaidmuo ekonomikoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) būklė Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) klasifikacija. Valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams teikimas. Valstybės paramos taikymas. Valstybės paramos Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams formos. Valstybės paramos formos ir institucijos teikiančios paramą. Mokesčių lengvatos. Invega ir jos vykdoma veikla. Verslo inkubatoriai, verslo centrai. LSVVPA ir jos vykdoma veikla. Darbo biržos parama. Savivaldybių parama. Verslininkų namų parama. Apklausos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės piniginių išteklių struktūraĮvadas. Valstybės piniginiai ištekliai. Valstybės piniginių išteklių apibūdinimas. Valstybės piniginių išteklių struktūra. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto esmė. Lietuvos biudžeto procesas. Biudžeto svarstymas ir tvirtinimas. Valstybės biudžeto apimtis. Valstybės pinigų fondai. Blokados fondas. Privatizavimo fondas. Garantinis fondas. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas. Valstybės skola. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Valstybės investicijos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Valstybės politinis režimasĮvadas. Valstybės formos sąvoka. Valstybės valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Politinis režimas. Demokratinis politinis režimas. Demokratinio režimo bruožai ir raidos etapai. Nedemokratiniai politiniai režimai. Autoritarinis režimas. Totalitarinis režimas. Demokratiniai ir nedemokratiniai režimai istoriniame kontekste. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) (2)Įvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) raida. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) uždaviniai ir funkcijos. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) struktūra. VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos) užkarda. Užkardos uždaviniai ir funkcijos. Užkardos rūšys. Saugomų valstybės sienos ruožų ilgiai ir užkardoms taikomos rekomendacijos. Užkardos saugomo ruožo ilgį įtakojančios aplinkybės. Užkardos struktūra. Užkardos vadas. Padėties užkardos veikimo teritorijoje įvertinimas. Aplinkybės ir veiksniai, galintys turėti įtakos valstybės sienos apsaugos organizavimui. Tarnybos plano sudarymas. Sargybų būrys. Aprūpinimo grandis. Pasienio sargybų tarnybinės priemonės. Pareigūnų pasiruošimas vykdyti sienos kontrolę. Pasienio sargybos pareigūnų tarpusavio ryšys ir sąveika su kitomis pasienio sargybomis. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės sienos apsaugos užtikrinimasĮžanga. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės sienos apsauga. Valstybės sienos apsaugos organizavimas. Valstybės sienos teisinis režimas. Pasienio teisinis režimas. Pasienio kontrolės punktai. Institucijų, įgyvendinančių valstybės apsaugą, raida. Krašto apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės Pasienio apsaugos tarnyba. Krašto apsaugos ministerijos Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pasienio policijos departamentas prie VRM. Pasienio policijos reorganizavimas į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie VRM. Institucijos, įgyvendinančios Valstybės sienos apsaugą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM. Funkcijos ir uždaviniai. Struktūra. Bendradarbiavimas. Kiti valstybės sienos apsaugos subjektai. Valstybės sienos apsaugos sistemos plėtra. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Valstybės skola ir jos dinamikaĮvadas. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Vyriausybės skolinimosi poveikis infliacijai. Skolinimosi poreikio finansavimas. Nemalonioji aritmetika. Skolos valdytojo vertinimas. Vidaus ir užsienio skolinimasis. Vidaus skolinimosi šaltiniai. Užsienio skolinimosi šaltiniai. Lietuvos respublikos skolos raida 2001-2005 metais. 2001 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2002 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2003 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. 2004 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. 2005 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. Valstybės skolos struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės skola ir jos raidaĮvadas. Lietuvos valstybės skola ir jos struktūra. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolos struktūra. Lietuvos valstybės skolinimasis. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Valstybės skolinimasis iš tarptautinių finansinių institucijų. Valstybės garantijų teikimas. Lietuvos respublikos skolos raida 1996-2003 metais. 1996-200 metų Lietuvos Respublikos skolos kitimo tendencijos. 2001 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2002 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2003 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. Lietuvos respublikos skolos valdymo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės skola, jos valdymasĮvadas. Valstybės skolos esmė. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Valstybės skolinimosi poreikis, priežastys bei poveikis. Biudžeto deficitas. Valstybės skolos valdymas. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Valstybės skolos Lietuvoje ir kitose šalyse. Valstybės skola Lietuvoje. Valstybės skolos kitose šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės skola: priežastys ir pasekmėsĮvadas. Teoriniai valstybės skolos aspektai. Valstybės skolos samprata ir tikslai. Valstybės skolos valdymo politika. Valstybės skolos poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Lietuvos valstybės skola. Lietuvos valstybės skolos susidarymas. Lietuvos valstybės skola. Centrinės valdžios skola. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos. Lietuvos valstybės skolos limitai ir rizikos valdymas. Limitai. Valiutų kursų kitimo rizika. Palūkanų normų kitimo rizika. Rinkos rizikos valdymo modeliai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Valstybės skolinimosi galimybės tarptautinėje rinkojeĮvadas. Euroobligacijų atsiradimas bei reikšmė. Skolinimosi reitingai. Standard & Poor’s teikiami reitingai. Lietuvai suteikti reitingai. Jų vertinimas. Vertybinių popierių platinimas. Tiesioginis platinimas. Platinimas per tarpininkus. Lietuvos skolinimosi Euroobligacijomis apžvalga. Lietuvos valstybės skola 2006 metais. Lietuvos skolinimosi galimybės bei perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės skolinimosi politiką realizuojančios priemonėsĮvadas. Tikslas – pasitelkus analizės metodą, išskirti valstybės skolinimosi politiką realizuojančias priemones ir jų ryšį su valstybės skola. Lietuvos valstybės skolinimosi politikos samprata. Valstybės skolos samprata. Valstybės skolos sąvoka. Lietuvos valstybės skolos struktūra. Lietuvos valstybės skolinimosi politika. Valstybės skolinimosi politikos ryšys valstybės skolos valdymu. Lietuvos valstybės skolinimosi poreikis. Valstybės skolos priemonės. Lietuvos valstybės skolinimosi tendencijos bei skolinimosi galimybės. Lietuvos valstybės skolinimasis 2004-2005 metais. Lietuvos valstybės skolinimasis 2007-2008 metais. Lietuvos valstybės skolinimosi galimybės. Išvados. Priedai (10). Skaityti daugiau
Valstybės tarnautojų etikaĮvadas. Etikos samprata. Etikos objektas ir funkcijos. Etikos infrastruktūra. Etikos kodeksų paskirtis ir tikslai. Valstybės tarnybos etikos elementai. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės. Pagrindiniai valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Valstybės tarnautojų etikos problemos. Apgavystė. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Piktnaudžiavimas materialiniais ištekliais. Piktnaudžiavimas žmogiškaisiais ištekliais. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Piktnaudžiavimas interneto tinklu. Interesų konfliktas. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje. Korupcija. Individuali korupcija. Sisteminė korupcija. Korupcijos rūšys. Etikos problemų analizė. Etiškas sprendimų priėmimas. Etikos svarba valstybės tarnyboje. Išvados. Skaityti daugiau
......