Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Valdžių pasidalijimo principas Lietuvos Respublikoje (LR)Įvadas. Valdžių padalijimo principas. Seimas. Respublikos prezidentas. Vyriausybė. Konstitucinis teismas. Teismai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema ir jų kompetencija. Apylinkės teismai. Apygardos teismai. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Prokuratūra. Išvados. Skaityti daugiau
Valgymo sutrikimai (3)Įvadas. Valgymo sutrikimų kilmė ir aiškinimas. Kūno vaizdas ir jo sutrikimas. Valgymo sutrikimai. Paauglystė ir valgymo sutrikimai. Valgymo sutrikimų priežastys. Nervinė anoreksija. Kas tai? Kas serga? Ligos priežastys, eiga. Ligos simtomai. Elgesio simptomai. Psichologiniai simptomai. Fiziniai simptomai. Ligos pasekmės. Nervinė bulimija. Kas tai? Kas serga? Ligos priežastys, eiga. Ligos simptomai. Elgesio simptomai. Psichologiniai simptomai. Fiziniai simptomai. Ligos pasekmės. Ortoreksija. Kas tai? Kas serga? Priežastys, eiga; simptomai; pas. Pagalba žmonėms, kurie kenčia nuo valgymo sutrikimų. Valgymo sutrikimų gydymas. Nervinės bulimijos gydymas. Nervinės anoreksijos gydymas. Išvados. Skaityti daugiau
Valgymo sutrikimų, požiūrio į savo kūną kaip į objektą, negatyvaus kūno vaizdo ir žemos savigarbos ryšysPratarmė. Įvadas. Valgymo sutrikimai. Valgymo sutrikimų samprata ir simptomai. Valgymo sutrikimus skatinantys veiksniai. Savęs sudaiktinimo (požiūrio į savo kūną kaip į objektą) teorija. Savęs sudaiktinimo samprata. Save sudaiktinančiam žmogui būdingi bruožai. Neigiami savęs sudaiktinimo padariniai. Savęs sudaiktinimas ir lyties faktorius. Savęs sudaiktinimas, tarpusavio santykiai artimiausioje socialinėje aplinkoje ir valgymo sutrikimai. Savęs sudaiktinimas, valgymo sutrikimai ir paauglystė. Savęs sudaiktinimo ir valgymo sutrikimų atsiradimo procesas bei jį atspindintis modelis. Savęs sudaiktinimo (taigi iš dalies ir valgymo sutrikimų) prevencija. Tyrimo tikslas, uždaviniai ir hipotezės. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Skaityti daugiau
Valiutinės rizikos rūšys ir šios rizikos sumažinimo instrumentaiĮvadas. Valiutų rinka. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Rizika ir jos rūšys. Valiutinė rizika. Valiutinę riziką mažinančios priemonės. Valiutos keitimo rizikos apsidraudimo priemonės. Išorinės valiutų kurso svyravimo valdymo priemonės. Forvardai ir fjūčeriai. Opcionai ir forvardai. Išorinių valiutų kurso svyravimo valdymo priemonių naudojimas Lietuvoje. Vidinės valiutų kurso svyravimo valdymo priemonės. Vidinių valiutų kurso svyravimo valdymo priemonių naudojimas Lietuvoje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Valiutiniai santykiai tarptautinėje prekybojeĮvadas. Teorinė dalis. Tarptautinės prekybos samprata. Palyginamojo pranašumo principas. Tarptautinės prekybos politikos ir priemonės. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Pinigų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Valiutų kurso funkcija. Aukso standartas. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantys valiutų kursai. Bankų vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Praktinė dalis. Tarptautinė prekyba pasauliniu mastu. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis 1989-2000 m. Lietuvos užsienio prekyba 2000-2003 m. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Lietuvos valiutiniai ir kreditiniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų kursas ir jį sąlygojantys veiksniaiĮvadas. Aukso standartas. Aukso standarto veikimo įvertinimas. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantys valiutų kursai. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos. Reguliuojamai plaukiojantys valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai. Valiutų kursų įtaka prekybai užsienio valiutomis. Prekyba užsienio valiutomis. Kaip organizuojama valiutų keitimo rinka. Ryšys tarp nedelsiamojo ir išankstinio valiutos keitimo kursų. Išankstinio valiutų keitimo kursai kaip būsimųjų nedelsiamojo keitimo kursų prognozė. Keitimo kursų lygis. Valiutų kursų svyravimo analizė. Kaip centrinis bankas kišasi į valiutų keitimo rinką. Tarptautinės politikos koordinavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų kursų įtaka tarptautinei prekybaiTarptautinių finansų kursinis darbas. Įvadas. Valiutos kurso sąvoka. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Valiutos kursų režimai. Fiksuotas valiutos kurso režimas. Lankstus valiutos kurso režimas. Kiti valiutos kursų režimai. Euro susiejimo su litu dolerio smukimo pasekmes Lietuvos užsienio prekybai. Užsienio prekybos pasikeitimas susiejus litą su euru. Dolerio smukimo poveikis užsienio prekybai. Ekonomikos augimo spartėjimas 2001 – 2004 m. Vidurio ir Rytu Europos šalių valiutų kursų sistemos. Valiutos kurso sistemų poveikis atskiriems makroekonominiams rodikliams. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų kursų svyravimas bei jų įtaka šalies ekonomikaiĮvadas. Valiutos kursus įtakojantys veiksniai ir jų rūšys. Lankstusis valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas, jo įtaka šalies ekonomikai. Perkamosios galios paritetas ir spekuliacijos įtaka plaukiojančiam valiutos kursui. Devalvacijos pasekmės trumpuoju, vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu. Valiutos kurso pasirinkimas. Valiutų kursai ir vyriausybės politika. Pinigų politika esant lanksčiam valiutos kursui. Vyriausybės iždo politikos efektyvumas esant lanksčiam valiutos kursui. Vyriausybės iždo politika esant fiksuotam valiutos kursui. Dolerio kurso poveikis JAV bei kitų šalių ekonomikai. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų kursus veikiantys veiksniai ir tarptautinės politikos valiutos kursų atžvilgiu koordinavimasĮvadas. Pinigų apibrėžimas ir jų raida. Kas yra pinigai? Pinigų istorija. Kreditinių pinigų atsiradimas. Valiutų kursai ir jos rūšys. Valiutų rinka. Užsienio valiutų rinka. Valiutos kurso nuvertėjimas ir valiutos kurso pakilimas. Fiksuoti valiutų kursai. Plaukiojantys valiutų kursai. Realus ir nominalusis valiutų kursai. Valiutų kursus veikiantys veiksniai. Dėl kokių priežasčių valiutos kursas gali keistis. Valiutinių kursų judėjimo priežastys. Valiutų krizės vertinimas. Pagrindinių valiutų krizės rodiklių nustatymas. Tarptautinės politikos valiutų kursų atžvilgiu koordinavimas. Tarptautinės politikos koordinavimas. Europos pinigų sistema. Euro įvedimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų rizikos valdymas. OpcionaiĮvadas. Finansinė rizika tarptautinės prekybos aplinkoje. Komercinė rizika. Politinė rizika. Valiutos keitimo rizika. Valiutos keitimo kursas ir eksportuojančios įmonės kainų politika. Valiutų kurso svyravimo valdymo priemonės. Draudimasis išvestiniais finansiniais instrumentais. Papildomos valiutos keitimo sandorių rizikos išvengimo galimybė. Valiutų kurso svyravimo valdymo priemonių naudojimas Lietuvoje. Kas geriau – opcionas ar forvardas? Pasirinkimo sandorių esmė. Pirkimo pasirinkimo sandoris. Pardavimo pasirinkimo sandoris. Opcionų vertės nustatymas: vykdymo vertė ir laiko premija. Pasirinkimo sandorių strategijos. Opcionų naudojimas. Praktinis opcionų strategijų pritaikymas. Stredlas. Strenglas. Spredas. Plaštakė. Strategijų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybė kaip viešosios tarptautinės teisės subjektasĮžanga. Valstybės, kaip tarptautinės teisės subjekto požymiai. Valstybės, kaip subjekto atsiradimas ir išnykimas. Valstybės pripažinimas tarptautinėje teisėje. Valstybės nepripažinimas. Valstybės imunitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės biudžetas ir jo deficito problemaĮvadas. Fiskalinė arba biudžeto politika. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Biudžetas ir jo raida. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Biudžeto procesas. Lietuvos respublikos biudžetas. Biudžeto balansas. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Biudžeto deficitas. Valstybės biudžeto deficito priežastys. Valstybės skola. Biudžeto deficito apibrėžimas. Struktūrinis ir ciklinis deficitas. Biudžeto deficito ekonominės pasekmės. Deficito finansavimas. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Siūlomi valstybės biudžeto sistemos principai. Finansavimo tikslingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės biudžetas ir jo formavimo principaiĮvadas. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto esmė. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžetinė sandara. Biudžeto procesas. Valstybės biudžeto formavimo principai. Vieningumas (pilnumas) Specializuotumas. Viešumas. Tikrumas. Lietuvos biudžeto procesas. Biudžeto sudarymas. Svarstymas ir tvirtinimas. Vykdymas. Galutinės apyskaitos sudarymas ir apyskaitos įvykdymo patvirtinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės biudžetas, jo esmė, sandara, ir reikšmė ūkiuiĮvadas. Biudžeto samprata ir jo įtaka ūkiui. Biudžeto sudarymo bendrieji principai ir biudžeto tvirtinimas Lietuvoje. Biudžeto sudarymo bendrieji principai. Biudžeto tvirtinimas Lietuvoje. Biudžeto rodiklio kitimai 2002-2006 metais. 2002 metų biudžetas ir rodikliai. 2003 metų valstybės biudžetas ir jo rodikliai. 2004 metų valstybės biudžetas ir jo rodikliai. 2005 metų valstybės biudžetas ir jo rodikliai. 2006 metų valstybės biudžeto prognozė. Biudžeto straipsnių kitimo rodikliai 2006 – 2008 metais. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Valstybės biudžeto formavimas ir panaudojimasĮvadas. Valstybės biudžetas. Biudžeto atsiradimas. Nacionalinio biudžeto sandara. Valstybės biudžeto formavimas. Biudžeto sudarymo principai. Valstybės biudžeto panaudojimas. Valstybės skolos. Abejotino tikslingumo valstybės biudžeto panaudojimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Valstybės biudžeto teorijos vertinimas: A. MoravskisValstybės biudžeto teorijos A. Moravskio moksliniuose darbuose vertinimas. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti valstybės biudžeto teorijų A. Moravskio moksliniuose darbuose analizę ir vertinimą. Alfonsas Moravskis apie valstybės biudžetą. Finansų valdymo sistema. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžetas ir valstybės kreditas. Valstybės kontrolė. Lietuvos valstybės biudžetas 1918 – 1940 metais. Valstybės biudžetas XXI amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės biudžeto vaidmuo šiuolaikinių šalių ekonomikojeĮvadas. Valstybės biudžetas. Biudžeto istorija. Valstybės biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžeto lygtis. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžeto sandara. Biudžeto sudarymo principai. Valstybės biudžeto procesas. Lietuvos biudžeto sudarymas ir analizė. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymo principai. Biudžeto pajamų ir išlaidų pasiskirstymas. Lietuvos Respublikos biudžeto planavimas, vykdymas ir kontrolė. Išvados. Summary. Priedai (7). Skaityti daugiau
Valstybės bruožaiĮvadas. Valstybės bruožai. Gyventojų teritorinis suskirstymas. Viešoji valdžia. Valstybės suverenitetas. Valstybės teisinės savybės. Valstybės santykis su kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės ekonominė politika (6)Įvadas. Valstybės samprata, funkcijos ir bruožai. Valstybės ekonominė politika. Valstybės ekonominės politikos tikslai. Gyventojų užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Stabilių kainų užtikrinimas. Mokėjimų balanso pusiausvyros užtikrinimas. Savireguliacijos mechanizmai. Valstybinės ekonominės politikos įgyvendinimo priemonės. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės formos samprata ir jų įvairovėValstybės formos samprata. Valstybės valdymo forma. Monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. Pusiau prezidentinė respublika. Valstybės sandaros forma. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. Kitokie valstybių susivienijimai. Politinis režimas. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai režimai. Autoritarinis politinis režimas. Totalitarinis politinis režimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
......