Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Valdymo funkcijos, jų samprata ir svarbaĮvadas. Valdymo funkcijų istorija. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio valdymo koncepcija. Strateginio valdymo procesas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliaus samprata. Kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės sistema įmonėje. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo funkcijų analizėĮvadas. Planavimas. Planavimo esmė. Organizacijos planų hierarchija. 3 strateginis valdymas. Organizavimas. Organizacinė struktūra. Organizavimo dalys. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Vadovavimo stiliai. Kontrolė. Kontrolės procesas. Kontrolės sistemų projektavimas. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo informacinių sistemų tipaiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti valdymo informacinių sistemų tipus. Valdymo informacinių sistemų samprata. Valdymo informacinių sistemų veiklos etapai. Valdymo informacinės sistemos struktūra. Informacinių valdymo sistemų tipai 9Strateginės valdymo sistemos. Vadybos informacinės sistemos. Sprendimų palaikymo sistemos. Žinių kūrimo arba ekspertinės sistemos. Biuro automatizavimo sistemos. Tranzakcijų apdorojimo sistemos. Apskaitos informacinės sistemos. Valdymo informacinių sistemų sprendimai Lietuvoje. Valdymo informacinės sistemos naudojamos stambiose įmonėse. Verslo finansų valdymo programa "Navision Financials". Doclogix. Valdymo informacinės sistemos naudojamos vidutinio dydžio įmonėse. Microsoft Dynamics AX. Colibri. Valdymo informacinės sistemos naudojamos mažose įmonėse. "Stekas". "Pragma" 4.0. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo ir kontrolės sistemų auditasĮvadas. Struktūrinių fondų auditas. Audito rūmai. Komisijos tarnybos. Valstybių narių vidaus audito tarnybos. Valstybių narių aukščiausiosios institucijos. Kiti auditoriai. Valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemos – reguliavimo struktūra. Reguliavimo reikalavimai. Audituotų duomenų atsekamumas. Valstybių narių audito programos. Valstybių narių parengtos išlaidų kontrolės ataskaitos. Valdymo ir kontrolės sistemų auditas. Audito planavimas. Tikrinimas vietoje ir valdymo bei kontrolės sistemų bandymas. Audito ataskaitos. Duomenų užregistravimas ir aptarimas. Audito ataskaitos struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo metodai (3)Valdymo metodai. X, Y ir Z teorijos. Autokratinis metodas. Globos metodas. Skatinimo metodas. Kolegialus metodas. Metodų dinamika. Valdymo metodų tyrimų instrumentarijaus sudarymas. Tiriamų organizacijų valdymo metodų tyrimas. Radijo stočių bendroji charakteristika ir tyrimo atlikimas. Tiriamų Kauno miesto komercinių radijo stočių valdymo metodų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo metodai ir valdymo stiliai. Organizacijų valdymo stilių tyrimasĮvadas. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Valdymo stiliai. X, Y ir Z teorijos. Autokratinis stilius. Demokratinis stilius. Liberalus stilius. Stilių suderinamumas. Valdymo stilių tyrimo kriterijų sudarymas. Tiriamų organizacijų valdymo stilių tyrimas. Radijo stočių bendroji charakteristika ir tyrimo atlikimas. Tiriamų Mažeikių miesto komercinių radijo stočių valdymo stilių analizė. Radijo stotis "MA". Radijo stotis "Ventus". Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo metodų analizė: kelių tiesimas ir tiltų statyba AB "Alkesta"Santrauka. Įvadas. AB "Alkesta" informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis: valdymas, jo metodai ir jų esmė. Valdymas – įmonės procesų planavimo, organizavimo ir kontrolės pagrindas. Valdymo metodų samprata ir analizė: Valdymo metodų esmė. Gamybiniai – techniniai valdymo metodai. Organizaciniai – administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai – psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Praktinė ir tiriamoji dalis: valdymo metodų įmonėje AB "Alkesta" analizė – stebėjimas ir apklausa: Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo proceso ir tikslų analizė. Įmonės darbuotojų poreikių, motyvų ir siekių analizė. Respondentų asmeninių (demografinių) charakteristikų analizė. Respondentų poreikių, tikslų, vertinimo ir motyvacijos požiūrių analizė. Gamybinių-techninių metodų analizė. Organizacinių-administracinių valdymo metodų analizė. Ekonominių valdymo metodų analizė. Socialinių-psichologinių valdymo metodų analizė. Apibendrinanti valdymo metodų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Valdymo procesasVadybos funkcijos. Vadybos funkcijų samprata. Valdymo lygiai ir planų hierarchija. Planavimas. Planų hierarchija. Planavimo etapai (žingsniai). Organizacija. Valdymo procesas. Valdymo ypatumai laiko bei žmonių tarpusavio santykių aspektu. Valdymo procesas. Organizavimas. Organizavimas ir aplinka. Valdymo procesas veikiant išorei. Struktūrų formavimas. Individualios darbo vietos organizavimas. Valdymo lygiai. Funkcinis vadovas. Linijinis vadovas. Valdymo kontrolė. Valdymas ir kontrolė. Išskiriami 4 kontrolės etapai. Kontrolės savybės. Valdymo sprendimų priėmimas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Centralizuota valdymo struktūra. Decentralizuoto valdymo struktūra. Antreprerinė organizacija. Mechaninė organizacija. Diversifikuota organizacija. Profesionali organizacija. Novatoriška organizacija. Misionieriška organizacija. Politiška organizacija. Vadovavimas. Vadovų poveikio formos. Vadovavimas. H. Minzberg vadovo vaidmens sąvoka. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Minzberg. Motyvavimas. Pirminiai ir antriniai poreikiai. A. Maslovo poreikių teorija. A. Maslovo teorijos panaudojimas valdyme. A. Maslovo teorijos trūkumai. Personalo valdymas. Personalo valdymas. Karjeros valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo procesų analizė organizacijojeĮvadas. Kas yra valdymas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Personalo skatinimas. Valdymo procesų analizė X organizacijoje. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Personalo skatinimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Valdymo samprata. SistemaTeorinė dalis. Valdymo samprata. Valdymo procesas. Valdymo metodai. Sisteminis ir organizacinis požiūriai. Praktinė dalis. AB "Sanitas" valdymo sistema. UAB "Daigriva" valdymo sistema. AB "Sanitas" ir UAB "Daigriva" valdymo sistemos palyginimas. Skaityti daugiau
Valdymo sistemos projektas: Utenos miškų urėdijaĮvadas. Analitinė dalis. Problemos analizė. Bendroji objekto analizė. Bendros žinios apie urėdiją. Personalas. Gamybinė technika. Darbų apimtys ir miško įvykiai. Miško ūkio pajamos ir išlaidos. Specialioji objekto analizė. Projektinė dalis. Projektavimo pagrindas ir užduotis. Projektavimo rezultatai. Įmonės vizija, misija, siekiai. Įmonės veiklos sritys ir kryptys. Įmonės įstatai. Įmonės personalas ir valdymo lygmenys. Įmonės personalo skaičius. Valdymo lygmenų skaičius. Įmonės administracija ir struktūriniai padaliniai. Valdymo aparato funkcijos ir darbuotojų pareigybių instrukcijos. Valdymo aparato darbo vietos. Personalo planavimo ir parinkimo metodika. Personalo pareigybių užėmimo ir darbo vertinimo metodika. Darbo normavimo metodika. Valdymo informacinės sistemos. Valdymo dokumentikos sistema. Organizaciniai ir tvarkomieji dokumentai. Projektavimo rezultatų analizė ir efektyvumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo stiliai (2)Valdymo stilių aprašymas. Valdymo lygiai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Įvairi valdymo stilių klasifikacija. Plačiausiai paplitę vadovų darbo stiliai. Vadovavimo stilių pobūdis. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Veiksniai, formuojantys valdymo stilių. Objektyvios sąlygos formuojančios valdymo stilių. Subjektyvios sąlygos formuojančios valdymo stilių. Veiksniai skatinantys autokratinį valdymo stilių. Valdymo stiliaus efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo stiliai ir jų charakteristikaĮvadas. Organizacija, vadovai ir vadyba. Organizacijos samprata. Vadybos samprata. Vadovo funkcijos. Vadovavimas, lyderiavimas. Valdžios esmė. Vadovavimo stilius. Autokratinis valdymo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalus valdymo stilius. Organizacijos modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo stiliaus įtaka grupės socialiniam klimatuiĮvadas. Situaciniai lyderiavimo modeliai. Paulo Hersey ir Kennetho H. Blanchardo vadovavimo stilius. Fredo E. Fiedlerio vadovavimo modelis. Valdymo stiliai. Kolektyvo socialinė atmosfera. Valdymo stiliaus įtaka kolektyvo socialinei atmosferai. Sąvokos. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Valdymo stilių apžvalgaĮžanga. Valdymas. Vadovo funkcijos. Valdymo stilius. Pagrindiniai vadovo darbo bruožai. Įvairios valdymo stilių klasifikacijos. Valdymo stiliai pagal Platoną. Valdymo stiliai pagal K. Leviną. Valdymo stiliai pagal R. Likertą. Valdymo stiliai pagal J. Zelenevskį. Valdymo stiliai pagal F. Genovą. Valdymo stiliai pagal L. Kudriašovą. Valdymo stiliai pagal R. Bleikas ir Dž. Moutonas. Valdymo stiliai pagal P. Hersį ir K Blanchardą. Valdymo stiliai pagal R. Huose’ą ir T. Mitchellą. Valdymo stiliai pagal D. Makgregorą. Vadovo darbo stiliai pagal valdžios pobūdį. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių mišrios formos ir jų priklausomybė. Koks vadovavimo stilius vyrauja įmonėse? Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo stilių charakteristika ir analizė: buitinės technikos pardavimas UAB "Avitela"Summary. Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir charakterizuoti valdymo stilius. Vadovavimo stiliaus samprata. Bendroji personalo valdymo samprata. Vadovavimo stiliaus elementai. Veiksniai, formuojantys valdymo stilių. Valdymo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalus valdymo stilius. Valdymo veiksniai, identifikuojantys UAB "Avitela" valdymo stilių. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo stilių darbuotojų požiūriu tyrimas įmonėje "Busturas"Analizė teoriniu aspektu. Vadovavimo sąvoka ir vadovo funkcijos. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Stilių suderinamumas. Vadovo funkcijos. Pavaldinių aktyvumas darbe. Atliktų tyrimų aprašymas. Įmonės "Busturas" charakteristika. Anketos atsakymų analizė. Išvados. Priedas: Anketa. Skaityti daugiau
Valdomas pjūklinės įtampos generatoriusĮvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Struktūrinės schemos sudarymas. Principinės schemos sudarymas, jos atskirų elementų parinkimas. ISA portas. Algoritmas. Programa. Išvados. Skaityti daugiau
Valdžios ir galių pasiskirstymas organizacijojeĮvadas. Sąvokos. Valdžia ir galios valdymo sistemoje. Raidos dėsningumai. Valdžios tipai. Valdžios delegavimas. Valdžią grindžiantys principai. Valdžios balansas. Valdžios apimtis ir formos. Galių pasiskirstymas organizacijoje. Galių šaltiniai. Valdžios ir galių pasiskirstymas Vilniaus "Ateities" vidurinėje mokykloje. Vizija ir misija. Mokyklos nuostatai. Pedagogų pareigybės aprašymas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Mokyklos direktoriaus vadybinės veiklos sritys. Mokyklos valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Valdžios ir piliečių konfliktai, tarpusavio komunikavimasĮvadas. Pagrindinės politinių konfliktų tarp piliečių ir valdžios institucijų rūšys. Pilietinis nepaklusnumas. Pilietinis karas. Revoliucija. Piliečiai ir valstybė. Pagrindinės piliečių dalyvavimo valstybės valdyme prielaidos. Visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus teisinis reguliavimas. Nepasitenkinimo bei spaudimo valdžios institucijoms išraiškos. Streikas. Interesų grupių vaidmuo. Žiniasklaidos vaidmuo valdžios ir piliečių konfliktuose. Išvados. Skaityti daugiau
......