Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Civilinės teisės istorinė raida pasaulyjeĮvadas. Šiuolaikinės Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės skirstymas. Senovės Romos Civilinės teisės suvokimas. Senovės Romos Civilinės teisės skirstymas į viešąją ir privatinę. Lietuvos civilinės teisės susikūrimas. Civilinė teisė TSR Lietuvoje 1940 metais. Prancūzijos civilinės teisės raida. Vokietijos civilinės teisės raida. Skaityti daugiau
Civilinės teisės paskirtis, tikslai, funkcijos, reglamentavimo dalykas ir taikymo sritisĮvadas. Civilinės teisės esmė ir taikymo sritis. Viešoji ir privatinė teisė. Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Privatinė ir civilinė teisė. Civilinės teisės paskirtis. Civilinės teisės ir apyvarta. Civilinės teisės tikslai. Civilinės teisės funkcijos. Reglamentavimo funkcija. Valstybės prievartos legalizavimo ir normavimo funkcija. Informavimo funkcija. Civilinės teisės reglamentavimo dalykas. Asmeniniai neturtiniai santykiai. Asmeninių neturtinių santykių rūšys. Civilinės teisės taikymas viešosios teisės reglamentuojamiems turtiniams santykiams. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės teisės principaiĮvadas. Darbo tikslas – smulkiai išanalizuoti dabartinius civilinės teisės principus, jų ryšį su civilinės teisės objektu ir metodu. Civilinė teisė. Civilinės teisės samprata, paskirtis ir funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės principų samprata. Civilinio teisinio reguliavimo metodas ir objektas. Civilinės teisės principų konkurencija. Civilinės teisės principų funkcijos. Bendrieji civilinės teisės principai. Bendrųjų civilinės teisės principų reikšmė. Civilinių santykių teisinio reguliavimo principai. Nuosavybės neliečiamumo principas. Sutarties laisvės principas. Nesikišimo į privačius santykius principas. Proporcingumo principas. teisėtų lūkesčių principas. Teisinio apibrėžtumo principas. subjektų lygiateisiškumo principas. Draudimo piktnaudžiauti savo teise principas. Visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principas. Civilinių teisių įgyvendinimo principai. išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Civilinės teisės ribos ir jų nustatymo reikšmėĮvadas. Viešoji ir privatinė teisė. Privatinės ir civilinės teisės sąveika. Civilinės teisės taikymo ribos ir specifika. Civilinės teisės atribojimo nuo kitų teisės šakų ypatumai. Civilinės teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų. Civilinės teisės taikymo sferos ribų nustatymo praktinė pusė. Išvados. Santrauka (Rezume). Skaityti daugiau
Civilinio proceso dalyviaiĮvadas. Civilinio proceso šalys. Šalių procesinis lygiateisiškumas. Civilinis procesinis veiksnumas. Kuratoriaus paskyrimas. Ieškovas ir atsakovas. Šalių teisės ir pareigos. Tinkama ir netinkama šalis. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkų santykiai. Procesinis teisių perėmimas. Atstovavimas teisme. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Civilinio proceso teisės santykių subjektai ir jų klasifikacijaĮvadas. Civilinio proceso teisės subjektai. Teismai. Civilinio proceso šalys. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Tretieji asmenys. Kiti proceso dalyviai. Išvados. Skaityti daugiau
Classification of english idiomsDarbas anglų kalba. Anglų filologija. Anglų kalbos idiomų klasifikacija. Introduction. The concept of idiom. The term "idiom". Characteristic features of idioms. The usage of idioms. Differences between free-word groups and idioms. Classification of idioms. Classification principles of phraseological units according to V. V. Vinogradov. Formation of phraseological units by A. V. Koonin. The functioning of idioms in belles-lettres texts. Conclusions. Summary in Lithuanian. Skaityti daugiau
Clichés in Contracts and their Lithuanian CounterpartsDarbas anglų kalba. Klišės sutartyse, jų lietuviški atitikmenys. Introduction. What is a cliché? Why clichés should be used, although it is said we should avoid them? A contract. Legal language. Practical part. Conclusion. Skaityti daugiau
Comparing London and Kaunas tourismDarbas anglų kalba. Lyginamas Londono ir Kauno turizmas, turistų, viešbučių skaičius. Abstract. Introduction. Literature Review. Methodology. Analysis. Conclusion. Charts. Tables. Skaityti daugiau
Cost of capital: meaning and valuationIntroduction. Meaning of the Cost of Capital. Definitions. Impact on Company and Investment Decisions. Calculation of the Cost of Capital. Meaning of Weighted Average Cost of Capital. Calculation of WACC and Case Studies. Cost of Capital application in the World and Lithuania. Conclusions. Information Source. Skaityti daugiau
Crisis communicationsDarbas anglų kalba. Viešieji ryšiai: krizės komunikacija. Introduction. Brief definition of public relations. The need for public relations (PR). Public relations and business. Financial public relations. Distribution of financial information. Definition of a crisis and crisis communications. Crisis management in terms of public relations (PR). Pre-crisis phase. Crisis response. Post-crisis phase. Conclusion. Skaityti daugiau
ChronometrasMikroprocesorių kursinis darbas. Darbe suprojektuota laiko skaičiavimo (sekundėmis) programa mikroprocesorinei sistemai Promt 80, kuri laiką skaičiuotų į priekį, chronometro valdymui panaudojant sistemos klaviatūrą. Įvadas. Užduoties analizė. Programos algoritmas. Programos mnemoninis ir šešioliktainis kodas. Chronometro eksperimentinio tyrimo rezultatai. Darbo apibendrinimas. Skaityti daugiau
Cukrinis diabetas. Diabetinė pėdaĮvadas. Medicininė dalis. Apatinės galūnės anatomija. Pėdos kaulai. Pėdos sąnariai ir raiščiai. Pėdos raumenys. Kraujotaka. Pėdos nervai. Cukrinis diabetas, diabetinė pėda. Apibrėžimai ir kriterijai. Diabetinės pėdos epidemiologija. Socialiniai ir ekonominiai faktoriai. Pėdos išopėjimas patofiziologija. Diabetinė neuropatija. Lėtinė obliteracinė periferinių kraujagyslių liga ir cukrinis diabetas. Patofiziologija. Simptomai. Klinikinis tyrimas. Lėtinė kritinė išemija. Neinvaziniai kraujagyslių tyrimai. Gydymas. Biomechanika ir avalynė. Faktoriai nulemiantys pėdų spaudimą. Amputacijos sergantiems cukriniu diabetu. Mažosios amputacijos. Didžiosios amputacijos. Diagnostika. Ekonominiai sergančiųjų diabetu priežiūros aspektai. Kraujotakos sitema. Kaip funkcionuoja kraujotaka. Užakimas. Technologinė dalis. Pagrindinė įranga, įrankiai ir medžiagos. Paciento apklausa ir apžiūra. Paciento paruošimas gipsavimo procesui. Techniko pasiruošimas paciento gipsavimui. Pėdos gipsinio negatyvo gamyba. Pėdos gipsinio negatyvo paruošimas pozityvo gamybai. Pėdos pozityvo gamyba. Individualių įdėklų lekalų paruošimas, gamyba. Išvados. Skaityti daugiau
Cukrinių runkelių auginimo išdėstymas ir jo ekonominis įvertinimasĮvadas. Žemės ūkio gamybos išdėstymo teoriniai aspektai. Žemės ūkio gamybos išdėstymo esmė ir veiksniai. Žemės ūkio gamybos išdėstymo principai. Cukrinių runkelių auginimo išdėstymo lietuvoje ypatumai. Cukriniai runkeliai ir jų ypatybės. Auginimo regionai ir jų formavimosi veiksniai. Pasėlių plotų regioninis pasiskirstymas. Derliaus ir produktų supirkimų regioninis pasiskirstymas. Cukrinių runkelių išdėstymo efektyvumo lyginamoji regioninė analizė. Derlingumo regioniniai skirtumai. Gamybos sąnaudų ir pelningumo regioniniai skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Čekija (3)Įvadas. Geografinė padėtis bei pagrindinės žinios. Kaip nuvykti į Čekiją. Vietinis transportas bei lankytinos vietos. Apgyvendinimas. Šplinleruv mlyn. Išvados bei pasiūlymai. Skaityti daugiau
D. Rikardas apie darbo užmokestį veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai"Įvadas. D. Rikardas apie darbo užmokestį veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai". Darbo užmokestis ir pragyvenimo sąlygos. Darbo užmokestis ir kapitalas. Darbo užmokestis ir pinigų vertė. Darbo užmokestis ir įstatymai. Darbo užmokesčio reguliavimas. Darbo užmokestis ir renta. Darbo užmokestis ir auksas. Darbo užmokestis ir įstatymai. D. Rikardo darbo užmokesčio teorijos ryšys su kitomis koncepcijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Dabartinė Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema ir jų raidaTeismų sistema. Teismas kaip teisminės valdžios dalis. Teisingumo sąvoka ir jos požymiai. Pagrindiniai teisminės valdžios funkcionavimo principai. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Teismo kompetencija. Teisėjai. Teisėjų skiriamieji ženklai ir principai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas. Administracinių teismų sistema. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Bylų nagrinėjimas teismuose. Kiti teismų veiklos klausimai. Teisminės valdžios administravimas. Teisminės valdžios savivalda. Teisminiai dokumentai, teismų pranešimai ir šaukimai. Ieškinio pareiškimas. Teismo sprendimas. Teismo nutartis. Apeliacinis skundas. Kasacinis skundas. Protokolai. Administracinio teismo pažeidimo protokolai. Teisiamojo posėdžio protokolas. Išvados. Skaityti daugiau
Daiktavardžių darybiniai ryšiaiĮvadas. Daiktavardžių daryba – priesaginė. Daiktavardžių daryba – priešdėlinė. Daiktavardžių daryba – sudūrimas. Galūninė daiktavardžių daryba. Išvados. Skaityti daugiau
Dailė ir žaidimai - specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo priemonėĮvadas. Literatūros šaltinių analizė. Meninis ugdymas ir jos reikšmė ugdymo procese. Žaidimo reikšmė augančiam vaikui. Dailės ir žaidimų įtaka specialiųjų poreikių vaikams. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo tikslai ir metodai. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Dailės ir etnokultūros integracijos reikšmė meniniam ugdymui pradžios mokyklojeĮvadas. Dailės ir etnokultūros integracijos reikšmė meniniam ugdymui. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Dailės pamoka. Tarpdalykinė integracija. Mokytojo vaidmuo dailės ir etnokultūrinio ugdymo procese. Integruoto dailės ir etnokultūrinio ugdymo galimybės. Etnokultūrinis ugdymas dailės integruotose pamokose. Šventės tradicijos papročiai. Velykiniai papročiai. Verbos tautodailės mene. Tyrimas. Nustatyti integruotos pamokos įtaką, mokinių etnokultūros sampratos formavimuisi. Ištirti mokytojų požiūrį į integruotas dailės ir etnokultūros pamokas. Vaikų kūrybinių darbų analizė. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
......