Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Vaikų užimtumo problemaĮvadas. Vaiko užimtumas. Tėvų vaidmuo vaiko užimtumo procese. Vaiko užimtumas mokykloje. Tyrimai. Mokinių pasiekimų tyrimų duomenų analizės rezultatai. Vaikų popamokinės veiklos "statistinis tyrimas". Vaikų užimtumo problemos sprendimas. Užimtumo problema. "BOX - CAR" projektas. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Vaikų, augančių globos namuose, santykiai su bendraamžiaisĮvadas. Vaikų tarpusavio bendravimas. Patyčios ir priekabiavimas. Vaiko atskyrimo nuo šeimos įtaka socializacijai. Asociali šeima. Smurtą patyrę vaikai. Fizinio smurto žala. Emocinio smurto žala. Rekomendacijos darbui su vaikais turinčiais bendravimo sunkumų. Socialinių tarnybų ir pedagoginių – psichologinių tarnybų darbas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų, patyrusių tėvų skyrybas, socializacijos ypatumai pradinėje mokyklojeĮvadas. Vaikų socializacijos pagrindai šeimoje ir mokykloje. Socializacijos samprata ir esmė. Vaiko, kaip asmenybės socializacija. Šeimos svarba vaikų socializacijoje. Mokyklos įtaka vaikų socializacijoje. Mokytojo svarba mokinių socializacijoje. Skyrybų išgyvenimų ypatumai jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Tėvų skyrybos ir vaikai. Skyrybų supratimas. Skyrybų poveikis vaikų elgsenai, socializacijai. Praktinis tyrimas. Tyrimo metodika. Respondentai. Moksleivių anketinės apklausos duomenų analizė. Mokytojų anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų, turinčių klausos sutrikimų, integracija Lietuvos mokykloseĮvadas. Klausos sutrikimai, jų ypatumai. Kurtieji vaikai. Neprigirdintieji. Kurčių vaikų mokymo procesas. Kurčiųjų mokymo procesas. Kurčių vaikų atminties lavinimas. Kurčiųjų vaikų meninis ugdymas. Neprigirdinčių vaikų mokymas. Integruotas mokymas. Dokumentai, reglamentuojantys sutrikusios klausos asmenų ugdymą Lietuvoje. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Vairo kolonėlės veleno remonto technologijaĮvadas. Teorinė dalis. Tipinių defektų analizė. Remontuojamo gaminio konstrukcinės charakteristikos. Remontuojamo gaminio remonto techninės charakteristikos. Technologinė dalis. Remonto organizavimas metodo parinkimas. Gaminio remonto technologija. Gaminio remonto technologinių procesų organizavimas. Konstrukcinė dalis. Guolio nuimtuvo elementų projektinis skaičiavimas. Sraigto medžiagos parinkimas. Darbų sauga. Saugumo technika, dirbant metalo pjovimo staklėmis. Priešgaisrinė sauga. Gamtos sauga. Gamtos sauga. Projekto realizavimo ekonominio efektyvumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vairo mechanizmasUžduotis: Suprojektuoti pagal automobilio VAZ - 2103 prototipą vairo mechanizmą. Įvadas. Vairo trapecijos skaičiavimas. Svirčių posvyrio kampo skaičiavimas. Skersinės trauklės ilgio skaičiavimas. Trapecijos briaunos m ilgio skaičiavimas. Kampo α2 skaičiavimas. Kampo α1 skaičiavimas. Trapecijos normalaus darbo sąlygų tikrinimas. Vairo mechanizmo pavaros reduktoriaus medžiagų parinkimas ir įtempimų skaičiavimas. Vairo reduktoriaus geometrinių parametrų skaičiavimas. Tarpašinio atstumo skaičiavimas. Teorinis ritinėlių krumplių skaičius. Pavaros modulio skaičiavimas. Slieko diametro koeficiento skaičiavimas. Perstūmio koeficiento skaičiavimas. Faktinio perdavimo skaičiaus skaičiavimas. Slieko ir ritinėlio matmenų skaičiavimas. Slieko dalijamojo apskritimo diametras siauriausiame pjūvyje. Slieko vijos viršūnių diametras siauriausiame pjūvyje. Slieko vijų įdubų diametras siauriausiame pjūvyje. Slieko darbinės dalies ilgis. Teorinio rato dalijamojo apskritimo diametras. Teorinio rato krumplių viršūnių diametras. Teorinio rato krumplių įdubų diametras. Atsparumo skaičiavimas. Kontaktinių įtempimų tarp slieko ir ritinėlio skaičiavimas. Jėga, veikianti išilgai slieko ašies. Kontaktinis plotas. Vairo veleno patikrinimas sukimui. Svirties, jungiančios vairo reduktorių su priekiniu kairiu ratu, atsparumo skaičiavimas. Vairo mechanizmo reduktoriaus kokybinių parametrų skaičiavimas. Pavaros naudingumo koeficiento, pavarai dirbant tiesiogine linkme, skaičiavimas. Pavaros naudingumo koeficiento priešinga linkme skaičiavimas. Vairo įrenginių priežiūra. Skaityti daugiau
Vairo sistemos diagnostikaĮvadas. Vairo trapecija. Tarpuvėžis ir bazė. Vairavimo sistema. Vairavimo sistema. Ratų išvirtimas. Priežiūra ir diagnostika. Diagnozavimo priemonės. Vairavimo mechanizmo tarpelio tikrinimas. Ašies išmatavimas. Optinis ratų geometrijos patikrinimas. Ratų geometrijos eiga. Diagnozavimo priemonės schema. Techninės charakteristikos, diagnozuojamo objekto patikros tvarka. Automobilio priekinės ašies posūkio pirštų sujungimų. Tikrinimas įtaisu KI-4892. Automobilio priekinių ratų nustatymo kampų. diagnozavimas stendu KI – 4872. Priekinių ratų suvedimo tikrinimas liniuote. PRIEKINIO TILTO DIAGNOZAVIMO STENDAS KI-4872 17. Bendros žinios. Kompiuteriniai ratų geometrijos tikrinimo stendai. Diagnozavimo priemonių privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Vaistai, naudojami greitojoje medicininėje pagalbojeĮvadas. Kauno GMPS. Skubi būtinoji pagalba. Greitosios pagalbos paslaugos. Kaip elgtis kviečiant pagalbą. Vaistai naudojami teikiant pirmąją pagalbą. Adrenalinas. Atropino sulfatas. Atenololis. Kaptoprilis. Eufilinas. Furozemidas. Nalaksonas. Nitroglicerinas. Piridoksinas. Prendizolonas. Pirmoji pagalba. Dirbtinis kvėpavimas. Dirbtinė kraujotaka. Gaivinimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Vaizdas reklamoje: fotografijos vaidmuoĮvadas. Reklama. Reklamos raida. Fotografija. Fotografija Lietuvoje. Fotografija reklamoje. Spalvų reikšmė. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizdinės haliucinacijosDarbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Kaip kuriamas pasaulio modelis. Regos analizatorius. Haliucinacijos. Haliucinacijų tipai. Haliucinacijos, pasireiškiančios sveikiems ir turintiems patologinių sutrikimų žmonėms. Vaizdinės haliucinacijos. Šizofrenija. Eidetizmas. Baltoji karštinė. Déja vu. Kolektyvinės haliucinacijos. Psichotropinių medžiagų vartojimo sukeliamos haliucinacijos. Narkotikai. Narkotinių medžiagų poveikis Centrinei Nervų Sistemai. Haliucinogenų rūšys. Natūralūs haliucinogenai. Sintetiniai haliucinogenai. Haliucinogenų poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizdo ir teksto santykis reklamojeĮvadas. Reklamos sąvoka ir poveikis žmogui. Reklama žurnaluose ir žurnalas "Žmonės". Stilistinių priemonių bei vaizdo santykis reklamose. Vaizdo ir teksto sąvokos. Tropai. Hiperbolė. Metafora. Perifrazė Emfazė. Katachrezė. Dalies sinekdocha. Oksimoronas. Litotė. Retorinės figūros. Antaklanazė. Parceliacija. Optacija. Adhortacija. Eksklamacija. Poliptotonas. Antitezė. Apostrofa. Anafora. Kitos figūros. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizdo plokštėsAnalitinė dalis. Pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Užduoties analizė. Vaizdo plokščių sandaros ir charakteristikų analizė. Projektinė dalis. Verslo klasės vartotojų poreikių analizė. Vaizdo plokščių pavadinimai. Testuojamoji platforma. Pirmas testas: 3ds max-02. DesignReview. Data Explorer. Lightscape. Pro/Engineer. Unigraphics. CPU. Antras testas. Vaizdo plokščių įvertinimas taikant lyginamuosius testus. Vaizdo plokščių tipų siūlymai verslo klasės vartotojams. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Vakarų Europos kanonų (bažnytinė) teisės raida viduramžiaisĮvadas. Kanonų teisės atsiradimas ir raida. Kanonų teisės santykis su romėnų teise. Kanonų teisė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Santuokos kanonų teisėje. Moderniųjų teisės sistemų atsiradimas. Kanonų teisės sistemos konstituciniai pagrindai. Kanonų teisės sistemos struktūriniai elementai. Bažnyčia viduramžių Europoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Valdikliai (3)Suprojektuoti reaktoriaus užpildymo reagentais ir temperatūros automatinio reguliavimo sistemą, parenkant programuojamą valdiklį ir diskrecinių bei analoginių įvedimo ir išvedimo signalų modulius. Teorija. Reguliuojamas objektas. Darbas su ConCept. Pasirinkto valdiklio CPU pagrindiniai techniniai duomenys. Užpildymo reagentais valdymo pultas. Skaityti daugiau
Valdikliai (4)Valdiklių kursinis darbas. Remiantis laboratorinio darbo "Reaktoriaus temperatūros reguliavimas" p. 52-59 pavyzdžiu suprojektuoti reaktoriaus užpildymo reagentais ir temperatūros reguliavimo sistemą, parenkant valdiklį, analoginių ir diskretinių įvedimo bei išvedimo signalo modulius. Objektą-reaktorių imituoti atskiroje ConCept projekto sekcijoje. Dviejų reagentų įpilimui į reaktorių ir produkto išpylimui numatyti valdymo pultą. Atlikti temperatūros PID reguliatoriaus parametrų derinimą ir patikrinti reguliavimo kokybę ConCept imitatoriumi. To paties reguliatoriaus derinimą atlikti automatinio derinimo funkciniu bloku AUTOTUNE. Palyginti abiejų derinimų rezultatus. Reaktoriaus perdavimo funkcija temperatūrai, esant 50% užpildymo lygiui. Laiko pastoviosios T1 ir T2 priklauso nuo reaktoriaus užpildymo lygio. Tuščiam reaktoriui laiko pastoviosios T1 ir T2 sumažėja 30%, o užpildžius 100% padidėja 50%. Keičiantis užpildymo lygiui nuo 0 iki 100Į pereinamojo proceso perreguliavimas neturi viršyti 15%. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymas Aristotelio "Politėjoje"Įvadas. Aptariamosios problemos pagrindimas. Tyrimas. Darbo tikslai. Politėjos tikslai. Politėja kaip vertybių- laisvės, turtingumo, išsilavinimo, doros- įgyvendintoja. Politėja kaip mišri santvarka. Valdymas Politėjoje. Piliečiai. Konstitucinio valdymo elementai. Valdymas bendrųjų interesų labui. Valdymo teisėtumas. Piliečių savanoriškas paklusimas bei lojalumas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (2)Įvadas. Valdymo apskaitos samprata. Valdymo apskaitos apibrėžimai. Valdymo ir finansų apskaitos skirtumai. Produkcijos savikaina ir jos valdymo sistema. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Produkcijos savikainos valdymo sistemos elementai. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Reikšmė ir tikslai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal išlaidų įskaitymo į savikainą mastą. Pilnasis ir dalinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Šių metodų privalumai ir trūkumai. Pilnojo ir dalinio savikainos kalkuliavimo metodų taikymo svarba. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistema. ABC išlaidų kalkuliavimo sistemos reikšmė. Veiklos sritimi pagrįstos sistemos diegimo etapai. Išlaidų, tenkančių vienam kaštų nešėjui, apskaita. ABC išlaidų kalkuliavimo sistemos praktinis pavyzdys. Tradicinės ir ABC sistemų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos informacija ir jos kaupimas bei panaudojimas įmonėje "Lietuvos kino teatras"Įvadas. Valdymo apskaitos esmė. Finansinė ir menedžmento apskaita. Finansinės apskaitos ribotumai. Menedžmento (vadybinės) apskaitos ribotumai. Gamybos išlaidos. UAB "Lietuvos kino teatras". UAB "Lietuvos kino teatras" įkūrimo istorija. UAB "Lietuvos kino teatras" veiklos pobūdis. Valdymo apskaita UAB "Lietuvos kino teatras". Kainų politika "Lietuvos kino teatras". Konkurentinė aplinka. Žiūrovų lankomumo bei pajamų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos teorijaĮvadas. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaitos sistemos diegimas įmonėje. Išlaidų apskaita. Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Produkto gamybinių išlaidų struktūra. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Produkcijos išlaidų apskaitos sistemos. Užsakyminė išlaidų apskaitos sistema. Procesinė išlaidų apskaitos sistema. Valdymo apskaita sprendimams. Pelnas ir ribinės pajamos. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Tikslinis pelnas. Tikslinė veiklos apimtis. Paklausos įtaka nuostolingumo ribai. Saugumo riba. Kainodaros sprendimai. Valdymo apskaita planavimui. Įmonės biudžeto sudarymas. Įmonės biudžeto balansavimas. Valdymo apskaita kontrolei. Skaityti daugiau
Valdymo funkcijos (3)Įvadas. Vadovo vaidmenys ir funkcijos. Vadovo sąvoka. Vadovo darbo specifika. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Vadovavimo stiliai. BMS Megapolis. Apklausa. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
......