Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Vadovo vaidmuo viešajame sektoriujeĮžanga. Vadovas. Vadovavimo psichologija. Reikalavimai vadovams pagal Fajolį. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. H.Minzbergo vadovo vaidmenų suskirstymas. Valdymo funkcijos. Sugebėjimai ir įgūdžiai, reikalingi efektyviam vadovavimui. Keturios pagrindinės funkcijos, įtakojančios darbo produktyvumą. Vadovo elgesys personalo atžvilgiu. Kelio-tikslo teorija. Charizmatinis vadovavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovų darbo stilius, reikalavimai vadovamsKolektyvo socialinis - psichologinis klimatas. Gamybos proceso sąvoka ir sudėtis. Prekės. Gamybinio proceso organizavimo principai. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovų konfliktų sprendimo būdai darbuotojų atžvilgiuKonfliktas. Konfliktas. Konflikto požymiai. Kodėl kyla konfliktai. Konflikto raida. Konfliktų vengimas. Konflikto valdymas. Konflikto priežastis-vadovas. Ką daryti darbuotojams. Išvados vadovui. Darbuotojų požiūris į tai, kaip vadovas. sprendžia konfliktus, tyrimas. Apklaustų įmonių charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė. Skaityti daugiau
Vadovų vadovavimo stiliaus įtaka kultūrinės institucijos veiklaiVadovų vadovavimo stiliaus įtaką kultūrinės institucijos veiklai. Organizacijos samprata ir veikla. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Vadovavimo stiliai ir darbuotojų pasitenkinimas darbu. Valdymo modeliai. Autokratinis modelis. Globos modelis. Skatinimo modelis. Kolegialus modelis. Problemos, aktualios organizacijai. Tyrimas. Darbuotojų apklausa raštu. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vadovų valdymo stiliaiĮvadas. Vadovų darbo stilių klasifikavimo sistemos. X, y ir z teorijos. Vadovavimas ir lyderiavimas. Vadovo lyderio funkcijos. Vadovo bruožai ir įgūdžiai. Personalo veiklos organizatorius. Grupės auklėtojas. Elgesio pavyzdys. Psichoterapeutas. Personalo narių tarpusavio santykių arbitras. Grupes simbolis. Grupės interesų reiškėjas ir gynėjas. Atsakomybės "nešėjas". Novatorius. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Treneris. Kelias į vadovavimo profesionalumą. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovų/vadybininkų atsparumo stresui įvertinimasKursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti ir įvertinti vadovų/vadybininkų polinkį į stresus, atsparumą jiems. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Streso priežastys ir požymiai. Pagrindiniai streso požymiai. Streso priežastys. Streso pasekmės ir žala. Atsparumas stresui. Praktinė dalis. Anketinės apklausos analizė. Polinkio į stresą analizė. Atsparumo stresui įvertinimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Vagonai ir lokomotyvai (3)Įvadas. Darbo tikslas yra susipažinti ir išanalizuoti lokomotyvų hidraulinius siurblius, jų veikimo principus, tipus, konstrukcinius ypatumus. Hidraulinio siurblio paskirtis, veikimo principas. Žemo slėgio siurbliai. Aukšto slėgio siurbliai. Tepalo ir pagalbinio tepalo siurbliai. Vandens siurblys. Pagrindiniai kiekvieno siurblio tipo privalumai ir trūkumai. Krumpliaratinių siurblių privalumai ir trūkumai. Vienplunžerinių siurblių privalumai ir trūkumai. Išcentrinių siurblių privalumai ir trūkumai. Hidraulinių siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios eksploatuojant analizuojamus siurblius. Krumpliaratinių siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios juos eksploatuojant. Vienplunžerinių ir sekcinių siurblių silpnosios vietos. Problemos iškylančios juos eksploatuojant. Krumpliaratinio siurblio konstrukciniai tobulinimai. Krumpliaratinio siurblio veleno, našumo ir kiti skaičiavimai. Išvados. Priedai (siurblio specifikacija, dwg brėžiniai: krumpliaratis, žemo slėgio siurblys). Skaityti daugiau
Vagonai ir lokomotyvai (5)Įvadas. Lokomotyvo stabdžių paskirtis. Lokomotyvo stabdžių veikimo principas. Lokomotyvo svirtinių sistemų rūšys. Lokomotyvo stabdžių efektyvumo didinimas. Lokomotyvo sūkurinių srovių stabdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko teisių apsaugaĮvadas. Svarbiausios sąvokos. Kas yra vaikas. Teisėti vaiko atstovai. Vaikų teisių apsauga. Vaikų teisių įgyvendinimą koordinuojančios institucijos. Socialinis darbas su vaikais iš socialinės rizikos grupės šeimų. Prievarta prieš vaikus ir seksualinis – komercinis vaikų išnaudojimas. Nusikaltimai prieš vaikus Internete. Ilgalaikės seksualinės prievartos pasekmės. Seksualinės prievartos atskleidimas. Prievarta prieš vaikus ir seksualinis – komercinis vaikų išnaudojimas (Lietuva). Vaikų seksualinės prievartos prevencija. Vaikų apsauga nuo neteisėto grobimo. Vaiko teisų apsauga ir darbo rinka. Vaiko teisių apsauga ir laikinas vaikų išvykimas į užsienio valstybę. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Vaiko teisių apsaugos institucijos LietuvojeĮvadas. Vaiko teisių apsaugos institucijos Lietuvoje. Lietuvos respublikos seimas. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Lietuvos respublikos vyriausybė. Ministerijos. Vietos savivaldos institucijos, vaiko teisių apsaugos tarnybos. Nevyriausybinės organizacijos. Vaiko teisių apsaugos teisiniai pagrindai. Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai. Pagrindiniai nacionaliniai dokumentai. Vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo problemos. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Vaiko vaizduotėĮvadas. Vaizduotės samprata. Vaizduotės ir mąstymo skirtumai. Pagrindiniai vaizduotės tipai. Sąmoningo vaizduotės naudojimo prielaidos. Simboliai ir simboliniai veiksmai vaizduotėje. Vaiko raidos ypatumai iki penktų gyvenimo metų. Asmenybės raidos problemos. Asmenybės vystymosi veiksniai. Vaiko raida iki penktų gyvenimo metų. Kalba ir mąstymas. Vaiko asmenybės užuomazgos. Penkiamečio vaizduotės ypatumai. Vaizduojamoji veikla. Vaizduotė ir žaidimas. Skaityti daugiau
Vaikų adaptacijos ikimokyklinėje įstaigoje sunkumų prielaidosSantrauka. Summary. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos psichologiniai ypatumai. Adaptacijos procesas. Adaptacijos sąvoka ir jos traktuotės. Adaptacijos eiga ir trukmė. Adaptacijos sunkumų prielaidos. Prisitaikyti – pusė darbo. Vaikas, auklėtoja ir vaiko poreikiai. Darželio auklėtojos vaidmuo. Sunkumai, kuriuos vaikas patiria naujoje ikimokyklinėje įstaigoje. Pagrindinės rūšys sunkumų, kuriuos patiria "naujokas". Vaikas, patiriantis skriaudą naujoje ikimokyklinėje įstaigoje bei šeimoje. Vaikų prievartos prevencija. Vaiko adaptacijos per pirmąjį mėnesį tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga ir rezultatų apibendrinimas. Tiriamųjų socialinė – demografinė padėtis. Vaiko adaptacijos pobūdis pagal surinktus duomenis. Ryšys tarp lankiusių ir nelankiusių ikimokyklinę įstaigą. Ryšys pagal tai, ar turi brolių, seserų. Ikimokyklinės įstaigos pakeitimo priežastys. Požymiai, labiausiai atskleidžiantys vaikų adaptacijos laipsnį. Vaikų adaptacija pagal lytį. Santykis tarp ikimokyklinių įstaigų pagal adaptacijos pobūdį. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (7 psl.). Skaityti daugiau
Vaikų baimių psichosocialinė analizėĮvadas. Teorinė dalis. Baimė. Baimės apibrėžtis. Vaiko baimė ir savivertė. Vaikų baimės, nerimas. Amžiaus tarpsnio sąlygotos baimės. Kaip atpažinti baimes. Kaip padėti vaikui įveikti baimes. Kada pastebima ankstyviausia nerimo, baimės apraiška? Tiriamoji dalis. Anketos rezultatai. Tėvų ir vaikų baimių psichosocialinė lyginamoji analizė. TV laidos analizė apie baimes ir jų įveikimą. Vaikų baimės piešiniuose. Spalvų dėlionė. Vaikų baimių psichosocialinė lyginamoji analizė. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Vaikų emocijos ir jų raiška4-5 metų vaikų emocijos ir jų raiška. Įvadas. Literatūros apžvalga. Emocijų samprata. Emocijų vystymasis. 4-5 m. vaikų emocijos. 1. Džiaugsmas. Pyktis. Baimė. Liūdesys. 4-5 m. vaikų emocijų raiška. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodika. Stebėjimas. Vaiko emocijų stebėjimas žaidžiant. Apklausa. Tyrimo rezultatai. Žaidimo stebėjimo išreikštų emocijų lentelė ir diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų fizinis pasirengimas: Kelmės rajono dziudo klubo 10-15 metų imtynininkėsKelmės rajono vaikų jaunimo sporto mokyklos dziudo klubo 10-15 metų imtinininkių fizinis pasirengimas. Įvadas. Teorinė dalis apžvelgiant literatūros šaltinius. Fizinio ugdymo svarba vaiko asmenybei. Vaikų organizmo vystymosi ypatumai. Fizinių ypatybių (vikrumo, greitumo, koordinacijos, pusiausvyros, jėgos, lankstumo, ištvermės) lavinimas. Vikrumas. Greitumas. Koordinacija. Pusiausvyra. Jėga. Lankstumas. Ištvermė. Imtynininkių fizinio pasirengimo tyrimas, jo organizavimas ir metodai. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų ir jaunimo savižudybių Lietuvoje socialinės priežastys bei prevencijaĮvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Savižudžių dvasinė būsena. Pagrindiniai socialiniai faktoriai įtakojantys savižudybes. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimo mechanizmai. Savižudybės būdai. Nusižudžiusių vaikų statistika Lietuvoje 2002 – 2005m. Savižudybės prevencija Lietuvoje. Tyrimo rezultatų analizė. Metodologija. Apklausos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Išnašos. Skaityti daugiau
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencinės programos – viena iš socialinio pedagogo veiklos sričiųKursinio darbo pirminė literatūros analizė. Įvadas. Nusikalstamumo aktualumas. Nusikalstamumo prevencijos apibūdinimas. Socialinio pedagogo veikla. Pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų suicidijos prevencija mokyklojeĮvadas. Vaikų vieta šeimoje. Šeima – pagrindinė institucija. Smurtas šeimoje. Vaikas ir mokykla. Mokykla vaiko gyvenime. Kodėl vaikai taip elgiasi? Paauglių tarpasmeniniai santykiai, bendravimo problemos. Mokyklinio jaunimo laisvalaikio problemos. Masinių informavimo priemonių dvejopa pozicija. Savižudybės. Savizudybė - smurto šeimoje pasekmė? Kodėl žmonės bando nusižudyti? Savižudžių dvasinė būsena. Kaip atpažinti žmogų, ketinantį nusižudyti? Kaip užmegzti kontaktą su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę ar mėginusiu nusižudyti? Kaip bendrauti su tokiu žmogum? Ko nedaryti? Mitai ir tiesos apie savižudybę. Savižudybės problemos mastai. Požiūris į savižudybę. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų teisų apsaugaĮvadas. Vaiko teisių ir teisėtų interesų garantavimo sistema. Vaiko teisių apsaugos juridinė bazė. Nacionalinio lygmens vaiko teisių institucija. Vaiko teisių apsaugos institucijos savivaldybių lygmeniu. Socialinės – ekonominės sąlygos ir vaikų problemų sprendimų įgyvendinimas Socialinės pagalbos ir socialinio darbo sistema ir ypatumai. Įgyvendinamų programų apžvalga. Bendrojo lavinimo mokyklos socialinio pedagogo veiklos kryptys. Smurtas ir prievarta prieš vaikus. Pagrindinės vaiko, patyrusio prievartą, apsaugos problemos. Pasiūlymai, kaip tobulinti vaikų, patyrusių prievartą, apsaugą. Kaip mes galėtumėm apsaugoti vaikus nuo smurto ir prievartos? Nepilnamečių nusikalstamumas. Kokios priemonės numatomos šiam procesui kontroliuoti? Vaikas ir ekonomikos politika. Įžvelkime ryšį. Kaip Europos išlaidos siejamos su vaiku. Tiesioginės Europos Sąjungos išlaidos vaikui. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vaikų ugdymo praktika Estijos šeimoseĮvadas. Šiuolaikinė estų šeima. Estų motyvacija turėti vaikų. Estų tėvų problemos. Motinystė ir galimybė dirbti. Tėvo (vyro) ir vaiko bendravimo problemos. Estijos šeimos deinstitucionalizacija. Estų vaikų laisvė ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
......