Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Vadybos procesų valdymasĮvadas. Vadybos procesai, jų svarba organizacijoje. Planavimas. Problemų atpažinimas ir sprendimas. Strategija. Strateginiai, operatyvieji planai. Organizacinio darbo aspektai. Poveikis žmogaus elgesiui. Lyderiavimas ir derybos. Kontrolė. Organizacijos vystymosi procesai. Veiklos vystymosi tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos raida Lietuvoje (4)Įžanga. Vadyba Lietuvoje 1918-1940 metais. Ūkis. Tarpukario Lietuvos vadybos apžvalga. Mokslinės vadybos kongresai. Lietuviai juose. Mokslinės vadybos draugija. Jos tikslai ir veikla. Vadybos Lietuvoje pradininkai. Vytautas Andrius Graičiūnas. Pranas Lesauskis. Jonas Šimkus. Kiti mokslininkai ir jų darbai vadybos tema. Vadyba sovietiniu laikotarpiu. Pertvarkyta ūkio struktūra. Vadybos raida sovietinės okupacijos sąlygomis. Vadyba Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Tautinės vadybos vizija. Ūkio struktūra ir procesai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Vadyba Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Tautinės vadybos vizija. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos samprata ir kryptysĮvadas. Vadybos mokslo samprata ir raida. Vadybos vystymosi tendencijos Amerikoje ir Europoje XX amžiaus pradžioje. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos vystymasis Lietuvoje tautinio atgimimo laikotarpiu. Vadybos mokyklų raida. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujos vadybos teorijos (vadybos požiūriai). Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris), sistemų klasifikavimas. Šiuolaikinės valdymo teorijos - harmoningo žmogaus koncepcija. Vadybos funkcijos. Vadybos sprendimai. UAB "Ambora" tyrimas ir jo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teoretikai ir jų indėlis vadybos moksleĮvadas. Vadybos teorijos ištakos. Robertas Ouenas. Čarlis Bebaidžas. Henris R. Tounas. Vadybos teorijos pradininkai. Frederikas U. Teiloras. Luis D. Brendžis. Henris L. Gantas. Lilija Džilbret ir Frankas Džilbretas. Česteris Bernardas. Maksas Veberis. Anri Fajolis. Duglas Makgregoras. Hugo Munstenbergas. Meri P. Follett. Garingtonas Emersonas. Haris A. Čopfas. Vadybos teorijos pradininkai Lietuvoje. Pranas Lesauskis. Jonas Šimkus. Pranas Viktoras Raulinaitis. Vytautas Andrius Graičiūnas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos teorijų raida (5)Įvadas. Vadybos mokslo ištakos. Vadybos teorija — kas tai? Ankstyvoji vadyba. Vadybos teorijos raida. Mokslinio valdymo mokykla. Frederickas W. Tayloras (1856-1915). Henry L. Ganttas (1861-1919). Gilbrethai. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Henris Fayolis (1841-1925). 14 valdymo principų. Maxas Weberis (1864-1920). Mary Parker Follett (1868-1933). Chesteris Barnardas (1886-1961). Bihevioristinė mokykla. Sisteminis požiūris. Vadybos mokslo matematizmo mokykla. Naujos vadybos teorijos. Vadybos raida Lietuvoje. V.A. Graičiūnas (1898-1952). Administracinės vadybos teorija. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos teorija. Procesinis požiūris. Profesionalioji vadyba. Pagrindinės sąvokos. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas - kaip vadybos funkcija valdymo organizacijojeĮvadas. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovas organizacijos valdymo sistemoje. Vadovavimo funkcija vadybos teorijose. Pagrindiniai sėkmingo vadovavimo požiūriai. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorijos. Vadovavimo poreikio teorijos. Elgesio teorijos. Situacinis vadovavimas. Paramos teorija. Kognityvinės vadovavimo teorijos. Sprendimo priėmimo modelis. Kelio – tikslo teorija. Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vertikalių diadų modelis. Charizmatinis (patrauklus) vadovavimas. Transakcinis ir transformacinis vadovavimas. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo modelis. Liberalusis vadovavimo stilius. Stilių suderinamumas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Vadovavimas (10)Įvadas. Vadovavimo sąvoka. Pagrindinės būdingųjų bruožų požiūrio į vadovavimą idėjos. Situacinis vadovavimo modelis. Bihevioristinis požiūris į vadovavimą. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Įtikinėjantis vadovavimo stilius. Konsultuojantis vadovavimo stilius. Vadovo asmeninių savybių įtaka konfliktui ir valdymui. Vadovo asmenybės ypatumai. Orientacija į žmogų. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Asmenybių tipai. Pojūtis, kad esu pilnai suprastas. Transformuotas tekstas. Tekstas perrašytas trečiu asmeniu ir suskirstytas į prasminius vienetus. Patyrimo kategorijos. Apibrėžimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas (14)Įvadas. Valdymo kadrų darbo laiko tyrimo metodai. Anketinė ir žodinė apklausa. Darbo laiko autofotografija. Tiesioginė autofotografija. Darbo laiko fotografavimas ir chronometravimas 10 Momentinių stebėjimų metodas. Valdymo kadrų darbo laiko struktūra. Valdymo kadrų darbo laiko panaudojimo tobulinimas. Pasenę stereotipai kasdieniniame vadovo darbe. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas ir lyderiavimas (2)Įvadas. Dėstymas. Vadovavimas. Vadovavimas - tarpusavio santykiai. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Penki pavyzdingo vadovavimo metodai. Veiksmingo valdymo principai. Orientavimasis į rezultatą. Įnašas į visumą. Susitelkimas į keletą dalykų. Pranašumų išnaudojimas. Pozityvus mąstymas. Penki vadovavimo metodai ir dešimt įpareigojimų. Lytis, kaip atsitiktinumų veiksnys: ar vyrai ir moterys vadovauja skirtingai. Modernizuotos bruožų teorijos: charizmatinis vadovas. Vizijomis grindžiamas vadovavimas. Lyderiavimas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Lyderiai ir nelyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Skaityti daugiau
Vadovavimas ir motyvacijaĮvadas. Vadybos mokslo raida. Vadybos mokyklos. Vadybos mokslas Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Vadovavimo stiliai ir efektyvumas. Motyvavimas – kaip valdymo proceso dalis. Motyvavimo teorijos. Motyvavimo veiksniai ir užmokesčio formos. Darbuotojų motyvavimas įmonėje "X". Kontrolė. Išvados, pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vadovavimas ir vadovavimo stiliaiĮvadas. tikslas – supažindinti su vadovavimu ir vadovavimo stiliais. Šiam tikslui išsikėlėme šiuos uždavinius. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovavimo esmė. Vadovavimas: geras, geresnis, geriausiais. Naujas vadovavimo apibrėžimas. Vadovavimo teorijų apžvalga. Vadovavimo funkcija vedybos teorijose. Personologinės vadovavimo teorijos. Kognityvinės vadovivomo teorijos. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Vadovavimo stilių apžvalga. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Valdymo stiliaus efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vadovavimo stiliaiĮvadas. Vadovavimas kaip socialinė sąveika. Vertikalių diadų modelis. Charizmatinis (patrauklus) vadovavimas. Transakcinis ir transformacinis vadovavimas. Socialinės įtakos teorijų vertinimas. Charizmatinis ir transformacinis vadovavimas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovo ir lyderio skirtumai. Vadovo funkcijos. Situacinis vadovavimas – kaip daryti poveikį skirtingiems darbuotojams. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliai. Stilių derinamumas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas mokyklai – vienas iš švietimo organizacijos valdymo grandžiųĮvadas. Vadovavimo teorijos ir stiliai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Valdymo proceso etapai. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Požiūriai į vadovavimą. Vadovo darbas. Vadovavimas mokyklai. Pasiūlymai vadovams. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas valdymo sistemojeĮvadas. Vadovo darbas, savybės ir funkcijos. Vadovo darbas. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Aiškus ir konkretus pareigų ir atsakomybės paskirstymas. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Vadovo etiketas. Sistema "vadovas – pavaldinys". Tyrimas "vadovavimo funkcija". Tyrimo analizė. Išvados. Santrauka. Priedas (2). Skaityti daugiau
Vadovavimo esmė ir priemonės (2)Įvadas. Vadovavimas. Kas tai? Organizacijos ir firmos samprata. Vadovas ir jo funkcijos. Vadovų tipai. Vadovavimo būdai. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Charizmatinis valdymo stilius. Patriarchalinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Naujieji vadovavimo stiliai. Kooperatinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Stilių naudojimas. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Pripažinimai ir kritikai. Nurodymai. Grupinio darbo organizavimas. Valdymo sprendimai. Konfliktai ir jų valdymas. Bendrovių "X" "Y" "Z" vadovavimo palyginimai. Bendrovės "X" vadovavimas. Bendrovės "Y" vadovavimas. Įmonės "Z" vadovavimas. Lietuvos vadovų vadovavimo tipų apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo ir vadovo etika. Vadovo vaidmuo sprendžiant etines problemas įmonėjeĮvadas. Bendravimo, moralės ir etikos sąvokos. Etikos, moralės ir dorovės esmė. Vadovo sąvoka. Vadovo etika. Etikos kodeksai. Bendravimo ir verslo etikos ryšys. Verslininko etikos aspektai. Verslininko etikos taisyklės. Kas yra vadovavimas? Vadovavimo etika. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etika "VP Market" prekybos centruose. Etinių problemų priežastys. Vadovo vaidmuo. Vadovo vaidmuo sprendžiant etines problemas. Vadovo vaidmuo – tarpininkas. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vadovavimo problemosĮvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Įtikinėjantis vadovavimo stilius. Konsultuojantis vadovavimo stilius. Stilių derinamumas. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Aiškus ir konkretus pareigų ir atsakomybė paskirstymas. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo problemos įmonėjeSantrauka. Summary. Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stilių klasifikacija. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės ir funkcijos. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Vadovavimo problemos Pakruojo "Žemynos" vidurinėje mokykloje. Mokyklos struktūra. Vadovavimas ir jo problemos Pakruojo "Žemynos" vidurinėje mokykloje. Mokyklos vidaus audito srities "Mokyklos valdymas ir kokybės garantavimas" analizės išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo problemos organizacijojeĮvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimo stiliai (2)Įvadas. Vadovo asmenybė. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Valdymo stiliaus efektyvumas. Skaityti daugiau
......