Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Užsienio prekybos režimo pasikeitimo tendencijos Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nareLietuvos užsienio prekybos būklė iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Įstojimo grėsmės. Pokyčiai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Užsienio prekybos liberalizavimas. Ekonomikos plėtros spartėjimas. Laisvo prekių judėjimo teisinis reglamentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio prekybos tendencijos LietuvojeŪkio statistika ir ekonometrija. Įvadas. Teorija ir metodai. Aprašomoji statistika. Ekonometrinė analizė ir prognozavimas. Porinė regresija (vienmatė). Daugiamatė regresija. Prognozavimas su trendu. Koreliacija. Regresijos lygties prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Trendas. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio prekybos tendencijos Lietuvoje (2)Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti 2006-2008 metų Lietuvos užsienio prekybos svarbiausius aspektus. Teorinė dalis. Ekonometrinis tyrimas. Duomenys. Aprašomoji statistika. Importas. Eksportas. BVP (Bendras vidaus produktas). Modeliavimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Daugialypis regresijos modelis. Determinacijos koeficiento įvertis. Liekamųjų paklaidų analizė. Prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Užsienio rinkos parinkimas plėtrai: pastatų renovavimas UAB "Struktūra"Įžanga. Tyrimo tikslas – parinkti UAB "Struktūra" užsienio rinką, kurioje įmonė galėtų sėkmingi plėsti veiklą. Teoriniai užsienio rinkų parinkimo aspektai. Rinkų internacionalizacija. Tarptautinio verslo operacijų valdymas. Užsienio rinkų parinkimo etapai. Ekonominės veiklos plėtros į užsienio šalis motyvai ir tikslai. Užsienio rinkų parinkimo makrolygyje kriterijai. Tikslinės rinkos identifikavimas. Užsienio šalies rinkos konkurencinės aplinkos analizė. Skverbimosi į užsienio rinką strategijos ir įėjimo būdo parinkimas. Vertės grandinė įmonės veiklos plėtroje. Užsienio rinkos parinkimo UAB "Struktūra" veiklos plėtrai tyrimas. Tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo eiga. Užsienio rinkos parinkimo UAB "Struktūra" veiklai tyrimo rezultatų analizė. UAB "Struktūra" apžvalga. Užsienio rinkų ekonominė (empirinė) apžvalga. Ukrainos verslo rinkos aplinkos tyrimo rezultatai. Skverbimosi būdo į užsienio rinką parinkimas remiantis interviu tyrimu. Įmonės UAB "Struktūra" veiklos plėtros perspektyvos Ukrainos verslo rinkoje. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Užsienio teisės taikymasSutarties laisvės principas - pasirinkti taikytiną teisę. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo organo pasirinkimo reikšmė. Sutartys, kuriose galima pasirinkti užsienio teisę. Tarptautinės sutartys. Vietinės sutartys. Taikytinos teisės ryšys su sutartimi. Su sutartimi susijusi teisė. Su sutartimi nesusijusi teisė. Tarptautinių teisės aktų parinkimas. Teisės parinkimas skirtingoms sutarties dalims. Užsienio teisės taikymas teisme. Taikytinos teisės nustatymo taisyklės. Sutarties pasirašymo vietos teisė. Sutarties vykdymo vietos teisė. Specialios taisyklės. Tarptautinės privatinės teisės unifikavimas. Taikytinos teisės nustatymas teisme. Užsienio teisės taikymas. Teisėjų kontrolė pasirinktai teisei. Užsienio teisės įrodymas. Užsienio teisė - fakto ar teisės klausimas? Informacijos apie užsienio teisę gavimas. Taikytina teisė negali prieštarauti viešajai tvarkai. Užsienio teisės taikymo apribojimai. Taikytina teisė negali prieštarauti privalomiems ginčo sprendimo organo Valstybės įstatymams. Kiti užsienio teisės taikymo apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio valiutų rinka ir jos funkcijosĮvadas. Valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinkos samprata. Tarptautinės valiutų rinkos dalyviai. Arbitražas tarptautinėje valiutų rinkoje. Valiutų kursai. Fiksuoti valiutų kursai. Plaukiojantys valiutų kursai. Realus ir nominalusis valiutų kursai. Valiutų kursus lemiantys veiksniai. Valiutų kursų kitimo priežastys. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų skirtumai, pranašumai, trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio valiutų rinka ir jos funkcijos (2)Tarptautinių finansų kursinis darbas. Įvadas. Valiutos istorija. Valiutos kurso sąvoka. Tarptautinė valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinkos samprata. Tarptautinės valiutų rinkos dalyviai. Hedžingas (angl. Hedging) tarptautinėje valiutų rinkoje. Arbitražas tarptautinėje valiutų rinkoje. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Užsienio prekyba. Šalies realių pajamų pasikeitimas. Infliacijos tempai. Mokėjimų balansas (ypač užsienio prekybos balansas). Palūkanų skirtumai. Pasitikėjimo laipsnis ir spekuliacija. Vartotojų skonio kitimas. Valiutos kurso sistemos. Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų sistemų panaudojimo privalumai, trūkumai. Valiutos kurso pasikeitimai: revalvacija ir devalvacija. Realus ir nominalusis valiutų kursai. Vidurio ir rytų Europos šalių valiutos kurso režimai ekonominės krizės sąlygomis. Išvados. Skaityti daugiau
Užtrūkusių karvių šėrimas, raciono balansavimasKarvių šėrimas. Karvės apetitas. Karvių šėrimas užtrukinimo metu. Užtrūkusių karvių šėrimas. Raciono balansavimas ir anijonų–katijonų balansas. Skaityti daugiau
V. Leninas – Monopolistinės kapitalizmo stadijos problemų tyrinėtojasĮvadas. V. Lenino autobiografija. Monopolistinis kapitalizmas, kas tai? Bendrosios kapitalizmo krizės bruožas yra valstybinio monopolistinio kapitalizmo įsigalėjimas. Imperializmas – ypatinga kapitalizmo stabula. Imperializmas – mirštantis kapitalizmas, pereinamas į socializmą. Išvados. Skaityti daugiau
Vadyba (88)Vadybos samprata ir esmė. Valdymo ciklas (procesas). Planavimas. Kontrolė. Organizavimas. Vadovavimas. Vadovavimo stilius. Sprendimų priėmimas. Sociometriniai tyrimai. Įmonių tipai. Tipinės įmonių organizacinės struktūros. AB valdymo schema. Akcinės bendrovės sąvoka. Finansų valdymo sistema. Personalo valdymo sistema. Marketingo valdymo sistema. Gamybos valdymo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Vadyba senovėjeĮvadas. Senovės Egiptas. Piramidžių statyba. Valstybės valdymas. Kariuomenė. Izraelitų tauta. Mozės asmenybė. Mozės įstatymai. Makedonijos kariuomenė. Aleksandras Makedonietis. Makedonijos armijos struktūra. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vadyba viešajame sektoriuje: Visuotinės kokybės vadyba švietimo sistemojeĮvadas. Visuotinės kokybės vadybos taikymas viešajame sektoriuje. Vadybos principų taikymas viešajame sektoriuje. Visuotinės kokybės vadybos principai ir jų taikymas viešajame sektoriuje. Vadyba švietimo sistemoje. VKV taikymas mokyklose. Lietuvos švietimo sistema: iššūkiai ir naujos tendencijos. Vadyba švietimo sistemoje: VKV perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybiniai sprendimaiĮvadas. Vadybos sprendimai. Tikslo nustatymas. Sprendimų paieška. Euristinė sprendimų paieška. Grupinis protinis sprendimo darbas. Sprendimo įgyvendinimas. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Sprendimų priėmimas individo lygmenyje. Sprendimų priėmimas grupės lygmenyje. Sprendimų lygmenyje organizacijos lygmenyje. Valdymo sprendimų turinys. Grupiniai sprendimo priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimų tipai. Išvada. Skaityti daugiau
Vadybininko profesija: XXI amžiaus iššūkiai ir grėsmėsĮvadas. Mokslas ar menas? Vadybininko vaidmuo. Komandos vadovas. Žmonių vadovas. Geras vadovas. Vadovavimas kaip įgaliojimas. Ką daryti ištikus stresui. Kova su stresu. Kaip planuoti laiką. Laiko gaišinimas. Iniciatyvumas. Kaip naudoti laiką. Vyturiai ir pelėdos. Patarimai, kaip geriau tvarkyti laiką. Kaip vadovauti viršininkui. Pažinkite viršininką. Vadovavimas kebliose situacijose. Sprendimas. Problemų sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybininko vaidmuo rengiant renginius Klaipėdos koncertų salėjeĮvadas. Organizacijos struktūra. Kultūros vadybininko valdymo funkcijos. Meno kolektyvų vadybininko veikla Koncertų salėje. Koncertų vadyba. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Vadybinis organizacijų struktūrizavimasĮvadas. Vadybinio organizacijos struktūrizavimo būtinumas. Vadybinio organizacijų struktūrizavimo esmė. Vadybinio organizacijų struktūrizavimo kryptys. Įvairių įmonių vadybinio struktūrizavimo ypatybės. Organizacijos vadybinis struktūrizavimas šiuolaikinėje vadyboje. Organizacijos vadybinis struktūrizavimas ir vėlesnės vadybos mokyklos. Organizacijos paskirtis ir strategija - jos vadybinio struktūrizavimo ištakos. Linijinės organizacijos vadybinės struktūros dedamosios formavimas. Funkcinės organizacijos vadybinės struktūros dedamosios formavimas. Organizacijos vadybinės struktūros elementų funkcijų apibrėžimas. Organizacijos struktūrizavimasis. Vadybinio organizacijų struktūrizavimo išbaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos medis - vadybos teorijų išraiškaVadybos medis. Medžio šaknys. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Medžio kamienas. Medžio šakos. Personalo vadyba. Finansų valdymas. Konfliktų vadyba. Pokyčių (inovacijų) vadyba. Medžio lapai. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos mokslo atsiradimo prielaidosĮvadas. Vadyba. Valdymo samprata. Vadybos mokslo atsiradimo ištakos ir vystymasis. Vadybos mokslo atsiradimas. Vadybos mokslo ištakos ir vystymasis istoriniu požiūriu. Vadybos vystymosi istorinės tendencijos. Vadybos koncepcija . Pirmoji vadybos vystymosi stadija. Antroji vadybos vystymosi stadija. Trečioji vadybos vystymosi stadija. Vadybos mokslas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos mokslo objektas, dalykas ir ryšys su kitais mokslaisĮvadas. Įmonė - vadybos objektas. Įmonė kaip sistema. Įmonių tipai. Įmonės tikslų sistema. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Vadybos ryšys su kitais mokslais. Įmonės vadybos turinys. Konkrečios vadybos funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Vadybos mokslo raida Lietuvoje (2)Įvadas. Vadybos mokslo raida 1918 – 1940 metais. Vadybos mokslo tėvas Lietuvoje - Vytautas Andrius Graičiūnas. Karininko Prano Lesauskio mokslinės veiklos nuopelnai vadybos mokslo raidai. Vadybos idėjų propagavimas J. Šimkaus moksliniuose darbuose. Mokslinės vadybos draugija. Vadybos mokslo raida sovietiniu laikotarpiu. Vadybos mokslo raida Lietuvos tautinio atgimimo laikotarpiu. Išvados. Skaityti daugiau
......