Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Ūkio statistika ir ekonometrija (15)64 variantas. Įvadas. Darbo tikslas: statistiškai aprašyti duomenis. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Apibrėžimai. Duomenų aprašomoji statistika. Kokybinių rodiklių analizė. Kiekybinių rodiklių analizė. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išsiskiriančių reikšmių tyrimas. Koreliacinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (16)Įvadas. Tikslas – išanalizuoti namų ūkių biudžetų statistinius duomenis, atliekant tam tikras užduotis, ir padaryti išvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Duomenys. Namų ūkio dydis. Aprašomoji statistika. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Aprašomoji statistika. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Aprašomoji statistika. Įvertinti vieno šeimos nario vidutinių išlaidų pasiskirstymą. Skurdo rodyklių įvertinimas. Skurdo riba. Skurdo lygis. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinio skurdo nuokrypis. Pajamų nelygybės kaime ir mieste įvertinimas. Duomenys, reikalingi pajamų nelygybės mieste įvertinimui. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (4)Įvadas. Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkio dydis. Namų ūkio gyvenamoji vieta. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos amžius (grupuotas). Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkio galvos socialinė – ekonominė grupė. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Statistinių duomenų analizė. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti, ar namų ūkių santaupos didėja. Namų ūkių nelygybės ir skurdo vertinimas. Skurdo vertinimas. Nelygybės vertinimas. Išlaidų regresinė analizė. Ekonometrinis tyrimas. Ekonomikos teorinė dalis. Nedarbo priklausomybės nuo kitų makroekonominių rodiklių tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (5)Įvadas. Duomenys. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Grafinė duomenų analizė. Kokybiniai kintamieji. Gyvenamoji vieta. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Kiekybiniai kintamieji. Namų ūkio dydis. Namų ūkiai su skirtingu skaičiumi vaikų namų ūkyje. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurdo riba. Skurdo lygis. Skurdo gylis (žemų pajamų nuokrypis). Žemų pajamų indeksas. Gini koeficientas. Loerenco kreivė. Pajamos mieste ir kaime. Namų ūkių santaupų padėtis. Koreliacija ir jos reikšmingumas. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas nuo svarbiausio veiksnio. Vieno šeimos nario išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (7)Įvadas. Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. Išanalizuoti statistinius duomenis. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių (regresinė analizė). Ekonomikos teorija. Ištirti pasirinkto makroekonominio rodiklio priklausomybę nuo kitų makroekonominių rodiklių. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (8)Įvadas. Duomenys. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Grafinė duomenų analizė. Kokybiniai kintamieji. Gyvenamoji vieta. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Kiekybiniai kintamieji. Namų ūkio dydis. Namų ūkiai su skirtingu skaičiumi vaikų namų ūkyje. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurdo riba. Skurdo lygis. Skurdo gylis (žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Gini koeficientas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio statistika ir ekonometrija (9)Įvadas. Apibrėžimai ir reikšmės. Apibrėžimai. Reikšmės. Pradiniai duomenys. 1 dalis. Grafinė duomenų analizė. 2 dalis. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. 3 dalis. Pajamų pasiskirstymo netolygumo matas – GINI koeficientas. 4 dalis. Namų ūkių pajamų nelygybės grafinė analizė. Lorenco kreivė. 5 dalis. Skurdo rodiklių įvertinimas. 6 dalis. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime. Ar vieno šeimos nario pajamos didesnės negu kaime? 7 dalis. Patikrinti ar namų ūkio vidutinės santaupos padidėjo (sumažėjo). 8 dalis. Įvertinti išlaidų, pajamų, namų ūkio dydžio koreliacijas ir jų reikšmingumą. 9 dalis. Išlaidų tiesinės priklausomybės įvertinimas nuo svarbiausio veiksnio (iš aštuntos dalies). 10 dalis. Vieno šeimos nario išlaidų priklausymas nuo įvairių faktorių. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektasĮvadas. Pateikti statistiniai duomenys. 1punktas: bendra namų ūkių charakteristika-aprašomoji statistika. 2 punktas: įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinį pajamų pasiskirstymą. 3 punktas: patikrinti ar skiriasi vieno šeimos išlaidos kaime ir mieste. 4 punktas: patikrinti, ar namų ūkių pajamos didėja. 6 punktas: išanalizuoti namų ūkių nelygybę. Gini koeficientas ir Lorenco kreivė. 7 punktas: išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. 8 punktas: ištirti ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario išlaidas. 9 punktas: įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžių koreliaciją ir reikšmingumą. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio šakos konkurencingumo didinimas technologinių inovacijų pagrinduĮvadas. Įmonių konkurencingumo didinimas globalių permainų. Akivaizdoje. Konkurencingumo reiškinio samprata ir kompleksiškumas. Teorinės konkurencinio pranašumo įgijimo prielaidos. Technologinės inovacijos. Naujųjų technologijų vaidmuo paslaugų veikloje. Paslaugų inovacijų esmė ir jos ypatybės. Inovacinės technologijos kaip ekonomikos augimą skatinantis veiksnys. "Meganeto" interneto tinklo paslaugų technologinės inovacijos ir įtaka konkurencingumo didinimui1. Technologinės inovacijos interneto paslaugų versle. Naujos technologijos inovacinis projektas "Į Vilniaus miestą šviesos greičiu". "Meganeto" tinklo ateities vizijos ir naujų technologijų skaitmeninė televizija.Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Ūkių pajamų ilgalaikio ir trumpalaikio kitimo tendencijos ir veiksniaiĮvadas. Pajamų samprata. Pajamų žemės ūkyje samprata. Trumpalaikė pajamų žemės ūkyje problemos esmė. Ilgalaikė pajamų žemės ūkyje problemos esmė. Pajamų žemės ūkyje lyginamoji analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Trumpalaikių pajamų pokytis. Ilgalaikių pajamų pokytis. Pajamų problemos trumpu ir ilgu laikotarpiu. Žemės ūkio produktų kainos. Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto problema. Ūkininkų skolų problema. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Ukrainian Gen-sets Market. Market research for DEIF A/SDarbas anglų kalba. Rinkodaros tyrimas. Ukrainos rinka. Ar DEIF kompanijos produkcija tinkama Ukrainos rinkai? DEIF kompanija (Danijoje) užsiima programavimu į generatorius, kurie gali būti naudojami vėjo malūnams (kazino, stadionuose, ligoninėse) kai dingsta elektra "juodasis laikotarpis". Pagrindinis uždavinys: Ar DEIF kompanijai verta bandyti įeiti į Ukrainos rinką? Chapter I – Executive summary and introduction. Executive summary. Introduction. Chapter II – Introduction. DEIF A/S presentation. DEIF. Engine and Gen-set Controls. Purpose of the project. Chapter III - Macro environment analysis. PEST analysis. Political. Economic Factors. Social. Technology. Conclusions. Chapter IV - Micro environment analysis. Supply chain. Suppliers. Manufacturers. Sellers. Customers. Conclusions. End-customers of gen-sets. Introduction. Hotels. Hospitals (health clinics). Banks. Airports in Ukraine. Telecommunication and communication. Shipbuilding companies. Casinos. Metro. Pipelines. Stadiums. Conclusions. Exhibitions and shows in Ukraine in 2009. Introduction. Power and Energy exhibitions. Other exhibitions. Marine Exhibition in Odessa. Conclusions. Power-supply market in Ukraine. Market characteristic. Controllers. Engines. List of companies. Conclusions. Porter’s 5 force. Introudction. The threat of substitute products. The threat of the entry of new competitors. The intensity of competitive rivalry. The bargaining power of customers. The bargaining power of suppliers. Conclusions. SWOT analysis. Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats. Conclusion. Chapter V – Market Strategy. STP. Market segmentation. Market size estimation. Target groups. Positioning. Conclusions. Entry mode strategy. Introduction. Hierarchical models. Intermediate models. Export models. Subcontracting strategy. Conclusions. Ansoff’s growth strategies. Marketing mix. Product. Price. Place. Promotion. Conclusions. Chapter VI - Summary and Appendix. Summary. Appendix. Project description. Appendix for Chapter. End-customers of gen-sets. Appendix for Chapter. Exhibitions and shows in Ukraine. Appendix for Chapter. Power-supply market in Ukraine. Appendix for Chapter. Porter’s 5 force. Process report. Skaityti daugiau
Ultra didelio integracijos laipsnio (ULSI) daugiasluoksnių sujungimų elektroterminių procesų modeliavimas ir simuliavimas SPICE terpėjeSantrauka. Įvadas. Šiluminės analizės metodika. Analitinis modelis ir prielaidos. SPICE elektroterminės simuliacijos metodologija. Modelio įvertinimas. Stacionarių procesų analizė. Temperatūrinis pasiskirstymas išilgai laidininkų. Via atskyrimo poveikis efektyviąjam kILD. Temperatūros kilimas daugiasluoksniuose metalo pjūvuose. Temperatūros įtaka RC grandims. Šiluminis kontaktas. Pereinamųjų procesų analizė. Analitinis modelis. SPICE simuliavimo metodologija. AlCu ir Cu sujungimų palyginimas. Via atskyrimo poveikis ir žemos kokybės (low-k) dielektrikai. Dirbtinio termo-via sluoksnio veikimas. Laidininko pločio ir aukščio santykio įtaka. Išvados. Skaityti daugiau
Ultratrumpųjų bangų siųstuvo projektavimasVirpesių formavimo ir generavimo kursinis darbas. Įvadas. Techninio lygio analizė. Siųstuvo struktūrinės schemos sudarymas. Galinės pakopos skaičiavimas. Kolektorinės grandinės maksimalaus režimo skaičiavimas. Bazės grandinės maksimalaus režimo skaičiavimas. Suderinimo su antena (fideriu) skiriamųjų ir blokavimo elementų skaičiavimas. Moduliatoriaus skaičiavimas. Tarpinių pakopų schemų parinkimas ir aprašymas. Maitinimo šaltinių parinkimas ir parašymas. Dažnių sintezatoriaus parinkimas ir aprašymas. Saugos sistemos elementų parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Universitetų bei valdžių ir visuomenės socialinio kontrakto raida Europoje ir LietuvojeĮvadas. Europos universitetų atsiradimas, jų pirminė misija ir vieta visuomenėje, universitetų autonomija. Europos universitetų transformacijos viduramžiuose, Humboldto ir Paryžiaus universitetų pokyčiai. Universitetų (universitetinių aukštųjų mokyklų) raida Lietuvoje. Universitetų misijos ir socialinio kontrakto tarp jų ir visuomenės raida XX amžiuje. Aukštojo mokslo masiškėjimas. Universitetų internacionalizavimas po II-ojo pasaulinio karo. Konservatyvi universitetų pozicija. Pokyčiai septintajame XX amžiaus dešimtmetyje. Žinių visuomenės bei žinių ekonomikos apraiškos paskutiniaisiais XX amžiaus dešimtmečiais. Universitetų ir visuomenės bei valdžios santykiai didžiojoje Europos universitetų chartijoje. Sorbonos deklaracija ir jos padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Upės hidroekologinis įvertinimas: Veiviržo upėVeiviržo upė hidrografiniu ir hidrologiniu požiūriu. Įvadas. Literatūros apžvalga. Minija. Veiviržas. Intakai Vandens tarša. Upių taršos klasifikacija. Didžiausios leistinos medžiagų koncentracijos upių vandenyje. Darbo objektas ir metodai. Darbo objektas. Darbo metodai. Darbo rezultatai. Hidrologinis Veiviržo upės įvertinimas. Hidrocheminis Veiviržo upės įvertinimas. Veiviržo upės tarša nitritais. Veiviržo upės tarša nitratais. Veiviržo upės tarša mineraliniu azotu. Veiviržo upės tarša bendruoju azotu. Veiviržo upės tarša bendruoju fosforu. Veiviržo upės tarša fosfatais. Bendrasis deguonies suvartojimas (BDS) Veiviržo upėje. Veiviržo upės metiniai ir sezoniniai 1991-2006 metais. N/P, N/Si ir P/Si santykiai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Urbanizacijos pagrindiniai aspektaiĮvadas. Urbanizacija. Urbanizacija ir jos aspektai. Demografinė urbanizacija. Teritorinė urbanizacija. Ekonominė urbanizacija. Socialinė urbanizacija. Urbanizacijos etapai. Šiaulių regiono urbanizacija. Infrastruktūros reikšmė urbanizacijai. Išvados. Skaityti daugiau
Utenos apskrities vasarinių kviečių plotų, derliaus, ir derlingumo statistinė analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinius kviečius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Tyrimo būdai. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių kviečių pasėlių plotų statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių kviečių derliaus statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių kviečių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (9). Skaityti daugiau
Utenos apskrities visų ūkių bulvių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimasĮvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės metodai. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai. Bulvių statistinės analizės metodai ir būdai. Bulvių pasėlių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Bulvių plotų statistinė analizė. Bulvių derliaus statistinė analizė. Derlių lemiančių veiksnių analizė. Bulvių derlingumo statistinė analizė. Bulvių auginimo rezultatų prognozavimas. Bulvių plotų prognozavimas. Bulvių derliaus prognozavimas. Bulvių derlingumo prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Utenos apskrities visų ūkių grikių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimasŽemės ūkio statistikos ir prognozavimo kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie grikius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Grikių auginimo rezultatų statistinė analizė. Grikių derliaus statistinė analizė. Grikių plotų statistinė analizė. Grikių derlingumo statistinė analizė. Grikių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Utenos apskrities visų ūkių vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Tyrimo būdai. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių miežių pasėlių plotų statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių miežių derliaus statistinė analizė. Utenos apskrities visų ūkių vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (13). Skaityti daugiau
......