Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Trumpųjų elektrinių impulsų formavimas ir jų panaudojimas medžiagotyrojeĮvadas. Krūvininkų kaitinimas elektriniame lauke. Telegrafinės lygtys. Atspindžio koeficientas. Bendraašis kabelis. Metodika. Trumpųjų elektrinių impulsų formavimas. Gyvsidabrinė rėlė. Trumpųjų elektrinių impulsų registravimas. Atrobavimo principas. Pagrindinė matavimo schema. Kalibravimas. Naudojami bandiniai ir jų savybės. Eksperimento rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Turizmas — tarptautinių ekonominių santykių vystymosi veiksnysĮvadas. Turizmo samprata. Kelionių klasifikavimas. Socialinio turizmo sąvoka. Turizmo dalyviai ir jų vaidmuo. Europos turizmas ir darnioji plėtra. Turizmo poveikis gamtai. Kaimo turizmo indėlis į pasaulio turizmą. Turizmo politika. Valstybinio ir privataus sektorių. bendradarbiavimas. Turizmas ir jo poveikis ekonomikai. Turizmą įtakojantys veiksniai. Lietuvos turizmo asociacija. Lietuvos turizmo departamentas. Trumpa Tuniso turizmo apžvalga. Trumpa Lietuvos turizmo apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Turizmo analizėĮvadas. Summary. Turizmo samprata. Pagrindinės turizmo sąvokos. Lietuvos turizmo statistiniai duomenys. Lietuvos turizmo statistinė apžvalga 2003. Lietuvos turizmo statistinė apžvalga 2002. Lietuvos turizmo statistinė apžvalga 1998. Turizmo pajamos ir išlaidos. Statistinių duomenų skaičiavimai Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvykstamojo turizmo vystymosi prognozavimo skaičiavimai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Turizmo įmonės kūrimas ir veikla: UAB "Gero kelio"Įvadas. Santrauka. Verslo idėja ir misija. Aplinkos analizė. Turizmo rinka. Statistikos departamento duomenys apie Lietuvos išvykstamąjį turizmą už 2005 m. Kelionių organizatoriaus "Gero kelio" potencialus vartotojai ir klientai. Įmonės dislokacija. Rinkodaros ir verslo tikslai. Kapitalo formavimas. Turizmo įmonės steigimas. UAB "Gero kelio" registravimas. Kelionių organizatoriaus "Gero kelio" pavadinimas ir logotipas. Įmonės organizacinė struktūra. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Įmonės teikiamos paslaugos ir turizmo produktas. Busimieji įmonės partneriai. Finansiniai skaičiavimai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Turizmo įmonės steigimasSituacijos analizė. Kelionių organizatoriaus vieta. Kelionių organizatoriaus patalpos ir jų įrengimas. Įmonės įregistravimas. Įmonės veiklos rūšys. Darbuotojai. Turizmo paslaugų rinkiniai ir jų kainų nustatymas. Savaitgalinė-poilsinė kelionė "Sveikatingumas Birštone". Gražiausios mūsų krašto vietos. Kelionių organizatoriaus reklama. Finansinė dalis. Skaityti daugiau
Turizmo paslaugų pasiūla ir analizė turizmo įmonėje vystant atvykstamąjį ir vietinį turizmąAktyvaus ir pasyvaus poilsio, laisvalaikio turizmo paslaugų pasiūla bei analizė turizmo įmonėje vystant atvykstamąjį ir vietinį turizmą. Įvadas. Turizmo, kaip paslaugų verslo prigimtis ir samprata. Laisvalaikio prigimtis ir samprata. Rekreacijos prigimtis ir samprata. Turizmo paslaugų pasiūla ir galimybės atvykstamojo ir vietinio turizmo srityje. Aktyvus turizmas. Aktyvaus turizmo pasiūla ir galimybės vystant atvykstamąjį turizmą. Pasyvus turizmas. Rekreacija. Pasyvaus turizmo pasiūla ir galimybės vystant vietinį turizmą. Turizmo įmonių veikla ir rezultatai. Turizmo įmonių veikla Lietuvoje. Turizmo įmonių veikla užsienyje. Praktinė užduotis: turizmo paslaugų paketai. Aktyvaus turizmo paslaugų paketas. Pasyvaus turizmo paslaugų paketas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Turizmo paslaugų teikimo analizė: kelionė "Viena-Bruno-Macochos urvai-Krokuva"Įvadas. Klientų motyvai. Turizmo paslaugų vartotojų poreikių analizė. Turizmo paslaugų vartotojų segmentavimas. Kelionių vadovo darbas su turistais kelionės metu. Nenumatyti atvejai turistinėje kelionėje. Klientų skundai. Kelionės vadovo darbas vykstant "Viena-Bruno-macochos urvai-Krokuva" maršrutu. Praktinė studijų darbo dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajoneĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti esamą turizmą Šiaulių rajone ir galimą jo plėtrą, bei perspektyvas. Turizmo teoriniai aspektai. Turizmo sąvoka. Turizmo rūšys ir motyvai. Turizmo produktas. Turizmo poveikis. Turizmo struktūrinės dalys. Turizmo vystymasis. Turizmo informacinė sistema. Šiaulių miesto turizmo informacijos centras. Šiaulių rajono turizmo perspektyvos ir jų analizė. Šiaulių rajono gamtos paminklai. Šiaulių rajono muziejai, paminklai, garsios vietos- kultūros paveldas ir jų perspektyvos. Vandens telkiniai. Kaimo turizmo plėtra. Autoturizmo plėtra. Rekreacinių teritorijų plėtra. Rekreacinių įstaigų ir įmonių analizė. Turizmo Šiaulių rajone SWOT analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Turizmo plėtros galimybių studija LietuvojeĮvadas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Valdymo funkcijos. Esamos būklės analizė. Specialistų parengimas. Turizmo plėtros tikslai ir uždaviniai. Turizmo plėtros numatomi rezultatai. Turizmo plėtros privalumai. Turizmo plėtros trūkumai. Turizmo plėtros galimybės. Turizmo plėtros grėsmės. Praktinė dalis. Turistų domėjimosi Lietuva apžvalga. Turizmo tikslai. Transporto paslaugos. Tyrimo rezultatų analizė. Metodika. Duomenys apie respondentus. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Turizmo statistinis tyrimasĮvadas. Turizmo statistinių duomenų lentelė. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Mediana. Požymių variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Asimetrijos rodiklis. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Prognozavimas. Koreliacija. Išvados. Lentelės ir grafikai. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių). Skaityti daugiau
Turizmo verslas ir mokesčiaiTurizmo sąvoka. Turizmo definicija ir klasifikacija. Turizmas kaip santykinai savarankiška sistema. Lietuvos turizmo verslas. Lietuvos turizmo esama būklė. Kelionių paslaugų teikimo paslaugos. kelionių agentai. Kelionių agentūros. Kelionių paslaugų paketų sudarymas. Skatinimo bendrovės. Kelionių paslaugų rinka. Rinka ir jos tyrimas. Kelionių paslaugų rinkos pusiausvyra. Marketingo komplekso ypatumai turizmo versle. Turizmo produktas ir jo tobulinimas. Skaityti daugiau
Turizmo verslas ir perspektyvos LietuvojeĮvadas. Turizmo verslas Lietuvoje. Turizmo raida Lietuvoje. Lietuvos turizmo perspektyvos. Turizmo verslo rūšys. Kelionės organizavimo paslaugos. Turizmo informacijos paslaugos. Apgyvendinimo paslaugos. Maitinimo paslaugos. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Rezultatų pateikimas ir interpretacija. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Turizmo verslo vystymasis LietuvojeĮvadas. Lietuvos kultūrinis ir gamtinis turizmo potencialas. Augantys skaičiai rodo turizmo verslo perspektyvas. Atvykstamasis turizmas. Atvykstamojo turizmo skatinimas. Vietinis turizmas. Turizmo vystymosi problemos ir tendencijos. Ekologinio turizmo skatinimas Baltijos valstybėse. Dviračių turizmo vystymas. Kaimo turizmas kaip naujos veiklos bei naujų pajamų šaltinis. Kaimo turizmo plėtros galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Turto areštas vykdymo proceseVykdymo proceso kursinis darbas. Įvadas. Darbo pagrindinis tikslas — išnagrinėti Civilinio proceso kodekse reglamentuojamą turto arešto, vykdant teismų sprendimus, tvarką. Išieškojimas iš skolininko nuosavybės. Skolininko nuosavybė. Skolininko turto paieška. Turto arešto samprata. Turto areštavimo tvarka. Skolininko turto išieškojimas. Turto arešto reikšmė. Turto arešto aktas. Turto aprašymas. Areštuojamo turto įkainojimas. Areštuoto turto saugojimas ir administravimas. Turto arešto pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Turto draudimo nuo stichinių nelaimių ir gaisro rinkos tyrimasTyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokia parduodamo produkto paklausa ir ar pakankamas kiekis žmonių susidomės siūloma paslauga. Didžiausios bendrovės teikiančios draudimo nuo stichinių nelaimių ir gaisro draudimo paslaugą. Turto draudimo nuo stichinių nelaimių ir gaisro rinkos tyrimas. Segmentavimas pagal pajamas. Segmentavimas pagal socialinę padėtį. Segmentavimas pagal gyvenamąją vietą. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Turto ir jo savininkų duomenų kaupimas apskaitoje bei jų panaudojimas vadyboje AB "Lietuvos elektrinė"Trumpai apie AB "Lietuvos elektrinė". Pagrindinės vartojamos sąvokos. Apskaitos esmė ir apskaitinės informacijos savybės. Turto ir nuosavybės esmė apskaitoje. Apskaitos lygybė. Apskaita dvejybinio įrašo principu. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Turto ir jo savininkų duomenų kaupimas apskaitoje. Turto klasifikavimas AB "Lietuvos elektrinė". Informacija apie auditą AB "Lietuvos elektrinėje". Teigiamos ir neigiamos įmonės savybės ir nauda rašant kursinį darbą. Skaityti daugiau
Turto mokesčiai ir jų įtaka formuojant nacionalinį biudžetąTurto mokesčių samprata ir raida. Turto mokesčiai Lietuvos mokesčių sistemoje ir jų administravimas. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifas. Turto įvertinimas. Mokesčio lengvatos. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. Mokesčio sumokėjimo tvarka. Mokesčio deklaravimo tvarka. Sankcijos. Seno ir naujo mokesčio palyginimas. Paveldimo turto mokestis. Mokesčio objektas. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio tarifas. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio lengvatos. Žemės mokestis. Žemės mokesčio objektas. Žemės mokesčio apskaičiavimas. Žemės mokesčio tarifas. Žemės mokesčio koeficientai. Žemės mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos. Turto mokesčių dalis biudžetų formavime. Turto mokesčių dinamika Lietuvoje 2004-2005 metais. Turto mokesčių struktūra. 2004-2005 m. Turto mokesčiai nacionalinio biudžeto sudėtyje. Skaityti daugiau
Turto panaudojimo teisėĮvadas. Valstybės ir savivaldybės turto, valdomo patikėjimo teise, valdymas, naudojimas ir apskaita. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas. Civilinis kodeksas. Išvados. Skaityti daugiau
Turto paveldėjimo ir palikimo apmokestinimasĮvadas. Paveldimo turto mokesčio mokėtojai. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai. Paveldimo turto mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Paveldimo turto apmokestinamoji vertė. Mokesčio lengvatos. Paveldimo turto mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas. Mokesčio įskaitymas. Paveldimo turto mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai. Paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminai. Paveldimo turto mokesčio deklaravimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Tuštumėtų plokščių srautinė agregatinė gamybaGamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Srautinės – agregatinės technologinės linijos skaičiavimas. Pagalbinių cechų ir barų aprašymas. Gamybos kokybės kontrolė. Gamybos organizavimo dalis. Bendros žinios apie gaminį ir gamybos būdą. Gaminio aksonometrija. Pagrindinės gaminio charakteristikos. Technologinio rėžimo charakteristikos. Technologinių įrengimų darbo ciklogramų sudarymas. Operacijų trukmių grafiko sudarymas. Darbo saugos reikalavimai. Skaityti daugiau
......