Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Transporto problemos LietuvojeĮvadas. Statistika. Problemos. Eismo saugumas. Lietuvos transportas ir infrastruktūra. Vizija. Privalumai. Problemos ir trūkumai. Transporto rūšių plėtros strategija. Kėlių transportas. Geležinkelių transportas. Plėtros strategija. Oro transportas. Plėtros strategija. Vandens transportas. Plėtros strategija. Tranzito plėtros strategija. Skaityti daugiau
Transporto terminalai ir sandėliaiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti sandėlio ir terminalo struktūrą ir jo svarbą logistikos sistemoje. Sandėliai ir terminalai. Terminalo samprata, jo reikšmė logistikoje ir atliekamos funkcijos. Sandėlio samprata, jo reikšmė logistikoje ir atliekamos funkcijos. Sandėlio zonos ir srautų judėjimas terminale. Terminalo zonos bei jų funkcijos. Terminalo zonų bei krovinių srautų schemos. Schema vaizduojanti zonų išdėstymą terminale. Schema vaizduojanti srautų judėjimą terminale. Srautų intensyvumo terminale paros metu skaičiavimas. Krovinių saugojimo zona ir jos parametrai. Krovos vienetas. Krovos vieneto samprata, jo paskirtis ir formavimas. Krovinių saugojimo zonos parametrų skaičiavimas. Krovos įranga. Krovos įrangos samprata. Krovimo įranga. Krovinių sandėliavimas stelažuose. Stelažinio saugojimo ypatybės. Stelažo parinkimas. Krovinių saugojimo stelažuose parametrų skaičiavimai. Krovos fronto rodiklių skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto vadybininkų veiklos sritysĮvadas. Teorinė dalis. Prognozavimas. Planavimo samprata ir reikšmė. Organizavimo funkcijos samprata ir reikšmė. Transporto paslaugų organizavimas. Informacijos esmė ir reikšmė transporte. Praktinė dalis. Vadybininko funkcijos ir strategijos. Iniciatyvus valdymas. Informacijos tobulinimas. Ribotas naudojamų vežėjų kiekis. Vežėjų derybos. Sutarčių sudarymas. Smulkiųjų siuntų vežimo strategija. Didesnių siuntų vežimo strategija. Atvežamų krovinių vežimo strategija. Sandėliavimas ir medžiagų tvarkymas. Vadybininko - transportavimo valdymo analizė. Transportavimo valdymo sudedamosios dalys. Eismo valdymas, kaip aprūpinimo funkcija. Veiklos rūšys ir personalo funkcijos. Eismo funkcijų augimas. Kontrolės pasikeitimai. Eismo valdymo veiklos rūšių aspektai. Vežimų planavimas. Užsakymų servisas. Ekspedijavimas / sekimas. Pirminis patikrinimas / įvertinimas. Patikrinimas / vežimo sąskaitos apmokėjimas. Užlaikymas. Pretenzijos. Privačių automobilių bei sunkvežimių valdymas. Transportavimo biudžeto valdymas. Transportavimo valdymo veiklos personalo ir administraciniai aspektai. Metodo parinkimas. Paslaugų ir pasiūlos apdraudimas. Derybos. Darbą reguliuojančios taisyklės. Verslo politikos pasirinkimas. Kasmetinių transportavimo reikalavimų planavimas. Biudžeto planavimas. Informacinės sistemos. Sistemų analizavimas. Vadovavimas ir vykdymo vystymas. Transporto vadybos perspektyvos. Bendra transportavimo kaina. Transporto skyriaus žmonių išteklių valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Traškučių gamybos procesas KiMs įmonėjeGamybos valdymo teoriniai pagrindai. Vadybos turinys. Gamybos proceso esmė. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai. Gamybos valdymo praktinė dalis. Įvadas. Darbo tikslai. Informacija apie kompanija. Bendri faktai. Gaminami produktai. Užimama rinkos dalis. Darbuotojai. Gamyba. Produktai. Paskirstymo kanalai. Kokybės valdymas. Gamybos valdymas. Administravimas. Gamybos linijos. Gamybos procesas. Gamybos įranga. Traškučių paklausa. ABC analizė. Mėnesio gamybos planas kiekvienam produktui. Mėnesio gamybos planai traškučių gamybos linijai. Kaštų valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
TraukaKelio ruožo ištiesinimas. Nustatyti sąstato svorį. Sudaryti greitinančių ir lėtinančių jėgų diagramas. Skaityti daugiau
Traukinio važiavimo tarpstočių parametrų skaičiavimas (2)Traukinio važiavimo tarpstotyje parametrų apskaičiavimas. Įvadas. Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys. Pagrindinės traukinio judėjimo varžos apskaičiavimas. Papildomų traukinio judėjimo varžų apskaičiavimas. Nagrinėjamo kelio ruožo redukavimas. Fiktyvus redukuoto ruožo nuolydis. Kelio kreivių nuolydis redukuotame ruože. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Priklausomybių v = f(S) ir t = φ(S) braižymas. Traukinio masės apskaičiavimas ir patikrinimas. Traukinio sustojimo kelio skaičiavimas. Tonkilometrų diagramos sudarymas. Inercinė įkalnė. Traukinio judėjimo laikas tarp stočių A ir B. Elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Trifazio asinchroninio variklio su trumpai sujungtu rotoriumi patikrinamasis skaičiavimasElektros mašinų kursinis darbas. Elektros mašinos. Užduotis. Patikrinamojo skaičiavimo pradiniai duomenys gaunami, atlikus asinchroninio variklio statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių geometrinius matavimus. Kursiniam darbui reikalingi šie duomenys: Variklis apsaugoto išpildymo; Tinklo fazinė įtampa- Uf = 230 V; Statoriaus apvijų jungimo būdas; (žvaigžde) Statoriaus magnetinio lauko apsisukimai – n1 = 1500 r/min; Tinklo įtampos dažnis - f = 50 Hz; Statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių elektrotechninio plieno lakštų storis - Δ = 0,5 mm; Statoriaus lakštų izoliacija (lako plėvelė); Statoriaus magnetolaidžio išorinis skersmuo – Da = 272mm; Statoriaus magnetolaidžio vidinis skersmuo – D = 173mm; Statoriaus magnetolaidžio ilgis – l = 190mm; Statoriaus magnetolaidžio dantų (griovelių) skaičius – Z = 36; Visas griovelio aukštis – hz = 21,1mm; Mažasis griovelio plotis – b2 =8,8mm; Didysis griovelio plotis – b1 = 10,6mm; Griovelio prapjovos plotis – bp = 3,2mm; Griovelio prapjovos aukštis – hp = 0,75mm; statoriaus grioveliai ovaliniai. Pradiniai duomenys. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Apvijos tipo parinkimas ir pagrindimas. Statoriaus apvijos parametrų nustatymas. Apvijos vijų skaičiaus ir laido parametrų nustatymas. Griovelių izoliacijos parinkimas. Asinchroninio variklio galios nustatymas. Statoriaus apvijos elementų paskirstymo lentelių ir ričių, taip pat jų grupių jungimo schemų sudarymas. Skaičiavimo rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
Trifazis asinchroninis variklisĮžanga. Užduotis. Magnetolaidžiai ir apvijos. Statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžio apvijos. Statoriaus apvija. Statoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Rotoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Įmagnetinimo srovė. Variklio darbo režimo parametrai. Statoriaus ir rotoriaus apvijų aktyviosios varžos. Statoriaus ir rotoriaus apvijų sklaidos induktyviosios varžos, abipusė induktyvioji varža. Magnetiniai ir mechaniniai nuostoliai. Darbo ir paleidimo charakteristikos. Darbo charakteristikos. Variklio nominaliojo režimo dydžiai. Eskizai. Mechaninė charakteristika. Statoriaus griovelių žingsnio iškarpa. Rotoriaus griovelio žingsnio iškarpa. Statoriaus trifazės apvijos schema. Išvados. Skaityti daugiau
Trifazis asinchroninis variklis (2)Kursinio darbo užduotis. Įžanga. Magnetolaidžiai ir apvijos. Statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių matmenys. Statoriaus apvija. Statoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Rotoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Įmagnetinimo srovė. Variklio darbo režimo parametrai. Statoriaus ir rotoriaus apvijų aktyviosios varžos. Statoriaus ir rotoriaus apvijų sklaidos induktyviosios varžos, abipusė induktyvioji varža. Magnetiniai ir mechaniniai nuostoliai. Variklio parametrai, charakteristikos. Išvados. Skaityti daugiau
Trijų korpusų garintuvasChemijos inžinerijos kursinis projektas. Kursinio projekto užduotis. Darbo tikslas: Suprojektuoti trijų korpusų garintuvą, kurio nuosekliai sujungtuose korpusuose galima būtų padidinti užduotyje nurodytas koncentracijas optimaliomis garų ir kitų medžiagų sąnaudomis. Kursinio darbo duomenys: varianto numeris 109. Įvadinė dalis. Įvadas. Darbo tikslas. Teoriniai pagrindai: garinimas, garintuvai. Pradiniai duomenys. Skaičiavimo žymenys. Skaičiavimo eiga. Preliminarūs skaičiavimai pagal medžiagų balanso lygtis. Preliminarus tirpalo virimo temperatūros skaičiavimas. Patikslinti atskiruose korpusuose išgarintų tirpiklio kiekių Wi, į pirmą korpusą tiekiamų šildymo garų kiekio D bei atskirų korpusų šilumos mainų paviršiaus plotų Fi skaičiavimai. Skaičiavimai pagal šilumos balanso lygtis. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šildymo garų kondensato šilumos atidavimo plėvelės paviršiui koeficiento apskaičiavimas. Nuosėdų paviršiaus šilumos atidavimo verdančiam tirpalui koeficiento apskaičiavimas. Naudingo temperatūrų skirtumo atskiriems garintuvo korpusams patikslinimas. Bendro slėgio pokyčio paskirstymo korpusuose perskaičiavimas. Šilumos izoliacijos sluoksnio storio apskaičiavimas. Barometrinio kondensatoriaus parametrų apskaičiavimas. Vakuuminio siurblio našumo apskaičiavimas. Išvados. Saugi garintuvų eksploatacija. Skaityti daugiau
Trijų spalvų šviesoforo valdymo sistemaĮvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Struktūrinės schemos sudarymas. Principinės schemos sudarymas, jos atskirų elementų parinkimas. ISA portas. Objekto funkcionavimo laiko diagramos. Algoritmas. Programa. Išvados. Skaityti daugiau
Trinkelių gamybos technologijaGamybos technologijos dalis. Asortimento parinkimas. Gaminio charakteristikos, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Technologinės linijos skaičiavimai. Pagalbinių cechų ir gamybinių barų aprašymas. Gamybos organizavimo dalis. Gaminio ženklinimas ir bandymo metodai. Technologinio rėžimo charakteristikos ir gamybos kokybės kontrolė. Operacijų trukmių grafikas. Pagrindinių technologinių ir transportavimo įrenginių ciklograma. Gamybos kaštų skaičiavimas gaminiui. Gamybinės linijos techniniai ekonominiai rodikliai. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Grafinė dalis: brėžiniai, 2 dwg bylos. Skaityti daugiau
Trys socialinio darbo dešimtmečiai Prancūzijoje: nuo valstybės, kurioje saugumas siejamas su socialine apsauga iki "neįtvirtinto modernumo" valstybėsModulio Lyginamoji socialinio ugdymo teorija ir praktika kursinis darbas. Įvadas. Du socialinio darbo dešimtmečiai Prancūzijoje: nuo valstybės, kurioje saugumas siejamas su socialine apsauga iki "neįtvirtinto modernumo" valstybės. Požymiai, rodantys socialinio darbo "Identiškumo krizę". Valstybės decentralizacija ir nauji reikalavimai socialiniam darbuotojui. Nauji akcentai. Išvados. Skaityti daugiau
Triušių šėrimasĮvadas. Triušių šėrimo ypatumai. Maisto medžiagos ir jų reikšmė. Pašarai ir jų ruošimas. Žalieji pašarai. Stambieji pašarai. Sultingieji pašarai. Koncentruoti pašarai. Virtuvės atliekos. Mitybos normos triušiams. Nujunkyto prieauglio šėrimas. Pašarų paruošimas. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Trumpalaikės investicijos. Investicijų finansavimas: AB "Rokiškio sūris"Įvadas. Literatūros apžvalga. Investicijų vaidmuo įmonėje. Jų rūšys ir finansavimas. Investicijų vaidmuo įmonėje. Investicijų rūšys. AB "Rokiškio sūris" trumpalaikės investicijos. AB "Rokiškio sūris" trumpalaikio turto sudėtis ir panaudojimas. AB "Rokiškio sūris" trumpalaikės investicijos ir jų finansavimas. Rizikos veiksniai, susiję su AB "Rokiškio sūris" investicine veikla. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Trumpalaikio turto apskaitaTrumpalaikio turto apskaita (atsargų apskaita). Įvadas. Atsargų apskaita. Periodinė atsargų apskaita įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams. Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Įsigytų atsargų įvertinimas. Priedai (1). Sprendimas. Apskaičiavimai. Išvados. Lentelių sąrašas. Objektų sąrašas. Abėcėlinė rodyklė. Skaityti daugiau
Trumpalaikio turto įkainojimas ir apskaita Daugų seniūnijojeĮvadas. Teorinė dalis. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos informacijos vartotojai. Turto sąvoka apskaitoje. Turto klasifikavimas. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto samprata ir sudėtis. Atsargos. Atsargos, jų įkainojimas ir apskaitos būdai. Atsargų sudėtis. Atsargų apskaita. Pirkėjų įsiskolinimai ir abejotinos pirkėjų skolos bei jų apskaita. Pinigų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Praktinė dalis. Trumpa įmonės charakteristika. Pareigybiniai nuostatai. Įmonės valdymas. Darbų paskirstymas. Biudžeto išlaidų apskaita ir klasifikacija. Pavyzdinis sąskaitų planas ir jo sudėtis. Apskaitos formos ir registrai. Atsargų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Piniginių lėšų, atsiskaitymų ir kredito operacijų apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Kitų piniginių lėšų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Trumpalaikis projektas V klasėjeĮvadas. Tiriamoji dalis. Aktyvieji mokymo metodai. Projekto sąvoka. Trumpalaikio projekto samprata. Trumpalaikio projekto taikymo galimybės V klasėje. Trumpalaikio projekto aptarimas V klasėje. Išvados. Skaityti daugiau
Trumpalaikių įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaitaĮvadas. Trumpalaikių įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai. Prekybos skolos. Finansinės skolos. Skolos tiekėjams. Gauti išankstiniai apmokėjimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Mokėtinas darbo užmokestis. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos. Mokėtinos garantinio fondo įmokos. Kitos išmokos dirbantiesiems. Atostoginių kaupimai. Atidėjimai. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Mokėtini dividendai. Sukauptos sąnaudos. Mokėtinas PVM mokestis. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Trumpo laikotarpio kaštų funkcijos: matematinė išraiška ir savybėsĮvadas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Bendrieji, kintamieji, nekintamieji ir pastovieji kaštai. Masto ekonomija. Išvados. Skaityti daugiau
......