Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Buldozeris su pasukamu verstuvuĮvadas. Apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Bendros žinios apie gruntus. Apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Mašinos paskirtis, klasifikavimas. Konstrukcinės schemos. Darbo procesas. Vystymosi tendencijos. Mašinos paskirtis, klasifikavimas. Konstrukcinės schemos. Darbo procesas ir vystymosi tendencijos. Darbo padargas. Valdymo sistemos. Darbo padargo sąveika su gruntu, veikiančių jėgų schema. Traukos skaičiavimas. Darbinio ir transportinio greičio parinkimas. Variklio galingumo nustatymas. Variklio išvystoma traukos jėga. Traukos patikrinimas pagal sankabumą. Buldozerio judėjimo galimybės patikrinimas. Bazinės mašinos parinkimas. Našumo skaičiavimas. Masės centro radimas. Mašinos stovumo įvertinimas. Išilginis stovumas. Skersinis stovumas. Skaičiuojamosios padėties parinkimas. Darbo padargų darbinių apkrovų radimas. Fiksuojamo piršto atsparumo skaičiavimas. Priedai (.dwg byla: pasukamas verstuvas specifikacija, surinkimo brėžinys, fiksavimo pirštas, detalės mazgas). Skaityti daugiau
Buldozeris: specialiosios važiuoklės kursinis projektasSpecialiosios važiuoklės kursinis projektas. Užduotis. Mašinos atliekamų technologinių operacijų analizė. Darbinio veleno pavaros tipo parinkimas. Darbo sąlygų ir mašinos pravažumo analizė, varytuvo tipo parinkimas. Transmisijos elementų parinkimas, pagrindinių parametrų parinkimas. Pasipriešinimo jėgos. Reikalinga traukos jėga, sukimo momentas. Reikalingas darbinis ir transportinis greitis. Variklio parinkimas. Transmisijos perdavimo skaičius, schema. Sankabos perduodamas sukimo momentas, sankabos tipas. Pavarų dėžės tipas, galingumo skirstymas, perdavimo skaičiai. Pagrindinės pavaros tipas ir perdavimo skaičius. Varančiųjų ratų (žvaigždučių) spindulys, maksimalus sukimo momentas. Varytuvo komponavimas ir pagrindinių parametrų skaičiavimas. Vikšro piršto atsparuminis skaičiavimas. Priedai (.dwg brėžiniai: Transmisijos kinematinė schema, Viksro pirštas, Specifikacija). Skaityti daugiau
Bulgarija, Rumunija, UkrainaĮvadas. Valstybių istorijos. Bulgarijos istorija. Rumunijos istorija. Ukrainos istorija. Ekonominės ir geopolitinės situacijos apžvalga. Bulgarija. Geografinė padėtis. Politika. Ekonomika. Užsienio politika. Santykiai su Lietuva. Dvišalės sutartys ir susitarimai (Bulgarijos ir Lietuvos). Prekyba (Statistikos departamento duomenimis). Bulgarijos respublikos investicijos Lietuvoje. Pramonė. Ukraina. Geografinė padėtis. Politinės žinios. NATO. Ukraina viena koja jau NATO. Lietuvos respublikos vyriausybes ir Ukrainos vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo išsimokslinimo, mokslo ir kultūros srityje. Ukraina Lietuvai papildomai skyrė 600 leidimų pervežimams į trečiąsias šalis. Krymas. Rumunija. Geografinė padėtis. Politinė padėtis. Ekonomika. Faktai apie NATO. Susitarimas tarp Lietuvos respublikos vyriausybės ir Rumunijos vyriausybės dėl kultūrinio bendradarbiavimo. Rumunija: vilties šuolis Baltijos link. Kultūriniai aspektai. Bulgarijos kultūra. Rumunijos kultūra. Ukrainos kultūra. Įdomūs faktai. Įdomūs faktai apie Bulgariją. Įdomūs faktai apie Rumuniją. Įdomūs faktai apie Ukrainą. Priedai (nuotraukos). Skaityti daugiau
BullyingDarbas anglų kalba. Patyčios. Describing bullying. These are some behaviours that children and young people describe as bullying. Types of bullying. Profile of bullies, profile of victims. Signs of bullying. Why do bullies bully? Effects of bullying. Tackling specific types of bullying. How Adults Can Help Stop Bullying. Summary. Vocabulary. Skaityti daugiau
Bulvininkystės plėtros ekonominiai rezultatai ir perspektyvosĮvadas. Bulvių auginimo ištekliai ir rezultatai. Pasėlių plotai ir jų veiksniai. Derlius ir jo veiksniai. Gamybos efektyvumas ir jo veiksniai. Bulvių ir jų produktų vidaus rinka ir užsienio prekyba. Supirkimai ir jų veiksniai. Kainos ir jų veiksniai. Eksportas ir importas bei jų veiksniai. Lietuvos bulvininkystės plėtros perspektyvos Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje. Reikšmė šalies žemės ūkio plėtrai. Nacionalinė ir Europos Sąjungos parama. Plėtros galimybės ir problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Bulvių kaupimo – purškimo agregatasSantrauka. Įvadas. Analitinė dalis. Agrotechniniai reikalavimai atliekant bulvių pasėlių priežiūros darbus. Bulvių pasėlio priežiūros technologinė apžvalga ir analizė. Bulvių pasėlių priežiūrai naudojamų mašinų apžvalga. Apsauga nuo piktžolių. Bulvių laistymas. Bulvių apdirbimas naudojant sideratus. Projektinė dalis. Projektuojamos bulvių pasėlio priežiūros technologijos ir mašinų parinkimas. Bulvių kaupimo – purškimo įrenginio schemos sudarymas. Projektuojamo įrenginio darbinių dalių skaičiavimas. Noragėlio koto skaičiavimas. Projektuojamo įrenginio pareikalaujamos traukos jėgos skaičiavimas. Pasipriešinimo traukai skaičiavimai. Išvados. Smulkinimo aparato eksploatacija. Summary. Skaityti daugiau
Business law in LithuaniaIntroduction. Corporate legal framework for the selection and registration form. Businnes support and encouragement to Lithuania. Public support. Big businnes support. Specialized national and international organizations support. The Establishment of the European Union the legal regulation. European Communities corporate law harmonization. Corporate law acquis communautaire. The Establishment of the Company. European Community company law harmonization. European Company. European Company establishment way. European Company liqudation. Skaityti daugiau
Business plan: Market "Etam"Verslo planas anglų kalba. Parduotuvė "Etam". Mission, Goals and Strategy. Current Business, Products and Australian Market. The Situation Analysis. Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats. Etam’s Objectives in Australia. The companies strategy in Australia. Etam’s Market Entry Strategy. Human Resource. Recruitment process. Training politic. Commercial training. The different employee positions in the stores. Marketing. Product decisions/Cultural factors. Promotion. Price. Place/Distribution. Production and Delivery. Conclusion. Skaityti daugiau
Business plan: cleaning services "Spotless"Verslo planas anglų kalba. The company. The Product(s). What we are selling? Unique characteristics. Stage in development. Distinguishing features from competition. The market. Target market: domestic or export market. Size of the market. Realistic estimate of market share. Financial information. Expected turnover, profit and growth financing. Requirements. Promoters and other information. Company and management team. Company background. Date of incorporation. Production/selling location. Directors/Management team. Recruitment required to fill gaps. Highlight the ability of individuals to work as a team equity. Capital requirement. Capital structure. Company’s operations. Markets (export or domestic). Manufacturer, distributor or service company. Marketing customers. Current and projected employment levels. Cleaning services. The service. RAW materials. Service. Plant and equipment necessary labour. Industrial Relations situation. Industrial relations situation. Industrial Relations in Ireland. Industrial Relations in EU. Wastage levels. Technical difficulties. Seasonality. Premises. Future Research and Development. Service improvements. Other issues. Mission statement. Learning curve effects. Quality control. Marketing and marketing strategy. Market size. Market trends. Service in the Market. Market consumers. Market segments. Competition. Marketing strategy. Pricing policy. Sales and distribution. Sales. Terms of Sales. Distribution channels. Financing. Requirements for stat UP. future capital requirements. Skaityti daugiau
Business plan: coffee producer "Tchibo"Verslo planas anglų kalba. "Tchibo" kavos gamintojai. Company Description. Facts, Figures and History. Concept and Products. Competitors. Country Description. The United States. New York. PEST – Analysis. Political. Economic. Social. Technological. SWOT-Analysis. Strengths. Weaknesses. Opportunities. Threats. Objectives. Management style. Financial key elements. Distribution channels. New York Distribution channels. Implementation Strategy. Market Entry Strategy. Marketing Mix. Target groups. Costs. Conclusion and Future expectations. Skaityti daugiau
Business plan: company "Adatele"Darbas anglų kalba. Executive summary. Environment analysis. Industry analysis. Firm description. Describe of product/service. Describe of product/service. Competitive advantages. Product development potentials. Market research. Current and potential clients. Market segments. Marketing strategy. Firm‘s positioning against competitors. Business strategy. Company location. Proceeding (industrial – commercial) plan. Development strategy. Human resource strategy. Financial documents. Skaityti daugiau
Business plan: travel agency "Active Travels"Darbas anglų kalba. Verslo planas: naujos kelionių agentūros kūrimas "Active Travels". Executive summary. Introductory. Introduction. Problem Statement. Interpretation. Scope. Methodology and work process. Data Collection. Criticism of Analysis. Issue analysis. Opportunities. Threats. Brief concept description. Buying Behaviour Analysis. The relevant market. The buying center. Socio-Demographic variables. The buying decision process. Conclusion. Selection of target group. Age. Lifecycle. Income. Lifestyle. Conclusion. Marketing strategy. Objectives. Service Management System. Market Segment. Service Concept. Image. Promotion Activities. Sales goals. Advertising Objectives. Advertising Frequency. Message. Media. Newspapers. E-commerce. Direct Marketing. Service Delivery System. People (employees). Physical Evidence. Place. Productivity. Process. Culture and Philosophy. Action Plan. Budget. Budget Comments. Final Conclusion. References. Appendix 1. Skaityti daugiau
Būsto draudimo konkurencingumo rinkos tyrimas: AB "Lietuvos draudimas"Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti AB "Lietuvos draudimas" būsto draudimo konkurencingumo mažėjimo priežastis, pateikti siūlymus veiklai pagerinti. AB "Lietuvos draudimas" charakteristika. Būsto draudimas. AB "Lietuvos draudimas" būsto draudimo konkurencingumas. Tiriamoji dalis: anketos AB "Lietuvos draudimas" būsto draudimo konkurencingumo rinkos tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Būsto kredito draudimo vartotojų rinkos tyrimas: UAB "Būsto paskolų draudimas"Įvadas. UAB "Būsto paskolų draudimas". Tiriamoji dalis. Segmentavimas pagal lytį. Išvados pagal pirmą segmentą. Segmentavimas pagal gyvenamąją vietą. Išvados pagal antrą segmentą. Segmentavimas pagal amžių. Išvados pagal trečią segmentą. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Būsto pirkimas imant paskolą, ir jo nuomaSantrauka. Įvadas. Paskolos. Paskolos grąžinimas anuiteto būdu. Paskolos grąžinimas linijiniu būdu. Būsto kreditai. Kaupiamasis būsto kreditas. Mini įmokos būsto kreditas. Elastingas būsto kreditas. Busto pirkimas. Busto nuoma. Nuomininkų radimas. Buto nuomojimas. Neoficiali buto nuoma. Oficiali buto nuoma. Buto nuomos priežiūra. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4). Skaityti daugiau
Būsto reikšmė darniam miestų vystymuiTeritorijų strateginio planavimo kursinis darbas. Įvadas. Pagrindiniai būsto plėtros strategijos aspektai. Būsto plėtros strategijai keliami reikalavimai. Lietuvos būsto strategija. Kiekybinių ir kokybinių būsto rodiklių Lietuvoje analizė. Gyvenamųjų namų atnaujinimas. Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo monitoringas ir eksploatavimo principai. Būsto atnaujinimo programa Vilniaus miesto pavyzdžiu. Lietuvos namų ūkių išlaidos būstui. Būsto poreikis ir plėtros tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Būsto rinkos plėtra ir palūkanos Baltijos valstybėse ir Rytų bei vidurio Europos šalyseĮvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti būsto rinkos plėtros ir palūkanų padėtį Baltijos ir Vidurio bei Rytų Europos valstybėse. Būsto rinkos funkcionavimas: mechanizmai, galimybės ir plėtra. Būsto rinkos funkcionavimo mechanizmas. Būsto rinkos plėtros galimybės. Ekonominės aplinkos įtaka būsto rinkos plėtrai. Nekilnojamo turto rinkos būklė ir jos perspektyvos. Bankų elgsena ir būsto rinkos plėtra. Bankų elgsena palūkanų atžvilgiu ir būsto rinkos plėtra. Būsto rinkos plėtra ir palūkanos: pasiūlos ir paklausos veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Būties problema filosofijoje. Heideggeris. ŠliogerisĮvadas. Būties sampratos aiškinimas. M. Heideggerio būties sąvokos aiškinimas. A. Šliogerio būties sąvokos aiškinimas. M Heideggerio ir A. Šliogerio būtis. Išvados. Skaityti daugiau
Buto pirmo aukšto parketo įrengimo darbaiĮvadas. Gaminio aprašymas. Klojimo instrukcija. Darbų sąnaudų skaičiavimo žiniaraščiai, charakteristika. Apdailinių parketo dangų ir parketo skydų dangos. Mašinų, mechanizmų, instrumentų poreikio žiniaraštis. Išvados. Buto planas. Skaityti daugiau
Buvusių kalinių adaptacinės problemos ir jų pateikimas spaudojeAdaptacija: problemos ir jos tipai. Adaptacijos problemų ištakos. Adaptacijos tipai. Stigmatizacija. Socialinė atskirtis. Buvusių kalinių socialinės adaptacijos. problemos: buvusių kalinių ir socialinių darbuotojų interpretacija. Buvusių kalinių interpretacija. Socialinių darbuotojų interpretacija. Apibendrinimas. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos ir vykdomų projektų buvusių kalinių adaptacijos problemoms spręsti apžvalga. Buvusių kalinių adaptacijos problemų pateikimas spaudoje. Dienraščio "Lietuvos rytas" analizė. Dienraščių "Kauno diena" ir "Laikinoji sostinė" analizė. Dienraščio "Respublika" analizė. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
......